سوره المجادلة (58) آیه 4

قرآن، سوره المجادلة (58) آیه 4

آیه پسین: سوره المجادلة (58) آیه 5
آیه پیشین: سوره المجادلة (58) آیه 3

عربی

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَ لِلْكافِرِينَ عَذابٌ أَلِيمٌ

بدون حرکات عربی

فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسّا فمن لم يستطع فإطعام ستّين مسكينا ذلك لتؤمنوا باللّه و رسوله و تلك حدود اللّه و للكافرين عذاب أليم

خوانش

Faman lam yajid fasiyamu shahrayni mutatabiAAayni min qabli an yatamassa faman lam yastatiAA fa-itAAamu sitteena miskeenan thalika litu/minoo biAllahi warasoolihi watilka hudoodu Allahi walilkafireena AAathabun aleemun

آیتی

اما کساني که بنده اي نيابند ، پيش از آنکه با يکديگر تماس يابند ، بايد، دو ماه پي در پي روزه بدارند و آن که نتواند ، شصت مسکين را طعام دهد و اين بدان سبب است که به خدا و پيامبرش ايمان بياوريد اينها حدود خداست و براي کافران عذابي است دردآور

خرمشاهی

و هر كس كه [امكان آن ر] نيافت، بايد كه پيش از آنكه با همديگر تماس گيرند، دو ماه پى در پى روزه بگيرد; سپس [باز هم] اگر نتوانست [روزه بگيرد]، در آن صورت بايد به اطعام شصت فقير بپردازد; اين [كفاره] براى آن است كه به [امر ]خداوند و پيامبر او ايمان آوريد; و اي

کاویانپور

پس هر كه برده پيدا نكرد، بايد قبل از تماس با زنش دو ماه متوالى روزه بگيرد و هر كه قدرت روزه گرفتن را نداشت بايد شصت نفر فقير را اطعام كند. اين احكام براى آنست كه: شما بخدا و رسول او ايمان بياوريد. احكام مذكور حدود مقررات خداست و عذابى بس دردناك بر كافران (و متجاوزين از حدود مقررات خداست و عذابى بس دردناك بر كافران (و متجاوزين از حدود مقررات خدا) است.

انصاریان

کسی که توانایی [آزاد کردن برده را] ندارد، باید پیش از آنکه با هم آمیزش کنند، دو ماه پی در پی روزه بگیرد، و هر که نتواند باید شصت مسکین را طعام دهد؛ این حکم برای این است که به خدا و پیامبرش ایمان آورید [و از فرهنگ جاهلی دوری گزینید]؛ و اینها حدود خداست. و برای کافران عذابی دردناک است.

سراج

و هر كه (در كفاره ظهار بنده مؤمن كه آزادش كند) نيافت پس (بعهده مرد) روزه گرفتن دو ماه پى در پى پيش از آنكه مواقعه كنند و هر كه قدرت (بروزه داشتن دو ماه) ندارد پس طعام دادن شصت مسكين (بر او واجب است) اين (بيان احكام) براى آنست كه ايمان بياريد به خدا و فرستاده وى و اين حدود خداست و كافران را عذابى دردناك است

فولادوند

و آن كس كه [بر آزادكردن بنده‏] دسترسى ندارد، بايد پيش از تماس [با زن خود] دو ماه پياپى روزه بدارد؛ و هر كه نتواند، بايد شصت بينوا را خوراك بدهد. اين [حكم‏] براى آن است كه به خدا و فرستاده او ايمان بياوريد، و اين است حدود خدا. و كافران را عذابى پردرد خواهد بود.

پورجوادی

كسى كه نيافت، پيش از آميزش جنسى دو ماه پى در پى روزه بگيرد و اگر نتوانست شصت مسكين را اطعام كند، اين حكم بدان سبب است كه به خدا و رسولش ايمان بياوريد، اين است حدود الهى و براى كافران عذاب دردناكى است.

حلبی

و هر كه [بنده‏] نيابد، [بر اوست‏] كه دو ماه پيوسته روزه بدارد پيش از آنكه بهم رسند، پس هر كه نتواند، [او راست‏] طعام دادن شصت فقير، اين [فرمان خداست‏] تا بخدا و رسولش ايمان آوريد، و اين حدود خداوندى است، و كافران را عذابى دردناك است.

