سوره الحشر (59) آیه 8

قرآن، سوره الحشر (59) آیه 8

آیه پسین: سوره الحشر (59) آیه 9
آیه پیشین: سوره الحشر (59) آیه 7

عربی

لِلْفُقَراءِ الْمُهاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَ أَمْوالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَ رِضْواناً وَ يَنْصُرُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ أُولئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

بدون حرکات عربی

للفقراء المهاجرين الّذين أخرجوا من ديارهم و أموالهم يبتغون فضلا من اللّه و رضوانا و ينصرون اللّه و رسوله أولئك هم الصّادقون

خوانش

Lilfuqara-i almuhajireena allatheena okhrijoo min diyarihim waamwalihim yabtaghoona fadlan mina Allahi waridwanan wayansuroona Allaha warasoolahu ola-ika humu alssadiqoona

آیتی

نيز غنايم از آن مهاجران فقيري است که از سرزمينشان و اموالشان در طلب ، فضل و خوشنودي خدا رانده شده اند و خدا و پيامبرش را ياري مي کنند ، اينان راستگويانند

خرمشاهی

براى بينوايان از مهاجران است كه از خانه و كاشانه هايشان و ملك و مالهايشان رانده شده اند، و در طلب بخشش و خشنودى خداوندند و [دين] خداوند و پيامبر او را يارى مى دهند; اينانند كه راستگويانند.

کاویانپور

اين غنائم مخصوص مستمندان و مهاجرينى است كه آنها را از اوطانشان بيرون نموده و اموالشان را مصادره كرده‏اند، با اينهمه فضل و خشنودى خدا را مى‏طلبند و به دين خدا و پيامبرش كمك مى‏كنند. آنان بحقيقت در گفتار و كردارشان صادق و رو راستند.

انصاریان

[بخشی از غنایم] برای فقیران مهاجری است که از دیار و اموالشان بیرون رانده شده اند، در حالی که فضل و خشنودی خدا را می جویند وخدا وپیامبرش را یاری می کنند، اینان همان راستگویانند.

سراج

(يكى از مصاديق فى سبيل الله) بينوايان هجرت كننده‏اند كه مشركان بيرونشان كرده‏اند از خانه‏ها و اموال خود در حاليكه مى‏طلبند فزونى پاداش را از خدا و خوشنودى و يارى مى‏كنند (دين) خدا و رسولش را تنها آن گروه راستگويانند

فولادوند

[اين غنايم، نخست‏] اختصاص به بينوايان مهاجرى دارد كه از ديارشان و اموالشان رانده شدند: خواستار فضل خدا و خشنودى [او] مى‏باشند و خدا و پيامبرش را يارى مى‏كنند. اينان همان مردم درست كردارند.

پورجوادی

(از غنايم سهمى) از آن فقراى مهاجر است كه از خانه و اموالشان بيرون رانده شدند، آنها در پى فضل و خشنودى خدا هستند كه خدا و رسولش را يارى مى‏كنند، آنها در حقيقت راستگويانند.

حلبی

[آن خواسته‏ها] براى مهاجران نيازمندى است كه از خانه‏هاى خود بيرون رانده شدند، و از داراييشان [محروم گشتند] [آنها] فضل و خشنودى خدا را مى‏جويند و خدا و پيامبر او را يارى مى‏كنند، آن گروه راستگويانند.

اشرفی

از براى محتاجان مهاجران آنانكه بيرون كرده شدند از ديارشان و اموالشان كه مى‏جويند فضلى را از خدا و خوشنودى و يارى ميكنند خدا و رسولش را آنگروه ايشانند راستگويان

خوشابر مسعود انصاري

آن [فى‏ء] خاص بينوايان هجرت كرده‏اى است كه از خانه‏هايشان و اموالشان رانده شده‏اند. از خداوند فضل و خشنودى مى‏جويند و [دين‏] خدا و رسولش را يارى مى‏دهند. اينانند كه راستگويند

مکارم

این اموال برای فقیران مهاجرانی است که از خانه و کاشانه و اموال خود بیرون رانده شدند در حالی که فضل الهی و رضای او را می‌طلبند و خدا و رسولش را یاری می‌کنند؛ و آنها راستگویانند!

