سوره الطور (52) آیه 21

قرآن، سوره الطور (52) آیه 21

آیه پسین: سوره الطور (52) آیه 22
آیه پیشین: سوره الطور (52) آیه 20

عربی

وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمانٍ أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ ما أَلَتْناهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِما كَسَبَ رَهِينٌ

بدون حرکات عربی

و الّذين آمنوا و اتّبعتهم ذرّيّتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرّيّتهم و ما ألتناهم من عملهم من شي‏ء كلّ امرئ بما كسب رهين

خوانش

Waallatheena amanoo waittabaAAat-hum thurriyyatuhum bi-eemanin alhaqna bihim thurriyyatahum wama alatnahum min AAamalihim min shay-in kullu imri-in bima kasaba raheenun

آیتی

کساني که خود ايمان آوردند و فرزندانشان در ايمان ، پيرويشان کردند فرزندانشان را به آنها ملحق مي کنيم و از پاداش عملشان هيچ نمي کاهيم که هر کسي در گرو کار خويشتن است

خرمشاهی

و كسانى كه ايمان آورده اند و زاد و رودشان در ايمان از ايشان پيروى كرده اند، زاد و رودشان را به ايشان ملحق سازيم، و چيزى از [جزاى] عملشان نكاهيم; هر انسانى در گرو كار و كردار خويش است.

کاویانپور

كسانى كه به خدا ايمان آوردند و فرزندانشان نيز در ايمان پيرو آنان شدند، ما فرزندانشان را به آنان مى‏رسانيم و از پاداش اعمال نيك آنها هيچ نميكاهيم (و بدانيد كه) هر كسى در گرو اعماليست كه انجام داده است.

انصاریان

و کسانی که ایمان آوردند و فرزندانشان [به نوعی] در ایمان از آنان پیروی کردند، فرزندانشان را [در بهشت] به آنان ملحق می کنیم و هیچ چیز از اعمالشان را نمی کاهیم؛ هر انسانی در گرو اعمال خویش است.

سراج

و آنانكه گرويدند و از پى در آمده‏اند ايشان را فرزندانشان در ايمان برسانيم بديشان فرزندانشان را و كم نكنيم پدران را از (پاداش) كردارشان هيچ چيزى هر كسى به آنچه كرده در گروه است (او را به گناه خود گيرند و پاداشش را باو دهند)

فولادوند

و كسانى كه گرويده و فرزندانشان آنها را در ايمان پيروى كرده‏اند، فرزندانشان را به آنان ملحق خواهيم كرد و چيزى از كار[ها]شان را نمى‏كاهيم. هر كسى در گرو دستاورد خويش است.

پورجوادی

و مؤمنان و فرزندانشان را كه به پيروى از آنها ايمان آورده‏اند به هم ملحق مى‏كنيم و از عمل آنها چيزى نمى‏كاهيم و هر كس در گرو اعمال خويش است

حلبی

و كسانى كه ايمان آوردند، و فرزندانشان [نيز] در ايمان از پى ايشان رفتند، فرزندانشان را [در بهشت‏] به ايشان رسانيم، و چيزى از [پاداش‏] عمل آنها نكاهيم، كه هر كس گروگان عملى است كه كرده است.

اشرفی

و آنان كه ايمان آوردند و پيرو شدند ايشانرا اولادشان بايمان در ميرسانيم بايشان اولادشانرا و كم نگردانيديم ايشانرا از كردارشان هيچ چيزى هر مردى بآنچه كرده در گرو است

خوشابر مسعود انصاري

و آنان كه ايمان آورده‏اند و فرزندانشان نيز در ايمان از آنان پيروى كرده‏اند، فرزندانشان را به آنان ملحق مى‏كنيم و در حقّ آنان از عملشان چيزى نكاهيم. هر شخصى در گرو دستاورد [خويش‏] باشد

مکارم

کسانی که ایمان آوردند و فرزندانشان به پیروی از آنان ایمان اختیار کردند، فرزندانشان را (در بهشت) به آنان ملحق می‌کنیم؛ و از (پاداش) عملشان چیزی نمی‌کاهیم؛ و هر کس در گرو اعمال خویش است!