اشرفی

پس كسى كه نيابد پس روزه دو ماه تمام پى در پى پيش از آنكه بهمرسند پس هر كه نتواند پس اطعام شصت مسكين اين براى آنست كه ايمان آريد بخدا و رسولش و اينست حدهاى خدا و براى كافران عذابيست پر درد

خوشابر مسعود انصاري

پس اگر كسى [برده‏اى‏] نيابد پيش از آنكه دست به هم رسانند [بر او] روزه دو ماه پياپى [واجب‏] است. آن گاه اگر كسى نتواند، خوراك دادن شصت بينوا [بر او واجب‏] است. اين [حكم‏] براى آن است تا فرمانبردار خدا و رسول او شويد. و اين [احكام‏] حدود مقرّر شده خداوند هستند. و كافران عذابى دردناك [در پيش‏] دارند

مکارم

و کسی که توانایی (آزاد کردن برده‌ای) نداشته باشد، دو ماه پیاپی قبل از آمیزش روزه بگیرد؛ و کسی که این را هم نتواند، شصت مسکین را اطعام کند؛ این برای آن است که به خدا و رسولش ایمان بیاورید؛ اینها مرزهای الهی است؛ و کسانی که با آن مخالفت کنند، عذاب دردناکی دارند!

مجتبوی

و هر كه [برده‏] نيابد- يا نتواند-، پس روزه‏داشتن دو ماه پياپى بايد، پيش از آنكه به هم رسند و هر كه نتواند، پس طعام‏دادن شصت مستمند ببايد. اين براى آن است كه به خدا و پيامبرش ايمان آوريد- و دست از احكام جاهليت برداريد- و اين مرزهاى- احكام- خداست، و كافران را عذابى است دردناك.

مصباح زاده

پس كسى كه نيابد پس روزه دو ماه تمام پى در پى پيش از آنكه بهمرسند پس هر كه نتواند پس اطعام شصت مسكين اين براى آنست كه ايمان آريد بخدا و رسولش و اينست حدهاى خدا و براى كافران عذابيست پر درد

معزی

و آنكه نيافت پس روزه دو ماه پى درپى پيش از آنكه به هم نزديك شوند و آنكه نتوانست پس خوراك شصت تن بينوا اين تا ايمان آريد به خدا و پيمبرش و اين است مرزهاى خدا و كافران را است عذابى دردناك

قمشه ای

و هر که برده نیابد (یعنی بر آزاد کردن برده توانایی ندارد) باز باید پیش از جماع دو ماه پی در پی روزه بگیرد، و باز اگر نتواند باید شصت مسکین را طعام دهد. این (حکم کفّاره) برای آن است که شما به خدا و رسول او ایمان (کامل) آرید. و این احکام حدود الهی است و کافران را عذاب دردناک دوزخ مهیّاست.

رشاد خليفه

اگر برده اي براي آزاد كردن نيابيد، بايد پيش از روابط جنسي دو ماه پي در پي روزه بگيريد. اگر نمي توانيد روزه بگيريد، پس بايد شصت تهيدست را غذا بدهيد. به خدا و رسول او ايمان بياوريد. اينها قوانين خداست. كافران سزاوار عذابي دردناك شده اند.

Literal

So who did not find, so fasting two months following each other (continuous) from before that they (B) touch each other, so who was not able, so feeding sixty poorest of poor/poor oppressed, that (is) to believe in God and His messenger, and those are God’s limits/boundaries , and to the disbelievers a painful torture.

Al-Hilali Khan

And he who finds not (the money for freeing a slave) must fast two successive months before they both touch each other. And for him who is unable to do so, he should feed sixty of Miskeen (poor). That is in order that you may have perfect Faith in Allah and His Messenger. These are the limits set by Allah. And for disbelievers, there is a painful torment.

Arthur John Arberry

But whosoever finds not the means, then let him fast two successive months, before the two of them touch one another. And if any man is not able to, then let him feed sixty poor persons — that, that you may believe in God and His Messenger. Those are God’s bounds; and for the unbelievers there awaits yet a painful chastisement.

