سوره الحشر (59) آیه 7

قرآن، سوره الحشر (59) آیه 7

آیه پسین: سوره الحشر (59) آیه 8
آیه پیشین: سوره الحشر (59) آیه 6

عربی

ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَْغْنِياءِ مِنْكُمْ وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ

بدون حرکات عربی

ما أفاء اللّه على رسوله من أهل القرى فللّه و للرّسول و لذي القربى و اليتامى و المساكين و ابن السّبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم و ما آتاكم الرّسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا و اتّقوا اللّه إنّ اللّه شديد العقاب

خوانش

Ma afaa Allahu AAala rasoolihi min ahli alqura falillahi walilrrasooli walithee alqurba waalyatama waalmasakeeni waibni alssabeeli kay la yakoona doolatan bayna al-aghniya-i minkum wama atakumu alrrasoolu fakhuthoohu wama nahakum AAanhu faintahoo waittaqoo Allaha inna Allaha shadeedu alAAiqabi

آیتی

آن غنيمتي که خدا از مردم قريه ها نصيب پيامبرش کرده است از آن خداست و پيامبر و خويشاوندان و يتيمان و مسکينان و مسافران در راه مانده ، تاميان توانگرانتان دست به دست نشود هر چه پيامبر به شما داد بستانيد، و از هر چه شما را منع کرد اجتناب کنيد و از خدا بترسيد که خدا سخت عقوبت است

خرمشاهی

آنچه خداوند [به صورت فىء] از [اموال] اهل آباديها عايد پيامبرش گرداند، خاص خداوند و پيامبر و خويشاوندان و يتيمان و بينوايان و در راه ماندگان است، تا در ميان توانگران شما دستگردان نشود، و آنچه پيامبر شما را دهد آن را بپذيريد و آنچه شما را از آن باز دارد، از

کاویانپور

آنچه خدا از اموال ساكنين شهر نصيب پيامبرش كرد، متعلق بخدا و پيامبر او و خويشان پيامبر و يتيمان و بى‏نوايان و مسافران تهيدست است تا اينكه آن غنائم بين ثروتمندان دست بدست نگردد و آنچه پيامبر خدا به شما ميدهد، آن را (با كمال ميل) بگيريد و از هر چه شما را منع ميكند (جدا) از آن دورى كنيد و از خشم خدا بترسيد كه مجازات خدا بسيار سخت و شديد است.

انصاریان

آنچه خدا از [اموال و زمین های] اهل آن آبادی ها به پیامبرش بازگرداند اختصاص به خدا و پیامبر و اهل بیت پیامبر و یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان دارد، تا میان ثرومندان شما دست به دست نگردد. و [از اموال و احکام و معارف دینی] آنچه را پیامبر به شما عطا کرد بگیرید و از آنچه شما را نهی کرد، باز ایستید و از خدا پروا کنید؛ زیرا خدا سخت کیفر است.

سراج

و آنچه برگردانيد خدا بر پيامبر خود از (اموال كفار) اهل شهرها (كه به جنگ گرفته نشود) پس آن از آن خدا و پيامبر است و خويشاوندان (وى) و يتيمان و بينوايان و راه گذران (از خاندان بنى هاشم) است تا نباشد آن اموال چيزى كه دست بدست بگردد ميان توانگران از شما و آنچه داد به شما پيغمبر (از غنيمت) پس بگيريد آن را (و به آن خوشنود باشيد) و هر چه نهى كند شما را از آن پس باز ايستيد (از آن) و بترسيد از خدا زيرا خدا سخت عقوبت است

فولادوند

آنچه خدا از [دارايى‏] ساكنان آن قريه‏ها عايد پيامبرش گردانيد، از آن خدا و از آن پيامبر [او] و متعلق به خويشاوندان نزديك [وى‏] و يتيمان و بينوايان و درراه‏ماندگان است، تا ميان توانگران شما دست به دست نگردد. و آنچه را فرستاده [او] به شما داد، آن را بگيريد و از آنچه شما را باز داشت، بازايستيد و از خدا پروا بداريد كه خدا سخت‏كيفر است.

پورجوادی

آنچه خدا از اموال چنين آباديهايى به رسولش غنيمت داد از آن خدا و رسول، خويشاوندان، يتيمان، تهيدستان و به راه ماندگان است تا در ميان ثروتمندان شما دست به دست نشود، آنچه را رسول خدا به شما داد بگيريد و از آنچه نهى كرده است خوددارى كنيد و از خدا بترسيد كه عذاب او بسيار سخت است.

