سوره الحديد (57) آیه 13

قرآن، سوره الحديد (57) آیه 13

آیه پسین: سوره الحديد (57) آیه 14
آیه پیشین: سوره الحديد (57) آیه 12

عربی

يَوْمَ يَقُولُ الْمُنافِقُونَ وَ الْمُنافِقاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَراءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُوراً فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بابٌ باطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَ ظاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذابُ

بدون حرکات عربی

يوم يقول المنافقون و المنافقات للّذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرّحمة و ظاهره من قبله العذاب

خوانش

Yawma yaqoolu almunafiqoona waalmunafiqatu lillatheena amanoo onthuroona naqtabis min noorikum qeela irjiAAoo waraakum failtamisoo nooran faduriba baynahum bisoorin lahu babun batinuhu feehi alrrahmatu wathahiruhu min qibalihi alAAathabu

آیتی

روزي که مردان منافق و زنان منافق به کساني که ايمان آورده اند مي ، گويند: درنگي کنيد تا از نورتان فروغي گيريم گويند : به دنيا بازگرديد و ازآنجا نور بطلبيد ميانشان ديواري برآورند که بر آن ديوار دري باشد ، درون آن رحمت باشد و بيرون آن عذاب

خرمشاهی

روزى كه مردان منافق و زنان منافق به مؤمنان گويند به خاطر ما درنگ كنيد تا از نورتان روشنى فراگيريم، گفته شود به پس پشت خويش باز گرديد و نورى بجوييد; سپس ميان آنان ديوارى زده شود كه درى دارد، از درونسو در آن رحمت است و از برونسوى آن عذاب است.

کاویانپور

آن روز مردان و زنان منافق به اهل ايمان ميگويند: قدرى تأمل كنيد تا ما از نور شما استفاده كنيم. مؤمنين ميگويند: بگذشته خود برگرديد و طلب نور كنيد. آن گاه ميان مؤمنين و منافقين حصارى ايجاد ميشود كه داراى دروازه‏ايست. داخل آن رحمت و خارج آن عذاب دوزخ است.

انصاریان

روزی که مردان و زنان منافق به کسانی که ایمان آورده اند، می گویند: ما را مهلت دهید تا [پرتویی] از نور شما بر گیریم. به آنان گویند: به پشت سرتان [دنیا] برگردید و [از آنجا برای خود] نوری بجویید. سپس میان آنان دیواری زده می شود که دارای دری است، درونش [که مؤمنان در آن درآیند] رحمت است و بیرونش که پیش روی منافقان قرار دارد عذاب است.

سراج

(ياد كن) روزى را كه مى‏گويند مردان منافق و زنان منافقه بآنانكه گرويده‏اند انتظار ما كشيد (و ما را مهلت دهيد) تا بگيريم روشنى از نور شما گفته شود برگرديد به عقب خود (بدنيا) و بجوئيد روشنى را پس زده شود ميان مؤمنان و منافقان ديوارى كه آن را درى باشد اندرون آن ديوار در آن رحمت و خارج آن ديوار از جانب منافقان عذابست

فولادوند

آن روز، مردان و زنان منافق به كسانى كه ايمان آورده‏اند مى‏گويند: «ما را مهلت دهيد تا از نورتان [اندكى‏] برگيريم.» گفته مى‏شود: «بازپس برگرديد و نورى درخواست كنيد.» آنگاه ميان آنها ديوارى زده مى‏شود كه آن را دروازه‏اى است: باطنش رحمت است و ظاهرش روى به عذاب دارد.

پورجوادی

روزى كه مردان و زنان منافق به مؤمنان مى‏گويند: «بر ما نظر كنيد تا از نور شما مستفيض شويم،» گفته شود: «به عقب باز گرديد و كسب نور كنيد.» در اين هنگام ديوارى ميان آنها برآرند كه درى دارد درونش رحمت و برونش عذاب.

حلبی

آن روز كه مردان منافق و زنان منافق به كسانى كه ايمان آورده‏اند بگويند: بما بنگريد تا از نور شما روشنايى بگيريم، [به آنها] گفته شود: باز گرديد به گذشته خودتان و روشنايى را [در آن‏] بجوييد. پس ميان ايشان ديوارى بر آورند كه آن را دروازه‏هايى باشد كه درون آن رحمت است و بيرون آن عذاب.

