سوره القصص (28) آیه 82

قرآن، سوره القصص (28) آیه 82

آیه پسین: سوره القصص (28) آیه 83
آیه پیشین: سوره القصص (28) آیه 81

عربی

وَ أَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكانَهُ بِالأَْمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ يَقْدِرُ لَوْ لا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنا لَخَسَفَ بِنا وَيْكَأَنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكافِرُونَ

بدون حرکات عربی

و أصبح الّذين تمنّوا مكانه بالأمس يقولون ويكأنّ اللّه يبسط الرّزق لمن يشاء من عباده و يقدر لو لا أن منّ اللّه علينا لخسف بنا ويكأنّه لا يفلح الكافرون

خوانش

Waasbaha allatheena tamannaw makanahu bial-amsi yaqooloona waykaanna Allaha yabsutu alrrizqa liman yashao min AAibadihi wayaqdiru lawla an manna Allahu AAalayna lakhasafa bina waykaannahu la yuflihu alkafiroona

آیتی

روز ديگر آن کسان که ديروز آرزو مي کردند که به جاي او مي بودند ، مي ، گفتند : شگفتا که خدا روزي هر کس را که خواهد فراوان کند يا تنگ سازد اگر خدا به ما نيز نعمت فراوان داده بود ، ما را نيز در زمين فرو مي برد و شگفتا که کافران رستگار نمي شوند

خرمشاهی

و بامدادان كسانى كه ديروز مقام او را آرزو مى كردند مى گفتند وه كه خداوند روزى را بر هر كس از بندگانش كه بخواهد گشاده مى دارد و [بر هر كس كه بخواهد] تنگ مى گيرد; اگر خداوند بر ما منت ننهاده [و نعمت نداده] بود، ما را نيز فرو مى برد; وه كه كافران رستگار نمى

کاویانپور

و سحرگاه آنان كه روز گذشته (افسوس خورده و) مقام و منزلت او را آرزو داشتند با خود گفتند: حقيقت اينكه خدا از بندگانش هر كه را بخواهد، رزق فراوان مى‏بخشد و هر كه را بخواهد تنگ روزى ميگرداند و اگر منت خدا بر ما نبود هر آينه ما را نيز به زمين فرو ميبرد. بهمين جهت كافران و كفر پيشگان هرگز رستگار نخواهند شد.

انصاریان

و بامدادان، آنانکه دیروز مقام و جایگاه او را آرزو داشتند [چنان حالی شدند که] می گفتند: وه! گویی خدا رزق را برای هر کس از بندگانش بخواهد وسعت می دهد، و [برای هر که بخواهد] تنگ می گیرد، اگر خدا بر ما منت نگذاشته بود، ما را نیز در زمین فرو برده بود، وه، گویی کافران رستگار نمی شوند.

سراج

و بامداد كردند آنانكه آرزو مى‏كردند منزلت او را در حاليكه مى‏گفتند بر خطا بودم و چه بصواب مى‏ماند آنكه خدا مى‏گستراند روزى را براى هر كه خواهد از بندگانش و تنگ مى‏سازد و اگر نه آن بود كه منت نهاد خدا بر ما بيگمان فرو برده بود (بزمين) ما را بر خطا بودم و چه بصواب مى‏ماند آنكه رستگارى نمى‏يابند كافران

فولادوند

و همان كسانى كه ديروز آرزو داشتند به جاى او باشند، صبح مى‏گفتند: «واى، مثل اينكه خدا روزى را براى هر كس از بندگانش كه بخواهد گشاده يا تنگ مى‏گرداند، و اگر خدا بر ما منّت ننهاده بود، ما را [هم‏] به زمين فرو برده بود؛ واى، گويى كه كافران رستگار نمى‏گردند.»

پورجوادی

آنان كه ديروز آرزو مى‏كردند به جاى او باشند مى‏گفتند: «واى بر ما گويى خدا روزى هر كس از بندگانش را بخواهد فراوان دهد يا تنگ گيرد، اگر خدا بر ما منت ننهاده بود ما را نيز به قعر زمين فرو مى‏برد. اى واى گويى كافران هرگز رستگار نمى‏شوند.»

