سوره القصص (28) آیه 45

قرآن، سوره القصص (28) آیه 45

آیه پسین: سوره القصص (28) آیه 46
آیه پیشین: سوره القصص (28) آیه 44

عربی

وَ لكِنَّا أَنْشَأْنا قُرُوناً فَتَطاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَ ما كُنْتَ ثاوِياً فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِنا وَ لكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ

بدون حرکات عربی

و لكنّا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر و ما كنت ثاويا في أهل مدين تتلوا عليهم آياتنا و لكنّا كنّا مرسلين

خوانش

Walakinna ansha-na quroonan fatatawala AAalayhimu alAAumuru wama kunta thawiyan fee ahli madyana tatloo AAalayhim ayatina walakinna kunna mursileena

آیتی

ولي ما از آن پس نسلهايي را بيافريديم که عمرشان به درازا کشيد و تودر ميان مردم مدين مقيم نبودي که آيات ما را بر آنها بخواني ولي ما بوديم که پيامبراني مي فرستاديم

خرمشاهی

ولى ما [در اين ميان] نسلهايى پديد آورديم و روزگار بر آنان دراز شد و تو در ميان اهل مدين مقيم نبودى كه آيات ما را بر ايشان بخوانى ولى ما فرستندگان [پيامبران] بوديم.

کاویانپور

و لكن ما طوايف بسيارى در گذشته بوجود آورديم و عمر طولانى بر آنها داديم و تو در ميان اهل مدين نبودى كه آيات ما را بر آنان تلاوت كنى، ولى ما پيامبرانى براى آنان فرستاديم.

انصاریان

ولی ما ملت هایی را پدید آوردیم، پس روزگار درازی بر آنان گذشت [تا جایی که سرگذشتشان فراموش شد، اکنون ما سرگذشتشان را به تو وحی می کنیم تا برای مردم بیان کنی]. و تو در میان مردم مدین ساکن نبودی تا نشانه های [قدرت و خشم] ما را [که به آنان رسید] بر اینان [که در مکه، آلوده به طغیان و فسادند] بخوانی، ولی ما بودیم که تو را به پیامبری فرستادیم [و سرگذشت مردم مدین را به تو وحی کردیم تا بر آنان بخوانی.]

سراج

و ليكن ما پديد آورديم مردم قرنها را پس دراز شد برايشان زندگانى (عهدها را فراموش كردند) و تو اقامت نكردى در ميان مردم شهر مدين كه بخوانى بر مشركين (مكه) آيت‏هاى ما را و ليكن ما هستيم فرستنده (ترا بسوى اهل مكه)

فولادوند

ليكن ما نسلهايى پديد آورديم و عمرشان طولانى شد. و تو در ميان ساكنان [شهر] مَدْين مقيم نبودى تا آيات ما را بر ايشان بخوانى، ليكن ما بوديم كه فرستنده [پيامبران‏] بوديم.

پورجوادی

ولى نسلها آفريديم كه عمر دراز يافتند و در ميان مردم مدين اقامت نداشتى كه آيات ما را براى آنها بخوانى ولى ما بوديم كه پيامبرانى مى‏فرستاديم.

حلبی

و ليكن ما نسل‏هايى آفريديم، و دراز شد بر آنها زندگانى و تو در [ميان‏] اهل مدين مقيم نبودى كه آيات ما بر ايشان بخوانى و ليكن ما [پيامبران خود را] به سوى مردم مى‏فرستاديم.

اشرفی

و ليكن ما آفريديم قرنها را پس دراز شد برايشان عمر و نبودى مقيم در ميان اهل مدين كه بخوانى برايشان آيت‏هاى ما را و ليكن ما بوديم فرستندگان

خوشابر مسعود انصاري

حقّ اين است كه ما نسلهايى پديد آورديم. آن گاه عمرشان طولانى شد. و تو در [ميان‏] مدينيان ساكن نبودى تا آيات ما را بر آنان مى‏خواندى ولى ما [رسولانى‏] مى‏فرستاديم

مکارم

ولی ما اقوامی را در اعصار مختلف خلق کردیم، و زمانهای طولانی بر آنها گذشت (که آثار انبیا از دلهایشان محو شد؛ پس تو را با کتاب آسمانیت فرستادیم)! تو هرگز در میان مردم مدین اقامت نداشتی تا (از وضع آنان آگاه باشی و) آیات ما را برای آنها [= مشرکان مکّه‌] بخوانی، ولی ما بودیم که تو را فرستادیم (و این آیات را در اختیارت قرار دادیم)!

