سوره الروم (30) آیه 28

قرآن، سوره الروم (30) آیه 28

آیه پسین: سوره الروم (30) آیه 29
آیه پیشین: سوره الروم (30) آیه 27

عربی

ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلاً مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ شُرَكاءَ فِي ما رَزَقْناكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَواءٌ تَخافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ كَذلِكَ نُفَصِّلُ الآْياتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

بدون حرکات عربی

ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم من ما ملكت أيمانكم من شركاء في ما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصّل الآيات لقوم يعقلون

خوانش

Daraba lakum mathalan min anfusikum hal lakum mimma malakat aymanukum min shurakaa fee ma razaqnakum faantum feehi sawaon takhafoonahum kakheefatikum anfusakum kathalika nufassilu al-ayati liqawmin yaAAqiloona

آیتی

براي شما از خودتان مثلي مي آورد : مگر بندگانتان در آنچه به شما روزي ، داده ايم با شما شريک هستند تا در مال با شما برابر باشند و همچنان که شما آزادان از يکديگر مي ترسيد از آنها هم بيمناک باشيد ؟ آيات را براي مردمي که تعقل مي کنند اين سان تفصيل مي دهيم

خرمشاهی

براى شما مثلى از خودتان مى زند، آيا از ملك يمينتان شريكى در آنچه روزيتان داده ايم، داريد كه در آن برابر باشيد و از آنان همان گونه كه از [امثال] خودتان بيمناكيد، بيمناك باشيد؟ [چنين نيست]، بدينسان آيات [خود] را براى خردورزان روشن بيان مى كنيم.

کاویانپور

خدا براى شما از خودتان مثلى ميزند: آيا شما، خدمتكاران و غلامان خود را در آنچه ما روزيتان قرار داديم، شريك خود ميسازيد تا بطور مساوى در آن سهمى باشند؟ نه هرگز، زيرا از اين كار ميترسيد همان قدر كه از جان خود ميترسيد (پس چطور راضى ميشويد كه براى خداى تعالى، شريك قرار دهيد؟) بدينسان ما آيات خود را براى جماعتى كه عاقلانه فكر ميكنند، بيان ميداريم.

انصاریان

خدا از [وضع و حال] خودتان برای شما مثلی زده است، آیا از بردگانتان در آنچه [از نعمت ها و ثروت ها] به شما روزی داده ایم، شریکانی دارید که شما در آن [نعمت ها و ثروت ها] با هم برابر و یکسان باشید، و همان گونه که از یکدیگر می ترسید [که یکی از شما نعمت و ثروت مشترک را ویژه خود کند] از بردگانتان هم بترسید؟ [بی تردید در میان آزاد و برده و مولا و عبد و مالک و مملوک چنین شرکتی وجود ندارد، پس چگونه ممکن است مملوک خدا در خدایی، ربوبیت، خالقیت و مالکیّت شریک او باشد؟!] این گونه آیات خود را برای مردمی که تعقّل می کنند، بیان می کنیم.

سراج

خدا بيان كرد براى شما مثلى (كه فرا گرفته است) از خودتان آيا براى شما (اى خواجگان) از مملوكان خويش هيچ شريكانى هست در آنچه روزيتان كرديم پس شما و ايشان در آن اموال يكسان باشيد مى‏ترسيد از ايشان مانند ترسيدنتان از امثال خود بدينسان شرح مى‏دهيم دلائل (يكتائى خود) را براى گروهى كه بخرد دريابند

فولادوند

[خداوند] براى شما از خودتان مَثَلى زده است: آيا در آنچه به شما روزى داده‏ايم شريكانى از بردگانتان داريد كه در آن [مال با هم‏] مساوى باشيد و همان طور كه شما از يكديگر بيم داريد از آنها بيم داشته باشيد؟ اين گونه، آيات خود را براى مردمى كه مى‏انديشند، به تفصيل بيان مى‏كنيم.

پورجوادی

خداوند براى شما از خودتان مثلى مى‏زند: آيا بردگان شما در آنچه روزيتان كرده‏ايم با شما شريك هستند تا در مال با شما برابر باشند و همانگونه كه شما از يكديگر بيم داريد از آنها هم بيم داشته باشيد؟ اين چنين آيات را براى خردمندان بيان مى‏كنيم.

حلبی

[خدا] براى شما از خودتان مثلى زد، آيا در آنچه مالك آن هستيد و آنچه بشما روزى داديم انبازانى مى‏گيريد در حالى كه شما در آن [نعمت‏] يكسان هستيد؟ مى‏ترسيد [از اتلاف گشتن مالتان توسّط ايشان‏] چنان كه بجان خويش ترس داريد. اينچنين آيات را بيان مى‏كنيم براى گروهى كه نيك مى‏انديشند.

