سوره الأحزاب (33) آیه 51

قرآن، سوره الأحزاب (33) آیه 51

آیه پسین: سوره الأحزاب (33) آیه 52
آیه پیشین: سوره الأحزاب (33) آیه 50

عربی

تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَ تُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ وَ مَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلا جُناحَ عَلَيْكَ ذلِكَ أَدْنى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَ لا يَحْزَنَّ وَ يَرْضَيْنَ بِما آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ ما فِي قُلُوبِكُمْ وَ كانَ اللَّهُ عَلِيماً حَلِيماً

بدون حرکات عربی

ترجي من تشاء منهنّ و تؤوي إليك من تشاء و من ابتغيت ممّن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقرّ أعينهنّ و لا يحزنّ و يرضين بما آتيتهنّ كلّهنّ و اللّه يعلم ما في قلوبكم و كان اللّه عليما حليما

خوانش

Turjee man tashao minhunna watu/wee ilayka man tashao wamani ibtaghayta mimman AAazalta fala junaha AAalayka thalika adna an taqarra aAAyunuhunna wala yahzanna wayardayna bima ataytahunna kulluhunna waAllahu yaAAlamu ma fee quloobikum wakana Allahu AAaleeman haleeman

آیتی

از زنان خود هر که را خواهي به نوبت مؤخردار و هر که را خواهي با خود، نگه دار و اگر از آنها که دور داشته اي يکي را بطلبي بر تو گناهي نيست در اين گزينش و اختيار بايد که شادمان باشند و غمگين نشوند و از آنچه همگيشان را ارزاني مي داري بايد که خشنود گردند و خدا مي داند که در دلهاي شما چيست و خداست که دانا و بردبار است

خرمشاهی

هر كدام از آنان [همسرانت] را كه مى خواهى از خود دور بدار و هر كدام را كه مى خواهى نزديك بدار; و نيز اگر هر يك از آنانى كه از ايشان كناره گرفته اى جويا شوى، [در همه حال]، هيچ گناهى بر تو نيست; اين نزديكتر است به آنكه دل و ديدگانشان روشن شود، و اندوهگين نشو

کاویانپور

يا پيامبر، تو مى‏توانى بنا بر مصلحتى نوبت هر يك از زنانت را مقدم و مؤخر بدارى و هر كدام از آنها را كه از خود جدا كردى، باز ميتوانى با محبت بپذيرى و بر تو قصورى نيست. اين اظهار محبت تو سبب روشنى چشم آنهاست و آنها نبايد غمگين بشوند و بايد آنچه ايشان را عطا كردى خشنود باشند و خدا آنچه را كه در دل شماست بخوبى ميداند و خدا داناى مهربان و با گذشت است.

انصاریان

نوبت هر یک از آنان را که بخواهی به تأخیر انداز و هر کدام را که میل داری نزد خود جای ده، و هر کدام از آنان را که از او کناره گرفته باشی [اگر] نزد خود بطلبی بر تو گناهی نیست. این [برنامه ریزی آزادانه،] به خوشحال نمودنشان و اینکه اندوهگین نشوند و همگی به آنچه به آنان داده ای خشنود شوند، نزدیک تر است؛ و خدا آنچه را در دل های شماست می داند؛ و خدا دانا و بردبار است.

سراج

(اى پيامبر) ترك كن (و طلاق ده) هر كه را خواهى از آن آنان و جاى ده بسوى خود هر كه را خواهى و هر كه را خواهى باز طلبى از آنانكه دور كرده‏اى (از خود) پس باكى نيست بر تو اين (اختيار كه بتو داديم) نزديكتر است به آنكه روشن شود ديدگانشان و اندوهگين نشوند و خوشنود شوند به آن رفتارى كه مى‏كنى با همه ايشان و خدا مى‏داند آنچه در دلهاى شماست (از خوشنودى و خشم و رغبت به برخى از آنان) و پيوسته خدا دانا و بردبار است

فولادوند

نوبت هر كدام از آن زنها را كه مى‏خواهى به تأخير انداز و هر كدام را كه مى‏خواهى پيش خود جاى ده، و بر تو باكى نيست كه هر كدام را كه ترك كرده‏اى [دوباره‏] طلب كنى. اين نزديكتر است براى اينكه چشمانشان روشن گردد و دلتنگ نشوند و همگى‏شان به آنچه به آنان داده‏اى خشنود گردند، و آنچه در دلهاى شماست خدا مى‏داند، و خدا همواره داناى بردبار است.

