سوره الحديد (57) آیه 16

قرآن، سوره الحديد (57) آیه 16

آیه پسین: سوره الحديد (57) آیه 17
آیه پیشین: سوره الحديد (57) آیه 15

عربی

أَ لَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَ ما نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَ لا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلُ فَطالَ عَلَيْهِمُ الأَْمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَ

بدون حرکات عربی

أ لم يأن للّذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر اللّه و ما نزل من الحقّ و لا يكونوا كالّذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم و كثير منهم فاسقون

خوانش

Alam ya/ni lillatheena amanoo an takhshaAAa quloobuhum lithikri Allahi wama nazala mina alhaqqi wala yakoonoo kaallatheena ootoo alkitaba min qablu fatala AAalayhimu al-amadu faqasat quloobuhum wakatheerun minhum fasiqoona

آیتی

آيا مؤمنان را وقت آن نرسيده است که دلهايشان در برابر ياد خدا و آن ، سخن حق که نازل شده است ، خاشع شود ؟ همانند آن مردمي نباشند که پيش ازاين کتابشان داديم و چون مدتي بر آمد دلهايشان سخت شد و بسياري نافرمان شدند

خرمشاهی

آيا مؤمنان را هنگام آن نرسيده است كه دلهايشان به ياد خداوند، و آنچه از حق كه نازل شده است، خشوع يابد; و مانند كسانى نباشند كه پيشترها به آنان كتاب آسمانى داده شده است، و سپس روزگارشان دراز نمود، آنگاه دلهايشان سخت شد و بسيارى از آنان نافرمان بودند.

کاویانپور

آيا براى كسانى كه (ظاهرا) ايمان آورده‏اند، وقت آن نرسيده كه قلبشان از ياد خدا ترسان گردد؟ و به آنچه از جانب حق نازل شده توجه كنند؟ و همانند كسانى نباشند كه قبلا به آنان كتاب آسمانى نازل شد و بر اثر گذشت زمان قلبشان رنگ قساوت بخود گرفت و بسيارى از آنان فاسق و بدكار شدند.

انصاریان

آیا برای اهل ایمان وقت آن نرسیده که دل هایشان برای یاد خدا و قرآنی که نازل شده نرم و فروتن شود؟ و مانند کسانی نباشند که پیش از این کتاب آسمانی به آنان داده شده بود، آن گاه روزگار [سرگرمی در امور دنیا و مشغول بودن به آرزوهای دور و دراز] بر آنان طولانی گشت، در نتیجه دل هایشان سخت و غیر قابل انعطاف شد، و بسیاری از آنان نافرمان بودند.

سراج

آيا وقت آن نيامد آنان را كه گرويده‏اند آنكه نرم شود دلهاشان براى پندى كه به آن متذكر خدا شوند و آنچه فرود آمد از حق (قرآن) و نباشند مؤمنان مانند آنانكه كتابشان داده‏اند پيش از اين پس دراز گشت بر ايشان روزگار (ايام فتور طولانى شد) و سخت شد دلهاشان و بسيارى از ايشان از دايره فرمان بيرون رفتگانند

فولادوند

آيا براى كسانى كه ايمان آورده‏اند هنگام آن نرسيده كه دلهايشان به ياد خدا و آن حقيقتى كه نازل شده نرم [و فروتن‏] گردد و مانند كسانى نباشند كه از پيش بدانها كتاب داده شد و [عمر و] انتظار بر آنان به درازا كشيد، و دلهايشان سخت گرديد و بسيارى از آنها فاسق بودند؟

پورجوادی

آيا وقت آن نرسيده است كه دلهاى مؤمنان در برابر ذكر خدا و آنچه از حق نازل شده است خاضع گردد؟ و مانند كسانى نباشند كه پيش از اين به آنها كتاب داده شد و پس از زمانى طولانى كه بر آنها گذشت قلبهايشان سخت شد و بيشترشان فاسق شدند.

حلبی

آيا براى كسانى كه ايمان آوردند وقت آن فرا نرسيده كه دلهايشان نرم شود به ذكر خدا و بدانچه [پيامبر] از حق فرود آورد؟ و بايد مانند كسانى نباشند كه از پيش كتاب به ايشان داده شد و زمان بر آنها به درازا كشيد و دلهايشان سخت شد و بيشتر آنها بدكار شدند.