اشرفی

روزى كه گويند مردان منافق و زنان منافق آنانرا كه ايمان آوردند بنگريد ما را تا اقتباس نمائيم از نور شما گفته شود برگرديد به قفاتان پس بجوئيد نورى پس كشيده شود ميانشان ديوارى كه آنراست درى كه باطنش در آنست رحمت و ظاهرش از پيش آنست عذاب

خوشابر مسعود انصاري

روزى كه مردان و زنان منافق به مؤمنان گويند: به ما بنگريد تا از نورتان بهره‏اى برگيريم. گفته شود: به پشت سرتان (دنيا) برگرديد، و [در آنجا] نور بجوييد. پس بين آنان ديوارى بنا نهند كه درى دارد. از سوى درون رحمت و از سوى بيرون [منتهى به‏] عذاب است

مکارم

روزی که مردان و زنان منافق به مؤمنان می‌گویند: «نظری به ما بیفکنید تا از نور شما پرتوی برگیریم!» به آنها گفته می‌شود: «به پشت سر خود بازگردید و کسب نور کنید!» در این هنگام دیواری میان آنها زده می‌شود که دری دارد، درونش رحمت است و برونش عذاب!

مجتبوی

روزى كه مردان و زنان منافق به كسانى كه ايمان آورده‏اند گويند: به ما بنگريد- يا درنگ كنيد- تا از نور شما [روشنايى‏] فرا گيريم. گفته شود- مؤمنان يا فرشتگان گويند-: به پشت سر خويش- يعنى به دنيا- بازگرديد و [از آنجا] روشنايى بجوييد- يعنى روشنايى را بايد از دنيا با خود آورد-. پس ميانشان ديوارى برآرند كه آن را درى باشد در اندرون آن رحمت- بهشت- است و بيرون آن از پيشش عذاب- دوزخ- است.

مصباح زاده

روزى كه گويند مردان منافق و زنان منافق آنان را كه ايمان آوردند بنگريد ما را تا اقتباس نمائيم از نور شما گفته شود برگرديد به قفاتان پس بجوئيد نورى پس كشيده شود ميانشان ديوارى كه آنراست درى كه باطنش در آنست رحمت و ظاهرش از پيش آنست عذاب

معزی

روزى كه گويند مردان و زنان دوروى بدانان كه ايمان آوردند بنگريد به ما تا بهره مند شويم به پرتوى از نور شما گفته شد بازگرديد پشت سر خويش پس بجوئيد پرتوى پس زده شد ميانشان حصارى (ديوارى) كه آن را است در اندرونش رحمت و برونش از پيش آن است عذاب

قمشه ای

و باز آن روز مردان و زنان منافق به اهل ایمان گویند: مشتابید و به ما فرصتی دهید تا ما هم از نور شما روشنایی برگیریم. در پاسخ به آنها گویند: واپس گردید (یعنی اگر می‌توانید به دنیا بازگردید) و از آنجا نور طلبید. در این گفتگو باشند که بین آن دوزخیان با اهل بهشت حصاری حایل گردد و بر آن حصار دری باشد که باطن و درون آن در، بهشت رحمت است و از جانب ظاهر آن عذاب جهنم خواهد بود.

رشاد خليفه

در آن روز، مردان و زنان منافق به کساني که ايمان آوردند، خواهند گفت: خواهش مي کنيم به ما اجازه دهيد تا مقداري از نور شما را جذب کنيم. گفته خواهد شد: به گذشته بازگرديد، و نور را بجوييد. حايلي ميان آنها قرار خواهد گرفت که دروازه اش رحمتي را که در داخل است، از عذابي که در خارج است، جدا مي کند.

Literal

A day/time the hypocrites (M) and the hypocrites (F) say to those who believed: «Give us time we learn/benefit from your light.» (It) is/was said: «Return behind you , so feel/seek a light.» So it wasseparated between them with a fence/wall, for it (is) a door/entrance its interior/ secret in it (is) the mercy, and its exterior from its direction/front (is) the torture.

Al-Hilali Khan

On the Day when the hypocrites men and women will say to the believers: «Wait for us! Let us get something from your light!» It will be said: «Go back to your rear! Then seek a light!» So a wall will be put up between them, with a gate therein. Inside it will be mercy, and outside it will be torment.»