حلبی

و بامداد كردند آن كسان كه ديروز آرزو مى‏كردند جايگاه او را گفتند: شگفتا تو گويى خدا مى‏گستراند روزى را براى كسى كه مى‏خواهد از بندگانش و تنگ مى‏گيرد [بر هر كه مى‏خواهد] اگر نه آن بود كه منّت نهاد بر ما، البتّه ما را به زمين فرو مى‏برد، و راستى را كه كافران رستگار نمى‏شوند.

اشرفی

و برگشتند آنان كه آرزو ميكردند مقام او را ديروز ميگفتند واى گوئيا خدا ميگشايد روزى را براى كسى كه بخواهد از بندگانش و تنگ ميگيرد اگر نه آن بود كه منت نهاد خدا بر ما هر آينه فرو برده بود ما را واى گوئيا كه رستگار نميشوند كافران

خوشابر مسعود انصاري

و آنان كه ديروز منزلت او را آرزو مى‏كردند، بامدادان مى‏گفتند: شگفتا كه خداوند روزى را براى هر كس از بندگانش كه بخواهد فراخ مى‏گرداند و تنگ مى‏گيرد. و اگر خداوند بر ما منّت ننهاده بود، بى گمان ما را [نيز در زمين‏] فرو مى‏برد. وه كه كافران رستگار نمى‏شوند

مکارم

و آنها که دیروز آرزو می‌کردند بجای او باشند (هنگامی که این صحنه را دیدند) گفتند: «وای بر ما! گویی خدا روزی را بر هر کس از بندگانش بخواهد گسترش می‌دهد یا تنگ می‌گیرد! اگر خدا بر ما منت ننهاده بود، ما را نیز به قعر زمین فرو می برد! ای وای گویی کافران هرگز رستگار نمی‌شوند!

مجتبوی

و آنان كه ديروز جايگاه او را آرزو مى‏كردند در حالى بامداد كردند كه مى‏گفتند: واى!- يا: وه!- گويى خداست كه روزى را براى هر كه از بندگان خود بخواهد فراخ مى‏كند و تنگ مى‏گرداند اگر نه اين بود كه خدا بر ما منت نهاد هر آينه ما را نيز- به سبب آن آرزوها كه داشتيم- به زمين فرو مى‏برد واى! گويى كافران رستگار نمى‏شوند.

مصباح زاده

و برگشتند آنان كه آرزو ميكردند مقام او را ديروز ميگفتند واى گوئيا خدا ميگشايد روزى را براى كسى كه بخواهد از بندگانش و تنگ ميگيرد اگر نه آن بود كه منت نهاد خدا بر ما هر آينه فرو برده بود ما را واى گوئيا كه رستگار نمى‏شوند كافران

معزی

و بامداد كردند آنان كه آرزو مى كردند جاى او را ديروز مى گفتند واى گوئيا خدا مى گشايد روزى را براى هر كه خواهد از بندگانش و تنگ مى گرداند اگر نه منّت مى نهاد خدا بر ما هرآينه فرومى برد ما را واى گوئيا رستگار نشوند كافران

قمشه ای

صبحگاه هم آنان که روز گذشته (ثروت و) مقام او را آرزو می‌کردند با خود می‌گفتند: ای وای (بر ما و آرزوهای ما) گویی خداست که هر که از بندگان خود را خواهد روزی فراوان دهد و (هر که را خواهد) تنگ روزی کند، اگر نه این بود که خدا بر ما منّت گذاشت (و غرور و ثروت قارون نداد) ما را هم (مثل او) در زمین فرو بردی!ای وای که گویا کافران را هرگز فلاح و رستگاری نیست!

رشاد خليفه

كساني كه روز پيش به او حسرت مي ‌بردند، گفتند: اکنون مي ‌فهميم كه فقط خداست كه به هر يك از بندگانش كه برگزيند، روزي مي ‌دهد و يا دريغ مي ‌دارد. اگر به خاطر موهبت خدا نسبت به ما نبود، او باعث مي ‌شد كه زمين ما را هم ببلعد. حالا مي ‌فهميم كه كافران هرگز موفق نمي ‌شوند.

Literal

And those who wished/desired his place/position at the yesterday/past became/became in the morning saying: «Woe as if/as though God spreads/extends the provision to whom He wills/wants from His worshippers/slaves , and He is capable/able , if only that God blessed on us He would have sunk down (the land) with us, woe, as if he/as though He does not make the disbelievers succeed/win .»