مجتبوی

و كسانى كه ايمان آوردند و فرزندانشان در ايمان از آنان پيروى كردند، فرزندانشان را بديشان بپيونديم و از [پاداش‏] عملشان چيزى نكاهيم. هر كسى در گرو كارى است كه كرده.

مصباح زاده

و آنان كه ايمان آوردند و پيرو شدند ايشان را اولادشان بايمان در ميرسانيم بايشان اولادشان را و كم نگردانيديم ايشان را از كردارشان هيچ چيزى هر مردى بآنچه كرده در گرو است

معزی

و آنان كه ايمان آوردند و پيروى كردند ايشان را فرزندانشان به ايمان پيوستيم بديشان فرزندانشان را و نكاستيمشان از كردارشان چيزى هر مردى است بدانچه فراهم آورده است گروگان

قمشه ای

و آنان که ایمان آوردند و فرزندانشان هم در ایمان پیرو ایشان شدند ما آن فرزندان را به آنها برسانیم و از پاداش عمل آنان هیچ نکاهیم. هر نفسی در گرو عملی است که اندوخته است.

رشاد خليفه

كساني كه ايمان آوردند و فرزاندنشان هم در ايمان از آنها پيروي كردند، ما فرزندانشان را به آنها ملحق خواهيم كرد. ما هرگز از پاداش دادن به آنها براي هر كاري كه كردند، كوتاهي نمي كنيم. جزاي اعمال هر شخصي داده مي شود.

Literal

And those who believed and their descendants followed them with faith/belief, We made their descendants catch up/follow with them, and We did not reduce/diminish them from a thing from their deeds , each/every human with what he gained/won (is) accountable .

Al-Hilali Khan

And those who believe and whose offspring follow them in Faith, to them shall We join their offspring, and We shall not decrease the reward of their deeds in anything. Every person is a pledge for that which he has earned.

Arthur John Arberry

And those who believed, and their seed followed them in belief, We shall join their seed with them, and We shall not defraud them of aught of their work; every man shall be pledged for what he earned.

Asad

And as for those who have attained to faith and whose offspring will have followed them in faith, We shall unite them with their offspring; and We shall not let aught of their deeds go to waste: [Implying that the righteousness of their children increases the merit of the parents.] [but] every human being will be held in pledge for whatever he has earned. [I.e., the righteousness of the parents cannot absolve their offspring from individual respon

Dr. Salomo Keyzer

En bij hen, die gelooven, en wier nakomelingschap hen in het geloof volgt, zullen wij hunne nakomelingschap in het paradijs voegen. Wij zullen niets van de verdienste hunner werken verminderen. (Ieder mensch strekt tot gijzelaar, voor hetgeen hij zal hebben verricht).

Free Minds

And those who believed, and their progeny also followed them in belief; We will have their progeny join them. We never fail to reward them for any work. Every person is paid for what he did.

Hamza Roberto Piccardo

Coloro che avranno creduto e che saranno stati seguiti nella fede dalla loro progenie, Noi li riuniremo ai loro figli. Non diminuiremo in nulla il merito delle loro azioni, poiché ognuno è pegno di quello che si sarà guadagnato.

Hilali Khan

And those who believe and whose offspring follow them in Faith, to them shall We join their offspring, and We shall not decrease the reward of their deeds in anything. Every person is a pledge for that which he has earned.

Kuliev E.

Мы воссоединим верующих с их потомками, которые последовали за ними в вере, и нисколько не умалим их деяний. Каждый человек является заложником того, что он приобрел.

M.-N.O. Osmanov

Мы доставили их потомство к тем, которые уверовали и з
которыми оно последовало в вере, и Мы нисколько не убавим [воздаяния за] их деяния. Каждый муж в ответе за то, что он вершил.

Mohammad Habib Shakir

And (as for) those who believe and their offspring follow them in faith, We will unite with them their offspring and We will not diminish to them aught of their work; every man is responsible for what he shall have wrought.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And they who believe and whose seed follow them in faith, We cause their seed to join them (there), and We deprive them of nought of their (life’s) work. Every man is a pledge for that which he hath earned.

