سوره محمد (47) آیه 19

قرآن، سوره محمد (47) آیه 19

آیه پسین: سوره محمد (47) آیه 20
آیه پیشین: سوره محمد (47) آیه 18

عربی

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ وَ اسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَ مَثْواكُمْ

بدون حرکات عربی

فاعلم أنّه لا إله إلاّ اللّه و استغفر لذنبك و للمؤمنين و المؤمنات و اللّه يعلم متقلّبكم و مثواكم

خوانش

FaiAAlam annahu la ilaha illa Allahu waistaghfir lithanbika walilmu/mineena waalmu/minati waAllahu yaAAlamu mutaqallabakum wamathwakum

آیتی

پس بدان که هيچ خدايي جز الله نيست از گناه خود و از گناه مردان و زنان مؤمن آمرزش بخواه خدا مي داند که روز به کجا مي رويد و شب به کجامي آراميد

خرمشاهی

بدان كه در حقيقت خدايى جز خداوند نيست; و براى گناهت، و نيز براى مردان و زنان مؤمن آمرزش بخواه; و خداوند [جاى] جنب و جوش و آرام و قرارتان را مى داند.

کاویانپور

آگاه باش كه جز خدا هيچ معبودى نيست و بر گناهان (امت) خود و براى مردان مؤمن و زنان مؤمنه از خدا آمرزش بخواه و همانا خدا اماكن رفت و آمد شما (اقامتگاه موقتى) و اقامتگاه دائمى شما را ميداند.

انصاریان

پس بدان که هیچ معبودی جز خدا نیست [بنابراین بر معرفت و آگاهیت نسبتِ به حق استوار باش]؛ و از میان رفتن [توطئه ها و موانعی که به وسیله دشمنان در راه پیشرفت دعوتت به اسلام] برای تو و مردان و زنان با ایمان ایجاد شده از خدا بخواه، و برای زنان و مردان مؤمن طلب آمرزش کن و خدا محل رفت و بازگشت شماو قرارگاهتان را می داند.

سراج

پس بدان آنكه نيست هيچ معبود بسزا مگر خداى و آمرزش خواه براى گناه خود (در اينجا سخن بسيار است) و براى مردان مؤمن و آنان با ايمان و خدا مى‏داند جاى گرديدن شما را و آرامگاه شما را (تمام حالات شما را مى‏داند)

فولادوند

پس بدان كه هيچ معبودى جز خدا نيست؛ و براى گناه خويش آمرزش جوى؛ و براى مردان و زنان با ايمان [طلب مغفرت كن‏]؛ و خداست كه فرجام و م‏آل [هر يك از] شما را مى‏داند.

پورجوادی

بنا بر اين بدان كه جز خدا معبودى نيست و براى گناه خود و مردان و زنان با ايمان آمرزش طلب كن كه خداوند محل حركت و قرارگاه شما را مى‏داند.

حلبی

پس بدان كه معبودى جز خدا نباشد، و بر گناهت [مقصود ترك مندوب يا ترك اولى است‏] آمرزش خواه و [نيز] براى مردان مؤمن و زنان مؤمن. و خدا بازگشتگاه [جاى گور] و جاى اقامت شما را [در آن جهان‏] مى‏داند.

اشرفی

پس بدان كه نيست معبودى جز خدا و آمرزش خواه از براى گناهت و براى مردان مؤمن و زنان مؤمن و خدا ميداند گردشگاه و آرامگاهتان را

خوشابر مسعود انصاري

پس بدان كه معبود [راستينى‏] جز خدا نيست و براى گناهت و براى مردان و زنان مؤمن آمرزش بخواه و خداوند گردشگاه و قرارگاهتان را مى‏داند

مکارم

پس بدان که معبودی جز «اللّه» نیست؛ و برای گناه خود و مردان و زنان باایمان استغفار کن! و خداوند محل حرکت و قرارگاه شما را می‌داند!