مجتبوی

[و نيز آن غنيمت‏] براى نيازمندان هجرت‏كننده است كه از خانه‏ها و مالهاى خود بيرون رانده شدند در حالى كه فضل- روزى- خداى و خشنودى او را مى‏جويند و [دين‏] خداى و پيامبر او را يارى مى‏كنند، ايشانند راستگويان

مصباح زاده

از براى محتاجان مهاجران آنانكه بيرون كرده شدند از ديارشان و اموالشان كه مى‏جويند فضلى را از خدا و خوشنودى و يارى ميكنند خدا و رسولش را آنگروه ايشانند راستگويان

معزی

براى بينوايان از مهاجرانى است كه برون رانده شدند از خانه ها و خواسته هاى خويش در پى فضلى از خدا و خوشنوديى و يارى كنند خدا و پيمبرش را آنانند راستگويان

قمشه ای

مقام بلند (یا غنائم) خاصّ فقیران مهاجرین است که آنها را از وطن و اموالشان به دیار غربت راندند در صورتی که (چشم از خانه پوشیده و) در طلب فضل و خشنودی خدا می‌کوشند و خدا و رسول او را یاری می‌کنند، اینان به حقیقت راستگویان عالمند.

رشاد خليفه

به نيازمنداني (بدهيد) كه مهاجرت كردند. آنها از خانه هايشان بيرون رانده شدند و از اموال خود محروم گشتند، زيرا در طلب موهبت و خوشنودي خدا بودند و براي آنكه از خدا و رسولش پشتيباني كردند. آنها راستگو هستند.

Literal

To the poorest of poor/poor oppressed the emigrants those who were brought out/driven out from their houses/homes and their properties/possessions , they wish/desire grace/favour from God, and an acceptance/approval , and they give victory/aid (to) God and His messenger, those, they are the truthful.

Al-Hilali Khan

(And there is also a share in this booty) for the poor emigrants, who were expelled from their homes and their property, seeking Bounties from Allah and to please Him. And helping Allah (i.e. helping His religion) and His Messenger (Muhammad SAW). Such are indeed the truthful (to what they say);-

Arthur John Arberry

It is for the poor emigrants, who were expelled from their habitations and their possessions, seeking bounty from God and good pleasure, and helping God and His Messenger; those — they are the truthful ones.

Asad

[Thus, part of such war-gains shall be given] to the poor among those who have forsaken the domain of evil: [For this rendering of the term muhajirun («emigrants»), see note on 2:218.] those who have been driven from their homelands and their possessions, seeking favour with God and [His] goodly acceptance, and who aid [the cause of] God and His Apostle: it is they, they who are true to their word!

Dr. Salomo Keyzer

Ook behoort een deel aan de arme Mohajerin die van hunne huizen en hunne bezittingen werden beroofd, terwijl zij naar Gods gunst en naar zijn welgevallen streefden en God en zijn gezant bijstonden. Dit zijn de lieden der waarachtigheid.

Free Minds

For the immigrants who are poor and were driven out of their homes and deprived of their properties, they sought God’s grace and pleasure, and they supported God and His messenger. They are the truthful ones.

Hamza Roberto Piccardo

[Appartiene] inoltre agli emigrati bisognosi che sono stati scacciati dalle loro case e dai loro beni poiché bramavano la grazia e il compiacimento di Allah, ausiliari di Allah e del Suo Inviato: essi sono i sinceri;

Hilali Khan

(And there is also a share in this booty) for the poor emigrants, who were expelled from their homes and their property, seeking Bounties from Allah and to please Him. And helping Allah (i.e. helping His religion) and His Messenger (Muhammad SAW). Such are indeed the truthful (to what they say);-

Kuliev E.

А также бедным мухаджирам, которые были изгнаны из своих жилищ и лишены своего имущества. Они стремятся к милости Аллаха и довольству и помогают Аллаху и Его Посланнику. Они являются правдивыми.