اشرفی

زد براى شما مثلى از خودتان آيا شما راست از آنچه مالك شد يمينهاتان از شريكان در آنچه روزيتان داديم پس شما در آن يكسانيد ميترسيد از ايشان چون ترسيدنتان از خودتان همچنين تفصيل ميدهيم آيات را براى گروهى كه بعقل دريابند

خوشابر مسعود انصاري

برايتان از حال خودتان مثلى مى‏زند. آيا از ملك يمينهايتان در آنچه به شما روزى داده‏ايم شريكانى داريد تا شما در آن برابر [و يكسان‏] باشيد. در حالى كه همچون ترس از خودتان (افراد آزاد) از آنان بترسيد. بدينسان نشانه‏ها را براى گروهى كه خرد مى‏ورزند، به روشنى بيان مى‏كنيم

مکارم

خداوند مثالی از خودتان، برای شما زده است: آیا (اگر مملوک و برده‌ای داشته باشید)، این برده‌های شما هرگز در روزیهایی که به شما داده‌ایم شریک شما می‌باشند؛ آنچنان که هر دو مساوی بوده و از تصرّف مستقل و بدون اجازه آنان بیم داشته باشید، آن گونه که در مورد شرکای آزاد خود بیم دارید؟! اینچنین آیات خود را برای کسانی که تعقّل می‌کنند شرح می‌دهیم.

مجتبوی

براى شما از خودتان مَثلَى مى‏زند- در نفى و ابطال شرك-: آيا شما را از بردگانتان شريكانى در آنچه روزيتان داده‏ايم هست كه شما در آن [روزى با زيردستانتان‏] برابر و يكسان باشيد؟ [نه، بلكه‏] از آنها [در باره اموالتان‏] بيم داريد چنانكه از خودتان- آزادان- بيم داريد- پس چگونه براى خدا، كه همه مملوك اويند، شريك روا مى‏داريد؟- اينچنين آيات را براى مردمى كه خرد را كار بندند به تفصيل بيان مى‏كنيم.

مصباح زاده

زد براى شما مثلى از خودتان آيا شما راست از آنچه مالك شد يمينهاتان از شريكان در آنچه روزيتان داديم پس شما در آن يكسانيد ميترسيد از ايشان چون ترسيدنتان از خودتان همچنين تفصيل ميدهيم آيات را براى گروهى كه بعقل دريابند

معزی

زده است براى شما مثَلى از خود شما آيا شما را است از آنچه مالك است يمينهاى شما شريكانى در آنچه روزيتان داديم كه شمائيد در آن يكسان همى ترسيدشان همانند ترستان از خويشتن بدينگونه تفصيل دهيم آيتها را براى گروهى كه بخرد يابند

قمشه ای

خدا برای (هدایت) شما هم از عالم خود شما مثالی زد: آیا هیچ یک از غلام و کنیزان ملکی شما در آنچه (از مال و حقوق و مقام) که ما روزی شما گردانیدیم با شما شریک هستند تا شما و آنها در آن چیز بی‌هیچ مزیت مساوی باشید و همانقدر بیمی که شما از یکدیگر دارید هم از آنان دارید؟ (هرگز ندارید و هیچ آنها را شریک و مساوی با خود نمی‌دانید پس چگونه مخلوقات مملوک خدا را شریک خدا گرفته و معبود خود می‌گردانید؟) ما چنین مفصل و روشن آیات خود را برای مردم با عقل و هوش بیان می‌کنیم.

رشاد خليفه

او در اينجا از ميان خودتان براي شما مثالي مي ‌زند: آيا شما هرگز خدمتكاران يا زيردستان خود را آنقدر بالا مي ‌بريد كه رقيب شما شوند و تا جايي كه شما به آنها به همان اندازه وفادار باشيد كه آنها به شما وفادارند؟ ما اين چنين آيات را براي مردمي كه مي ‌فهمند، توضيح مي ‌دهيم.

Literal

He gave for you an example/proverb from your selves, are (there) for you from what your right (hands) owned/possessed from partners in what We provided for you (are your servants etc. equal partners in your wealth)? So you are (all) in it equal/alike? You fear them as you are fearing yourselves, (if you do not accept this for yourselves how could you make equal partners to God)? Like that We detail/explain the verses/evidences/signs to a nation reasoning/comprehending .

