سوره الأحزاب (33) آیه 13

قرآن، سوره الأحزاب (33) آیه 13

آیه پسین: سوره الأحزاب (33) آیه 14
آیه پیشین: سوره الأحزاب (33) آیه 12

عربی

وَ إِذْ قالَتْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ يا أَهْلَ يَثْرِبَ لا مُقامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَ يَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنا عَوْرَةٌ وَ ما هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلاَّ فِراراً

بدون حرکات عربی

و إذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا و يستأذن فريق منهم النّبيّ يقولون إنّ بيوتنا عورة و ما هي بعورة إن يريدون إلاّ فرارا

خوانش

Wa-ith qalat ta-ifatun minhum ya ahla yathriba la muqama lakum fairjiAAoo wayasta/thinu fareequn minhumu alnnabiyya yaqooloona inna buyootana AAawratun wama hiya biAAawratin in yureedoona illa firaran

آیتی

و گروهي از آنها گفتند : اي مردم يثرب ، اينجا جاي ماندنتان نيست ، بازگرديد و گروهي از آنها از پيامبر رخصت طلبيدند مي گفتند : خانه هاي ما را حفاظي نيست خانه هايشان بي حفاخ نبود ، مي خواستند بگريزند

خرمشاهی

و آنگاه كه گروهى از آنان گفتند اى اهل مدينه شما را جاى ماندن نيست، بازگرديد; و گروهى از ايشان از پيامبر اجازه [قعود] خواستند [و به بهانه] مى گفتند خانه هاى ما بى حفاظ است، و آن بى حفاظ نبود; هيچ قصدى جز فرار نداشتند.

کاویانپور

و گروهى از آنان گفتند: اى اهالى يثرب، اينجا ديگر جاى ماندن نيست، برگرديد، و گروهى از آنان از پيامبر اجازه بازگشت خواستند و گفتند: خانه‏هاى ما خالى است در صورتى كه خانه‏هاى آنها خالى نبود (و دروغ ميگفتند) مقصودشان جز فرار (از جهاد) نبود.

انصاریان

و آن گاه که گروهی از آنان گفتند: ای اهل مدینه! [میدان نبرد] جای درنگ و ماندن شما نیست، پس برگردید. و گروهی از آنان از پیامبر اجازه [برگشتن] می خواستند، و می گفتند: خانه های ما بدون حفاظ است. در صورتی که بدون حفاظ نبود، و آنان جز فرار را قصد نداشتند!

سراج

و نيز آندم كه گفتند گروهى از ايشان اى مردم مدينه نيست جايگاهى براى شما (در اين لشگرگاه) پس برگرديد (و بخانه خود شويد) و اجازه مى‏خواستند گروهى از منافقان از همسر مى‏گفتند خانه‏هاى ما (در مدينه) خلل دارد و حال آنكه آنها خللى نداشت ايشان (از اين استيذان) نخواهند مگر گريختن را

فولادوند

و چون گروهى از آنان گفتند: «اى مردم مدينه، ديگر شما را جاى درنگ نيست ، برگرديد.» و گروهى از آنان از پيامبر اجازه مى‏خواستند و مى‏گفتند: «خانه‏هاى ما بى‏حفاظ است» و[لى خانه‏هايشان‏] بى‏حفاظ نبود، [آنان‏] جز گريز [از جهاد] چيزى نمى‏خواستند.

پورجوادی

و نيز هنگامى كه گروهى از آنها گفتند «اى يثربيان اينجا جاى ماندن شما نيست، برگرديد.» گروهى از آنها از پيامبر اجازه مى‏خواستند و مى‏گفتند خانه‏هاى ما بى‏محافظ است، در حالى كه بى‏محافظ نبود و مى‏خواستند فرار كنند

حلبی

و [ياد كن‏] وقتى را كه گروهى از [منافقان‏] آنان گفتند: اى [جهودان‏] اهل يثرب! شما را جاى ماندن نيست، پس برگرديد! و گروهى از آنها از پيامبر دستورى مى‏خواستند و مى‏گفتند: خانه‏هاى ما خالى است و خانه‏هاى آنها خالى نبود [و آنها] جز فرار چيزى نمى‏خواستند.