حلبی

[و] آنچه خدا از [خواسته‏هاى‏] مردم قريه‏هاى [بنو النضير] بر پيامبر خويش غنيمت داد، از آن خدا و پيامبرش و خويشاوندان [پيامبر] و يتيمان و در راه ماندگان است، تا آن [خواسته‏ها] دولتى ميان ثروتمندان نشود [و دست به دست ميان توانگران نگردد]، و هر چه پيامبر شما را دهد آن را بگيريد، و از هر چه شما را باز زند، پس باز ايستيد، و از خدا بترسيد، بيگمان خدا سخت شكنجه است.

اشرفی

آنچه برگردانيد خدا بر رسولش از اهل قريه‏ها پس براى خدا و رسول و براى صاحب قرابت و يتيمان و مسكينان و ابن سبيل است تا نباشد دائره نوبت ميان ثروتمندان از شما و آنچه آورد شما را رسول پس بگيريدش و آنچه بازدارد شما را از آن پس بازايستيد و بترسيد از خدا بدرستيكه خدا سخت عقوبت است

خوشابر مسعود انصاري

آنچه خداوند از [اموال‏] اهل آباديها بر رسولش ارزانى داشت، خاص خداوند و رسول و خويشاوندان [پيامبر] و يتيمان و بينوايان و در راه ماندگان است. تا بين توانگرانتان دستگردان نباشد. و آنچه كه رسول [خدا] به شما بدهد، آن را بگيريد. و از آنچه كه شما را از آن باز دارد، بازآييد. و از خداوند پروا بداريد. بى گمان خداوند سخت كيفر است

مکارم

آنچه را خداوند از اهل این آبادیها به رسولش بازگرداند، از آن خدا و رسول و خویشاوندان او، و یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان است، تا (این اموال عظیم) در میان ثروتمندان شما دست به دست نگردد! آنچه را رسول خدا برای شما آورده بگیرید (و اجرا کنید)، و از آنچه نهی کرده خودداری نمایید؛ و از (مخالفت) خدا بپرهیزید که خداوند کیفرش شدید است!

مجتبوی

آنچه خدا از [مال و زمين‏] مردم آباديها به پيامبرش باز گردانيد از آن خدا و پيامبر و خويشاوندان و يتيمان و مستمندان و در راه‏ماندگان- همه از ذريه پيامبر- است تا ميان توانگرانتان دست‏گردان نباشد. و آنچه را پيامبر به شما داد بگيريد و از آنچه شما را بازداشت باز ايستيد و از خدا پروا كنيد، كه خدا سخت كيفر است.

مصباح زاده

آنچه برگردانيد خدا بر رسولش از اهل قريه‏ها پس براى خدا و رسول و براى صاحب قرابت و يتيمان و مسكينان و ابن سبيل است تا نباشد دائره نوبت ميان ثروتمندان از شما و آنچه آورد شما را رسول پس بگيريدش و آنچه بازدارد شما را از آن پس باز ايستيد و بترسيد از خدا بدرستى كه خدا سخت عقوبت است

معزی

و آنچه ارزانى داشت خدا بر پيمبرش از اهل شهرها پس از آن خدا است و از آن پيمبر و از آن نزديكان (خويشاوندان) و يتيمان و بينوايان و درماندگان راه تا نباشد دستخوش گردشى ميان توانگران شما و آنچه داد به شما پيمبر پس بگيريدش و آنچه بازداشت شما را از آن پس باز ايستيد و بترسيد خدا را كه خدا است سخت عقوبت

قمشه ای

آنچه را که خدا از اموال کافران دیار به رسول خود غنیمت داد آن متعلق به خدا و رسول و (ائمه) خویشاوندان رسول و یتیمان و فقیران و در راه ماندگان (ایشان) است. این حکم برای آن است که غنایم، دولت توانگران را نیفزاید (بلکه به مبلغان دین و فقیران اسلام تخصیص یابد) و شما آنچه رسول حق دستور دهد (و منع یا عطا کند) بگیرید و هر چه نهی کند واگذارید و از خدا بترسید که عقاب خدا بسیار سخت است.