Al-Hilali Khan

He sets forth for you a parable from your ownselves, – Do you have partners among those whom your right hands possess (i.e your slaves) to share as equals in the wealth We have bestowed on you? Whom you fear as you fear each other? Thus do We explain the signs in detail to a people who have sense .

Arthur John Arberry

He has struck for you a similitude from yourselves; do you have, among that your right hands own, associates in what We have provided for you so that you are equal in regard to it, you fearing them as you fear each other? So We distinguish the signs for a people who understand.

Asad

He propounds unto you a parable drawn from your own life: [Lit., «a parable (mathal) from yourselves».] Would you [agree to] have some of those whom your right hands possess [I.e., slaves or persons otherwise subject to ones authority.] as [full-fledged] partners in whatever We may have bestowed upon you as sustenance, so that you [and they] would have equal shares in it, and you would fear [to make use of it without consulting] them, just as you might fear [the more powerful of] your equals? [Lit., «yourselves» – i.e., «those who are equal to you in status». The question is, of course, rhetorical, and must be answered in the negative. But if (so the implied argument goes) a human master would not willingly accept his slaves as full-fledged partners – even though master and slave are essentially equal by virtue of the humanness common to both of them (Zamakhshari) – how can man regard any created beings or things as equal to Him who is their absolute Lord and Master, and is beyond comparison with anything that exists or could ever exist? (Parables with a similar purport are found in 16:75-76.) Thus clearly do We spell out these messages unto people who use their reason.

Dr. Salomo Keyzer

Hij stelt u vergelijkingen voor, aan u zelven ontleend. Hebt gij onder de slaven, welke door uwe rechterhand worden bezeten, een deelgenoot in het vermogen dat wij u hebben geschonken, zoodat gij daarvan gelijke bezitters met hen wordt, of dat gij hen vreest, zoo als gij elkander vreest? Zoo leggen wij onze teekens duidelijk uit, voor hen die begrijpen.

Free Minds

An example is cited for you from among yourselves: are there any from among those who are still dependant that are partners to you in what provisions We have given you that you become equal therein? Would you fear them as you fear each other? It is such that We clarify the revelations for a people who have sense.

Hamza Roberto Piccardo

Da voi stessi trae una similitudine: ci sono, tra gli schiavi che possedete, alcuni che fate vostri soci al pari in ciò che Allah vi ha concesso? Li temete forse quanto vi temete [a vicenda]? Così esplicitiamo i Nostri segni per coloro che ragionano.

Hilali Khan

He sets forth for you a parable from your ownselves, – Do you have partners among those whom your right hands possess (i.e your slaves) to share as equals in the wealth We have bestowed on you? Whom you fear as you fear each other? Thus do We explain the signs in detail to a people who have sense .

Kuliev E.

Он привел вам притчу о вас самих. Есть ли среди невольников, которыми овладели ваши десницы, совладельцы того, чем Мы наделили вас, которые имеют с вами одинаковые права на это и которых вы опасаетесь так, как опасаетесь друг друга? Так Мы разъясняем знамения для людей разумеющих.

M.-N.O. Osmanov

[Аллах] вещает вам притчу о вас самих: Есть ли у вас из числа ваших рабов совладельцы в том, чем Мы наделили вас, равны ли вы [и они] в наделе и боитесь ли вы их так, как боитесь друг друга? Так Мы разъясняем знамения для людей, которые разумеют.

Mohammad Habib Shakir

He sets forth to you a parable relating to yourselves: Have you among those whom your right hands possess partners in what We have given you for sustenance, so that with respect to it you are alike; you fear them as you fear each other? Thus do We make the communications distinct for a people who understand.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

He coineth for you a similitude of yourselves. Have ye, from among those whom your right hands possess, partners in the wealth We have bestowed upon you, equal with you in respect thereof, so that ye fear them as ye fear each other (that ye ascribe unto Us partners out of that which We created)? Thus We display the revelations for people who have sense.

Palmer

He has struck out for you a parable from yourselves; have ye of what your right hand possess partners in what we have bestowed upon you, so that ye share alike therein? do ye fear them as ye fear each other?- Thus do we detail the signs unto a people who have sense.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Size öz benliklerinizden bir örnek verdi: Ellerinizin altında bulunanlarda, size verdiğimiz rızıklarda, sizinle aynı haklara sahip, birbirinizden çekindiğiniz gibi kendilerinden çekineceğiniz ortaklarınız var mı? İşte biz, aklını işletecek bir topluluk için ayetleri böyle açık açık sıralıyoruz.

