سوره الشورى (42) آیه 15

قرآن، سوره الشورى (42) آیه 15

آیه پسین: سوره الشورى (42) آیه 16
آیه پیشین: سوره الشورى (42) آیه 14

عربی

فَلِذلِكَ فَادْعُ وَ اسْتَقِمْ كَما أُمِرْتَ وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ وَ قُلْ آمَنْتُ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتابٍ وَ أُمِرْتُ لأَِعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ رَبُّنا وَ رَبُّكُمْ لَنا أَعْمالُنا وَ لَكُمْ أَعْمالُكُمْ لا حُجَّةَ بَيْنَنا وَ بَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنا وَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ

بدون حرکات عربی

فلذلك فادع و استقم كما أمرت و لا تتّبع أهواءهم و قل آمنت بما أنزل اللّه من كتاب و أمرت لأعدل بينكم اللّه ربّنا و ربّكم لنا أعمالنا و لكم أعمالكم لا حجّة بيننا و بينكم اللّه يجمع بيننا و إليه المصير

خوانش

Falithalika faodAAu waistaqim kama omirta wala tattabiAA ahwaahum waqul amantu bima anzala Allahu min kitabin waomirtu li-aAAdila baynakum Allahu rabbuna warabbukum lana aAAmaluna walakum aAAmalukum la hujjata baynana wabaynakumu Allahu yajmaAAu baynana wa-ilayhi almaseeru

آیتی

براي آن دعوت کن و چنان که فرمان يافته اي پايداري ورز و از پي خواهشهايشان مرو و بگو : به کتابي که خدا نازل کرده است ايمان دارم و به من فرمان داده اند که در ميان شما به عدالت رفتار کنم خداي يکتا پروردگار ماو پروردگار شماست اعمال ما از آن ما و اعمال شما از آن شما ميان ماو شما هيچ محاجه اي نيست خدا ما را در يک جا گرد مي آورد و سرانجام به سوي اوست

خرمشاهی

پس براى اين [امر] دعوت كن، و چنانكه دستور يافته اى پايدارى كن، و از هوى و هوس آنان پيروى مكن و بگو به هر كتابى كه خداوند فرو فرستاده است، ايمان آورده ام، و دستور يافته ام كه در ميان شما دادگرى كنم; خداوند پروردگار ما و پروردگار شماست، اعمال ما از آن ماست،

کاویانپور

پس بدانسان كه بر تو امر شده است (مردم را بدين اسلام و كلمه توحيد) دعوت كن (و در امر رسالت) صبور و پايدار باش و از خواستها و تمايلات آنان پيروى مكن و بگو، من بكتابى كه خدا فرستاده ايمان دارم و مأمورم كه در ميان شما بعدل و عدالت حكم كنم. خداى واحد آفريننده ما و شماست. اعمال ما براى ما و اعمال شما براى شماست (پس از ابلاغ رسالت و اتمام حجت) هيچ دليل و گفتگويى ميان ما و شما باقى نيست و خدا (روز قيامت براى داورى) همه ما را جمع خواهد كرد و بازگشت همه بسوى اوست.

انصاریان

پس آنان را [به سوی همان آیینی که به تو وحی شده] دعوت کن، و همان گونه که مأموری [بر این دعوت] استقامت کن، و از هواهای نفسانی آنان پیروی مکن و بگو: به هر کتابی که خدا نازل کرده، ایمان آوردم، و مأمورم که در میان شما به عدالت رفتار کنم؛ خدا پروردگار ما و شماست؛ اعمال ما برای خود ما و اعمال شما برای خود شماست؛ دیگر میان ما و شما [پس از روشن شدن حقایق] هیچ حجت و برهانی نیست؛ خدا ما و شما را [در عرصه قیامت] جمع می کند، و بازگشت [همه] به سوی اوست.

سراج

پس براى اين اختلاف بخوان (مردم را باتفاق) و پايدارى كن چنانكه مأمور شدى و پيروى مكن آرزوهاشان را و بگو گرويدم به آنچه فرستاد خدا از كتاب و مأمور شده‏ام تا عدالت كنم ميان شما خدا پروردگار ما و پروردگار شماست از آن ما است كردارهاى ما و براى شماست كردارهاى شما نيست هيچ خصومتى ميان ما و ميان شما خدا گرد آورد ميان ما و تنها بسوى اوست بازگشت

فولادوند

بنابراين به دعوت پرداز، و همان گونه كه مأمورى ايستادگى كن، و هوسهاى آنان را پيروى مكن و بگو: «به هر كتابى كه خدا نازل كرده است ايمان آوردم و مأمور شدم كه ميان شما عدالت كنم؛ خدا پروردگار ما و پروردگار شماست؛ اعمال ما از آنِ ما و اعمال شما از آنِ شماست؛ ميان ما و شما خصومتى نيست؛ خدا ميان ما را جمع مى‏كند، و فرجام به سوى اوست.