رشاد خليفه

آنچه خدا از جامعه هاي (شكست خورده) به رسولش برگرداند بايد (به عنوان انفاق) به خدا و رسولش داده شود. آن مختص خويشاوندان، يتيمان، تهيدستان و مسافران غريب است. بدين ترتيب، تنها منحصر به قدرتمندان در ميان شما نخواهد بود. شما مي توانيد غنايمي را كه رسول به شما داده است، نگاه داريد، اما از آنچه او شما را از آن منع كرده است، برنداريد. هيبت و حرمت خدا را ارج نهيد. خدا در اجراي مجازات سخت گير است.

Literal

What God bestowed upon/gave spoils of war on His messenger from the villages’/urban cities› people , so (it is) to God and the messenger, and to of the relations/near, and the orphans , and the poorest of poor/poor oppressed, and the traveler/stranded traveler, in order that (it) not be a rotation/alternation between the rich from you, and what the messenger gave you , so take/receive it , and what he forbid/prevented you from it, so terminate/stop , and fear and obey God, so that truly God (is) strong (severe in) the punishment.

Al-Hilali Khan

What Allah gave as booty (Fai) to His Messenger (Muhammad SAW) from the people of the townships, – it is for Allah, His Messenger (Muhammad SAW), the kindred (of Messenger Muhammad SAW), the orphans, AlMasakin (the poor), and the wayfarer, in order that it may not become a fortune used by the rich among you. And whatsoever the Messenger (Muhammad SAW) gives you, take it, and whatsoever he forbids you, abstain (from it) , and fear Allah. Verily, Allah is Severe in punishment.

Arthur John Arberry

Whatsoever spoils of war God has given to His Messenger from the people of the cities belongs to God, and His Messenger, and the near kinsman, orphans, the needy and the traveller, so that it be not a thing taken in turns among the rich of you. Whatever the Messenger gives you, take; whatever he forbids you, give over. And fear God; surely God is terrible in retribution.

Asad

Whatever [spoils taken] from the people of those villages God has turned over to His Apostle – [all of it] belongs to God and the Apostle, [Sc., and not to individual Muslim warriors. As so often in the Quran, the expression «God and the Apostle» is here a metonym for the Islamic cause, and for a government that rules in accordance with the laws of the Quran and the teachings of the Prophet.] and the near of kin [of deceased believers], and the orphans, and the needy, and the wayfarer, [Cf. 8:41, which relates to booty acquired in actual warfare, out of which only one-fifth is to be reserved for the above five categories (see note on 8:41). In distinction from all such booty, the gains obtained through fay are to be utilized in their entirety under these five headings. As regards the term ibn as-sabil («wayfarer»), see the third note on 2:177.] so that it may not be [a benefit] going round and round among such of you as may [already] be rich. Hence, accept [willingly] whatever the Apostle gives you [thereof], and refrain from [demanding] anything that he withholds from you; and remain conscious of God: for, verily, God is severe in retribution. [Respectively, in later times, the head of an Islamic state, who has to decide – in the light of the exigencies – how the share of «God and His Apostle» is to be utilized for the common weal.]

Dr. Salomo Keyzer

De buit der bewoners van de steden die God aan zijn gezant heeft geschonken is aan God en zijn gezant verschuldigd, en aan hem, die tot de nabestaanden van den gezant behoort, en aan de weezen en aan den arme en aan den reiziger, opdat die niet immer in een kring zoude verdeeld worden, van diegenen uwer, welke rijk zijn. Neemt aan wat de profeet u zal geven, en onthoudt u van hetgeen hij u verbiedt, en vreest God; want God is gestreng in het kastijden.

Free Minds

And whatever God provided to His messenger from the people of the townships, then it shall be to God and His messenger, and the relatives, and the orphans, and the poor, and the wayfarer. Thus, it will not remain monopolized by the rich among you. And you may take what the messenger gives you, but do not take what he withholds you from taking. And be aware of God, for God is mighty in retribution.

Hamza Roberto Piccardo

Il bottino che Allah concesse al Suo Inviato, sugli abitanti delle città, appartiene ad Allah e al Suo Inviato, ai [suoi] famigliari, agli orfani, ai poveri e al viandante diseredato, cosicché non sia diviso tra i ricchi fra di voi. Prendete quello che il Messaggero vi dà e astenetevi da quel che vi nega e temete Allah. In verità Allah è severo nel castigo.