اشرفی

آيا وقت آن نشده آنان را كه گرويدند اينكه بترسد دلهاشان براى ذكر خدا و آنچه نازل شد از حق و نباشند چون كسانيكه داده شدند كتاب را از پيش پس دراز شد برايشان زمان پس سخت شد دلهاشان و بسيارى از ايشان فاسقانند

خوشابر مسعود انصاري

آيا براى مسلمانان آن هنگام نرسيده است كه دلهايشان به [هنگام‏] ياد خدا و [هنگام‏] به ياد آوردن آنچه از حقّ كه نازل شده است، خشوع يابد و مانند كسانى نباشند كه پيش از اين به آنان كتاب داده شد و روزگار بر آنان دراز آمد آن گاه سنگدل شدند و بسيارى از آنان بدكارند

مکارم

آیا وقت آن نرسیده است که دلهای مؤمنان در برابر ذکر خدا و آنچه از حقّ نازل کرده است خاشع گردد؟! و مانند کسانی نباشند که در گذشته به آنها کتاب آسمانی داده شد، سپس زمانی طولانی بر آنها گذشت و قلبهایشان قساوت پیدا کرد؛ و بسیاری از آنها گنهکارند!

مجتبوی

آيا كسانى را كه ايمان آورده‏اند هنگام آن نرسيده است كه دلهاى ايشان از ياد خدا و آنچه از سخن راست- وحى الهى- فروآمده نرم و ترسان شود؟ و مانند كسانى نباشند كه پيش از اين به آنها كتاب- تورات- داده شد، پس زمان بر آنان دراز گشت- مدتى گذشت- آنگاه دلهاشان سخت [و تاريك‏] شد، و بسياريشان نافرمان شدند.

مصباح زاده

آيا وقت آن نشده آنان را كه گرويدند اينكه بترسد دلهاشان براى ذكر خدا و آنچه نازل شد از حق و نباشند چون كسانى كه داده شدند كتاب را از پيش پس دراز شد بر ايشان زمان پس سخت شد دلهاشان و بسيارى از ايشان فاسقانند

معزی

آيا هنگام آن نشده است براى آنان كه ايمان آوردند كه فروتن گردد دلهاشان براى ياد خدا و آنچه بيامد از حقّ و نباشند مانند آنان كه داده شدند كتاب را از پيش پس دراز شد بر ايشان روزگار پس سنگين شد دلهاى آنان و بسيارى از ايشانند نافرمانان

قمشه ای

آیا نوبت آن نرسید که گرویدگان (ظاهری از باطن به خدا بگروند و) دلهاشان به یاد خدا خاشع گردد و به آنچه از حق نازل شد بذل توجه کنند و مانند کسانی که پیش از این برایشان کتاب آسمانی آمد (یعنی یهود و نصاری) نباشند که دوره طولانی (زمان فترت) بر آنها گذشت و دلهاشان زنگ قساوت گرفت و بسیاری فاسق و نابکار شدند؟

رشاد خليفه

آيا هنگام آن نرسيده است تا كساني كه ايمان آوردند، قلبشان را براي پيام خدا و حقيقتي كه در اين نازل شده است، بگشايند؟ آنها نبايد مانند پيروان كتاب آسماني پيشين باشند كه قلبشان به مرور زمان سخت شد و درنتيجه، بسياري از آنها ستمكار شدند.

Literal

Is it not time/did not time near to those who believed, that their hearts/minds submit/humble to God’s remembrance/reminder, and what descended from the truth , and they not be as/like those who were given/brought The Book from before, so (it) became/lasted long on them the time, so their hearts/minds became cruel/hardened/merciless, and many of them (are) debauchers .

Al-Hilali Khan

Has not the time come for the hearts of those who believe (in the Oneness of Allah – Islamic Monotheism) to be affected by Allahs Reminder (this Quran), and that which has been revealed of the truth, lest they become as those who received the Scripture (the Taurat (Torah) and the Injeel (Gospel)) before (i.e. Jews and Christians), and the term was prolonged for them and so their hearts were hardened? And many of them were Fasiqoon (rebellious, disobedient to Allah).