Al-Hilali Khan

And those who had desired (for a position like) his position the day before, began to say: «Know you not that it is Allah Who enlarges the provision or restricts it to whomsoever He pleases of His slaves. Had it not been that Allah was Gracious to us, He could have caused the earth to swallow us up (also)! Know you not that the disbelievers will never be successful.

Arthur John Arberry

and in the morning those who had longed to be in his place the day before were saying, ‹Ah, God outspreads and straitens His provision to whomsoever He will of His servants. Had God not been gracious to us, He would have made us to be swallowed too. Ah, the unbelievers do not prosper,

Asad

And on the morrow, those who but yesterday had longed to be in his place exclaimed: «Alas [for our not having been aware] that it is indeed God [alone] who grants abundant sustenance, or gives it in scant measure, unto whichever He wills of His creatures! Had not God been gracious to us, He might have caused [the earth] to swallow us, too! Alas [for our having forgotten] that those who deny the truth can never attain to a happy state!»

Dr. Salomo Keyzer

Den volgenden ochtend zeiden zij, die den vorigen dag zijnen toestand hadden benijd: Ja! waarlijk, God schenkt eene overvloedige belooning aan dengeen die hem behaagt; en hij is spaarzaam naar zijn welbehagen. Indien God niet genadig omtrent ons ware geweest, waarlijk, de aarde zoude ons mede hebben verzwolgen. Ja! de ongeloovigen zullen geen voorspoed hebben.

Free Minds

And those who wished they were in his place the day before said: "Indeed it is God Who provides or restricts for whomever He chooses from among His servants. Had it not been for God’s grace towards us, He could have caused the Earth to swallow us as well. We now realise that the rejecters never succeed."

Hamza Roberto Piccardo

E coloro che la vigilia si auguravano di essere al posto suo, dissero: «Ah! E› ben evidente che Allah concede con larghezza o lesina a chi vuole tra i Suoi servi. Se Allah non ci avesse favorito, certamente ci avrebbe fatto sprofondare. Ah! E› ben evidente che i miscredenti non prospereranno».

Hilali Khan

And those who had desired (for a position like) his position the day before, began to say: "Know you not that it is Allah Who enlarges the provision or restricts it to whomsoever He pleases of His slaves. Had it not been that Allah was Gracious to us, He could have caused the earth to swallow us up (also)! Know you not that the disbelievers will never be successful.

Kuliev E.

А те, которые накануне желали оказаться на его месте, наутро сказали: «Ох! Аллах увеличивает или ограничивает удел тому из Своих рабов, кому пожелает? Если бы Аллах не оказал нам милость, то Он заставил бы землю поглотить нас. Ох! Неверующие не преуспеют».

M.-N.O. Osmanov

А те, которые еще вчера завидовали его положению, наутро сказали: «Горе! Аллах дарует удел щедро или умеренно тому из Своих рабов, кому пожелает. Если бы Аллах не был милостив к нам, то [земля по Его воле] поглотила бы нас. Горе! И в самом деле неверные не преуспеют».

Mohammad Habib Shakir

And those who yearned for his place only the day before began to say: Ah! (know) that Allah amplifies and straitens the means of subsistence for whom He pleases of His servants; had not Allah been gracious to us, He would most surely have abased us; ah! (know) that the ungrateful are never successful.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And morning found those who had coveted his place but yesterday crying: Ah, welladay! Allah enlargeth the provision for whom He will of His slaves and straiteneth it (for whom He will). If Allah had not been gracious unto us He would have caused it to swallow us (also). Ah, welladay! the disbelievers never prosper.

Palmer

And on the morrow those who had yearned for his place the day before said, ‹Ah, ah! God extends provision to whom He pleases of His servants, or He doles it out; had not God been gracious to us, the earth would have cleft open with us! Ah, ah! the unbelievers shall not prosper!›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Akşam onun mevkiine/konumuna imrenenler sabah şöyle diyorlardı: «Vay be! Allah, kullarından dilediğine rızkı açıp yayıyor, dilediğine de ölçüyle veriyor/kısıyor. Allah bize lütufta bulunmasaydı, vallahi bizi de batırmıştı. Demek ki, inkârcılar asla iflah etmiyorlar.»