پورجوادی

نوبت هر يك از همسرانت را كه بخواهى به تأخير انداز و هر كدام را خواستى نزد خود بياور و اگر بعضى از آنها را كه بركنار كرده‏اى بخواهى نزد خود آورى گناهى بر تو نيست، اين گزينش براى خوشدلى آنهاست كه غمگين نشوند و از آنچه در اختيار همه آنها گذاشتى خشنود گردند و خداوند آنچه را كه در قلوب شماست مى‏داند و او داناى بردبار است.

حلبی

از زنان خويش هر كه را خواهى از خود دور كن و هر كدام را خواهى با خود مى‏دار و اگر باز خواهى زنى را كه دور ساخته‏اى بر تو گناهى نباشد. و اين باز خواستن آنها نزديكتر است به روشن ساختن چشمهاى ايشان و [براى آنكه‏] اندوهگين نشوند و خشنود بشوند بدانچه بديشان بدهى [به‏] همه ايشان. و خدا مى‏داند آنچه در دلهاى شماست و خدا داناى بردبار است.

اشرفی

بازپس ميدارى آنرا كه خواهى از ايشان و جاى ميدهى بسوى خود آنرا كه خواهى و آنرا كه خواستى از زنان كه عزل كردى پس نيست گناهى بر تو اين نزديكتر است بآنكه آرام گيرد چشمهاشان و غمگين نشوند و خوشنود گردند بآنچه داديشان همه شان و خدا ميداند آنچه در دلهاى شما است و باشد خدا داناى بردبار

خوشابر مسعود انصاري

[مى‏توانى‏] هر كس از آنان را كه مى‏خواهى باز پس دارى و هر كه را كه مى‏خواهى نزد خود جاى دهى. و اگر زنى از آنان را كه [از او] كناره گرفته‏اى، باز بجويى، هيچ گناهى بر تو نيست. اين رخصت نزديكتر است به آنكه ديدگانشان روشن گردد و اندوه نخورند و همگيشان به آنچه به آنان دهى، خشنود گردند. و خداوند مى‏داند، آنچه را كه در دلهاى شماست. و خداوند داناى بردبار است

مکارم

(موعد) هر یک از همسرانت را بخواهی می‌توانی به تأخیر اندازی، و هر کدام را بخواهی نزد خود جای دهی؛ و هرگاه بعضی از آنان را که برکنار ساخته‌ای بخواهی نزد خود جای دهی، گناهی بر تو نیست؛ این حکم الهی برای روشنی چشم آنان، و اینکه غمگین نباشند و به آنچه به آنان می‌دهی همگی راضی شوند نزدیکتر است؛ و خدا آنچه را در قلوب شماست می‌داند، و خداوند دانا و بردبار است (از مصالح بندگان خود با خبر است، و در کیفر آنها عجله نمی‌کند)!

مجتبوی

هر كه را از ايشان خواهى [مى‏توانى‏] واپس دارى و هر كه را خواهى نزد خويش جاى دهى و نگاه دارى. و اگر هر يك از آنان را كه از او كناره گرفته باشى باز بجويى باكى و گناهى بر تو نيست. اين نزديكتر است به آنكه چشمهاى ايشان روشن شود و اندوهناك نباشند و همگى به آنچه بداديشان خشنود شوند- يعنى چون دانستند كه آنچه مى‏كنى به فرمان خداست دلتنگ نمى‏شوند و گردن نمى‏نهند- و خدا آنچه را در دلهاى شماست مى‏داند، و خدا دانا و بردبار است.

مصباح زاده

باز پس ميدارى آنرا كه خواهى از ايشان و جاى ميدهى بسوى خود آنرا كه خواهى و آنرا كه خواستى از آنان كه عزل كردى پس نيست گناهى بر تو اين نزديكتر است بانكه آرام گيرد چشمهاشان و غمگين نشوند و خوشنود گردند بانچه داديشان همه‏شان و خدا ميداند آنچه در دلهاى شما است و باشد خدا داناى بردبار

معزی

برانى آن را كه خواهى از آن زنان و نزد خويش جاى دهى هر كه را خواهى از ايشان و هر كه را خواهى از آنان كه دور كردى پس نيست باكى بر تو اين است نزديكتر بدان كه روشن شود ديدگانشان و اندوهگين نشوند و خرسند شوند بدانچه داديشان همگى ايشان و خدا مى داند آنچه را در دلهاى شما است و خدا است داناى بردبار