Arthur John Arberry

Is it not time that the hearts of those who believe should be humbled to the Remembrance of God and the Truth which He has sent down, and that they should not be as those to whom the Book was given aforetime, and the term seemed over long to them, so that their hearts have become hard, and many of them are ungodly?

Asad

IS IT NOT time that the hearts of all who have attained to faith should feel humble at the remembrance of God and of all the truth that has been bestowed [on them] from on high, [I.e., «Should not the remembrance of God and His revelation make them humble rather than proud?» This is an emphatic warning against all smugness, self-righteousness and false pride at having «attained to faith» – a failing which only too often attains to such as consider themselves «pious».] lest they become like those who were granted revelation aforetime, [This is apparently an allusion to the spiritually arrogant among the Jews, who regard themselves as «God’s chosen people» and, therefore, as predestined for His acceptance.] and whose hearts have hardened with the passing of time so that many of them are [now] depraved? [I.e., so that now they act contrary to the ethical precepts of their religion: implying that the purpose of all true faith is to make man humble and God-conscious rather than self-satisfied, and that a loss of that spiritual humility invariably results in moral degeneration.]

Dr. Salomo Keyzer

Is de tijd thans niet gekomen voor hen die gelooven, dat hunne harten zich ootmoedig aan de waarschuwing van God zouden onderwerpen, en aan de waarheid, welke geopenbaard is geworden? Dat zij niet zijn als degenen, aan wie de schrift vroeger werd gegeven, en voor welke de tijd van toegevendheid werd verlengd? Maar hunne harten waren versteend, en velen van hen waren zondaren.

Free Minds

Has not the time come for those who believed to open up their hearts for the remembrance of God, and the truth that is revealed herein? And they should not be like those who were given the Scripture before, and the waiting became long for them, so their hearts became hardened, and many of them were wicked.

Hamza Roberto Piccardo

Non è forse giunto, per i credenti, il momento in cui rendere umili i loro cuori nel ricordo di Allah e nella verità che è stata rivelata, e di differenziarsi da quelli che ricevettero la Scrittura in precedenza e che furono tollerati a lungo [da Allah]? I loro cuori si indurirono e molti di loro divennero perversi.

Hilali Khan

Has not the time come for the hearts of those who believe (in the Oneness of Allah – Islamic Monotheism) to be affected by Allahs Reminder (this Quran), and that which has been revealed of the truth, lest they become as those who received the Scripture (the Taurat (Torah) and the Injeel (Gospel)) before (i.e. Jews and Christians), and the term was prolonged for them and so their hearts were hardened? And many of them were Fasiqoon (rebellious, disobedient to Allah).

Kuliev E.

Разве не пришло время для того, чтобы сердца верующих смирились при упоминании Аллаха и того, что ниспослано из истины, и чтобы не уподоблялись они тем, которым Писание было даровано прежде, чьи сердца почерствели по прошествии долгого времени и многие из которых являются нечестивцами?

M.-N.O. Osmanov

Разве для уверовавших не настала пора, чтобы их сердца смирились при упоминании Аллаха и того, что ниспослано из истины, и чтобы они не уподобились тем, которым было ниспослано писание раньше, чьи сердца ожесточились по прошествии долгого времени и большинство которых стало нечестивцами?

Mohammad Habib Shakir

Has not the time yet come for those who believe that their hearts should be humble for the remembrance of Allah and what has come down of the truth? And that they should not be like those who were given the Book before, but the time became prolonged to them, so their hearts hardened, and most of them are transgressors.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Is not the time ripe for the hearts of those who believe to submit to Allah’s reminder and to the truth which is revealed, that they become not as those who received the scripture of old but the term was prolonged for them and so their hearts were hardened, and many of them are evil-livers.

Palmer

Is the time come to those who believe, for their hearts to be humbled at the remembrance of God, and of what He has sent down in truth? and for them not to, be like those who were given the Scriptures before, And over whom time was prolonged, but their hearts grew hard, and many of them were workers of abomination?