مجتبوی

و ليكن ما نسلهايى آفريديم كه عمرشان دراز شد- و اين خبرها كهنه و منحرف شد- [از آن رو داستان موسى را بر تو باز گفتيم‏] و تو در ميان مردم مَدْيَن مقيم نبودى [تا از خبر موسى آگاه شوى‏] كه اينك آيات ما را بر اينان- مشركان مكه- مى‏خوانى ولى ماييم كه فرستندگان بوديم- تو را فرستاديم و اين داستانها را به تو خبر داديم-.

مصباح زاده

و ليكن ما آفريديم قرنها را پس دراز شد بر ايشان عمر و نبودى مقيم در ميان اهل مدين كه بخوانى بر ايشان آيت‏هاى ما را و ليكن ما بوديم فرستندگان

معزی

ليكن ما پديد آورديم قرنهائى پس دراز شد بر ايشان عمر (روزگار) و نبودى تو جايگزين در مردم مدين بخوانى بر ايشان آيتهاى ما را و ليكن بوديم ما فرستندگان

قمشه ای

و لیکن ما امم و قبایلی را بیافریدیم که عمر دراز یافتند (و همه را به غفلت و جهالت به سر بردند و این خبرها کهنه شد و ما مجددا به تو وحی کردیم) و نیز تو میان اهل مدین نبودی که اینک آیات ما را (درباره آنان) بر اینان (اهل مکه) تلاوت می‌کنی و لیکن ماییم که (تو را لایق پیمبری دانسته) به رسالت فرستادیم (و به وحی خود از هر چیزت آگاه کردیم).

رشاد خليفه

ولي ما نسل‌هاي بسياري را قرار داديم و به مرور زمان، (منحرف شدند). و تو در ميان مردم مدين نبودي كه آيات ما را براي آنها بخواني. اما ما رسولان را فرستاديم.

Literal

And but We created/originated generations/peoples of eras , so the lifetime lengthened on (to) them, and you were not residing/dwelling in Madya’s people, you read/recite on (to) them Our verses/evidences/signs, and but We, We were sending .

Al-Hilali Khan

But We created generations (after generations i.e. after Moosa (Moses) ), and long were the ages that passed over them. And you (O Muhammad SAW) were not a dweller among the people of Madyan (Midian), reciting Our Verses to them. But it is We Who kept sending (Messengers).

Arthur John Arberry

but We raised up generations, and long their lives continued. Neither wast thou a dweller among the Midianites, reciting to them Our signs; but We were sending Messengers.

Asad

nay, but [between them and thee] We brought into being [many] generations, and long was their span of life. And neither didst thou dwell among the people of Madyan, conveying Our messages unto them: [I.e., «thou art not the first of Our apostles, O Muhammad: We have sent thee to the people of thy time just as We sent Shuayb to the people of Madyan (Ad-Dahhak, as quoted by Razi).] nay, but We have [always] been sending [Our message-bearers unto man].

Dr. Salomo Keyzer

Maar wij deden vele geslachten na Mozes› opstaan en hun leven werd verlengd. Gij hebt niet onder de bewoners van Madian gewoond, om hen onze teekenen te herinneren; maar wij hebben u in ieder opzicht volkomen onderricht.

Free Minds

And We established many generations, and many ages passed them by. And you were not living among the people of Midyan, reciting Our revelations to them. But We did send messengers.

Hamza Roberto Piccardo

Abbiamo creato generazioni la cui vita si prolungò ; tu non dimoravi tra la gente di Madian per recitare loro i Nostri segni: siamo stati Noi a inviare [i messaggeri].

Hilali Khan

But We created generations (after generations i.e. after Moosa (Moses) ), and long were the ages that passed over them. And you (O Muhammad SAW) were not a dweller among the people of Madyan (Midian), reciting Our Verses to them. But it is We Who kept sending (Messengers).

