سوره يس (36) آیه 12

قرآن، سوره يس (36) آیه 12

آیه پسین: سوره يس (36) آیه 13
آیه پیشین: سوره يس (36) آیه 11

عربی

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتى وَ نَكْتُبُ ما قَدَّمُوا وَ آثارَهُمْ وَ كُلَّ شَيْ‏ءٍ أَحْصَيْناهُ فِي إِمامٍ مُبِينٍ

بدون حرکات عربی

إنّا نحن نحي الموتى و نكتب ما قدّموا و آثارهم و كلّ شي‏ء أحصيناه في إمام مبين

خوانش

Inna nahnu nuhyee almawta wanaktubu ma qaddamoo waatharahum wakulla shay-in ahsaynahu fee imamin mubeenin

آیتی

ما مردگان را زنده مي کنيم و هر کاري را که پيش از اين کرده اند و هراثري را که پديد آورده اند ، مي نويسيم و هر چيزي را در کتاب مبين شمارکرده ايم

خرمشاهی

ما خود مردگان را [از نو] زنده مى كنيم و آنچه در گذشته انجام داده اند، و حتى نقش گامهايشان را مى نويسيم; و همه چيز را در كتابى روشنگر برشمارده ايم.

کاویانپور

ما هستيم كه مردگان را زنده مى‏كنيم و اعمال گذشته و آثار (خير و شر و باقيات صالحات) آنها را ثبت و ضبط مى‏نمائيم و حساب همه چيز را در لوحه آشكار بشمار مى‏آوريم.

انصاریان

بی تردید ما مردگان را زنده می کنیم و آنچه را پیش فرستاده اند و [خوبی ها و بدی های] بر جا مانده از ایشان را ثبت می کنیم و همه چیز را در کتابی روشن [که اصل همه کتاب هاست و آن لوح محفوظ است] برشمرده ایم.

سراج

البته ما خود زنده مى‏كنيم مردگان را و ثبت مى‏كنيم آنچه را كه پيش فرستاده‏اند با آثار وجوديشان و هر چيزى را در كتابى آشكار (در لوح محفوظ) شمرده‏ايم

فولادوند

آرى! ماييم كه مردگان را زنده مى‏سازيم و آنچه را از پيش فرستاده‏اند، با آثار [و اعمال‏]شان درج مى‏كنيم، و هر چيزى را در كارنامه‏اى روشن برشمرده‏ايم.

پورجوادی

ما مردگان را زنده مى‏كنيم و اعمالى را كه پيش از اين كرده‏اند و آثارشان را مى‏نويسيم و هر چيزى را در «كتاب مبين» شمار كرده‏ايم.

حلبی

ماييم، ما كه مردگان را زنده مى‏كنيم و مى‏نويسيم آنچه را از پيش كردند و آثارى كه از ايشان [بازمانده‏] و هر چيزى را در «لوح محفوظ» روشن بشمار آورده‏ايم.

اشرفی

بدرستيكه ما زنده كنيم مرده‏ها را و مينويسيم آنچه را پيش فرستاده‏اند و اثرهاشانرا و همه چيز را ضبط كرديم در كتابى آشكار

خوشابر مسعود انصاري

بى گمان ماييم كه مردگان را زنده مى‏گردانيم و آنچه [از كارهاى نيك و بد] كه از پيش فرستاده‏اند و [حتّى‏] رد [گامهايشان‏] را مى‏نويسيم. و همه چيز را در كتابى روشنگر بر شمرده‏ايم

مکارم

به یقین ما مردگان را زنده می‌کنیم و آنچه را از پیش فرستاده‌اند و تمام آثار آنها را می نویسیم؛ و همه چیز را در کتاب آشکار کننده‌ای برشمرده‌ایم!

مجتبوی

همانا ماييم كه مردگان را زنده مى‏كنيم و آنچه را كه پيش فرستاده‏اند و اثرهاشان را- آنچه از آنها باز ماند- مى‏نويسيم، و هر چيزى را در راهنماى- نوشته- روشن- لوح محفوظ- به شمار آورده‏ايم.

