سوره القصص (28) آیه 46

قرآن، سوره القصص (28) آیه 46

آیه پسین: سوره القصص (28) آیه 47
آیه پیشین: سوره القصص (28) آیه 45

عربی

وَ ما كُنْتَ بِجانِبِ الطُّورِ إِذْ نادَيْنا وَ لكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْماً ما أَتاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

بدون حرکات عربی

و ما كنت بجانب الطّور إذ نادينا و لكن رحمة من ربّك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلّهم يتذكّرون

خوانش

Wama kunta bijanibi alttoori ith nadayna walakin rahmatan min rabbika litunthira qawman ma atahum min natheerin min qablika laAAallahum yatathakkaroona

آیتی

تو در کنار طور نبودي آنگاه که موسي را ندا در داديم ولي اين رحمتي ، است از جانب پروردگارت تا مردمي را که پيش از تو بيم دهنده اي نداشتند، بيم دهي باشد که پند پذير شوند

خرمشاهی

و تو در جانب [غربى كوه] طور نبودى آنگاه كه ندا درداديم ولى اين [وحى] رحمتى از سوى پروردگار توست كه قومى را كه پيش از تو هشداردهنده اى به سويشان نيامده است، هشدار دهى باشد كه پند بگيرند.

کاویانپور

و تو در حوالى طور سينا نبودى هنگامى كه ما موسى را ندا كرديم لكن از رحمت پروردگارت بود كه تو را برسالت فرستاديم تا جماعتى را كه قبل از تو اخطار دهنده و آگاه كننده‏اى براى آنان نيامده است، آنها را از عذاب خدا بترسانى. تا متذكر حقايق بشوند.

انصاریان

و زمانی که ما موسی را ندا دادیم، تو در ناحیه طور نبودی ولی به سبب رحمتی از پروردگارت [سرگذشت موسی را به تو وحی کردیم] تا به مردمی که پیش از تو [تا زمان عیسی] بیم دهنده ای برای آنان نیامده بود، بیم دهی تا متذکّر و هوشیار شوند.

سراج

و نبودى تو بجانب طور سينا آنگه كه ندا كرديم (موسى را) و ليكن از جهت بخششى كه از پروردگار تست (ترا با خبر كرديم) تا بيم كنى گروهى را كه نيامده است بسويشان هيچ بيم كننده‏اى پيش از تو تا آنكه ايشان پند گيرند

فولادوند

و آندم كه [موسى را] ندا درداديم، تو در جانب طور نبودى، ولى [اين اطّلاع تو] رحمتى است از پروردگار تو، تا قومى را كه هيچ هشداردهنده‏اى پيش از تو برايشان نيامده است بيم دهى، باشد كه آنان پندپذيرند.

پورجوادی

آن گاه كه ندا داديم تو در ناحيه طور نبودى ولى اين از جانب پروردگار تو رحمتى است تا آن كه گروهى را بيم دهى كه قبل از تو هشدار دهنده‏اى براى آنها نيامده بود، شايد پند گيرند

حلبی

و نبودى به سمت طور، چون [موسى را] ندا كرديم، و ليكن رحمتى است از پروردگارت كه به تو پيغام فرستاديم تا بترسانى گروهى را كه آنها را پيش از تو ترساننده‏اى نيامد باشد كه آنها پند گيرند.

اشرفی

و نبودى بجانب طور آنگاه كه ندا كرديم و ليكن رحمتى است از پروردگارت تا بيم دهى گروهى را كه نيامده ايشانرا هيچ بيم دهنده پيش از تو باشد كه ايشان پند گيرند

خوشابر مسعود انصاري

و به جانب طور [نيز] نبودى چون ندا داديم. ولى [وحى‏] از روى رحمتى از سوى پروردگارت [آمد] تا گروهى را بيم دهى كه پيش از تو هشدار دهنده‏اى به سوى آنان نيامده بود. باشد كه آنان پند پذيرند

مکارم

تو در کنار طور نبودی زمانی که ما ندا دادیم؛ ولی این رحمتی از سوی پروردگارت بود (که این اخبار را در اختیار تو نهاد) تا بوسیله آن قومی را انذار کنی که پیش از تو هیچ انذارکننده‌ای برای آنان نیامده است؛ شاید متذکّر شوند!