Asad

However, he who does not have the wherewithal shall fast [instead] for two consecutive months before the couple may touch one another again; [I.e., in the manner prescribed for fasting during the month of Ramadan (see 2:183-187). As regards the phrase «he who does not find the wherewithal (lam yajid)», it may indicate either a lack of financial means or the impossibility of finding anyone else who could be redeemed from factual or figurative bondage. According to many Islamic scholars of our times (e.g., Rashid Rida, commenting on 4:92), this relates, in the first instance, to circumstances in which «slavery will have been abolished in accordance with the aim of Islam» (Manar V, 337).] and he who is unable to do it shall feed sixty needy ones: [Or, alternatively, one needy person for sixty days. The inability to fast for two consecutive months may be due either to ill-health or to really compelling external circumstances (for instance, the necessity of performing labours which require great physical and/or mental vigour and alertness).] this, so that you might prove your faith in God and His Apostle. [Sc., «by showing that you have renounced the practices of the Time of Ignorance» (Razi). In other words, the pronouncement of zihar is not to be considered a divorce, as was the case in pre-Islamic times, but solely as a reprehensible act which must be atoned for by a sacrifice.] Now these are the bounds set by God; and grievous suffering [in the life to come] awaits all who deny the truth.

Dr. Salomo Keyzer

En hij die geen slaaf vindt, om dien eed los te koopen, zal een vasten van twee achtereenvolgende maanden houden, alvorens zij elkander aanraken. En hij die niet in staat zal zijn dien tijd te vasten, zal zestig arme lieden voeden. Dit is u bevolen, opdat gij God en zijn gezant zoudt gelooven. Dit zijn de bevelen van God. Voor de ongeloovigen is eene pijnlijke marteling gereed gemaakt.

Free Minds

If he cannot find any, then he shall fast two consecutive months before any sexual contact between them. If he cannot, then he shall feed sixty poor people. That is so you would believe in God and His messenger. And these are the limits set by God. The disbelievers have incurred a painful retribution.

Hamza Roberto Piccardo

E colui che non ne abbia i mezzi, digiuni [allora] per due mesi consecutivi prima di riprendere i rapporti coniugali. E chi non ne abbia la possibilità nutra sessanta poveri. Ciò [vi è imposto] affinché crediate in Allah e nel Suo Inviato. Questi sono i limiti di Allah. I miscredenti avranno un doloroso castigo

Hilali Khan

And he who finds not (the money for freeing a slave) must fast two successive months before they both touch each other. And for him who is unable to do so, he should feed sixty of Miskeen (poor). That is in order that you may have perfect Faith in Allah and His Messenger. These are the limits set by Allah. And for disbelievers, there is a painful torment.

Kuliev E.

Если кто-либо не сможет сделать этого, то он должен поститься в течение двух месяцев без перерыва прежде, чем они прикоснутся друг к другу. А кто не способен на это, тому надлежит накормить шестьдесят бедняков. Это делается для того, чтобы вы уверовали в Аллаха и Его Посланника. Таковы ограничения Аллаха, а для неверующих уготованы мучительные страдания.

M.-N.O. Osmanov

Если же у кого-либо нет раба. то надлежит соблюдать пост два месяца без перерыва, прежде чем [супруги] сойдутся. А если кто-либо не может [соблюдать пост], то надлежит накормить шестьдесят бедняков. [Все] это – для того, чтобы вы уверовали в Аллаха и Его Посланника. Это – ограничения, наложенные Аллахом, а для неверных уготовано мучительное наказание.

Mohammad Habib Shakir

But whoever has not the means, let him fast for two months successively before they touch each other; then as for him who is not able, let him feed sixty needy ones; that is in order that you may have faith in Allah and His Messenger, and these are Allah’s limits, and the unbelievers shall have a painful punishment.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And he who findeth not (the wherewithal), let him fast for two successive months before they touch one another; and for him who is unable to do so (the penance is) the feeding of sixty needy ones. This, that ye may put trust in Allah and His messenger. Such are the limits (imposed by Allah); and for disbelievers is a painful doom.

Palmer

But he who finds not (the means):- then a fast for two months consecutively, before they touch each other; and he who cannot endure that:- then the feeding of sixty poor folk. That is that ye may believe in God and His Apostle; and these are the bounds of God; and for the misbelievers is grievous woe!

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Özgürlüğe kavuşturma imkânını bulamayan, ilişkiye girmelerinden önce, aralıksız iki ay oruç tutacaktır. Buna da gücü yetmeyen, altmış yoksulu doyuracaktır. Bütün bunlar Allah’a ve resulüne inanasınız diyedir. Ve işte bunlar, Allah’ın sınırlarıdır. Küfre sapanlara korkunç bir azap vardır.