قمشه ای

تو (ای رسول) هر یک از زنانت را خواهی نوبتش مؤخّر دار و هر که را خواهی به خود بپذیر و هم آن را که (به قهر) از خود راندی اگرش (به مهر) خواندی باز بر تو باکی نیست، این (آزادی و مختار مطلق بودنت) بر زنان بهتر و شادمانی دل و روشنی دیده آنهاست و سبب آنکه محزون نباشند و به آنچه ایشان را عطا کردی همه خشنود باشند. و خدا به هر چه در دل شما مردم است آگاه است و خدا (بر نیک و بد خلق) دانا و (بر عفوشان کریم و بر انتقامشان) بردبار است.

رشاد خليفه

تو مي تواني با ملايمت از هر يک از آنها دوري كني و مي تواني هر يک از آنها را به خود نزديك تر كني. اگر با هر كدام از آنها كه دوري كرده بودي آشتي كني، مرتكب خطايي نمي شوي. در اين صورت، آنها خوشنود خواهند شد و هيچ غمي نخواهند داشت و به آنچه منصفانه به همه آنها مي دهي، راضي خواهند بود. خدا مي داند كه در قلب هايتان چه مي گذرد. خداست داناي مطلق، باگذشت.

Literal

You delay/postpone whom you will/want from them (F), and you shelter/give refuge (near) to you whom you will/want, and whom you wished/desired from whom you isolated/set aside , so no strain/blame/sin (is) on you, that (is) nearer that their (F) eyes/sights delight/please , and they not be sad/grievous,302and they accept/approve with what you gave them (F), all of them, and God knows what (is) in your hearts/minds , and God was/is knowledgeable, clement .

Al-Hilali Khan

You (O Muhammad SAW) can postpone (the turn of) whom you will of them (your wives), and you may receive whom you will. And whomsoever you desire of those whom you have set aside (her turn temporarily), it is no sin on you (to receive her again), that is better; that they may be comforted and not grieved, and may all be pleased with what you give them. Allah knows what is in your hearts. And Allah is Ever AllKnowing, Most Forbearing.

Arthur John Arberry

Thou mayest put off whom thou wilt of them, and whom thou wilt thou mayest take to thee; and if thou seekest any thou hast set aside there is no fault in thee. So it is likelier they will be comforted, and not sorrow, and every one of them will be well-pleased with what thou givest her. God knows what is in your hearts; God is All-knowing, All-clement.

Asad

[know that] thou mayest put off for a time whichever of them thou pleasest, and mayest take unto thee whichever thou pleasest; and [that,] if thou seek out any from whom thou hast kept away [for a time], thou wilt incur no sin [thereby]: [Thus, the Prophet was told that he need not observe a strict «rotation» in the conjugal attentions due to his wives, although he himself, impelled by an inborn sense of fairness, always endeavoured to give them a feeling of absolute equality.] this will make it more likely that their eyes are gladdened [whenever they see thee], [I.e., by the inner certainty that whenever he turned to any of them, he did so on impulse, out of genuine affection, and not out of a sense of marital «obligation».] and that they do not grieve [whenever they are overlooked], and that all of them may find contentment in whatever thou hast to give them: for God [alone] knows what is in your hearts – and God is indeed all-knowing, forbearing. [According to a hadith on the authority of Aishah, recorded in the Musnad of Ibn Hanbal, the Prophet «used to divide his attentions equitably among his wives, and then would pray: `O God! I am doing whatever is in my power: do not, then, blame me for [failing in] something which is in Thy power [alone], and not in mine!›- thus alluding to his heart, and to loving some [of his wives] more than others.»]

Dr. Salomo Keyzer

Gij moogt de beurt van dezulke uwer vrouwen uitstellen, als u mocht behagen en gij moogt haar tot u nemen, die u zal behagen en haar, die gij zult begeeren van degenen, welke gij vroeger verworpen hebt, en er zal daarin geene misdaad voor u liggen. Dit zal gemakkelijker zijn, opdat zij geheel tevreden mogen wezen, en niet bedroefd worden, om hetgeen gij elke van haar zult geven, God kent alles wat in uwe harten is, en God is alwetend en barmhartig.

Free Minds

You may postpone whom you will of them, and you may receive whom you will. And whomsoever you seek of those whom you have set aside then there is no sin upon you. Such is best that they may be comforted and not grieve, and may all be pleased with what you give them. God knows what is in your hearts. God is Knowledgeable, Compassionate.

