سوره الروم (30) آیه 29

قرآن، سوره الروم (30) آیه 29

آیه پسین: سوره الروم (30) آیه 30
آیه پیشین: سوره الروم (30) آیه 28

عربی

بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْواءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَ ما لَهُمْ مِنْ ناصِرِينَ

بدون حرکات عربی

بل اتّبع الّذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضلّ اللّه و ما لهم من ناصرين

خوانش

Bali ittabaAAa allatheena thalamoo ahwaahum bighayri AAilmin faman yahdee man adalla Allahu wama lahum min nasireena

آیتی

آري ، ستمکاران بي هيچ دانشي از هواي نفس خود پيروي کرده اند آن را که خدا گمراه کرده است چه کسي هدايت مي کند ؟ آنها را هيچ ياوري نيست

خرمشاهی

آرى ستم پيشگان [مشرك] بى هيچ علمى، از هوى و هوسشان پيروى مى كنند، و كيست كه كسى را كه خداوند در بيراهى وا نهاده است، به راه آورد، و اينان ياورانى ندارند.

کاویانپور

آرى كسانى كه ستم روا داشتند، ندانسته و بدون داشتن علم و بصيرت پيرو هواى نفس خود شدند، كيست كه آنها را هدايت كند، خدا هر كه را در گمراهى رها سازد و براى او يارى كننده‏اى نخواهد بود.

انصاریان

[اعتقاد و عمل مشرکان بر پایه تعقّل نیست] بلکه آنان که [با شرکورزی] ستم کرده اند از روی جهل و نادانی از هواهای نفسانی خود پیروی نموده اند؛ پس کسانی را که خدا [به کیفر پیروی از هواها] گمراه کرده است، چه کسی هدایت می کند؟ و آنان هیچ یاری کننده ای [که از گمراهی و عذاب نجاتشان دهد] نخواهند داشت.

سراج

بلكه پيروى كردند آنانكه ستم كردند آرزوهاى خود را بدون دانش پس كيست كه راه نمايد آنرا كه گمراه كرد خدا (به عنوان مجازات) و نيست ايشان را يارى كننده

فولادوند

نه، [اين چنين نيست‏] بلكه كسانى كه ستم كرده‏اند، بدون هيچ گونه دانشى هوسهاى خود را پيروى كرده‏اند. پس آن كس را كه خدا گمراه كرده، چه كسى هدايت مى‏كند؟ و براى آنان ياورانى نخواهد بود.

پورجوادی

آرى ستمكاران از هوى و هوس خود بدون علم و آگاهى پيروى مى‏كنند و چه كسى قادر است آنهايى را كه خدا گمراه كرده است هدايت كند؟ و براى آنها هيچ يار و ياورى نخواهد بود.

حلبی

[نه‏] بلكه آن كسان كه ستم كردند هوسهاى خود را بى‏دانش پيروى كردند و آنان را كه خدا گمراه كند كيست كه راه نمايد، و [بيقين‏] ايشان را يارى دهندگانى نباشد.

اشرفی

بلكه پيروى كردند آنان كه ظلم كردند خواهشهاشان را بدون دانشى پس كه هدايت ميكند آنرا كه اضلال كرده خدا و نيست ايشانرا هيچ يارى كننده

خوشابر مسعود انصاري

بلكه ستمكاران بى هيچ دانشى از خواسته‏هاى [نفسانى‏] خود پيروى كردند. پس كيست كسى را كه خداوند بيراه گذاشته است، هدايت كند؟ و آنان ياورانى ندارند

مکارم

ولی ظالمان بدون علم و آگاهی، از هوی و هوسهای خود پیروی کردند! پس چه کسی می‌تواند آنان را که خدا گمراه کرده است هدایت کند؟! و برای آنها هیچ یاوری نخواهد بود!

مجتبوی

بلكه آنان كه ستم كردند- مشركان- بى‏هيچ دانشى كامها و آرزوهاى دل خويش را پيروى نمودند. پس آن را كه خدا گمراه كرده است چه كسى راه نمايد؟ و آنها را ياورانى نيست.

مصباح زاده

بلكه پيروى كردند آنان كه ظلم كردند خواهشهاشانرا بدون دانشى پس كه هدايت ميكند آنرا كه اضلال كرده خدا و نيست ايشان را هيچ يارى كننده

معزی

بلكه پيروى كردند آنان كه ستم كردند هوسهاى خويش را به نادانى پس كه راهنمائى كند آن را كه گمراه ساخت خدا و نيست ايشان را ياورانى

قمشه ای

بلکه مردم ستمکار (مشرک) هوای نفس خود را از جهل و نادانی پیروی کردند، پس آن را که خدا (پس از اتمام حجت) به گمراهی واگذارد که می‌تواند هدایت کند؟و آن گمراهان ستمکار را (در قیامت) هیچ یار و یاوری نخواهد بود.

رشاد خليفه

درواقع، ستمكاران بدون هيچ دانشي از عقايد خود پيروي كرده‌اند. پس چه كسي مي ‌تواند كساني را كه خدا به گمراهي فرستاده است، هدايت كند؟ هرگز كسي نمي ‌تواند آنها را ياري دهد.