Arthur John Arberry

Upon the day when the hypocrites, men and women, shall say to those who have believed, ‹Wait for us, so that we may borrow your light!› It shall be said, ‹Return you back behind, and seek for a light!› And a wall shall be set up between them, having a door in the inward whereof is mercy, and against the outward thereof is chastisement.

Asad

On that Day shall the hypocrites, both men and women, speak [thus] unto those who have attained to faith: [Meant here are, apparently, not only outright «hypocrites» (in the connotation given to this term in Western languages), but also people who, being shaky in their beliefs and uncertain in their moral convictions, are inclined to deceive themselves (see note on 29:11).] «Wait for us! Let us have a [ray of] light from your light!» [But] they will be told: «Turn back, and seek a light [of your own]!» [I.e., «you should have sought light while you lived on earth».] And thereupon a wall will be raised between them [and the believers], with a gate in it: within it will be grace and mercy, and against the outside thereof, suffering. [The stress on there being a gate in the wall separating true believers and hypocrites (or the weak of faith) points to the possibility of the latters› redemption: cf. the famous hadith quoted in note on 40:12. Mujahid (as quoted by Tabari) identifies the «wall» spoken of here with the «barrier» (hijab) mentioned in 7:46.]

Dr. Salomo Keyzer

Op dien dag zullen de huichelachtige mannen en de huichelachtige vrouwen tot degenen zeggen, die gelooven: Blijft vr ons, opdat wij een weinig van uw licht mogen ontleenen. Er zal hun geantwoord worden: Keert in de wereld terug, en zoekt daar licht. En een hooge muur zal tusschen hen geplaatst worden, waarin eene poort: daar binnen zal genade wezen en daar buiten, en tegenover, de martelingen der hel.

Free Minds

On that Day, the hypocrite men and the hypocrite women will say to those who believed: "Wait for us! Let us absorb some of your light." It will be said: "Go back behind you, and seek light." So a barrier will be set up between them, whose gate separates mercy on the inner side, from retribution on the outer side.

Hamza Roberto Piccardo

Il Giorno in cui gli ipocriti e le ipocrite diranno ai credenti: «Aspettateci, ché possiamo attingere della vostra luce». Sarà risposto loro: «Tornate indietro a cercare la luce». Fra di loro, sarà poi eretta una muraglia dotata di una porta: al suo interno la misericordia, all’esterno, di fronte, il castigo.

Hilali Khan

On the Day when the hypocrites men and women will say to the believers: "Wait for us! Let us get something from your light!" It will be said: "Go back to your rear! Then seek a light!" So a wall will be put up between them, with a gate therein. Inside it will be mercy, and outside it will be torment."

Kuliev E.

В тот день лицемеры и лицемерки скажут верующим: «Погодите, мы позаимствует у вас немного света». Им будет сказано: «Возвращайтесь назад и ищите свет». Между ними будет возведен забор с вратами, с внутренней стороны которого будет милость, а снаружи – мучения.

M.-N.O. Osmanov

В тот день мунафики, мужчины и женщины, скажут уверовавшим: «Погодите, мы у вас позаимствуем немного света». Им ответят: «Ступайте, откуда пришли, и [там] берите огонь». Между ними будет возведена стена с вратами, внутри которой – милосердие, а снаружи ее – наказание.

Mohammad Habib Shakir

On the day when the hypocritical men and the hypocritical women will say to those who believe: Wait for us, that we may have light from your light; it shall be said: Turn back and seek a light. Then separation would be brought about between them, with a wall having a door in it; (as for) the inside of it, there shall be mercy in it, and (as for) the outside of it, before it there shall be punishment.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

On the day when the hypocritical men and the hypocritical women will say unto those who believe: Look on us that we may borrow from your light! it will be said: Go back and seek for light! Then there will separate them a wall wherein is a gate, the inner side whereof containeth mercy, while the outer side thereof is toward the doom.

Palmer

On the day when the hypocrites, men and women, shall say to those who believe, ‹Wait for us that we may kindle at your light.› It will be said, ‹Get ye back, and beg a light.› And there shall be struck out between them a wall with a door; within it shall be mercy, and outside before it torment.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

O gün ikiyüzlü erkeklerle ikiyüzlü kadınlar, iman edenlere şöyle derler: «Bize bakın da ışığınızdan bir parça alalım.» Şöyle denir onlara: «Arkanıza dönün de bir ışık arayın.» Nihayet aralarına kapısı olan bir sur çekilir. İçinde rahmet vardır onun. Dış tarafı ise azap.