پورجوادی

پس به آن دعوت كن و همانگونه كه مأمور شده‏اى پايدار باش و از هوا و هوس آنان پيروى مكن و بگو: «به كتابهايى كه خدا نازل كرده است ايمان دارم و مأمورم در ميان شما به عدالت رفتار كنم، خداوند پروردگار ما و شماست، اعمال ما از آن ما و اعمال شما از آن شماست. خصومتى در ميان ما و شما نيست. خداوند ما را در يك جا گرد مى‏آورد و بازگشت به سوى اوست.»

حلبی

پس به سوى اين [دين‏] دعوت كن و چنان كه تو را فرموده‏اند پايدارى كن، و از آرزوهاى آنان پيروى مكن و بگو: بدانچه خدا از كتاب نازل كرد ايمان آورده‏ام، و مأمور شده‏ام كه ميان شما داد كنم خدا پروردگار ما و پروردگار شماست، اعمال ما، ما راست و اعمال شما، شما راست ميان ما و ميان شما خصومتى نيست، خدا ما و شما را [بقيامت‏] گرد آورد و بازگشت به سوى اوست.

اشرفی

پس بدينجهت پس بخوان و ثابت باش چنانكه مأمورى و پيروى مكن خواسته‏هاى ايشانرا و بگو گرويدم بآنچه فرو فرستاده خدا از كتاب و مأمورم كه عدالت كنم ميان شما خداست پروردگار ما و پروردگار شما ما راست كردار خود ما و شما راست كردار خودتان نيست خصومتى ميان ما و ميان شما خدا گرد آورد ميان ما را و بسوى اوست بازگشت

خوشابر مسعود انصاري

پس به اين [دين‏] فراخوان و چنان كه فرمان يافته‏اى پايدارى ورز. و از خواسته‏هاى آنان پيروى مكن. و بگو: به هر كتابى كه خداوند نازل كرده است، ايمان آورده‏ام. و فرمان يافته‏ام تا بين شما به داد رفتار كنم. خداوند پروردگار ما و پروردگار شماست. اعمال ما، ما را و اعمال شما، شما راست. بين ما و شما گفتگويى نيست. خداوند ما و شما را گرد مى‏آورد و باز گشت به سوى اوست

مکارم

پس به همین خاطر تو نیز آنان را به سوی این آیین واحد الهی دعوت کن و آنچنان که مأمور شده‌ای استقامت نما، و از هوی و هوسهای آنان پیروی مکن، و بگو: «به هر کتابی که خدا نازل کرده ایمان آورده‌ام و مأمورم در میان شما عدالت کنم؛ خداوند پروردگار ما و شماست؛ نتیجه اعمال ما از آن ما است و نتیجه اعمال شما از آن شما، خصومت شخصی در میان ما نیست؛ و خداوند ما و شما را در یکجا جمع می‌کند، و بازگشت (همه) به سوی اوست!»

مجتبوی

پس براى اين- براى وحدت دين و عدم پراكندگى در آن- [آنان را به برپا داشتن دين‏] بخوان و چنانكه فرمان يافته‏اى استوار و پايدار باش و از كامها و هوسهاى آنان پيروى مكن، و بگو: به كتابى كه خداى فروفرستاده است ايمان آوردم و فرمان يافته‏ام تا ميان شما به عدل و داد رفتار كنم. خداى يكتا پروردگار ما و پروردگار شماست. ما را كارهاى ما و شما را كارهاى شما ميان ما و شما هيچ ستيزه‏اى نيست. خدا ميان ما گرد آرد- هنگام رستاخيز-، و بازگشت [همه‏] به سوى اوست.

مصباح زاده

پس بدينجهت پس بخوان و ثابت باش چنانكه مأمورى و پيروى مكن خواسته‏هاى ايشان را و بگو گرويدم بانچه فرو فرستاده خدا از كتاب و مأمورم كه عدالت كنم ميان شما خداست پروردگار ما و پروردگار شما ما راست كردار خود ما و شما راست كردار خودتان نيست خصومتى ميان ما و ميان شما خدا گرد آورد ميان ما را و بسوى اوست بازگشت

