سوره لقمان (31) آیه 31

قرآن، سوره لقمان (31) آیه 31

آیه پسین: سوره لقمان (31) آیه 32
آیه پیشین: سوره لقمان (31) آیه 30

عربی

أَ لَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آياتِهِ إِنَّ فِي ذلِكَ لآَياتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ

بدون حرکات عربی

أ لم تر أنّ الفلك تجري في البحر بنعمت اللّه ليريكم من آياته إنّ في ذلك لآيات لكلّ صبّار شكور

خوانش

Alam tara anna alfulka tajree fee albahri biniAAmati Allahi liyuriyakum min ayatihi inna fee thalika laayatin likulli sabbarin shakoorin

آیتی

آيا نديده اي که کشتي به نعمت خدا در دريا روان مي شود تا خدا پاره ، اي از آيات قدرت خود را به شما بنماياند ؟ در اين ، براي مردم شکيباي سپاسگزار عبرتهاست

خرمشاهی

آيا ننگريسته اى كه كشتيها به نعمت الهى در دريا روانند، تا به شما از آيات خويش بنماياند; بيگمان در اين براى هر شكيباى شاكرى مايه هاى عبرت هست.

کاویانپور

آيا توجه نميكنيد كه چگونه كشتيها از فضل و رحمت خدا در درياها حركت ميكنند؟ تا آيات قدرت او را مشاهده كنيد. مسلما در آن نشانه‏هايى است براى هر صبر كننده شكر گزار.

انصاریان

آیا ندانسته ای که کشتی ها به سبب نعمت های خدا [چون باد، هوا و دیگر عوامل] در دریا روانند تا خدا برخی از نشانه های قدرت خود را به شما نشان دهد؛ بی تردید در این [واقعیت] برای هر شکیبای سپاس گزاری نشانه هایی [از توحید، قدرت و ربوبیت خدا] ست.

سراج

آيا نديدى آنكه كشتى مى‏رود در دريا بسبب احسان خدا تا بنماياند به شما پاره‏اى از نشانه‏هاى خود را بيگمان در اين نشانه هائيست براى هر صبر پيشه سپاسگزار

فولادوند

آيا نديده‏اى كه كشتيها به نعمت خدا در دريا روان مى‏گردند تا برخى از نشانه‏هاى [قدرت‏] خود را به شما بنماياند؟ قطعاً در اين [قدرت نمايى،] براى هر شكيباى سپاسگزارى، نشانه‏هاست.

پورجوادی

آيا نديده‏اى كه كشتى به لطف و احسان خدا در دريا حركت مى‏كند تا گوشه‏اى از آيات خود را به شما نشان بدهد كه در آن نشانه‏هايى براى شكيبايان شاكر وجود دارد.

حلبی

آيا نمى‏بينى كه كشتى در دريا به نعمت خدا روان مى‏شود؟ تا [برخى‏] از آيتهاى خويش را بشما بنماياند، بى گمان در آن، نشانه‏هايى است براى هر شكيباى شكرگزار.

اشرفی

آيا نه بينى كه كشتى‏ها ميروند در دريا بنعمت خدا تا بنمايد شما را از آيتهايش بدرستيكه در اين هر آينه آيتهاست براى هر صبر كننده شكر گزار

خوشابر مسعود انصاري

آيا نديده‏اى كه كشتى در دريا به فضل خداوند روان است تا [برخى‏] از نشانه‏هاى خود را به شما بنماياند. بى گمان در اين [كار] مايه‏هاى عبرتى براى هر شكيباى سپاسگزار است

مکارم

آیا ندیدی کشتیها بر (صفحه) دریاها به فرمان خدا، و به (برکت) نعمت او حرکت می‌کنند تا بخشی از آیاتش را به شما نشان دهد؟! در اینها نشانه‌هایی است برای کسانی که شکیبا و شکرگزارند!

مجتبوی

آيا نديده‏اى كه كشتى به [سبب‏] نعمت خدا- نگاه‏داشتن آن بر روى آب و وزيدن باد و لطافت آب كه حركت كشتى را ميسر مى‏سازد- در دريا مى‏رود تا [خداى‏] برخى از نشانه‏هاى [قدرت‏] خود را به شما بنمايد؟ هر آينه در اين [كار] براى هر شكيباى سپاسگزارى نشانه‏ها و عبرتهاست.

مصباح زاده

آيا نبينى كه كشتى‏ها ميروند در دريا بنعمت خدا تا بنمايد شما را از آيتهايش بدرستى كه در اين هر آينه آيتهاست براى هر صبر كننده شكرگزار

معزی

آيا نديدى كشتى روان است در دريا به نعمت خدا تا بنماياند شما را از آيتهايش همانا در اين است آيتهائى براى هر شكيبائى سپاسگزار

قمشه ای

آیا نمی‌بینی که چگونه کشتی به دریا به لطف و احسان خدا اسیر می‌کند تا به شما بعضی از آیات قدرتش را بنمایاند؟همانا در این کار آیاتی (از عجایب حکمتهای خدا) البتّه بر هر شخص صبور (در بلا) و شکر گزار (در نعمت) پدیدار است.

رشاد خليفه

آيا نمي ‌بيني كه كشتي ‌ها در دريا در گردش هستند تا روزي هاي خدا را حمل كنند و برخي از مدرك‌هاي او را به شما نشان دهند؟ حقيقتاً، اينها بايد مدرك‌هايي كافي باشند براي هر كسي كه صبور و سپاسگزار است.