اشرفی

و هنگاميكه گفتند گروهى از ايشان اى اهل يثرب نيست جاى اقامت كردن مر شما را پس بازگرديد و دستور ميخواستند پاره از ايشان از پيغمبر مى گفتند بدرستيكه خانه‏هاى ما برهنه است و نيستند آنها برهنه نمى خواستند مگر گريز را

خوشابر مسعود انصاري

و چون گروهى از آنان گفتند: اى اهل مدينه، جاى ماندن نداريد، پس باز گرديد. و گروهى از آنان از پيامبر اجازه [ماندن‏] مى‏طلبند. مى‏گويند: خانه‏هايمان بى حفاظ است. حال آنكه آنها بى حفاظ نيستند. جز قصد گريختن ندارند

مکارم

و (نیز) به خاطر آورید زمانی را که گروهی از آنها گفتند: «ای اهل یثرب (ای مردم مدینه)! اینجا جای توقف شما نیست؛ به خانه‌های خود بازگردید!» و گروهی از آنان از پیامبر اجازه بازگشت می‌خواستند و می‌گفتند: «خانه‌های ما بی‌حفاظ است!»، در حالی که بی‌حفاظ نبود؛ آنها فقط می‌خواستند (از جنگ) فرار کنند.

مجتبوی

و آنگاه كه گروهى از آنان گفتند: اى اهل مدينه شما را جاى ماندن نيست، پس بازگرديد- از لشكرگاه به مدينه-، و گروهى از آنها از پيامبر رخصت [رفتن‏] خواسته مى گفتند: خانه‏هاى ما بى‏حفاظ است- از دزد و دشمن در امان نيست- و حال آنكه آن خانه‏ها بى‏حفاظ نبود، اينان آهنگى جز گريختن نداشتند.

مصباح زاده

و هنگامى كه گفتند گروهى از ايشان اى اهل يثرب نيست جاى اقامت كردن مر شما را پس باز گرديد و دستور ميخواستند پاره از ايشان از پيغمبر مى گفتند بدرستى كه خانه‏هاى ما برهنه است و نيستند آنها برهنه نمى خواستند مگر گريز را

معزی

و هنگامى كه گفتند گروهى از ايشان اى مردم يثرب نيست جايگاهى براى شما پس بازگرديد و دستورى مى خواست گروهى از ايشان از پيمبر مى گفتند همانا خانه هاى ما برهنه است و نيستند آنها برهنه و نخواهند جز گريزى را

قمشه ای

و در آن وقت طایفه‌ای از آن کفار و منافقان دین گفتند: ای یثربیان، دیگر شما را (در اردوگاه) جای ماندن نیست (که همه کشته خواهید شد، از گرد پیغمبر متفرق شوید و به مدینه) باز گردید. و در آن حال گروهی از آنها (برای رفتن) از پیغمبر اجازه خواسته و می‌گفتند: خانه‌های ما دیوار و حفاظی ندارد، در صورتی که (دروغ می‌گفتند و) خانه‌هاشان بی‌حفاظ نبود، و مقصودشان جز فرار (از جبهه جنگ) نبود.

رشاد خليفه

گروهي از آنها گفتند: اي مردم يثرب، شما نمي توانيد به پيروزي دست يابيد؛ برگرديد. عده اي ديگر براي پيامبر عذر و بهانه آوردند: خانه هاي ما در معرض خطر است، در حالي كه در معرض خطر نبود. آنها فقط مي خواستند فرار كنند.

Literal

And when a group of people from them said: «You people (of) Yethrib , (there is) no position/status for you, so return.» And a group/party from them ask the prophet for permission/pardon (E) they say: «That truly our houses/homes (are) weakly defended .» And it is not with weakly defended , that truly they want except escape .