مجتبوی

پس بدان كه هيچ خدايى جز خداى يكتا نيست، و براى گناه خود و براى مردان و زنان مؤمن آمرزش بخواه و خداوند رفت و آمد و آرميدن شما را مى‏داند- به تمام حالات شما آگاه است-.

مصباح زاده

پس بدان كه نيست معبودى جز خدا و آمرزش خواه از براى گناهت و براى مردان مؤمن و زنان مؤمن و خدا ميداند گردشگاه و آرامگاهتان را

معزی

پس بدان كه نيست خدائى جز خدا و آمرزش خواه براى گناه خويش و براى مردان و زنان مؤمن و خدا داند گردشگاه شما و آرامگاه شما را

قمشه ای

باز هم بدان که هیچ خدایی جز خدای یکتا نیست و تو بر گناه خود[منظور از گناه آن حضرت نافرمانی خدا نیست، زیرا پیامبر (ص) معصوم است. به تفاسیر مراجعه شود. (م) ]و برای مردان و زنان با ایمان آمرزش طلب، و خدا منازل انتقال شما به عالم آخرت و مسکن همیشگی شما همه را می‌داند.

رشاد خليفه

بدان كه: خداي ديگري در كنار خدا نيست، و براي گناهانت و گناهان تمام مردان و زنان باايمان طلب آمزرش كن. خدا از تصميم ها و سرنوشت نهايي شما كاملاً آگاه است.

Literal

So know that it is no god except God (there is no God except the one God)? And ask for forgiveness for your crime, and to the believers (M) and the believers (F), and God knows your turning around/over and your residence/dwelling .

Al-Hilali Khan

So know (O Muhammad SAW) that La ilaha ill-Allah (none has the right to be worshipped but Allah), and ask forgiveness for your sin, and also for (the sin of) believing men and believing women. And Allah knows well your moving about, and your place of rest (in your homes).

Arthur John Arberry

Know thou therefore that there is no god but God, and ask forgiveness for thy sin, and for the believers, men and women. God knows your going to and fro, and your lodging.

Asad

Know, then, [O man,] that there is no deity save God, and [while there is yet time,] ask forgiveness for thy sins and for [the sins of] all other believing men and women: for God knows all your comings and goings as well as your abiding [at rest]. [I.e., «He knows all that you do and all that you fail to do».]

Dr. Salomo Keyzer

Weet dus, dat er geen God buiten God is, en vraag vergiffenis voor uwe zonden, en voor de ware geloovigen, zoowel mannelijke als vrouwelijke. God kent de zaken, welke gij in de wereld verricht, en uwe verblijfplaats hiernamaals.

Free Minds

So know that there is no god besides God, and ask forgiveness of your sins and also for the believing men and believing women. And God knows your movements and your place of rest.

Hamza Roberto Piccardo

Sappi che in verità non c’è dio all’infuori di Allah e implora perdono per la tua colpa e per i credenti e le credenti. Allah ben conosce il vostro affanno e il vostro rifugio.

Hilali Khan

So know (O Muhammad SAW) that La ilaha ill-Allah (none has the right to be worshipped but Allah), and ask forgiveness for your sin, and also for (the sin of) believing men and believing women. And Allah knows well your moving about, and your place of rest (in your homes).

Kuliev E.

Знай же, что нет божества, кроме Аллаха, и проси прощения за свой грех и за верующих мужчин и верующих женщин. Аллах знает о ваших передвижениях и вашей обители.

M.-N.O. Osmanov

Так знай же, что нет бога, кроме Аллаха. Посему проси прощения грехам твоим, а также грехам верующих мужчин и женщин. Аллаху ведомо, как вы вертитесь на земле и где будет место вашего покоя.

Mohammad Habib Shakir

So know that there is no god but Allah, and, ask protection for your fault and for the believing men and the believing women; a
nd Allah knows the place of your returning and the place of your abiding.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

So know (O Muhammad) that there is no Allah save Allah, and ask forgiveness for thy sin and for believing men and believing women. Allah knoweth (both) your place of turmoil and your place of rest.