مصباح زاده

بدرستى كه ما زنده كنيم مرده‏ها را و مينويسيم آنچه را پيش فرستاده‏اند و اثرهاشان را و همه چيز را ضبط كرديم در كتابى آشكار

معزی

همانا ما زنده كنيم مردگان را و نويسيم آنچه پيش فرستادند و آثار ايشان را و هر چيزى را فراهم كرديم در پيشوائى آشكار

قمشه ای

ما مردگان را باز زنده می‌گردانیم و کردار گذشته و آثار وجودی آینده‌شان همه را ثبت خواهیم کرد، و در لوح محفوظ و روشن خدا (یا قلب امام خلیفة اللّه) همه چیز را به شماره آورده‌ایم.

رشاد خليفه

ما مسلماً مرده را دوباره زنده خواهيم كرد و آنچه را كه در زندگي اين دنيا انجام داده اند و همچنين پيامدهايي را كه پس از مرگشان ادامه دارد، ضبط كرده ايم. همه چيز را در پرونده اي كامل به شمار آورده ايم.

Literal

We (E), We, We revive/make alive the deads and We write/dictate what they advanced/introduced , and their tracks/marks/signs, and every thing We counted/controlled/calculated it in a clear/evident example (model/guide) .

Al-Hilali Khan

Verily, We give life to the dead, and We record that which they send before (them), and their traces (their footsteps and walking on the earth with their legs to the mosques for the five compulsory congregational prayers, Jihad (holy fighting in Allahs Cause) and all other good and evil they did, and that which they leave behind), and all things We have recorded with numbers (as a record) in a Clear Book.

Arthur John Arberry

Surely it is We who bring the dead to life and write down what they have forwarded and what they have left behind; everything We have numbered in a clear register.

Asad

Verily, We shall indeed bring the dead back to life; and We shall record whatever [deeds] they have sent ahead, and the traces [of good and evil] which they have left behind: for of all things do We take account in a record clear.

Dr. Salomo Keyzer

Waarlijk, wij zullen de dooden tot het leven terugbrengen, en hunne werken opteekenen, welke zij voor zich uit zullen hebben gezonden, en hunne voetstappen, die zij achter zich zullen hebben gelaten; en iedere zaak plaatsen wij in een duidelijk register.

Free Minds

It is indeed Us who resurrect the dead, and We record what they have done and left behind. And everything We have counted in a clear ledger.

Hamza Roberto Piccardo

In verità siamo Noi a ridare la vita ai morti, registriamo quello che hanno fatto e le conseguenze dei loro atti. Abbiamo enumerato tutte le cose in un Archetipo esplicito.

Hilali Khan

Verily, We give life to the dead, and We record that which they send before (them), and their traces (their footsteps and walking on the earth with their legs to the mosques for the five compulsory congregational prayers, Jihad (holy fighting in Allahs Cause) and all other good and evil they did, and that which they leave behind), and all things We have recorded with numbers (as a record) in a Clear Book.

Kuliev E.

Воистину, Мы оживляем мертвых и записываем то, что они совершили, и то, что они оставили после себя. Всякую вещь Мы подсчитали в ясном руководстве (Хранимой скрижали).

M.-N.O. Osmanov

Воистину, Мы оживляем мертвых и записываем то, что они вершили, и то, что они оставили после себя. И все Мы подсчитали в ясном руководстве.

Mohammad Habib Shakir

Surely We give life to the dead, and We write down what they have sent before and their footprints, and We have recorded everything in a clear writing.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Lo! We it is Who bring the dead to life. We record that which they send before (them, and their footprints. And all things We have kept in a clear Register.

