سوره محمد (47) آیه 18

قرآن، سوره محمد (47) آیه 18

آیه پسین: سوره محمد (47) آیه 19
آیه پیشین: سوره محمد (47) آیه 17

عربی

فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جاءَ أَشْراطُها فَأَنَّى لَهُمْ إِذا جاءَتْهُمْ ذِكْراهُمْ

بدون حرکات عربی

فهل ينظرون إلاّ السّاعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنّى لهم إذا جاءتهم ذكراهم

خوانش

Fahal yanthuroona illa alssaAAata an ta/tiyahum baghtatan faqad jaa ashratuha faanna lahum itha jaat-hum thikrahum

آیتی

آيا تنها منتظر آنند که به ناگاه قيامت فرا رسد ؟ هر آينه نشانهاي قيامت آشکار شده است و چون فرا رسد پند گرفتنشان را چه فايده ؟

خرمشاهی

پس انتظار ندارند مگر قيامت را كه به ناگهان به سراغشان آيد; كه به راستى نشانه هاى آن ظاهر شده است، پس آنگاه كه فراز آيدشان، چه پندى مى خواهند بگيرند؟

کاویانپور

كافران انتظارى جز ساعت قيامت را ندارند كه ناگهان بر آنها خواهد رسيد. البته علائم و نشانه‏هاى آن (قبلا) ذكر شده است. هنگامى كه قيامت فرا رسد، تذكر و پند چه سودى به حال آنان خواهد داشت؟

انصاریان

پس آیا [منافقان و منکران] جز این را انتظار می برند که ناگاه قیامت بر آنان فرا رسد؟ [در حالی که هم اکنون نشانه هایش آمده است] ، پس هنگامی که قیامت بر آنان فرا رسد، متذکّر شدن و هوشیاری شان از کجا و چگونه به آنان سود بخشد؟

سراج

پس منافقان انتظار نمى‏كشند مگر رستاخيز را كه بيايد بديشان ناگهان حقا كه آمده است علامتهاى آن پس از كجا باشد ايشان را آنگه كه رستاخيز بيايد بديشان پند گرفتنشان را

فولادوند

آيا [كافران‏] جز اين انتظار مى‏برند كه رستاخيز به ناگاه بر آنان فرا رسد؟ و علامات آن اينك پديد آمده است. پس اگر [رستاخيز] بر آنان دررسد، ديگر كجا جاى اندرزشان است؟

پورجوادی

گويى جز اين انتظار ندارند كه ناگهان قيامت برپا شود و حال آن كه نشانه‏هايش آمده است و چون فرا رسد پند گرفتن مفيد واقع نخواهد شد.

حلبی

آيا جز رستاخيز را انتظار مى‏كشند كه ناگاه برايشان آيد؟ و بيقين نشانه‏هاى آن آمد، و چون [رستاخيز] آنان را آمد باشد پند گرفتنشان چه سود دهد؟

اشرفی

پس آيا انتظار ميبرند جز قيامت را كه آيد ايشانرا ناگهان پس بتحقيق كه آمد علامت هايش پس از كجا باشد ايشانرا چون آمد ايشانرا پند گرفتنشان

خوشابر مسعود انصاري

پس آيا جز چشم به راه قيامت هستند كه ناگهان به سراغشان بيايد؟ به راستى نشانه‏هايش آمده است، پس چون به سراغشان بيايد، پند گرفتنشان چه سودى براى آنان دارد؟

مکارم

آیا آنها [= کافران‌] جز این انتظاری دارند که قیامت ناگهان فرا رسد (آنگاه ایمان آورند)، در حالی که هم‌اکنون نشانه‌های آن آمده است؛ اما هنگامی که بیاید، تذکّر (و ایمان) آنها سودی نخواهد داشت!

مجتبوی

پس آيا جز رستاخيز را كه ناگهان بديشان آيد انتظار مى‏برند؟ همانا نشانه‏هاى آن آمده است. پس كجا و چگونه ايشان را يادكرد و پندگرفتنشان باشد آنگاه كه رستاخيز بديشان آيد؟

مصباح زاده

پس آيا انتظار ميبرند جز قيامت را كه آيد ايشان را ناگهان پس بتحقيق كه آمد علامت هايش پس از كجا باشد ايشان را چون آمد ايشان را پند گرفتنشان

معزی

آيا چشم براهند جز ساعت را كه بيايدشان ناگاه چه همانا بيامد نشانيهاى آن پس كجا براى ايشان است گاهى كه بيايدشان يادآوريشان

قمشه ای

(کافران که ایمان نمی‌آرند) باز انتظاری دارند جز آنکه ساعت قیامت ناگاه فرا رسد؟که شروط و علائم قیامت بسیاری پدید آمد، و پس از آنکه قیامت بیاید در آن حال تذکر و یادآوری آنان چه فایده بخشد؟

رشاد خليفه

آيا آنها منتظرند كه آن ساعت ناگهاني برايشان فرا رسد؟ تمام نشانه هاي آن آمده است. هنگامي كه آن ساعت بر آنها بيايد، چگونه مي توانند از پيغامشان بهره مند شوند؟

Literal

So do they wait/watch except (for) the Hour/Resurrection that (E) it comes to them suddenly/unexpectedly, so its signs/indications had (E) come, so how (is it) for them if/when their reminder/remembrance came to them?

Al-Hilali Khan

Do they then await (anything) other than the Hour, that it should come upon them suddenly? But some of its portents (indications and signs) have already come, and when it (actually) is on them, how can they benefit then by their reminder?