Qaribullah

On that Day the hypocrites, both men and women, will say to the believers: ‹Wait for us so that we can take from your light. ‹ But they will be answered: ‹Go back and seek a light! ‹ And a wall with a door shall be between them. Inside it there is mercy, and outside will be the punishment.

QXP

On that Day the hypocrite men and the hypocrite women will say to the believers, «Wait, look on us. Let us borrow from your light!» It will be said, «Go back behind you and seek light.» Then a barrier will be put up with a gate therein. On the inner side of it will be Grace, and on the outer side of it the doom.

Reshad Khalifa

On that day, the hypocrite men and women will say to those who believed, «Please allow us to absorb some of your light.» It will be said, «Go back behind you, and seek light.» A barrier will be set up between them, whose gate separates mercy on the inner side, from retribution on the outer side.

Rodwell

On that day the hypocrites, both men and women, shall say to those who believe, «Tarry for us, that we may kindle our light at yours.» It shall be said, «Return ye back, and seek light for yourselves.» But between them shall be set a wall with a gateway, within which shall be the Mercy, and in front, without it, the Torment.

Sale

On that day the hypocritical men and the hypocritical women shall say unto those who believe, stay for us, that we may borrow some of your light. It shall be answered, return back into the world, and seek light. And a high wall shall be set betwixt them, wherein shall be a gate, within which shall be mercy; and without it, overagainst the same, the torment of hell.

Sher Ali

That is the day when the hypocritical men and the hypocritical women will say to those who believe, `Wait for us a while that we may borrow some of your light,› it will be said to them, `Go back if you can, and seek for light.› Then there will be set up between them a wall with a door in it. The inside of it will be all mercy and outside of it, in front, will be torment.

Unknown German

Am Tage, wenn die Heuchler und die Heuchlerinnen zu den Gläubigen sagen werden: «Wartet auf uns! Wir wollen ein wenig von eurem Licht borgen», da wird (zu ihnen) gesprochen werden: «Kehret zurück und suchet (dort) Licht.» Dann wird zwischen ihnen eine Mauer errichtet werden mit einem Tor darin. Ihre Innenseite wird Barmherzigkeit sein und ihre Außenseite Strafe.

V. Porokhova

И обратятся к верующим лицемеры в этот День – ■ Как женщины, так и мужчины: ■ «О, подождите нас! Позвольте взять у вас взаймы ■ От Света вашего хоть небольшую долю!» ■ Им скажут: ■ «Возвращайтесь-ка назад и там ищите Света!» ■ И между ними вырастет стена с вратами, ■ И милосердие заполнит все, что в ней. ■ А за пределами ее – лишь (Божий гнев и) муки!

Yakub Ibn Nugman

Кыямәт көнендә монафикъ ирләр вә монафика хатыннар, мөэминнәргә әйтерләр: «Безне көтегез, нурыгыздан файдаланып артыгыздан барыйкчы», – дип. Аларга әйтелер: «Артыгызда калган дөньяга кайтыгыз вә нурны анда эзләгез», – дип. Ул монафикълар белән мөэминнәр арасына бер ишекле дивар корылыр, ул диварның эчендә җәннәт вә тышында җәһәннәмдер.

جالندہری

اُس دن منافق مرد اور منافق عورتیں مومنوں سے کہیں گے کہ ہماری طرف سے (شفقت) کیجیئے کہ ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ پیچھے کو لوٹ جاؤ اور (وہاں) نور تلاش کرو۔ پھر ان کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی۔ جس میں ایک دروازہ ہوگا جو اس کی جانب اندرونی ہے اس میں تو رحمت ہے اور جو جانب بیرونی ہے اس طرف عذاب (واذیت)

طاہرالقادری

جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے: ذرا ہم پر (بھی) نظرِ (التفات) کر دو ہم تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کرلیں۔ ان سے کہا جائے گا: تم اپنے پیچھے پلٹ جاؤ اور (وہاں جاکر) نور تلاش کرو (جہاں تم نور کا انکار کرتے تھے)، تو (اسی وقت) ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس کے اندر کی جانب رحمت ہوگی اور اس کے باہر کی جانب اُس طرف سے عذاب ہوگا،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.