Palmer

Verily, we quicken the dead, and write down what they have done before, and what vestiges they leave behind; and everything have we counted in a plain model.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Biz, yalnız biz, ölüleri diriltiriz ve onların önden gönderdiklerini de eserlerini de yazarız! Zaten biz her şeyi apaçık bir kütükte ayrıntılı olarak kaydetmişizdir.

Qaribullah

Surely, it is We who revive the dead and write down what they have forwarded and what they have left behind; We have counted everything in a Clear Book.

QXP

Verily, We give life to the dead, and We record all they send before them and their footprints. And all things and events are recorded in a Clear Record. (What the humans do, the imprints of their actions on their «Self» and what they leave for posterity).

Reshad Khalifa

We will certainly revive the dead, and we have recorded everything they have done in this life, as well as the consequences that continue after their death. Everything we have counted in a profound record.

Rodwell

Verily, it is We who will quicken the dead, and write down the works which they have sent on before them, and the traces which they shall have left behind them: and everything have we set down in the clear Book of our decrees.

Sale

Verily We will restore the dead to life, and will write down their works which they shall have sent before them, and their footsteps which they shall have left behind them; and every thing do We set down in a plain register.

Sher Ali

Surely, WE alone give life to the dead, and WE write down that which they send forward and that which they leave behind; and all things WE have recorded in a clear Book.

Unknown German

Wahrlich, Wir Selbst beleben die Toten, und Wir schreiben das auf, was sie vor sich her senden, zugleich mit dem, was sie zurücklassen; und alle Dinge haben Wir verzeichnet in einem deutlichen Buch.

V. Porokhova

Мы жизнь мертвым возвращаем ■ И счет ведем тому, ■ Что в жизни ближней эти люди совершили ■ И что оставили (в сей жизни) за спиной, ■ И это все Мы в Ясной Книге поместили.

Yakub Ibn Nugman

Тәхкыйк Без үлекләрне тергезәбез вә аларның үлмәстән элек кылган яхшы вә яман эшләрен, һәм дә үзләре үлгәннән соң калдырган яхшы вә яман әсәрләрен язабыз. Мәсәлән: Коръән белән гамәл кылучы дини балалар калдырса, яки чын Ислам тәрбиясен биреп шәкертләр калдырса, яки бидеґәт гамәлләрне бетерергә юл күрсәтеп васыять әйтеп калдырса, һәм мохтаҗларга вә Ислам файдасына мал биреп калдырса, шуңа охшаган яхшы әсәрләренә үзе үлгәннән соң сәваб язылып торыр. Әмма динсез балалар калдырса, яки бидеґәт гамәлләрне кылырга, фәхеш хәрам эшләрне эшләргә, төрле аракы мәҗлесләрен ясарга юл күрсәтеп калдырса, шуңа охшаган бозык әсәрләр калдырса, әлбәттә, үзе үлгәннән соң да гөнаһ язылып торыр. Әгаһ булыгыз Йәсин сүрәсен укучылар, нинди эшләр эшләп яшәгәнегезне һәм нинди әсәрләр калдырганыгызны белегез, һәм вәгазьләнеп төзәлер өчен укыгыз Йәсин сүрәсен, аның файдасы шундадыр. Без һәрнәрсәне санадык вә яздык төп китапта.

جالندہری

بےشک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور جو کچھ وہ آگے بھیج چکے اور (جو) ان کے نشان پیچھے رہ گئے ہم ان کو قلمبند کرلیتے ہیں۔ اور ہر چیز کو ہم نے کتاب روشن (یعنی لوح محفوظ) میں لکھ رکھا ہے۔

طاہرالقادری

بیشک ہم ہی تو مُردوں کو زندہ کرتے ہیں اور ہم وہ سب کچھ لکھ رہے ہیں جو (اَعمال) وہ آگے بھیج چکے ہیں، اور اُن کے اثرات (جو پیچھے رہ گئے ہیں)، اور ہر چیز کو ہم نے روشن کتاب (لوحِ محفوظ) میں احاطہ کر رکھا ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.