Kuliev E.

Но Мы сотворили поколения после Мусы (Моисея), и долгим оказался для них срок. Тебя не было среди жителей Мадьяна, и ты не читал им Наши аяты, но Мы отправили посланников.

M.-N.O. Osmanov

Но [после Мусы] Мы сотворили [много] поколений, над которыми миновали века. Не жил ты и среди жителей Мадйана, возвещая им Наши знамения, но Мы [непрестанно] отправляли посланцев [к тебе с вестями о прежних общинах].

Mohammad Habib Shakir

But We raised up generations, then life became prolonged to them; and you were not dwelling among the people of Madyan, reciting to them Our communications, but We were the senders.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

But We brought forth generations, and their lives dragged on for them. And thou wast not a dweller in Midian, reciting unto them Our revelations, but We kept sending (messengers to men).

Palmer

But we raised up (other) generations, and life was prolonged for them; and thou wast not staying amidst the people of Midian, reciting to them our signs; but we were sending our apostles.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Ancak biz, birçok nesil oluşturduk da bunlar üzerinden ömürler akıp gitti. Sen Medyen halkı içinde oturarak onlara ayetlerimizi okuyor değildin. Biz, peygamberler gönderiyoruz, hepsi bu.

Qaribullah

We raised generations who lived long. You did not live among the people of Midian, nor did you recite to them Our verses; but We were sending Messengers.

QXP

Nay, but between them and you We brought forth many generations, and long was their life-span. And neither did you dwell among the people of Midyan, conveying to them Our Messages. Nay, but We have been sending Messengers.

Reshad Khalifa

But we established many generations, and, because of the length of time, (they deviated). Nor were you among the people of Midyan, reciting our revelations to them. But we did send messengers.

Rodwell

But we raised up generations after Moses, men whose days were lengthened; neither didst thou dwell among the inhabitants of Madian to rehearse to them our signs, but we sent Apostles to them.

Sale

But we raised up several generations after Moses; and life was prolonged unto them. Neither didst thou dwell among the inhabitants of Madian, rehearsing unto them our signs; but We have sent thee fully instructed in every particular.

Sher Ali

But WE brought forth generations after Moses, and life became prolonged for them. And thou wast not a dweller among the people of Midian, rehearsing Our Signs unto them; But it is WE Who send Messengers.

Unknown German

Jedoch Wir ließen (nach Moses) Geschlechter erstehen, und das Leben wurde ihnen lang. Und du verweiltest nicht unter dem Volke von Midian, ihnen Unsere Zeichen vorzutragen doch Wir, Wir schickten Gesandte.

V. Porokhova

Но Мы произвели (другие) поколенья, ■ И долгою была их жизнь. ■ Средь обитателей Мадйана не было тебя, – ■ Чтоб им читать знаменья Наши, ■ Мы посылали (увещателей) для них.

Yakub Ibn Nugman

Ләкин Мусадан соң күп кавемнәр бар иттек, аларга озак вакыт вәхий килми торды, шул сәбәпле ґәһедләрен оныттылар, сине җибәрдек, дәхи син Мәдйән халкы арасында тормадың, аларның хәлләрен сөйләгән булыр идең, ләкин Без сине пәйгамбәр итеп аларның хәлләреме бәян итүче Коръәнне сиңа бирдек.

جالندہری

لیکن ہم نے (موسٰی کے بعد) کئی اُمتوں کو پیدا کیا پھر ان پر مدت طویل گذر گئی اور نہ تم مدین والوں میں رہنے والے تھے کہ ان کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے تھے۔ ہاں ہم ہی تو پیغمبر بھیجنے والے تھے

طاہرالقادری

لیکن ہم نے (موسٰی علیہ السلام کے بعد یکے بعد دیگرے) کئی قومیں پیدا فرمائیں پھر ان پر طویل مدّت گزر گئی، اور نہ (ہی) آپ (موسٰی اور شعیب علیہما السلام کی طرح) اہل مدین میں مقیم تھے کہ آپ ان پر ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہوں لیکن ہم ہی (آپ کو اخبارِ غیب سے سرفراز فرما کر) مبعوث فرمانے والے ہیں،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.