Palmer

And those who believe and whose seed follows them in the faith, we will unite their seed with them; and we will not cheat them of their work at all;- every man is pledged for what he earns.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

İman edip zürriyetleri de imanda kendilerine uyanların, soy-soplarını da kendilerine katmışızdır. Ve kendi amellerinden kendilerinin hiçbir şeyini eksiltmemişizdir. Her kişi, kazandığı karşılığında bir rehindir.

Qaribullah

Those who believe, and whose descendants follow in belief, We will join their descendants to them. And We will not reduce them of anything of their deeds. Every one is pledged for what he has earned.

QXP

And they who attained belief, and whose children followed them in belief, We shall unite them with their children, and We shall not let any of their deeds go waste. Yet (as a rule) each person is held as a collateral against what he has earned. (The condition of every person will depend on his actions (74:38)).

Reshad Khalifa

For those who believed, and their children also followed them in belief, we will have their children join them. We never fail to reward them for any work. Every person is paid for what he did.

Rodwell

And to those who have believed, whose offspring have followed them in the faith, will we again unite their offspring; nor of the meed of their works will we in the least defraud them. Pledged to God is every man for his actions and their desert.

Sale

And unto those who believe, and whose off-spring follow them in the faith, We will join their off-spring in paradise: And We will not diminish unto them ought of the merit of their works. — Every man is given in pledge for that which he shall have wrought. —

Sher Ali

And those who believe and whose children follow them in faith – with them will WE join their children. And WE will not diminish anything from the reward of their works. Every man stands pledged for what he has earned.

Unknown German

Und diejenigen, die glauben und deren Nachkommen ihnen im Glauben folgen, mit denen wollen Wir ihre Nachkommen vereinen. Und Wir werden ihnen ihre Werke nicht im geringsten schmälern. Jedermann ist ein Pfand für das, was er gewirkt hat.

V. Porokhova

И те, кто (в Господа) уверовал ■ И чьи потомства веру прадедов избрали, ■ Приведены в едины семьи будут. ■ И не убавим ни на йоту Мы ■ Награды за деянья ваши, – ■ Всяк человек – заложник своих дел.

Yakub Ibn Nugman

Иман китереп Ислам динен тотучы хак мөэминнәрнең балалары дин тотуда хак диндә булган аталарына иярделәр – Без аларны аталарына ияртеп җәннәткә кертербез, җәннәттә бергә булырлар, гәрчә дәрәҗәләре аталарыныкыннан түбән булса да, аталарының гамәленнән һичнәрсәне киметмәдек, ягъни аталарын балаларының дәрәҗәсенә төшермәдек бәлки балаларын аталарының дәрәҗәсенә күтәрдек. Һәрбер кеше кылган эше бәрабәрендә җавапка калучыдыр.

جالندہری

اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی (راہ) ایمان میں ان کے پیچھے چلی۔ ہم ان کی اولاد کو بھی ان (کے درجے) تک پہنچا دیں گے اور ان کے اعمال میں سے کچھ کم نہ کریں گے۔ ہر شخص اپنے اعمال میں پھنسا ہوا ہے

طاہرالقادری

اور جو لوگ ایمان لائے اور اُن کی اولاد نے ایمان میں اُن کی پیروی کی، ہم اُن کی اولاد کو (بھی) (درجاتِ جنت میں) اُن کے ساتھ ملا دیں گے (خواہ اُن کے اپنے عمل اس درجہ کے نہ بھی ہوں یہ صرف اُن کے صالح آباء کے اکرام میں ہوگا) اور ہم اُن (صالح آباء) کے ثوابِ اعمال سے بھی کوئی کمی نہیں کریں گے، (علاوہ اِس کے) ہر شخص اپنے ہی عمل (کی جزا و سزا) میں گرفتار ہوگا،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

این وب‌گاه برای کاهشِ هرزنامه‌ها از Akismet استفاده می‌کند. در موردِ نحوهٔ پردازشِ داده‌هایِ دیدگاهتان بیشتر بدانید.