سوره العنكبوت (29) آیه 67

قرآن، سوره العنكبوت (29) آیه 67

آیه پسین: سوره العنكبوت (29) آیه 68
آیه پیشین: سوره العنكبوت (29) آیه 66

عربی

أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنا حَرَماً آمِناً وَ يُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَ فَبِالْباطِلِ يُؤْمِنُونَ وَ بِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ

بدون حرکات عربی

أ و لم يروا أنّا جعلنا حرما آمنا و يتخطّف النّاس من حولهم أ فبالباطل يؤمنون و بنعمة اللّه يكفرون

خوانش

Awa lam yaraw anna jaAAalna haraman aminan wayutakhattafu alnnasu min hawlihim afabialbatili yu/minoona wabiniAAmati Allahi yakfuroona

آیتی

آيا ندانسته اند که حرم را جاي امن مردم قرار داديم ، حال آنکه مردم ، دراطرافشان به اسارت ربوده مي شوند ؟ آيا به باطل ايمان مي آورند و نعمت خدا را کفران مي کنند ؟

خرمشاهی

آيا ندانسته اند كه ما حرمى امن [از كعبه] قرار داده ايم، حال آنكه مردمان را در پيرامونشان تاراج مى كردند و مى ربودند; آيا به باطل ايمان مى آورند و به نعمت خداوند كفران مىورزند؟

کاویانپور

مگر نميبينيد كه ما حريم كعبه را محلى امن و امان قرار داديم و حال آنكه در اطراف شهر، مردم را مورد قتل و غارت قرار ميدهند. آيا با اين حال باز هم بباطل ايمان مى‏آورند؟ و به نعمتهاى خدا كفر ميورزند؟

انصاریان

آیا ندانسته اند که ما [شهرشان مکه را] حرم امنی قرار داده ایم [که در آن با آسایش و آرامش و محفوظ از قتل و غارت زندگی می کنند] در حالی که مردم از اطراف آنان [به وسیله دزدان و غارتگران عرب] ربوده می شوند؟ پس آیا [با دارا بودن این نعمت باارزش الهی] به باطل می گروند و به نعمت خدا کفران می ورزند؟!

سراج

آيا مردم مكه نديدند كه ما گردانيديم (شهرستان ايشان را) حرمى امن و حال آنكه ربوده مى‏شوند مردم از پيرامون (شهر) ايشان آيا بباطل (به بتان) مى‏گروند و به نعمت خدا كفران مى‏ورزند

فولادوند

آيا نديده‏اند كه ما [براى آنان‏] حرمى امن قرار داديم و حال آنكه مردم از حوالى آنان ربوده مى‏شوند؟ آيا به باطل ايمان مى‏آورند و به نعمت خدا كفر مى‏ورزند؟

پورجوادی

آيا نديدند كه ما حرمى امن قرار داديم در حالى كه مردم از اطراف آن ربوده مى‏شوند، چرا به باطل ايمان مى‏آورند و نعمت خدا را كفران مى‏كنند.

حلبی

آيا نديدند كه ما حرمى را امن قرار داديم و حال آنكه مردم گرداگرد آن ربوده مى‏شدند آيا به باطل ايمان مى‏آورند و به نعمت خدا ناسپاس مى‏شوند.

اشرفی

آيا نديدند كه ما گردانيديم حرمى را امن و ربوده مى‏شوند مردم از پيرامونشان آيا پس بباطل ميگروند و بنعمت خدا كفران ميورزند

خوشابر مسعود انصاري

آيا نديده‏اند كه حرمى ايمن مقرر داشته‏ايم حال آنكه مردم از پيرامونشان ربوده مى‏شوند؟ آيا به باطل مى‏گروند و نعمت خداوند را ناسپاسى مى‏كنند؟

مکارم

آیا ندیدند که ما حرم امنی (برای آنها) قرار دادیم در حالی که مردم را در اطراف آنان (در بیرون این حرم) می‌ربایند؟! آیا به باطل ایمان می‌آورند و نعمت خدا را کفران می‌کنند؟!

مجتبوی

آيا نديده‏اند كه ما حرمى امن پديد كرديم و حال آنكه مردم پيرامونشان ربوده مى‏شوند- در امنيت نيستند و پيوسته قتل و غارت مى‏شوند-؟ آيا به باطل مى‏گروند و به نعمت خدا كفر مى‏ورزند- براى او شريك قائل مى‏شوند- و ناسپاسى مى‏كنند؟!

مصباح زاده

آيا نديدند كه ما گردانيديم حرمى را امن و ربوده ميشوند مردم از پيرامونشان آيا پس بباطل ميگروند و بنعمت خدا كفران ميورزند

معزی

آيا نبينند كه ما نهاديم حرمى امن و ربوده شوند مردم از پيرامونش آيا به باطل ايمان آرند و به نعمت خدا كفر ورزند

قمشه ای

آیا (کافران اهل مکه) ندیدند که آن شهر را حرم امن و امان قرار دادیم در صورتی که از اطرافشان مردم (ضعیف) را به قتل و غارت می‌ربایند؟آیا باز به باطل می‌گروند و به نعمت خدا کافر می‌شوند؟

رشاد خليفه

آيا آنها نديده اند که ما زيارتگاهي مقدس بنا کرده ايم وآن را ايمن ساخته ايم و حال آنکه مردم اطراف آن پيوسته در خطرند؟ آيا هنوز به باطل ايمان دارند و نعمت‌هاي خدا را تكذيب مي ‌كنند؟

Literal

Do they not see/understand that We made/put (a) respected/sacred safe/secure, and the people (are) being snatched from around/surrounding them, is it with the falsehood they believe and with God’s blessing/goodness they disbelieve?