Hilali Khan

What Allah gave as booty (Fai) to His Messenger (Muhammad SAW) from the people of the townships, – it is for Allah, His Messenger (Muhammad SAW), the kindred (of Messenger Muhammad SAW), the orphans, AlMasakin (the poor), and the wayfarer, in order that it may not become a fortune used by the rich among you. And whatsoever the Messenger (Muhammad SAW) gives you, take it, and whatsoever he forbids you, abstain (from it) , and fear Allah. Verily, Allah is Severe in punishment.

Kuliev E.

Добыча, которую Аллах вернул Своему Посланнику от жителей селений, принадлежит Аллаху, Посланнику, родственникам Пророка, сиротам, бедным и путникам, дабы не досталась она богатым среди вас. Берите же то, что дал вам Посланник, и сторонитесь того, что он запретил вам. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах суров в наказании.

M.-N.O. Osmanov

То, что даровал Аллах Своему Посланнику как добычу из [имущества] селений [бану Надир], принадлежит Аллаху, Посланнику, [его] родным, сиротам, бедным, путникам, дабы оно не досталось богатым среди вас. Так берите же то, что даровал вам Посланник, и сторонитесь того, что он вам воспретил. Страшитесь Аллаха, ибо Аллах суров в наказании.

Mohammad Habib Shakir

Whatever Allah has restored to His Messenger from the people of the towns, it is for Allah and for the Messenger, and for the near of kin and the orphans and the needy and the wayfarer, so that it may not be a thing taken by turns among the rich of you, and whatever the Messenger gives you, accept it, and from whatever he forbids you, keep back, and be careful of (your duty to) Allah; surely Allah is severe in retributing (evil):

Mohammed Marmaduke William Pickthall

That which Allah giveth as spoil unto His messenger from the people of the townships, it is for Allah and His messenger and for the near of kin and the orphans and the needy and the wayfarer, that it become not a commodity between the rich among you. And whatsoever the messenger giveth you, take it. And whatsoever he forbiddeth, abstain (from it). And keep your duty to Allah. Lo! Allah is stern in reprisal.

Palmer

What God gave as spoils to His Apostle of the people of the cities is God’s, and the Apostle’s, and for kinsfolk, orphans, and the poor, and the wayfarer, so that it should not be circulated amongst the rich men of you. And what the Apostle gives you, take; and what he forbids you, desist from; and fear God, verily, God is keen to punish!

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Allah’ın, kentler halkından resulüne zahmetsizce aktardığı mal ve nimetler şunlar içindir: Allah, Peygamber, yakınlar, yetimler, yoksullar, yolda kalmışlar. Bu böyle düzenlenmiştir ki, o mal ve nimetler sizden yalnız zengin olanlar arasında dönüp duran bir kudret aracı olmasın. Resul size ne verdiyse onu alın; sizi neden yasakladıysa ona son verin ve Allah’tan korkun. Hiç kuşkusuz, Allah’ın azabı çok şiddetlidir.

Qaribullah

The spoils of war taken from the villagers and given by Allah to His Messenger belong to Allah, His Messenger and the near kinsmen, the orphans, the needy and the destitute traveler, so that it is not something taken in turns by the rich among you. Whatever the Messenger gives you, accept it; and whatever he forbids you, abstain. And fear Allah; surely, Allah is Stern in retribution.

QXP

Whatever Allah has turned over to His Messenger from those communities belongs to Allah and His Messenger (the Central Authority). (The Messenger will spend it on): The Central Government (The Central Authority). The welfare of the families of the believers. The orphans. Those who still feel left alone in the society. The widows. Those who have no means of earning their livelihood. The disabled who cannot move around looking for the Bounty of Allah. The homeless son of the street. Those who are on their way to join you, and Those who travel a distance to seek help.

Reshad Khalifa

Whatever GOD restored to His messenger from the (defeated) communities shall go to GOD and His messenger (in the form of a charity). You shall give it to the relatives, the orphans, the poor, and the traveling alien. Thus, it will not remain monopolized by the strong among you. You may keep the spoils given to you by the messenger, but do not take what he enjoins you from taking. You shall reverence GOD. GOD is strict in enforcing retribution.

Rodwell

The spoil taken from the people of the towns and assigned by God to his apostle, belongeth to God, and to the apostle, and to his kindred, and to the orphan, and to the poor, and to the wayfarer, that none of it may circulate among such of you only as are rich: What the apostle hath given you, take: What he hath refused you, refuse: And fear ye God, for God is severe in punishing.