Palmer

Know thou that there is no god but God; and ask pardon for thy sin and for the believers, men and women; for God knows your return and your resort!

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Allah’tan başka tanrı olmadığını kuşkusuzca bil! Hem kendi günahın için hem de mümin erkeklerle mümin kadınlar için af dile. Allah sizin, dönüp dolaşacağınız yeri de varıp ulaşacağınız yeri de bilir.

Qaribullah

Therefore, know that there is no god except Allah and ask for forgiveness of your sins and for the believers, men and women. Allah knows your going to and fro, and your lodging.

QXP

So (O Prophet) remain consciously and incessantly aware that there is no ‹power› but Allah, and protect yourself against the rumors and slander that the enemy sticks after you, and the believing men, and the believing women. Devise means to counter whatever may cause your community to lag behind in their Mission. For, Allah knows (the meticulous ways) how you move about in your daily lives and what your blessed destination is. (‹Wastaghfir› = Protect. Zanb = Tail = Rumors and slander that are stuck behind one’s back = Lagging behind like the tail lags behind an animal’s body).

Reshad Khalifa

You shall know that: «There is no other god beside GOD,» and ask forgiveness of your sins and the sins of all believing men and women. GOD is fully aware of your decisions and your ultimate destiny.

Rodwell

Know, then, that there is no god but God: and ask pardon for thy sin, and for believers, both men and women. God knoweth your busy movements, and your final resting-places.

Sale

Know, therefore, that there is no god but God: And ask pardon for thy sin, and for the true believers both men and women. God knoweth your busy employment in the world, and the place of your abode hereafter.

Sher Ali

Know, therefore, that there is no god other than ALLAH, and ask protection for thy human frailties, and for believing men and believing women. And ALLAH knows the place where you move about and the place where you stay.

Unknown German

Wisse drum, daß es keinen Gott gibt außer Allah, und bitte um Vergebung für deine Fehler und für die gläubigen Männer und die gläubigen Frauen. Allah kennt die Stätte eures Aus – und Eingehns und die Stätte eurer Rast.

V. Porokhova

Так знай: нет божества, кроме Аллаха! ■ Проси прощенья за свои грехи ■ И за грехи мужчин и женщин, ■ Которые уверовали (в Бога); ■ Ему известны все движенья ваши (днем) ■ И место вашего покоя (ночью).

Yakub Ibn Nugman

Бик белгел: һич Илаһә юктыр, мәгәр Аллаһ Үзе генәдер, гөнаһларыңа истигъфар кыл һәм өммәтеңнең ирләре вә хатыннары өчен дә истигъфар кыл, Аллаһ сезнең көндезләрен ниләр эшләп йөрегәнегезне һәм кичләрен нинди гамәлләр кылганыгызны яхшы беләдер.

جالندہری

پس جان رکھو کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور (اور) مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لئے بھی۔ اور خدا تم لوگوں کے چلنے پھرنے اور ٹھیرنے سے واقف ہے

طاہرالقادری

پس جان لیجئے کہ اﷲ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ (اظہارِ عبودیت اور تعلیمِ امت کی خاطر اﷲ سے) معافی مانگتے رہا کریں کہ کہیں آپ سے خلافِ اولیٰ (یعنی آپ کے مرتبہ عالیہ سے کم درجہ کا) فعل صادر نہ ہو جائے٭ اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لئے بھی طلبِ مغفرت (یعنی ان کی شفاعت) فرماتے رہا کریں (یہی ان کا سامانِ بخشش ہے)، اور (اے لوگو!) اﷲ (دنیا میں) تمہارے چلنے پھرنے کے ٹھکانے اور (آخرت میں) تمہارے ٹھہرنے کی منزلیں (سب) جانتا ہے،٭ (خواہ وہ فعل اپنی جگہ شرعاً جائز اور مستحسن ہی کیوں نہ ہو مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ اتنا بلند اور ارفع و اعلٰی ہے کہ کئی اعمال صالحہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے لحاظ سے کمتر ہیں۔)

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.