Al-Hilali Khan

And when a party of them said: «O people of Yathrib (AlMadinah)! There is no stand (possible) for you (against the enemy attack!) Therefore go back!» And a band of them ask for permission of the Prophet ( SAW) saying: «Truly, our homes lie open (to the enemy).» And they lay not open. They but wished to flee.

Arthur John Arberry

And when a party of them said, ‹O people of Yathrib, there is no abiding here for you, therefore return!› And a part of them Were asking leave of the Prophet, saying, ‹Our houses are exposed›; yet they were not exposed; they desired only to flee.

Asad

and when some of them said, «O you people of Yathrib! You cannot withstand [the enemy] here: [I.e., outside the city, defending the trench.] hence, go back [to your homes]!» — Whereupon a party from among them asked leave of the Prophet, saying, «Behold, our houses are exposed [to attack]!» — The while they were not [really] exposed: they wanted nothing but to flee.

Dr. Salomo Keyzer

En toen een partij van hen zeide: O bewoners van Yathreb er is hier geen plaats van zekerheid voor u; keert dus terug naar huis. En een deel van hen vroeg verlof van den profeet om te mogen vertrekken, zeggende: Waarlijk, onze huizen zijn zonder verdediging en aan den vijand blootgesteld; maar zij waren niet zonder verdediging en hunne bedoeling was slechts te ontvluchten.

Free Minds

And a group of them said: "O people of Yathrib, you cannot make a stand; therefore, retreat." And a small party of them sought permission from the prophet, saying: "Our homes are exposed," while they were not exposed. They just wanted to flee.

Hamza Roberto Piccardo

E un gruppo di loro disse: «Gente di Yatrib! Non potrete resistere, desistete», cosicché una parte di loro chiese al Profeta di poter andar via dicendo: «Le nostre case sono indifese», mentre non lo erano; volevano solo fuggire.

Hilali Khan

And when a party of them said: "O people of Yathrib (AlMadinah)! There is no stand (possible) for you (against the enemy attack!) Therefore go back!" And a band of them ask for permission of the Prophet ( SAW) saying: "Truly, our homes lie open (to the enemy)." And they lay not open. They but wished to flee.

Kuliev E.

Вот некоторые из них сказали: «О жители Ясриба (Медины), вы не сможете выстоять! Вернитесь!» А некоторые из них попросили разрешения у Пророка и сказали: «Наши дома остались беззащитны». Они не были беззащитны – они лишь хотели сбежать.

M.-N.O. Osmanov

[Вспомните,] как некоторые из мекканцев сказали: «О жители Ясриба! Вы не можете противостоять нам. Так возвращайтесь же [назад]». И тогда некоторые из верующих сказали Пророку: «Наши дома остались без защиты [от врагов]». Но не [дома] были без защиты, а сами они хотели покинуть поле боя.

Mohammad Habib Shakir

And when a party of them said: O people of Yasrib! there IS no place to stand for you (here), therefore go back; and a party of them asked permission of the prophet, saying. Surely our houses are exposed; and they were not exposed; they only desired to fly away.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And when a party of them said: O folk of Yathrib! There is no stand (possible) for you, therefor turn back. And certain of them (even) sought permission of the Prophet, saying: Our homes lie open (to the enemy). And they lay not open. They but wished to flee.

Palmer

And when a party of them said, ‹O people of Yathreb; there is no place for you (here), return then (to the city).› And a part of them asked leave of the prophet (to return), saying, ‹Verily, our houses are defenceless;› but they were not defenceless, they only wished for flight.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Hani, onlardan bir grup şöyle demişti: «Ey Yesrib halkı, duracak yeriniz yok, hemen geri dönün!» İçlerinden bir grup da Peygamber’den izin istiyor: «İnan olsun, evlerimiz kaygı duyulacak durumda.» diyorlardı.» Oysaki evleri kaygı duyulacak durumda değildi; sadece kaçmak istiyorlardı.