Qaribullah

He sets for you an example, drawn from yourselves. Do you have from among those whom your right hand possesses associates in what We have given you, who share it equally with you? Do you fear them as you fear one another? So We made plain Our signs to a nation of understanding.

QXP

He gives you an example from your own society. Would you agree to make your employees equal partners in the provision We have bestowed upon you? Are you as mindful of them as you are mindful of yourselves? (So do you conceive of a ‹discriminating› God!) Thus do We explain Our Messages for people who use their intellect.

Reshad Khalifa

He cites for you herein an example from among yourselves: Do you ever elevate your servants or subordinates to the level where they rival you, and to the point that you pay them as much allegiance as is being paid to you? We thus explain the revelations for people who understand.

Rodwell

He setteth forth to you an instance drawn from yourselves. Have ye among the slaves whom your right hands have won, any partner in what we have bestowed on you, so that ye share alike? Fear ye them as ye fear each other? (Thus make we our signs clear to men of understanding.)

Sale

He propoundeth unto you a comparison taken from yourselves. Have ye, among the slaves whom your right hands possess, any partner in the substance which We have bestowed on you, so that ye become equal sharers therein with them, or that ye fear them as ye fear one another? Thus do We distinctly explain our signs, unto people who understand.

Sher Ali

HE sets forth for you a parable concerning yourselves. Have you, among those whom your right hands possess, partners in what WE have provided for you so that you become equal sharers therein, and you fear them as you fear each other ? Thus do WE explain the Signs to a people who understand.

Unknown German

Er setzt euch ein Gleichnis von euch selber. Habt ihr unter denen, die eure Rechte besitzt, Teilhaber an dem, was Wir euch gaben? Seid ihr darin also gleich (und) fürchtet ihr sie, wie ihr einander fürchtet? Also machen Wir die Zeichen klar für ein Volk, das versteht.

V. Porokhova

Из вас самих Он вам сравнение приводит: ■ Есть ли у вас товарищи средь тех, ■ Которыми владеют ваши правы руки, ■ Чтоб с вами разделить на равных ■ (Дары), которыми Мы вас обогатили? ■ Боитесь ли вы их, ■ Как вы боитесь тех, кто вам сравни? ■ Так разъясняем Мы знаменья для людей, ■ Которые разумны.

Yakub Ibn Nugman

Ий мөшрикләр, Аллаһ сезгә үзегездән бер мисал китерер, үзегезнең сатып алган колларыгыз. Без сезгә биргән байлыкта сезнең белән бертигез була алалармы, ул колларыгыз малларыгызга хуҗа булып, сезнең белән бертигез файдалана алалармы, һәм кол булмаган кешеләрнең малларыгызга хыянәт итүләреннән курыккан кеби, колларыгызның малларыгызга хыянәт итүләреннән куркасызмы? Әлбәттә, һичкайчан колларыгызны малыгызга хуҗа итәчәгегез юк. Шулай булгач, диндә бер мәхлукъны яки бер кешене ничек Аллаһуга шәрик итәсез? Без әнә шулай аятьләребезне ачык аңлатабыз, аңлый белгән кешеләр өчен.

جالندہری

وہ تمہارے لئے تمہارے ہی حال کی ایک مثال بیان فرماتا ہے کہ بھلا جن (لونڈی غلاموں) کے تم مالک ہو وہ اس (مال) میں جو ہم نے تم کو عطا فرمایا ہے تمہارے شریک ہیں، اور (کیا )تم اس میں (اُن کو اپنے) برابر (مالک سمجھتے) ہو( اور کیا) تم اُن سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح اپنوں سے ڈرتے ہو، اسی طرح عقل والوں کے لئے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں

طاہرالقادری

اُس نے (نکتۂ توحید سمجھانے کے لئے) تمہارے لئے تمہاری ذاتی زندگیوں سے ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ کیا جو (لونڈی، غلام) تمہاری مِلک میں ہیں اس مال میں جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے شراکت دار ہیں، کہ تم (سب) اس (ملکیت) میں برابر ہو جاؤ۔ (مزید یہ کہ کیا) تم ان سے اسی طرح ڈرتے ہو جس طرح تمہیں اپنوں کا خوف ہوتا ہے (نہیں) اسی طرح ہم عقل رکھنے والوں کے لئے نشانیاں کھول کر بیان کرتے ہیں (کہ اﷲ کا بھی اس کی مخلوق میں کوئی شریک نہیں ہے)،

1 نظر برای “سوره الروم (30) آیه 28

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.