معزی

پس بسوى اين برخوان و پايدارى كن چنانكه امر شدى و پيرو نكن هوسهاى ايشان را و بگو ايمان آوردم بدانچه فرستاد خدا از كتاب و مأمور شدم كه دادگرى كنم ميان شما خدا است پروردگار ما و پروردگار شما ما را است كردارهائى و شما را است كردارهاى شما و نيست دستاويزى ميان ما و شما (يا نيست ستيزى) خدا گردآورد ميان ما و بسوى او است بازگشت

قمشه ای

بدین سبب تو همه را (به دین اسلام و کلمه توحید) دعوت کن و چنانکه مأموری پایداری کن و پیرو هوای نفس مردم مباش و بگو که من به کتابی که خدا فرستاد (قرآن) ایمان آورده‌ام و مأمورم که میان شما به عدالت حکم کنم، خدای یگانه پروردگار همه ما و شماست، (پاداش) عمل ما بر ما و عمل شما بر شماست (و پس از تبلیغ رسالت) دیگر هیچ حجت و گفت و گویی بین ما و شما باقی نیست. خدا (روز جزا برای حکم حق) میان ما جمع می‌کند و بازگشت همه به سوی اوست.

رشاد خليفه

اين است آنچه كه بايد پند دهي و در انجام آنچه به تو امر شده است، ثابت قدم باش. و از خواسته هاي آنها پيروي نكن. و اعلام كن: من به تمام كتاب هاي آسماني كه خدا نازل كرده است، ايمان دارم. به من امر شد كه در ميان شما منصفانه قضاوت كنم. خدا پروردگار ما و پروردگار شماست. ما مسئول اعمال خود هستيم و شما مسئول اعمال خود. ميان ما و شما هيچ بحثي نيست. خدا همگي ما را جمع خواهد كرد؛ سرنوشت نهايي به سوي اوست.

Literal

So to/for that so call, and be straight/direct, as/like you were ordered/commanded, and do not follow their self attractions for desires , and say: «I believed with what God
descended from a Book , and I was ordered/commanded to be just/equitable between you, God (is) our Lord and your Lord, for us (are) our deeds, and for you (are) your deeds, no argument between us and between you, God gathers/collects between us, and to Him (is) the end/destination.»

Al-Hilali Khan

So unto this (religion of Islam, alone and this Quran) then invite (people) (O Muhammad SAW), and Istaqim ((i.e. stand firm and straight on Islamic Monotheism by performing all that is ordained by Allah (good deeds, etc.), and by abstaining from all that is forbidden by Allah (sins and evil deeds, etc.)), as you are commanded, and follow not their desires but say: «I believe in whatsoever Allah has sent down of the Book (all the holy Books, this Quran and the Books of the old from the Taurat (To

Arthur John Arberry

Therefore call thou, and go straight as thou hast been commanded; do not follow their caprices. And say: ‹I believe in whatever Book God has sent down; I have been commanded to be just between you. God is our Lord and your Lord. We have our deeds, and you have your deeds; there is no argument between us and you; God shall bring us together, and unto Him is the homecoming.›

Asad

Because of this, then, [I.e., because of this breach of the original unity of men’s faith in the One God.] summon [all mankind], and pursue the right course, as thou hast been bidden [by God]; and do not follow their likes and dislikes, but say: «I believe in whatever revelation God has bestowed from on high; and I am bidden to bring about equity in your mutual views. [Lit., «between you» – i.e., «to induce you to be more tolerant of one another»: evidently an allusion to the bitterness which stands in the way of an understanding between the various sects and schools of thought in all revealed religions.] God is our Sustainer as well as your Sustainer. To us shall be accounted our deeds, and to you, your deeds. Let there be no contention between us and you: God will bring us all together – for with Him is all journeys› end.»

Dr. Salomo Keyzer

Noodig hen dus uit, het zekere geloof te ontvangen, en dring bij hen aan, zooals u is bevolen. Volg niet hunne ijdele begeerten, en zeg: Ik geloof in al de schriften welke God heeft nedergezonden, en mij is bevolen rechtvaardigheid tusschen u uit te oefenen. God is onze Heer en uw Heer: aan ons zullen onze werken worden toegekend, en aan u zullen uwe werken worden toegeschreven: laat er tusschen ons en u geen krakeel bestaan; want God zal ons allen op den jongsten dag verzamelen en tot hem zullen wij terugkeeren.

Free Minds

For that, you shall preach and be upright, as you have been commanded, and do not follow their wishes. And Say: "I believe in all that God has sent down from Scripture, and I was commanded to be with justice between you. God is our Lord and your Lord. We have our deeds and you have your deeds. There is no argument between us and you. God will gather us all together, and to Him is the ultimate destiny."