Prof. Yasar Nuri Ozturk

İnananlar için hâlâ vakti gelmedi mi ki, kalpleri Allah’ın zikri/Kur’an’ı ve Hak’tan inen için ürpersin de daha önce kendilerine kitap verilmiş, sonra üzerlerinden uzun zaman geçmiş de kalpleri kaskatı kesilmiş kimseler gibi olmasınlar! Onların çoğu yoldan çıkmıştır.

Qaribullah

Is it not time that the hearts of the believers be humbled to the Remembrance of Allah and the truth which He has sent down? They should not be like those who were given the Book before this, whose time became very long so that their hearts became hardened. Many of them were impious.

QXP

Is it not time for the believers that their hearts feel humble at the remembrance of Allah and the Truth which has been revealed? Become not like those who were given the Scripture before, and whose hearts were hardened with time. And so, a great many of them have drifted away from Truth.

Reshad Khalifa

Is it not time for those who believed to open up their hearts for GOD’s message, and the truth that is revealed herein? They should not be like the followers of previous scriptures whose hearts became hardened with time and, consequently, many of them turned wicked.

Rodwell

Hath not the time come, for those who believe, to humble their hearts at the warning of God and at the truth which he hath sent down? and that they be not as those to whom the Scriptures were given heretofore, whose lifetime was prolonged, but whose hearts were hardened, and many of them were perverse?

Sale

Is not the time yet come unto those who believe, that their hearts should humbly submit to the admonition of God, and to that truth which hath been revealed; and that they be not as those unto whom the scripture was given heretofore, and to whom the time of forbearance was prolonged, but their hearts were hardened, and many of them were wicked doers?

Sher Ali

Has not the time yet arrived for those who believe that their hearts should feel humbled at the remembrance of ALLAH and at the truth which has come down to them, and that they should not become like those who were given the Book before them, but because the period of the bestowal of ALLAH’s grace upon them was prolonged for them, their hearts became hardened, and many of them became rebellious ?

Unknown German

Ist nicht für die Gläubigen die Zeit gekommen, daß ihre Herzen sich demütigen vor der Ermahnung Allahs und vor der Wahrheit, die herabkam, und daß sie nicht würden wie jene, denen zuvor die Schrift gegeben und deren Frist verlängert ward, doch ihre Herzen waren verstockt und viele von ihnen wurden ungehorsam?

V. Porokhova

И разве не настало время ■ Всем праведным открыть свои сердца ■ В смиренье полном пред Аллахом ■ И Истиной, которая открылась им? ■ И им не должно уподобиться всем тем, ■ Кому (Господне) Откровение предстало раньше ■ И чьи сердца за долгие года ожесточились ■ И многих превратили в (грешников) распутных.

Yakub Ibn Nugman

Әйә иман китергән кешеләргә вакыт җитмәдеме Аллаһуны күп зекер кылып күңелләрен Аллаһудан куркучы итәргә, дәхи хаклык белән иңгән Коръән белән вәгазьләнеп ихласлыкны, тәкъвәлекне камилләштереп иманнарын куәтләргә вакыт җитмәдеме? Һәм үзләреннән элек китап бирелгән гафилләр кеби булмаска аларга озак вакыт пәйгамбәр килми торды, күңелләре каралды, вә аларның күбрәге фасыйклардыр.

جالندہری

کیا ابھی تک مومنوں کے لئے اس کا وقت نہیں آیا کہ خدا کی یاد کرنے کے وقت اور (قرآن) جو (خدائے) برحق (کی طرف) سے نازل ہوا ہے اس کے سننے کے وقت ان کے دل نرم ہوجائیں اور وہ ان لوگوں کی طرف نہ ہوجائیں جن کو (ان سے) پہلے کتابیں دی گئی تھیں۔ پھر ان پر زمان طویل گزر گیا تو ان کے دل سخت ہوگئے۔ اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں

طاہرالقادری

کیا ایمان والوں کے لئے (ابھی) وہ وقت نہیں آیا کہ اُن کے دل اللہ کی یاد کے لئے رِقّت کے ساتھ جھک جائیں اور اس حق کے لئے (بھی) جو نازل ہوا ہے اور اُن لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں اس سے پہلے کتاب دی گئی تھی پھر ان پر مدّت دراز گزر گئی تو اُن کے دل سخت ہوگئے، اور ان میں بہت سے لوگ نافرمان ہیں،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.