Qaribullah

He who is unable shall fast for two successive months before they touch one another. If he is unable to do this, let him feed sixty needy people that, so that you believe in Allah and His Messenger. Such are the bounds of Allah. There is a painful punishment awaiting the unbelievers.

QXP

However, he who does not have the means thereof, let him resort to Abstinence (as in the month of Ramadan) for two consecutive months before the couple may ‹touch› each other. And if he is unable to do that either, he should arrange the feeding of sixty needy ones. This is so that you might be true to your faith in Allah and His Messenger. Now these are the bounds ordained by Allah. And for the deniers of the Divine Commands is a painful doom.

Reshad Khalifa

If you cannot find a slave to free, you shall fast two consecutive months before resuming sexual relations. If you cannot fast, then you shall feed sixty poor people. You shall believe in GOD and His messenger. These are GOD’s laws. The disbelievers have incurred a painful retribution.

Rodwell

And he who findeth not a captive to set free, shall fast two months in succession before they two come together. And he who shall not be able to do so, shall feed sixty poor men. This, that he may believe in God and His Apostle. These are the statutes of God: and for the unbelievers is an afflictive chastisement!

Sale

And whoso findeth not a captive to redeem, shall observe a fast of two consecutive months, before they touch one another. And whoso shall not be able to fast that time, shall feed threescore poor men, This is ordained you, that ye may believe in God and his Apostle. These are the statutes of God: And for the unbelievers is prepared a grievous torment.

Sher Ali

But he who does not find a slave, he must fast for two consecutive months, before they touch one another. And he who is not able to do so shall feed sixty poor people. This is enjoined on you so that you may have faith in ALLAH and HIS Messenger. And these are the limits prescribed by ALLAH; and for the disbelievers is a painful punishment.

Unknown German

Wer aber keinen findet, dann: zwei Monate hintereinander fasten, bevor sie einander berühren. Und wer es nicht vermag, dann: Speisung von sechzig Armen. Dies, damit ihr euch Allah ergebt und Seinem Gesandten. Das sind die Schranken Allahs; und für die Ungläubigen ist qualvolle Strafe.

V. Porokhova

А коль у них такой возможности не будет, ■ То прежде, чем к супруге прикоснуться, ■ Поститься им два месяца подряд, ■ А кто и этого не сможет сделать, ■ То накормить им шесть десятков нищих надлежит; ■ И это для того, ■ Чтобы в Аллаха и посланника Его они уверовали (всей душой), – ■ Ведь таковы Его пределы, ■ А для неверных – тягостная кара.

Yakub Ibn Nugman

Хатынын анасына охшаткан ир азат итәргә кол тапмаса, аңа тоташтан ике ай рузә тотмак ваҗебтер хатынына якынлык кылмас борын, әгәр ике ай рузә тотарга көче җитмәсә, алтмыш мескенне алтмыш мәртәбә ашату ваҗебтер, җаһилият вакытында тәмам хәрам ителә торган хатыннарыгызны кәффарәт илә хәләл кылмаклыгы, Аллаһуга вә рәсүленә иман китермәклегегез өчендер, бу әйтелгән хөкемнәр Аллаһуның билгеләгән чикләредер. Әмма ышанмаучыларга рәнҗеткүче каты ґәзабтыр.

جالندہری

جس کو غلام نہ ملے وہ مجامعت سے پہلے متواتر دو مہینے کے روزے (رکھے) جس کو اس کا بھی مقدور نہ ہوا (اسے) ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا (چاہیئے)۔ یہ (حکم) اس لئے (ہے) کہ تم خدا اور اسکے رسول کے فرمانبردار ہوجاؤ۔ اور یہ خدا کی حدیں ہیں۔ اور نہ ماننے والوں کے لئے درد دینے والا عذاب ہے

طاہرالقادری

پھر جسے (غلام یا باندی) میسّر نہ ہو تو دو ماہ متواتر روزے رکھنا (لازم ہے) قبل اِس کے کہ وہ ایک دوسرے کو مَس کریں، پھر جو شخص اِس کی (بھی) طاقت نہ رکھے تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا (لازم ہے)، یہ اِس لئے کہ تم اللہ اور اُس کے رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) پر ایمان رکھو۔ اور یہ اللہ کی (مقرر کردہ) حدود ہیں، اور کافروں کے لئے دردناک عذاب ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.