Hamza Roberto Piccardo

Invitali dunque [alla fede], procedi con rettitudine come ti è stato ordinato e non seguire le loro passioni. Di›: «Credo in tutta la Scrittura che Allah ha rivelato. Mi è stato ordinato di giudicare con equità tra voi. Allah è il nostro Signore e il vostro Signore. A noi le nostre azioni, a voi le vostre. Nessuna polemica tra noi e voi. Ci riunirà Allah e verso Lui è la meta [ultima]».

Hilali Khan

So unto this (religion of Islam, alone and this Quran) then invite (people) (O Muhammad SAW), and Istaqim ((i.e. stand firm and straight on Islamic Monotheism by performing all that is ordained by Allah (good deeds, etc.), and by abstaining from all that is forbidden by Allah (sins and evil deeds, etc.)), as you are commanded, and follow not their desires but say: "I believe in whatsoever Allah has sent down of the Book (all the holy Books, this Quran and the Books of the old from the Taurat (Torah), or the Injeel (Gospel) or the Pages of Ibrahim (Abraham)) and I am commanded to do justice among you, Allah is our Lord and your Lord. For us our deeds and for you your deeds. There is no dispute between us and you. Allah will assemble us (all), and to Him is the final return.

Kuliev E.

Посему проповедуй и следуй прямым путем, как тебе было велено. Не потакай их желаниям и говори: «Я уверовал в то, что Аллах ниспослал из Писания, и мне велено относиться к вам справедливо. Аллах – наш Господь и ваш Господь. Нам достанутся наши деяния, а вам – ваши деяния. Нет места доводам (дальнейшим спорам) между нами и вами. Аллах соберет всех нас, и к Нему предстоит прибытие».

M.-N.O. Osmanov

И потому [, Мухаммад,] зови к этой религии, будь стоек [в вере], как ведено тебе, не следуй за их дурными склонностями и скажи: «Я уверовал в Писание, что ниспослал Аллах, и мне ведено судить по справедливости между вами. Аллах – наш Господь и ваш Господь. Нам [отвечать] за наши деяния, вам – за ваши деяния. Нет причин враждовать нам. Аллах созовет нас [в Судный день], и к Нему наш возврат».

Mohammad Habib Shakir

To this then go on inviting, and go on steadfastly on the right way as you are commanded, and do not follow their low desires, and say: I believe in what Allah has revealed of the Book, and I am commanded to do justice between you: Allah is our Lord and your Lord; we shall have our deeds and you shall have your deeds; no plea need there be (now) between us and you: Allah will gather us together, and to Him is the return.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Unto this, then, summon (O Muhammad). And be thou upright as thou art commanded, and follow not their lusts, but say: I believe in whatever scripture Allah hath sent down, and I am commanded to be just among you. Allah is our Lord and your Lord. Unto us our works and unto you your works; no argument between us and you. Allah will bring us together, and unto Him is the journeying.

Palmer

Wherefore call thou, and go straight on as thou art bidden, and follow not their lusts; and say, ‹I believe in the Book which God has sent down; and I am bidden to judge justly between you. God is our Lord and your Lord; we have our works and ye have your works; there is no argument between us and you. God will assemble us together and unto Him the journey is.›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

İşte bunun için sen çağrıda bulun/dua et ve emrolunduğun gibi dosdoğru yürü. Onların boş arzularına uyma ve şöyle de: «Allah’ın Kitap’tan indirdiğine inandım. Aranızda adaleti sağlamakla emrolundum. Allah’tır, bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbiniz. Bizim amellerimiz bize, sizin amellerinizin size. Bizimle sizin aranızda delil yok. Allah bizi biraraya toplayacaktır/aramızı bulacaktır. Dönüş O’nadır.»

Qaribullah

so invite and go straight as you are ordered, and do not follow their desires and say: ‹I believe in whatever Book Allah has sent down. I am ordered to be just among you. Allah is our Lord and your Lord. We have our deeds and you have yours; there is no argument between us and you, Allah will bring us all together, to Him is the arrival. ‹

QXP

Because of this (dilemma), then, (O Messenger) summon all mankind. And stand firm as you are commanded, and follow not their wishes. But announce, «I believe in the Book that Allah has revealed, and I am commanded to be just among you. Allah is our Lord and your Lord. We are responsible for our deeds and you are responsible for your deeds – No argument between us and you! (109:6). Allah will bring us together and unto Him is our journeying.»

Reshad Khalifa

This is what you shall preach, and steadfastly maintain what you are commanded to do, and do not follow their wishes. And proclaim: «I believe in all the scriptures sent down by GOD. I was commanded to judge among you equitably. GOD is our Lord and your Lord. We have our deeds and you have your deeds. There is no argument between us and you. GOD will gather us all together; to Him is the ultimate destiny.»