Literal

But/rather those who caused injustice/oppression followed their self attractions for desires without knowledge, so who guides whom God misguided? And (there are) none from victoriors/saviors for them.

Al-Hilali Khan

Nay, but those who do wrong follow their own lusts without knowledge, Then who will guide him whom Allah has sent astray? And for such there will be no helpers.

Arthur John Arberry

Nay, but the evildoers follow their own caprices, without knowledge; so who shall guide those whom God has led astray? They have no helpers.

Asad

But nay – they who are bent on evildoing follow but their own desires, without having any knowledge (of the truth). [In this instance, the phrase alladhina zalamu («they who are bent on evildoing») relates to those who deliberately ascribe divinity or divine powers to anyone or anything beside God, thus yielding to a desire for divine or semi-divine «mediators» between themselves and Him. Inasmuch as such a desire offends against the concept of God’s omniscience and omnipresence, its very existence shows that the person concerned does not really believe in Him and, therefore, does not have the least knowledge of the truth.] And who could guide those whom God has [thus] let go astray, and who (thereupon) have none to succour them? [For an explanation of God’s «letting man go astray», see note on the second sentence of 14:4, as well as note on 2:7.]

Dr. Salomo Keyzer

Maar zij die onrechtvaardig handelen, door anderen naast God te plaatsen, volgen hunne eigene lusten zonder kennis; en wie zal degenen richten, welke God doet dwalen? Zij zullen niemand hebben om hem te helpen.

Free Minds

No, those who were wrong followed their desires without knowledge. So who can guide one whom God misguides? And they will have no victors.

Hamza Roberto Piccardo

Gli ingiusti cedono invece alle loro passioni senza sapere. Chi può guidare colui che Allah allontana? Essi non avranno chi li soccorra.

Hilali Khan

Nay, but those who do wrong follow their own lusts without knowledge, Then who will guide him whom Allah has sent astray? And for such there will be no helpers.

Kuliev E.

Но нет! Беззаконники потакают своим желаниям безо всякого знания. Кто наставит на прямой путь тех, кого Аллах ввел в заблуждение? Не будет для них помощников!

M.-N.O. Osmanov

Так нет же! Те, которые вершили беззаконие, они же и потворствовали своим страстям по невежеству. Кто же наставит на прямой путь тех, кого сбил с пути Аллах? Нет для них заступников!

Mohammad Habib Shakir

Nay! those who are unjust follow their low desires without any knowledge; so who can guide him whom Allah makes err? And they shall have no helpers.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Nay, but those who do wrong follow their own lusts without knowledge. Who is able to guide him whom Allah hath sent astray? For such there are no helpers.

Palmer

Nay, when those who are unjust follow their lusts without knowledge,- and who shall guide him whom God has led astray? and they shall have none to help.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Zulme sapanlarsa ilimsiz bir biçimde keyiflerine uymuşlardır. Allah’ın saptırdığına kim yol gösterecek? Böylelerinin yardımcıları yoktur.

Qaribullah

No, the wrongdoers follow their own desires without knowledge. And who can guide those whom Allah has led astray? There shall be none to help them.

QXP

But nay, the transgressors follow their own opinions without knowledge. But who can guide him whom Allah has let go astray for violating His Laws of Guidance (4:88)? For such there are no helpers.

Reshad Khalifa

Indeed, the transgressors have followed their own opinions, without knowledge. Who then can guide those who have been sent astray by GOD? No one can ever help them.

Rodwell

No, ye do not. But the wicked, devoid of knowledge, follow their own desires: and those whom God shall mislead, who shall guide, and who shall be their protector?

Sale

But those who act unjustly by attributing companions unto God, follow their own lusts, without knowledge: And who shall direct him whom God shall cause to err? They shall have none to help them.

Sher Ali

Nay, but those, who are unjust, follow their own low desires without knowledge. Then who can guide him whom ALLAH lets go astray ? There will be no helpers for them.

Unknown German

Die Ungerechten aber folgen ihren bösen Gelüsten ohne Einsicht. Und wer kann den leiten, den Allah zum Irrenden erklärt? Für solche wird es keine Helfer geben.

V. Porokhova

Увы, но следуют неверные своим страстям ■ Без всякого понятия (о том, что совершают), – ■ А кто направить может тех, ■ Кого Аллах с пути сбивает? ■ Нет и помощников таким.

Yakub Ibn Nugman

Коръән белән гамәл кылмыйча үзләренә золым иткән кешеләр дәлилсез нәфес һаваларына иярделәр, шундый кешеләрне Аллаһ адаштырганнан соң аларны кем туры юлга күндерә алыр? Аларга ахирәттә ярдәмчеләр булмас.

جالندہری

مگر جو ظالم ہیں بےسمجھے اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں تو جس کو خدا گمراہ کرے اُسے کون ہدایت دے سکتا ہے؟ اور ان کا کوئی مددگار نہیں

طاہرالقادری

بلکہ جن لوگوں نے ظلم کیا ہے وہ بغیر علم (و ہدایت) کے اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، پس اس شخص کو کون ہدایت دے سکتا ہے جسے اﷲ نے گمراہ ٹھہرا دیا ہو اور ان لوگوں کے لئے کوئی مددگار نہیں ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.