Al-Hilali Khan

Have they not seen that We have made (Makkah) a sanctuary secure, and that men are being snatched away from all around them? Then do they believe in Batil (falsehood – polytheism, idols and all deities other than Allah), and deny (become ingrate for) the Graces of Allah?

Arthur John Arberry

Have they not seen that We have appointed a sanctuary secure, while all about them the people are snatched away? What, do they believe in vanity, and do they disbelieve in God’s blessing?

Asad

Are they, then, not aware that We have set up a sanctuary secure [for those who believe in Us], the while all around them men are being carried away [by fear and despair]? [See note on the second paragraph of 28:57. In contrast to the «sanctuary secure» the inner peace and sense of spiritual fulfillment which God bestows on those who truly believe in Him – the atheist or agnostic is more often than not exposed to fear of the Unknown and a despair born of the uncertainty as to what will happen to him after death.] Will they, then, [continue to] believe in things false and vain, and thus deny God’s blessings.

Dr. Salomo Keyzer

Zien zij niet dat wij het grondgebied van Mekka tot eene onschendbare en zekere wijkplaats hebben gemaakt, terwijl de menschen in den omtrek worden geplunderd? Gelooven zij daarom in datgene wat ijdel is, en erkennen niet Gods goedheid?

Free Minds

Have they not seen that We have established a safe territory, while all around them the people are in constant danger? Would they still believe in falsehood, and reject God’s blessings?

Hamza Roberto Piccardo

Non vedono forse che abbiamo dato loro un

Hilali Khan

Have they not seen that We have made (Makkah) a sanctuary secure, and that men are being snatched away from all around them? Then do they believe in Batil (falsehood – polytheism, idols and all deities other than Allah), and deny (become ingrate for) the Graces of Allah?

Kuliev E.

Неужели они не видят, что Мы сделали Мекку безопасным святилищем, тогда как вокруг них людей хватают? Неужели они веруют в ложь и не веруют в милость Аллаха?

M.-N.O. Osmanov

Неужели [жители Мекки] не знают, что Мы превратили [их город] в безопасное заповедное место, в то время как вокруг них [постоянно] нападают на людей? Неужели же они веруют в ложь и не признают милость Аллаха?

Mohammad Habib Shakir

Do they not see that We have made a sacred territory secure, while men are carried off by force from around them? Will they still believe in the falsehood and disbelieve in the favour of Allah?

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Have they not seen that We have appointed a sanctuary immune (from violence), while mankind are ravaged all around them? Do they then believe in falsehood and disbelieve in the bounty of Allah?

Palmer

Have they not seen that we have made a safe sanctuary whilst people are being snatched away around them? is it then in falsehood that they will believe, and for the favours of God be ungrateful?

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Görmediler mi ki, çevrelerinde insanlar çarpılıp götürülürken Harem’i güven içinde tuttuk. Hâlâ bâtıla inanıp Allah’ın nimetine nankörlük mü ediyorlar?

Qaribullah

Do they not see how We appointed a safe Sanctuary while all around them people are snatched away? Would they believe in falsehood and do they disbelieve in the favor of Allah!

QXP

Have they not seen that We have set up a Sacred Sanctuary that We made a source of peace and security for people – while – all around them people are being carried away by fear and insecurity? Will they still believe in falsehood, and thus deny Allah’s Blessing? (The Divine System frees people from fear and insecurity).

Reshad Khalifa

Have they not seen that we have established a Sacred Sanctuary that we made secure, while all around them the people are in constant danger? Would they still believe in falsehood, and reject GOD’s blessings?

Rodwell

Do they not see that we have established a safe precinct while all around them men are being spoiled? Will they then believe in vain idols, and not own the goodness of God?

Sale

Do they not see that We have made the territory of Mecca an inviolable and secure asylum, when men are spoiled in the countries round about them? Do they therefore believe in that which is vain, and acknowledge not the goodness of God?

Sher Ali

Do they not see that WE have made the sanctuary of Mecca secure for them, while people are snatched away from all around them ? Would they then believe in falsehood and deny the favour of ALLAH ?

Unknown German

Haben sie denn nicht gesehen, daß Wir eine Freistatt sicher gemacht haben, während rings um sie die Menschen hinweggerissen werden? Wollen sie da noch an Falsches glauben und die Huld Allahs leugnen?

V. Porokhova

Не видят ли они, ■ Что сделали Мы безопасным ■ Священный округ (заповедной Мекки)? ■ И (все ж невежество) выхватывает (души ■ И направляет их на грешный путь). ■ Неужто в ложь уверуют они, ■ Но не уверуют в Господню милость?

Yakub Ibn Nugman

Әйә белмиләрме Без мәсҗид Хәрамны башкаларның анда килеп золым күрүләреннән вә аңдагы кешеләрне үтермәктән имин кылдык, әмма мәсҗид тирәсендәге кешеләр үтерелү яки әсир булу белән фетнәләнерләр. Инде алар ялганга ышанып, Аллаһуның нигъмәтләре булган Коръәнне инкяр итәләрме?

جالندہری

کیا اُنہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو مقام امن بنایا ہے اور لوگ اس کے گرد ونواح سے اُچک لئے جاتے ہیں۔ کیا یہ لوگ باطل پر اعتقاد رکھتے ہیں اور خدا کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں

طاہرالقادری

اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرمِ (کعبہ) کو جائے امان بنا دیا ہے اور اِن کے اِردگرِد کے لوگ اُچک لئے جاتے ہیں، تو کیا (پھر بھی) وہ باطل پر ایمان رکھتے اور اﷲ کے احسان کی ناشکری کرتے رہیں گے،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

این وب‌گاه برای کاهشِ هرزنامه‌ها از Akismet استفاده می‌کند. در موردِ نحوهٔ پردازشِ داده‌هایِ دیدگاهتان بیشتر بدانید.