M.-N.O. Osmanov

[Добыча принадлежит также] бедным мухаджирам, которые были изгнаны из своих жилищ и [лишены] своего имущества из-за стремления к милости и благоволению Аллаха, дабы помочь Аллаху и Его Посланнику. Они и суть правдивые.

Mohammad Habib Shakir

(It is) for the poor who fled their homes and their possessions, seeking grace of Allah and (His) pleasure, and assisting Allah and His Messenger: these it is that are the truthful.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And (it is) for the poor fugitives who have been driven out from their homes and their belongings, who seek bounty from Allah and help Allah and His messenger. They are the loyal.

Palmer

And (it is) for the poor who fled, who were driven forth from their houses and their wealth, who crave grace from God and His goodwill, and help God and the Apostle; they are the truthful.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Sözü edilen o mallar, göçmen yoksullar içindir. Onlar ki, yurtlarından çıkarılıp mallarından yoksun bırakılmışlardır; Allah’tan bir lütuf ve bir hoşnutluk peşindedirler; Allah’a ve resulüne yardım ederler. İşte onlardır, özü-sözü doğru olanlar.

Qaribullah

(A share of the spoils shall also be given) to the poor emigrants who were expelled from their homes and their possessions, who seek the Favor and Pleasure of Allah, and help Allah and His Messenger. These are they that are truthful.

QXP

And it is for the poor refugees who have been expelled from their homelands and their property. And they seek Allah’s Bounty and Approval, and support Allah and His Messenger. It is they, they who are true to their faith.

Reshad Khalifa

(You shall give) to the needy who immigrated. They were evicted from their homes and deprived of their properties, because they sought GOD’s grace and pleasure, and because they supported GOD and His messenger. They are the truthful.

Rodwell

To the poor refugees (Mohadjerin) also doth a part belong, who have been driven from their homes and their substance, and who seek favour from God and his goodwill, and aid God and his apostle. These are the men of genuine virtue.

Sale

A part also belongeth to the poor Mohajerin, who have been dispossessed of their houses and their substance, seeking favour from God, and his good will, and assisting God and his Apostle. These are the men of veracity.

Sher Ali

And it is also for the poor refugees who have been driven out from their homes and their possessions; they seek the grace of ALLAH and HIS pleasure; and help ALLAH and HIS Messenger. These it is who are true in their faith;

Unknown German

(Es ist) für die armen Flüchtlinge, die von ihren Heimstätten und ihren Besitztümern vertrieben wurden, indes sie nach Allahs Huld und Wohlgefallen trachteten und Allah und Seinem Gesandten beistanden. Diese sind die wahrhaft Treuen.

V. Porokhova

И (доля этого добра – для) бедняков, ■ Кто в поисках Господней милости и благ ■ Лишился дома и добра, ■ Служа Аллаху и посланнику Его, – ■ Они, поистине, благочестивы.

Yakub Ibn Nugman

Җиңеллек белән алынган табыш малы, йортларыннан чыгарылып вә малларыннан аерылып дин өчен күчеп киткән мүһаҗирләрнең фәкыйрьләренә бирелер, ул мүһаҗирләр Аллаһуның юмартлыгыннан нигъмәтне вә Аллаһуның ризалыгын кәсеб итәләр, дәхи Аллаһ диненә вә Аның рәсүленә ярдәм бирәләр, әнә шулардыр хак мөэминнәр.

جالندہری

(اور) ان مفلسان تارک الوطن کے لئے بھی جو اپنے گھروں اور مالوں سے خارج (اور جدا) کر دیئے گئے ہیں (اور) خدا کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار اور خدا اور اس کے پیغمبر کے مددگار ہیں۔ یہی لوگ سچے (ایماندار) ہیں

طاہرالقادری

(مذکورہ بالا مالِ فَے) نادار مہاجرین کے لئے (بھی) ہے جو اپنے گھروں اور اپنے اموال (اور جائیدادوں) سے باہر نکال دیئے گئے ہیں، وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضاء و خوشنودی چاہتے ہیں اور (اپنے مال و وطن کی قربانی سے) اللہ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی مدد کرتے ہیں، یہی لوگ ہی سچے مؤمن ہیں،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.