مجتبوی

و تو در كنار طور نبودى آنگاه كه [موسى را] ندا داديم ولى [اين پيامبرى‏] بخشايشى است از پروردگار تو تا مردمى را كه پيش از تو بيم‏دهنده‏اى بديشان نيامده بترسانى شايد ياد آرند و پند گيرند.

مصباح زاده

و نبودى بجانب طور آنگاه كه ندا كرديم و ليكن رحمتى است از پروردگارت تا بيم دهى گروهى را كه نيامده ايشان را هيچ بيم دهنده پيش از تو باشد كه ايشان پند گيرند

معزی

و نبودى تو در كنار طور هنگامى كه فراخوانديم و ليكن رحمتى از پروردگارت تا بترسانى گروهى را كه نيامدستشان بيم دهنده اى پيش از تو شايد يادآور شوند

قمشه ای

و تو وقتی که ما (به موسی) ندا کردیم در جانب کوه طور نبودی و لیکن (وحی قصص موسی و سایر رسل به مقتضیات) لطف پروردگار توست (به تو) تا قومی را که بر آنان پیمبر منذری پیش از تو نیامده (و کتاب آسمانی به دست ندارند از خدا) بترسانی، باشد که متذکر شوند (و راه هدایت پیش گیرند).

رشاد خليفه

و تو در دامنه کوه سينا نبودي، آنگاه که (موسي را) ندا داديم. ولي اين رحمتي است (براي مردم،) از جانب پروردگار تو تا مردمي را که پيش از تو هشداردهنده اي نداشتند، هشدار دهي. باشد که توجه کنند.

Literal

And you were not at the mountain’s side/direction, when We called, and but mercy from your Lord, to warn/give notice (to) a nation, a warner/giver of notice did not come to them from before you, maybe/perhaps they mention/remember .

Al-Hilali Khan

And you (O Muhammad SAW) were not at the side of the Toor (Mount) when We did call, (it is said that Allah called the followers of Muhammad SAW , and they answered His Call, or that Allah called Moosa (Moses)). But (you are sent) as a mercy from your Lord, to give warning to a people to whom no warner had come before you, in order that they may remember or receive admonition. (Tafsir At-Tabaree, Vol. , Page ).

Arthur John Arberry

Thou wast not upon the side of the Mount when We called; but for a mercy from thy Lord, that thou mayest warn a people to whom no warner came before thee, and that haply they may remember.

Asad

And neither wert thou present on the slope of Mount Sinai when We called out [to Moses]: [According to some of the classical commentators, this second reference to «the slope of Mount Sinai» contains an allusion to the divine assurance mentioned in 7:156: «My grace overspreads everything . . .» (Tabari, Razi). This interpretation is most plausible in view of the subsequent reference to Muhammad’s mission as «an act of thy Sustainer’s grace (rahmah)».] but [thou, too, art sent] as an act of thy Sustainer’s grace, to warn people to whom no warner has come before thee, so that they might bethink themselves [of Us];

Dr. Salomo Keyzer

Ook waart gij niet aan de zijde van den berg tegenwoordig, toen wij Mozes riepen: maar gij zijt gezonden uit genade van uwen Heer opdat gij zoudt prediken voor een volk, tot hetwelk voor u nog geen prediker was gekomen, opdat zij gewaarschuwd zouden worden.

Free Minds

Nor were you on the slope of the mount when We called. But it is a mercy from your Lord, so that you may warn a people who received no warner before you, perhaps they may take heed.

Hamza Roberto Piccardo

E non eri sul fianco del Monte quando chiamammo. Ma

Hilali Khan

And you (O Muhammad SAW) were not at the side of the Toor (Mount) when We did call, (it is said that Allah called the followers of Muhammad SAW , and they answered His Call, or that Allah called Moosa (Moses)). But (you are sent) as a mercy from your Lord, to give warning to a people to whom no warner had come before you, in order that they may remember or receive admonition. (Tafsir At-Tabaree, Vol. 20, Page 81).

Kuliev E.

Тебя не было на склоне горы, когда Мы воззвали, но это было милостью твоего Господа, чтобы ты предостерег народ, к которому до тебя не приходил предостерегающий увещеватель. Быть может, они помянут назидание.

M.-N.O. Osmanov

Ты не был на склоне горы [Синай], когда Мы подали глас [Мусе, чтобы поведать об этом], но [ты отправлен посланником] милостью Господа твоего, чтобы ты увещевал народ, к которому до тебя не приходил увещеватель; быть может, они запомнят наставление.