Sale

The spoils of the inhabitants of the towns which God hath granted to his Apostle, are due unto God and to the Apostle, and him who is of kin to the Apostle, and the orphans, and the poor, and the traveller; that they may not be for ever divided in a circle among such of you as are rich: What the Apostle shall give you, that accept; and what he shall forbid you, that abstain from: And fear God; for God is severe in chastising.

Sher Ali

Whatever ALLAH has given to HIS Messenger as spoils from the people of the towns, it is for ALLAH and for the Messenger and for the near of kin and the orphans and the needy and the wayfarer, in order that it may not circulate only among those of you who are rich. And whatsoever the Messenger gives you, take it, and whatsoever he forbids you, abstain from it. And fear ALLAH, surely, ALLAH is Severe in retribution.

Unknown German

Was Allah Seinem Gesandten als Beute von den Bewohnern der Städte gegeben hat, das ist für Allah und für den Gesandten und für die nahen Verwandten und die Waisen und die Armen und den Wanderer, damit es nicht bloß bei den Reichen unter euch die Runde mache. Und was euch der Gesandte gibt, nehmt es: und was er euch untersagt, enthaltet euch dessen. Und fürchtet Allah; wahrlich, Allah ist streng im Strafen.

V. Porokhova

Все то добро, что жаловал посланнику Аллах ■ От жителей окружных сел, ■ Принадлежит Аллаху, и посланнику Его, ■ И тем, кто близок по крови, ■ Сиротам, путникам и нищим, ■ Чтоб меж богатыми из вас ■ Сие добро не расходилось. ■ А потому берите то, что вам дает посланник, ■ И воздержитесь от того, в чем он откажет вам. ■ Страшитесь разгневить Аллаха, – ■ Ведь в наказании Он строг!

Yakub Ibn Nugman

Аллаһ сугышлардан кайтарган табыш малы – җиңелгән шәһәрләр вә авыллардан алынган мал Аллаһуның рәсүленә тапшырылыр һәм бирелер: Аллаһ юлына, пәйгамбәргә, пәйгамбәрнең якыннарына, ятимнәргә, мескеннәргә һәм малы беткән мөсафирләргә, Хаҗиләргә, Аллаһ шулай кайда биреләчәк урыннарын күрсәтте, сездән булган байлар үзара даулашып алып бетереп фәкыйрьләр, зәгыйфьләр буш калмасын өчен. Пәйгамбәр сезне нәрсәдән тыйса – тыелыгыз, вә нәрсәне сезгә китерсә – кабул итеп алыгыз! Вә Аллаһудан куркыгыз! Тәхкыйк Аллаһ каты ґәзаб белән үч алучыдыр.

جالندہری

جو مال خدا نے اپنے پیغمبر کو دیہات والوں سے دلوایا ہے وہ خدا کے اور پیغمبر کے اور (پیغمبر کے) قرابت والوں کے اور یتیموں کے اور حاجتمندوں کے اور مسافروں کے لئے ہے۔ تاکہ جو لوگ تم میں دولت مند ہیں ان ہی کے ہاتھوں میں نہ پھرتا رہے۔ سو جو چیز تم کو پیغمبر دیں وہ لے لو۔ اور جس سے منع کریں (اس سے) باز رہو۔ اور خدا سے ڈرتے رہو۔ بےشک خدا سخت عذاب دینے والا ہے

طاہرالقادری

جو (اَموالِ فَے) اللہ نے (قُرَیظہ، نَضِیر، فِدَک، خَیبر، عُرَینہ سمیت دیگر بغیر جنگ کے مفتوحہ) بستیوں والوں سے (نکال کر) اپنے رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) پر لوٹائے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے لئے ہیں اور (رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے) قرابت داروں (یعنی بنو ہاشم اور بنو المطّلب) کے لئے اور (معاشرے کے عام) یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کے لئے ہیں، (یہ نظامِ تقسیم اس لئے ہے) تاکہ (سارا مال صرف) تمہارے مال داروں کے درمیان ہی نہ گردش کرتا رہے (بلکہ معاشرے کے تمام طبقات میں گردش کرے)۔ اور جو کچھ رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) تمہیں عطا فرمائیں سو اُسے لے لیا کرو اور جس سے تمہیں منع فرمائیں سو (اُس سے) رُک جایا کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو (یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقسیم و عطا پر کبھی زبانِ طعن نہ کھولو)، بیشک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.