Qaribullah

And when a party of them said: ‹People of Yathrib (Madinah), there is no place for you here, therefore return. ‹ And a party of them asked leave of the Prophet, saying: ‹Our houses are exposed› whereas they were not, they only wished to flee.

QXP

A group among them said, «O You people of Yathrib! There is no stand possible for you, so, go back.» And some of them even sought permission of the Prophet, saying, «Behold, our homes are exposed (to the enemy).» (With the believers firmly entrenched around the town) their homes were not really exposed. They wanted nothing but to flee. (Yathrib = Madinah).

Reshad Khalifa

A group of them said, «O people of Yathrib, you cannot attain victory; go back.» Others made up excuses to the prophet: «Our homes are vulnerable,» when they were not vulnerable. They just wanted to flee.

Rodwell

And when a party of them said, «O people of Yathrib! there is no place of safety for you here; therefore return into the city.» And another party of you asked the prophet’s leave to return, saying, «Our houses are left defenceless.» No! they were not left defenceless: but their sole thought was to flee away.

Sale

And when a party of them said, O inhabitants of Yathreb, there is no place of security for you here; wherefore return home. And a part of them asked leave of the prophet to depart, saying, verily our houses are defenceless and exposed to the enemy: But they were not defenceless; and their intention was no other than to fly.

Sher Ali

And when a party of them said, `O people of Yathrib, you can possibly make no stand against the enemy, therefore turn back. And a section of them even asked leave of the Prophet, say, `Our houses are exposed,› whereas they were not exposed. They only sought to flee.

Unknown German

Und da eine Anzahl von ihnen sprach: «O ihr Leute von Jathrib, ihr könnt nicht standhalten, drum gehet zurück.» Und ein Teil von ihnen bat (sogar) den Propheten um Erlaubnis und sprach: «Unsere Häuser sind entblößt.» Und sie waren nicht entblößt. Sie wollten eben nur fliehen.

V. Porokhova

И посмотрите, были среди них и те, ■ Что говорили: «Жители Ятриба! ■ Не выстоять вам (вражеский напор)! ■ Вам лучше (к вашим очагам) вернуться». ■ Другие же из них ■ Просили у пророка (позволенья удалиться), говоря: ■ «Наши дома остались без защиты, ■ Обнажены (для грабежей)!» ■ Но без защиты не были они, ■ Они хотели лишь бежать (от боя).

Yakub Ibn Nugman

Монафикълардан бер таифә әйтте: «Ий Мәдинә халкы, монда торырга сезгә урын юк, качып булса да өйләрегезгә кайтыгыз». Алардан бер җәмәгать Мухәммәд г-м янына килеп: өйләребезне саклаучы юк, безгә кайтырга рөхсәт бир, диделәр, вәхәлән ки өйләре сакланмыш иде, бит алар качарга гына юл карыйлар.

جالندہری

اور جب اُن میں سے ایک جماعت کہتی تھی کہ اے اہل مدینہ (یہاں) تمہارے ٹھہرنے کا مقام نہیں تو لوٹ چلو۔ اور ایک گروہ ان میں سے پیغمبر سے اجازت مانگنے اور کہنے لگا کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں حالانکہ وہ کھلے نہیں تھے۔ وہ تو صرف بھاگنا چاہتے تھے

طاہرالقادری

اور جبکہ اُن میں سے ایک گروہ کہنے لگا: اے اہلِ یثرب! تمہارے (بحفاظت) ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں رہی، تم واپس (گھروں کو) چلے جاؤ، اور ان میں سے ایک گروہ نبی (اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سے یہ کہتے ہوئے (واپس جانے کی) اجازت مانگنے لگا کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، حالانکہ وہ کھلے نہ تھے، وہ (اس بہانے سے) صرف فرار چاہتے تھے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.