Rodwell

For this cause summon thou them to the faith, and go straight on as thou hast been bidden, and follow not their desires: and SAY: In whatsoever Books God hath sent down do I believe: I am commanded to decide justly between you: God is your Lord and our Lord: we have our works and you have your works: between us and you let there be no strife: God will make us all one: and to Him shall we return.

Sale

Wherefore invite them to receive the sure faith, and be urgent with them, as thou hast been commanded; and follow not their vain desires: And say, I believe in all the scriptures which God hath sent down; and I am commanded to establish justice among you: God is our Lord, and your Lord: Unto us will our works be imputed, and unto you will your works be imputed: Let there be no wrangling between us and you; for God will assemble us all at the last day, and unto Him shall we return.

Sher Ali

To this religion, then, do thou invite mankind. And be thou steadfast in it as thou art commanded, and follow not their evil inclinations, but say, `I believe in whatever book ALLAH has sent down, and I am commanded to judge justly between you; ALLAH is our Lord and your Lord. For us is the reward of our works, and for you the reward of your works. There is no quarrel between us and you. ALLAH will gather us together, and to HIM is the return.›

Unknown German

Zu diesem (Glauben) also rufe (sie) auf. Und bleibe standhaft, wie dir geheißen ward, und folge ihren bösen Gelüsten nicht, sondern sprich: «Ich glaube an das Buch, was immer es sei, das Allah herabgesandt hat, und mir ist befohlen, gerecht zwischen euch zu richten. Allah ist unser Herr und euer Herr. Für uns unsere Werke, und für euch eure Werke! Kein Streit ist zwischen uns und euch. Allah wird uns zusammenbringen, und zu Ihm ist die Heimkehr.»

V. Porokhova

А потому зови их (к Богу), ■ Будь стойким, как повелено тебе, ■ И их пустым страстям не следуй, а скажи: ■ «Уверовал я в то, ■ Что ниспослал Аллах из Книги, ■ И мне повелено быть справедливым между вами. ■ Аллах – и наш, и ваш Господь, ■ И нам (ответ держать за) наши все деянья, ■ А вам – за ваши все дела. ■ И между нами спорам быть не дОлжно, ■ Аллах нас вместе соберет, – ■ Ведь у Него – исход всему!»

Yakub Ibn Nugman

Әнә шул Аллаһ төзегән ислам шәригатен кабул итәргә кешеләрне вәгъдә кыл, вә үзеңә шәригатьне үтәүдә һәм ирештерүдә Аллаһ боерганча туры һәм истикамәттә бул! Вә шәригатьне тотмаган кешеләргә вә аларның гадәтенә иярмә, вә әйт: «Аллаһ иңдергән китап хөкемнәренә ышандым вә иярдем һәм сезнең арагызда гаделлек кылырга әмер ителдем! Аллаһ – безнең Раббыбыз һәм сезнең Раббыгыздыр. Безгәдер – безнең гамәлләребез, сезгәдер – сезнең гамәлләрегез. Безнең белән сезнең арада хосумәт вә низагъ юктыр. Аллаһ кыямәт көнне барчагызны да бер урынга җыяр вә ахырда кайтмак Аллаһугадыр, дип.

جالندہری

تو (اے محمدﷺ) اسی (دین کی) طرف (لوگوں کو) بلاتے رہنا اور جیسا تم کو حکم ہوا ہے (اسی پر) قائم رہنا۔ اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا۔ اور کہہ دو کہ جو کتاب خدا نے نازل فرمائی ہے میں اس پر ایمان رکھتا ہوں۔ اور مجھے حکم ہوا ہے کہ تم میں انصاف کروں۔ خدا ہی ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے۔ ہم کو ہمارے اعمال (کا بدلہ ملے گا) اور تم کو تمہارے اعمال کا۔ ہم میں اور تم میں کچھ بحث وتکرار نہیں۔ خدا ہم (سب) کو اکھٹا کرے گا۔ اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے

طاہرالقادری

پس آپ اسی (دین) کے لئے دعوت دیتے رہیں اور جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے (اسی پر) قائم رہئے اور اُن کی خواہشات پر کان نہ دھریئے، اور (یہ) فرما دیجئے: جو کتاب بھی اللہ نے اتاری ہے میں اُس پر ایمان رکھتا ہوں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل و انصاف کروں۔ اللہ ہمارا (بھی) رب ہے اور تمہارا (بھی) رب ہے، ہمارے لئے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لئے تمہارے اعمال، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی بحث و تکرار نہیں، اللہ ہم سب کو جمع فرمائے گا اور اسی کی طرف (سب کا) پلٹنا ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.