Arthur John Arberry

Are they looking for aught but the Hour, that it shall come upon them suddenly? Already its tokens have come; so, when it has come to them, how shall they have their Reminder?

Asad

Are, then, they [whose hearts are sealed] waiting for the Last Hour – [waiting] that it come upon them of a sudden? But it has already been foretold! [Lit., «its indications have already come»: a reference to the many Quranic predictions of its inevitability, as well as to the evidence, accessible to every unprejudiced mind, of the temporal finality of all creation.] And what will their remembrance [of their past sins] avail them, once it has come upon them? [I.e., «of what benefit will be to them, when the Last Hour comes, their dawning awareness of having sinned, and their belated repentance?»]

Dr. Salomo Keyzer

Wat wachten de ongeloovigen dan? Op het laatste uur? Dat het plotseling op hen moge nederkomen! Sommige teekens daarvan zijn reeds gekomen, en als het hen werkelijk zal overvallen, hoe kunnen zij dan eene waarschuwing ontvangen?

Free Minds

So are they waiting until the Hour comes to them suddenly? For its conditions have already been met. But once it comes to them, how will they benefit from their message?

Hamza Roberto Piccardo

Cos’altro aspettano [i miscredenti], se non che venga improvvisa l’Ora? Già i segni precursori son giunti, ma quando Essa sarà giunta, a che cosa mai servirà loro il ricordarsi [di Allah]?

Hilali Khan

Do they then await (anything) other than the Hour, that it should come upon them suddenly? But some of its portents (indications and signs) have already come, and when it (actually) is on them, how can they benefit then by their reminder?

Kuliev E.

Неужели они ожидают чего-либо, кроме Часа, который явится к ним внезапно? Ведь уже явились его приметы. Разве они смогут помянуть назидание, когда он явится к ним?

M.-N.O. Osmanov

Неужели они ожидают чего-либо, кроме [Судного] часа, который настигнет их внезапно? Ведь перед ними уже явились приметы [Судного] часа. К чему им напоминание о нем, когда уже появились приметы?

Mohammad Habib Shakir

Do they t
hen wait for aught but the hour that it should come to them all of a sudden? Now indeed the tokens of it have (already) come, but how shall they have their reminder when it comes on them?

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Await they aught save the Hour, that it should come upon them unawares? And the beginnings thereof have already come. But how, when it hath come upon them, can they take their warning?

Palmer

Do they wait for aught but the Hour, that it should come to them suddenly? The conditions thereof have come already; how, when it has come on them, can they have their reminder?

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Kıyametin ansızın tepelerine inmesinden başka neyi bekliyorlar? Onun belirtileri zaten gelmiştir. O onlara gelip çatınca, ibret almaları neye yarar?!

Qaribullah

Are they looking except for the Hour to overtake them suddenly? Its signs have come. But how will they be reminded when it has come to them?

QXP

Are they, then, waiting for the Hour that may come upon them suddenly? And the signs of confrontation have already appeared. And when it comes to them, how shall their understanding (of the Truth) will help them?

Reshad Khalifa

Are they waiting until the Hour comes to them suddenly? All the signs thereof have already come. Once the Hour comes to them, how will they benefit from their message?

Rodwell

For what do the infidels wait, but that the Hour come suddenly on them? Already are its signs come, and when it hath come on them indeed, how can they be warned then?

Sale

Do the infidels wait for any other than the last hour, that it may come upon them suddenly? Some signs thereof are already come: And when it shall actually overtake them, how can they then receive admonition?

Sher Ali

The disbelievers wait not but for the Hour, that it should come upon them suddenly. The Signs thereof have already come. But of what avail will their admonition be to them when it has actually come upon them.

Unknown German

Sie warten nur auf die «Stunde», daß sie plötzlich über sie komme. Die Zeichen dafür sind schon eingetroffen. Doch was wird ihr Erinnern ihnen nützen, wenn sie über sie gekommen ist?

V. Porokhova

Чего же дожидаться им – неужто того Часа, ■ Который к ним внезапно подойдет? ■ Ведь признаки его уже, поистине, пришли; ■ И вот когда он их настигнет, ■ К чему им будут увещанья?

Yakub Ibn Nugman

Кәферләр көтмиләр башканы, мәгәр аңсыздан килә торган кыямәт көнен көтәләр, тәхкыйк кыямәтнең якынлыгының галәмәтләре килде, Коръәннең Аллаһудан иңгән китапларның ахыргысы булуы һәм Мухәммәд г-мнең пәйгамбәрләрнең ахыргысы булуы. Болар иң көчле галәмәтләрдер. Аларга тәүбә итмәк һәм вәгазьләнеп төзәлмәк кайдан килер, әгәр кыямәт көне килсә?

جالندہری

اب تو یہ لوگ قیامت ہی کو دیکھ رہے ہیں کہ ناگہاں ان پر آ واقع ہو۔ سو اس کی نشانیاں (وقوع میں) آچکی ہیں۔ پھر جب وہ ان پر آ نازل ہوگی اس وقت انہیں نصیحت کہاں (مفید ہوسکے گی؟)

طاہرالقادری

تو اب یہ (منکر) لوگ صرف قیامت ہی کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ان پر اچانک آپہنچے؟ سو واقعی اس کی نشانیاں (قریب) آپہنچی ہیں، پھر انہیں ان کی نصیحت کہاں (مفید) ہوگی جب (خود) قیامت (ہی) آپہنچے گے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.