Hamza Roberto Piccardo

Se farai aspettare quelle che vorrai e chiamerai da te quella che vorrai e se andrai a riprenderne una che avevi fatto aspettare, non ci sarà colpa per te, così che siano confortate e cessi la loro afflizione e siano contente di ciò che avrai concesso loro. Allah conosce quel che c’è nei vostri cuori. Allah è sapiente e magnanimo.

Hilali Khan

You (O Muhammad SAW) can postpone (the turn of) whom you will of them (your wives), and you may receive whom you will. And whomsoever you desire of those whom you have set aside (her turn temporarily), it is no sin on you (to receive her again), that is better; that they may be comforted and not grieved, and may all be pleased with what you give them. Allah knows what is in your hearts. And Allah is Ever AllKnowing, Most Forbearing.

Kuliev E.

Ты можешь по своему желанию отложить посещение любой из них (жен Пророка), и удержать возле себя ту, которую пожелаешь. Если же ты пожелаешь ту, которую ты прежде отстранил, то это не будет для тебя грехом. Это лучше для того, чтобы глаза каждой из них радовались и чтобы они не печалилась и были довольны тем, что ты даруешь им. Аллах знает то, что в ваших сердцах, ибо Аллах – Знающий, Выдержанный.

M.-N.O. Osmanov

Ты можешь отложить или ускорить [ночное посещение] той из жен, которую пожелаешь. А если ты пожелаешь [приблизить к себе] какую-либо из тех, кого ты отстранил, то это для тебя не грешно. От этого их глаза только возрадуются. Пусть не печалятся они, и пусть все они радуются тому, что ты им даруешь. Аллаху ведомо то, что в ваших сердцах, ибо Аллах – ведающий.

Mohammad Habib Shakir

You may put off whom you please of them, and you may take to you whom you please, and whom you desire of those whom you had separated provisionally; no blame attaches to you; this is most proper, so that their eyes may be cool and they may not grieve, and that they should be pleased, all of them with what you give them, and Allah knows what is in your hearts; and Allah is Knowing, Forbearing.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Thou canst defer whom thou wilt of them and receive unto thee whom thou wilt, and whomsoever thou desirest of those whom thou hast set aside (temporarily), it is no sin for thee (to receive her again); that is better; that they may be comforted and not grieve, and may all be pleased with what thou givest them. Allah knoweth what is in your hearts (O men), and Allah is ever Forgiving, Clement.

Palmer

Put off whomsoever thou wilt of them and take to thyself whomsoever thou wilt, or whomsoever thou cravest of those whom thou hast deposed, and it shall be no crime against thee. That is nigher to cheering their eyes and that they should not grieve, and should be satisfied with what thou dost bring them all; but God knows best what is in their hearts; and God is knowing, clement.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Onlardan dilediğini geriye bırakırsın, dilediğini yanına alırsın. Bir süre için uzaklaştığın hanımlarından dilediğini yanına almanda bir sakınca yoktur. Onların gözlerinin aydınlanmasında, tasalanmalarında ve kendilerine verdiğinle hepsinin hoşnut olmasında bu daha uygun bir yoldur. Allah sizin kalplerinizde olanı bilir. Allah Alîm’dir, Halîm’dir.

Qaribullah

You may defer any of them (your wives) if you please and invite any of them if you please. If you seek any you have put aside there is no fault in you. So that it is likelier they will be comforted, and not sorrow, and every one of them will be pleased, and all are pleased with what you give them. Allah knows what is in your hearts. Allah is the Knower, the Clement.

QXP

You may let any of your wives leave amicably if they so wish, and likewise you may keep close those who accept the extra responsibilities as the mothers of believers (33:6), (33:28). If you reconcile with anyone you had estranged, you commit no error. This will gladden their eyes, their grief will disappear and all of them will be content with whatever you give them. Allah alone knows what is in your hearts, and Allah is Knower, Clement.

Reshad Khalifa

You may gently shun any one of them, and you may bring closer to you any one of them. If you reconcile with any one you had estranged, you commit no error. In this way, they will be pleased, will have no grief, and will be content with what you equitably offer to all of them. GOD knows what is in your hearts. GOD is Omniscient, Clement.