Literal

Did you not see/understand that the ships flow/run in the sea/ocean with God’s blessings/goodness to show you from His signs/evidences ? That truly in that (are) evidences/signs/verses to every/each patient/endurer, thankful/grateful.

Al-Hilali Khan

See you not that the ships sail through the sea by Allahs Grace? that He may show you of His Signs? Verily, in this are signs for every patient, grateful (person).

Arthur John Arberry

Hast thou not seen how that the ships run upon the sea by the blessing of God, that He may show you some of His signs? Surely in that are signs for every man enduring, thankful.

Asad

Art thou not aware how the ships speed through the sea by God’s favour, so that He might show you some of His wonders? Herein, behold, there are messages indeed for all who are wholly patient in adversity and deeply grateful [to God].

Dr. Salomo Keyzer

Ziet gij niet, dat de schepen door de gunst van God de zee bevaren, opdat hij u zijne teekenen zou kunnen toonen. Waarlijk, hierin zijn teekens voor ieder geduldig en dankbaar mensch.

Free Minds

Have you not seen the ships sailing the sea, carrying God’s provisions, to show you some of His signs? In that are signs for every one who is patient, thankful.

Hamza Roberto Piccardo

Non hai visto che è per grazia di Allah che la nave solca il mare, affinché vi mostri qualcuno dei Suoi segni? In verita in ciò vi sono segni per ogni uomo di perserveranza, di riconoscenza.

Hilali Khan

See you not that the ships sail through the sea by Allahs Grace? that He may show you of His Signs? Verily, in this are signs for every patient, grateful (person).

Kuliev E.

Разве ты не видишь, что по милости Аллаха корабль плывет по морю, чтобы Он показал вам некоторые из Своих знамений? Воистину, в этом – знамения для каждого, кто терпелив и благодарен.

M.-N.O. Osmanov

Разве ты не знаешь, что корабль плывет по морю благодаря милости Аллаха, [для того] чтобы показать вам Свои знамения? Воистину, во всем этом – знамения для терпеливых, благодарных.

Mohammad Habib Shakir

Do you not see that the ships run on in the sea by Allah’s favor that He may show you of His signs? Most surely there are signs in this for every patient endurer, grateful one.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Hast thou not seen how the ships glide on the sea by Allah’s grace, that He may show you of His wonders? Lo! therein indeed are portents for every steadfast, grateful (heart).

Palmer

Dost thou not see that the ship rides on in the sea by the favour of God, that He may show you of His signs? verily, in that are signs to every grateful person.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Size, ayetlerinden göstermek için, Allah’ın nimetleriyle gemilerin denizde akıp gidişini görmedin mi? Kuşkusuz, bunda gereğince sabreden, gereğince şükreden herkes için kesin ibretler vardır.

Qaribullah

Do you not see how the ships run upon the sea, by the Favor of Allah so that He may show you His signs? Surely, there are signs in this for every steadfast, thankful person.

QXP

Have you not seen how the ships speed through the sea carrying Allah’s blessed provisions – so that He might show you some of His Signs? Herein, behold, are Messages for every person who would patiently observe the Nature and be grateful for learning.

Reshad Khalifa

Do you not see that the ships roam the sea, carrying GOD’s provisions, to show you some of His proofs? Indeed, these should be sufficient proofs for everyone who is steadfast, appreciative.

Rodwell

Seest thou not how the ships speed on in the sea, through the favour of God, that he may shew you of his signs? for herein are signs to all patient, grateful ones.

Sale

Dost thou not see that the ships run in the sea, through the favour of God, that he may shew you of his signs? Verily herein are signs, unto every patient, grateful person.

Sher Ali

Dost thou not see that the ships sail on the sea by the favour of ALLAH, that HE may show you of HIS Signs ? Therein, surely, are Signs for every patient and grateful person.

Unknown German

Hast du denn nicht gesehen, daß die Schiffe über das Meer hinsegeln mit Allahs Gaben, auf daß Er euch von Seinen Zeichen zeige? Hierin sind wahrlich Zeichen für jeden Standhaften, Dankbaren.

V. Porokhova

Ужель не видел ты, что судно ■ Плывет по морю волею Аллаха, ■ Чтоб вам явить знамение Его? ■ В этом, поистине, знамение для тех, ■ Кто терпелив и благодарен.

Yakub Ibn Nugman

Күрмисеңме хакыйкатьтә диңгездә көймәләр Аллаһуның рәхмәте белән йөриләр, сезгә Үзенең галәмәтләреннән бәгъзеләрен күрсәтмәк өчен, әлбәттә, нигъмәтләргә шөкер итүче вә авырлыкларга сабыр итүче мөэминнәргә Аллаһуның эшләрендә гыйбрәтләр бар.

جالندہری

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا ہی کی مہربانی سے کشتیاں دریا میں چلتی ہیں۔ تاکہ وہ تم کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائے۔ بیشک اس میں ہر صبر کرنے والے (اور) شکر کرنے والے کے لئے نشانیاں ہیں

طاہرالقادری

کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ کشتیاں سمندر میں اﷲ کی نعمت سے چلتی ہیں تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھا دے۔ بیشک اس میں ہر بڑے صابر و شاکر کے لئے نشانیاں ہیں،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.