Qaribullah

And in the morning those who had wished to be in his place the previous evening said: ‹Indeed, Allah outspreads to whom He will among His worshipers, and He restrains. Had He not shown us favor, He could have caused the earth to swallow us. Indeed, the unbelievers shall never prosper. ‹

QXP

And those who had envied his position only the day before were saying the next morning, «Ah, it is indeed Allah Who makes the provision plenty or scarce for His servants according to His Laws. Had Allah not been kind to us, He could have caused the earth to swallow us! Ah! The rejecters of the Truth can never attain lasting contentment.»

Reshad Khalifa

Those who were envious of him the day before said, «Now we realize that GOD is the One who provides for whomever He chooses from among His servants, and withholds. If it were not for GOD’s grace towards us, He could have caused the earth to swallow us too. We now realize that the disbelievers never succeed.»

Rodwell

And in the morning those who the day before had coveted his lot said, «Aha! God enlargeth supplies to whom he pleaseth of his servants, or is sparing. Had not God been gracious to us, He had caused it to cleave for us. Aha! the ungrateful can never prosper.»

Sale

And the next morning, those who had coveted his condition the day before, said, aha! Verily God bestoweth abundant provision on such of his servants as He pleaseth; and He is sparing unto whom He pleaseth. Unless God had been gracious unto us, certainly the earth had swallowed us up also. Aha! The unbelievers shall not prosper.

Sher Ali

And those who had coveted his position the day before began to say, `Ruin seize thee ! it is indeed ALLAH Who enlarges the provisions for such of HIS servants as HE pleases and straitens it for whom HE pleases. Had not ALLAH been gracious to us, HE would have caused it to swallow us up also. Ah ! the ungrateful never prosper.›

Unknown German

Und jene, die noch tags zuvor sich an seine Stelle gewünscht hatten, sprachen: «Ah sieh! es ist fürwahr Allah, Der die Mittel zum Unterhalt weitet und beschränkt, wem Er will unter Seinen Dienern. Wäre uns Allah nicht gnädig gewesen, Er hätte (die Erde) uns verschlingen lassen. Ah sieh! die Undankbaren haben nie Erfolg.»

V. Porokhova

А уж наутро те, ■ Которые, (завидуя ему), еще вчера желали его места, ■ Говорили: «Горе (им)! ■ Аллах надел Свой ширит или мерой раздает ■ Тем из служителей Своих, ■ Кого сочтет Своим желаньем. ■ Не будь к нам милосердия Аллаха, ■ Земля бы поглотила нас. ■ О, горе (им)! ■ Неверным, истинно, не знать ■ (Господней) благодати!»

Yakub Ibn Nugman

Әле күптән түгел генә Карунның дәрәҗәсен өмет итүче кешеләр Карунның йорты белән җир астына киткәнен күреп тордылар вә әйтер булдылар: «Ґәҗәб бу эш безгә шөбһәле булды, Аллаһ сынар өчен теләгән бәндәсенә киң ризык вә теләгән бәндәсенә тар ризык бирер икән, әгәр Аллаһ без теләгәнчә Карун малы кеби мал безгә дә биргән булса, әлбәттә, без дә Карун белән бергә җир астына киткән булыр идек, вәй Карунның эше үкенечле булды! Аллаһуга карышып көфран нигъмәт кылучылар Аллаһ ґәзабыннан котыла алмаслар икән ләбаса», – дип әйттеләр.

جالندہری

اور وہ لوگ جو کل اُس کے رتبے کی تمنا کرتے تھے صبح کو کہنے لگے ہائے شامت! خدا ہی تو اپنے بندوں میں سے جس کے لئے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور (جس کے لئے چاہتا ہے) تنگ کر دیتا ہے۔ اگر خدا ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی دھنسا دیتا۔ ہائے خرابی! کافر نجات نہیں پا سکتے

طاہرالقادری

اور جو لوگ کل اس کے مقام و مرتبہ کی تمنا کر رہے تھے (اَز رہِ ندامت) کہنے لگے: کتنا عجیب ہے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لئے چاہتا ہے رزق کشادہ فرماتا اور (جس کے لئے چاہتا ہے) تنگ فرماتا ہے، اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ فرمایا ہوتا تو ہمیں (بھی) دھنسا دیتا، ہائے تعجب ہے! (اب معلوم ہوا) کہ کافر نجات نہیں پا سکتے،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.