Rodwell

Thou mayst decline for the present whom thou wilt of them, and thou mayest take to thy bed her whom thou wilt, and whomsoever thou shalt long for of those thou shalt have before neglected; and this shall not be a crime in thee. Thus will it be easier to give them the desire of their eyes, and not to put them to grief, and to satisfy them with what thou shalt accord to each of them. God knoweth what is in your hearts, and God is Knowing, Gracious.

Sale

Thou mayest postpone the turn of such of thy wives as thou shalt please, in being called to thy bed; and thou mayest take unto thee her whom thou shalt please, and her whom thou shalt desire of those whom thou shalt have before rejected: And it shall be no crime in thee. This will be more easy, that they may be entirely content, and may not be grieved, but may be well pleased with what thou shalt give every of them: God knoweth whatever is in your hearts; and God is knowing and gracious.

Sher Ali

Thou mayest put aside any of them that thou pleasest, and keep with thyself whom thou pleasest; and if thou desirest to take back any of those whom thou hast put aside, there is no blame on thee. That is more likely that their eyes may be cooled, and that they may not grieve, and that they may all be pleased with that which thou hast given them. And ALLAH knows what is in your hearts; and ALLAH is All-Knowing, Forbearing.

Unknown German

Du darfst die unter ihnen hinhalten, die du wünschest, und du darfst die zu dir nehmen, die du wünschest; und wenn du eine, die du entlassen, wieder nehmen willst, dann trifft dich kein Vorwurf. Das ist dazu angetan, daß ihre Augen gekühlt werden und daß sie sich nicht grämen und daß sie alle zufrieden sein mögen mit dem, was du ihnen zu geben hast. Allah weiß, was in euren Herzen ist, denn Allah ist allwissend, langmütig

V. Porokhova

Ты можешь (свой ночной визит) ■ По своему желанию к одной (жене) отсрочить ■ И пригласить к себе другую ■ Иль ту принять, которой раньше пренебрег, – ■ И в этом на тебе греха не будет: ■ Так будет легче освежать их очи. ■ Пусть не печалятся они ■ И удовольствуются тем, что ты даешь им – всем им, ■ (Как обязал тебя Аллах), – ■ Аллах ведь знает, что у вас в сердцах. ■ Поистине, Он знающ и воздержан!

Yakub Ibn Nugman

Нәүбәтне теләгән хатыныңнан кичетерсәң, аның белән бергә ятмасаң, вә үзең теләгән хатыныңны үзеңә кушсаң, бергә ятсаң-ихтыярлысың, әгәр бер хатыныңны кичәләрен нәүбәттән калдырып, соңра аны эстәсәң сиңа гөнаһ юк, хатыннарың хакындагы бу хөкемнәрнең Аллаһ тарафыннан булуы, хатыннарыңның күзләре карарлануга якынрактыр, вә көенмәүләренә һәм син биргән нәрсәләргә барчасы риза булырга якынрактыр, Аллаһ күңелләрегездә булган нәрсәне беләдер, Аллаһ белүче вә йомшаклык кылучы булды.

جالندہری

(اور تم کو یہ بھی اختیار ہے کہ) جس بیوی کو چاہو علیحدہ رکھو اور جسے چاہو اپنے پاس رکھو۔ اور جس کو تم نے علیحدہ کردیا ہو اگر اس کو پھر اپنے پاس طلب کرلو تو تم پر کچھ گناہ نہیں۔ یہ (اجازت) اس لئے ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمناک نہ ہوں اور جو کچھ تم ان کو دو۔ اسے لے کر سب خوش رہیں۔ اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے خدا اسے جانتا ہے۔ اور خدا جاننے والا اور بردبار ہے

طاہرالقادری

(اے حبیب! آپ کو اختیار ہے) ان میں سے جِس (زوجہ) کو چاہیں (باری میں) مؤخّر رکھیں اور جسے چاہیں اپنے پاس (پہلے) جگہ دیں، اور جن سے آپ نے (عارضی) کنارہ کشی اختیار فرما رکھی تھی آپ انہیں (اپنی قربت کے لئے) طلب فرما لیں تو آپ پر کچھ مضائقہ نہیں، یہ اس کے قریب تر ہے کہ ان کی آنکھیں (آپ کے دیدار سے) ٹھنڈی ہوں گی اور وہ غمگین نہیں رہیں گی اور وہ سب اس سے راضی رہیں گی جو کچھ آپ نے انہیں عطا فرما دیا ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ خوب جاننے والا بڑا حِلم والا ہے،

1 نظر برای “سوره الأحزاب (33) آیه 51

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.