Mohammad Habib Shakir

And you were not on this side of the mountain when We called, but a mercy from your Lord that you may warn a people to whom no warner came before you, that they may be mindful.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And thou was not beside the Mount when We did call; but (the knowledge of it is) a mercy from thy Lord that thou mayst warn a folk unto whom no warner came before thee, that haply they may give heed.

Palmer

Nor wast thou by the side of the mountain when we called; but it is a mercy from thy Lord, that thou mayest warn a people to whom no warner has come before thee; haply they may be mindful!

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Ve sen, biz seslendiğimizde, Tûr tarafında da değildin. Sen, senden önce kendilerine uyarıcı gelmemiş bir toplumu uyarmak için Rabbinden bir rahmetsin. Bu sayede onların düşünüp öğüt almaları umuluyor.

Qaribullah

You were not present on the side of the Tor when We called. Yet as a mercy from your Lord to warn a nation to whom no warner has been sent before, in order that they remember

QXP

And neither were you present on the slope of Mount Sinai when We called Moses. But you are sent as an act of your Lord’s Grace, to warn people to whom no Warner has come before you, so that they may reflect. ((32:3), (36:6). Prophet Ishmael, the ancestor of Arabs, cannot be considered a Prophet to them since Children of Ishmael multiplied and inhabited Arabia as the Arab community long after his death. See (2:125) and introduction to Surah 11 Hud).

Reshad Khalifa

Nor were you on the slope of Mount Sinai when we called (Moses). But it is mercy from your Lord, (towards the people,) in order to warn people who received no warner before you, that they may take heed.

Rodwell

Nor wast thou on the slope of Sinai when we called to Moses, but it is of the mercy of thy Lord that thou warnest a people, to whom no warner had come before thee, to the intent that they should reflect:

Sale

Nor wast thou present on the side of the mount, when We called unto Moses: But thou art sent as a mercy from they Lord; that thou mightest preach unto a people to whom no preacher hath come before thee, that peradventure they may be warned;

Sher Ali

And thou wast not on the side of the Mount with Moses, when WE called to him and revealed to him Our prophecy concerning thee. But WE have sent thee as a mercy from thy Lord, that thou mayest warn a people to whom no warner had come before thee, that they may be mindful.

Unknown German

Und du warst nicht auf der Seite des Berges, da Wir riefen. Doch (Wir haben dich entsandt) als eine Barmherzigkeit von deinem Herrn, damit du ein Volk warnen möchtest dem vor dir kein Warner gekommen war, auf daß sie ermahnt seien.

V. Porokhova

Ты не был и у стороны Горы, ■ Когда Мы (к Мусе) там воззвали; ■ Но (ныне) милостью от Бога твоего ■ Ты послан, чтоб нести увещевание народу, ■ К которому посланник до тебя не приходил, – ■ Чтобы они могли (над этим) поразмыслить.

Yakub Ibn Nugman

Янә син Тур тавының янында түгел идең, Без Мусага китабыңны ал, дип, вәхий иткән заманда, ләкин синнән элек Аллаһ ґәзабы белән куркытучы һичбер пәйгамбәр килмәгән кавемне куркытмаклыгың өчен Аллаһудан рәхмәт ителеп җибәрелдең, шаять алар вәгазьләнеп иман китерерләр.

جالندہری

اور نہ تم اس وقت جب کہ ہم نے (موسٰی کو) آواز دی طور کے کنارے تھے بلکہ (تمہارا بھیجا جانا) تمہارے پروردگار کی رحمت ہے تاکہ تم اُن لوگوں کو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا ہدایت کرو تاکہ وہ نصیحت پکڑیں

طاہرالقادری

اور نہ (ہی) آپ طُور کے کنارے (اس وقت موجود) تھے جب ہم نے (موسٰی علیہ السلام کو) ندا فرمائی مگر (آپ کو ان تمام احوالِ غیب پر مطلع فرمانا) آپ کے رب کی جانب سے (خصوصی) رحمت ہے۔ تاکہ آپ (ان واقعات سے باخبر ہو کر) اس قوم کو (عذابِ الٰہی سے) ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا، تاکہ وہ نصیحت قبول کریں،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.