سوره الحشر (59) آیه 11

قرآن، سوره الحشر (59) آیه 11

آیه پسین: سوره الحشر (59) آیه 12
آیه پیشین: سوره الحشر (59) آیه 10

عربی

أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نافَقُوا يَقُولُونَ لإِِخْوانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَ لا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَداً أَبَداً وَ إِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَ اللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ

بدون حرکات عربی

أ لم تر إلى الّذين نافقوا يقولون لإخوانهم الّذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجنّ معكم و لا نطيع فيكم أحدا أبدا و إن قوتلتم لننصرنّكم و اللّه يشهد إنّهم لكاذبون

خوانش

Alam tara ila allatheena nafaqoo yaqooloona li-ikhwanihimu allatheena kafaroo min ahli alkitabi la-in okhrijtum lanakhrujanna maAAakum wala nuteeAAu feekum ahadan abadan wa-in qootiltum lanansurannakum waAllahu yashhadu innahum lakathiboona

آیتی

آيا منافقان را نديده اي که به ياران خود از اهل کتاب که کافر بودند، مي گفتند : اگر شما را اخراج کنند ، ما نيز با شما بيرون مي آييم و به زيان شما از هيچ کس اطاعت نخواهيم کرد و اگر با شما جنگيدند ياريتان مي کنيم ؟ و حال آنکه خدا مي داند که دروغ مي گويند

خرمشاهی

آيا ننگريسته اى كسانى را كه نفاق ورزيدند به دوستانشان از اهل كتاب كه كفر ورزيدند، گفتند اگر شما رانده شويد، ما نيز همراه شما بيرون مى آييم، و به زيان شما هرگز از امر هيچ كس اطاعت نخواهيم كرد; و اگر با شما كارزار شود، حتما شما را يارى خواهيم كرد، خداوند شا

کاویانپور

(يا پيامبر) آيا بسوى كسانى كه نفاق ميورزند توجه نميكنى كه به برادران خود از اهل كتاب كه كافر شدند، مى‏گويند: اگر شما را از سرزمين‏تان بيرون كنند، ما هم بهمراهى شما خارج خواهيم شد و هرگز بر عليه شما از كسى اطاعت نمى‏كنيم و اگر با شما جنگ كنند، حتما شما را يارى خواهيم كرد. خدا شاهد است كه آنها دروغ ميگويند.

انصاریان

آیا کسانی را که نفاق ورزیدند، ندیدی؟ که به برادران کافرشان از اهل کتاب می گویند: اگر شما را [از خانه و دیارتان] بیرون کردند، ما هم قطعاً با شما بیرون می آییم، و هرگز فرمان کسی را بر ضد شما اطاعت نمی کنیم، و اگر با شما جنگیدند، همانا شما را یاری می کنیم. و خدا گواهی می دهد که آنان دروغگویند.

سراج

آيا ننگريستى بسوى آنان (ابن ابى و يارانش) كه نفاق ورزيدند در حاليكه گويند به برادران (بهم مسلكان) خود كه كافر شدند از اهل كتاب سوگند ياد مى‏كنم اگر شما را (از ديار خود بيرون كنند بيگمان برون آئيم با شما و فرمان نبريم در (آزار) شما هيچ كسى را هيچگاه و اگر با شما كارزار كنند البته يارى كنيم شما را و خدا گواهى مى‏دهد كه منافقان دروغگويانند

فولادوند

مگر كسانى را كه به نفاق برخاستند نديدى كه به برادران اهل كتاب خود -كه از در كفر درآمده بودند- مى‏گفتند: «اگر اخراج شديد، حتماً با شما بيرون خواهيم آمد، و بر عليه شما هرگز از كسى فرمان نخواهيم برد؛ و اگر با شما جنگيدند، حتماً شما را يارى خواهيم كرد.» و خدا گواهى مى‏دهد كه قطعاً آنان دروغگويانند.

پورجوادی

آيا منافقان را نديدى كه پيوسته به برادران كافر اهل كتابشان مى‏گفتند: «هر گاه شما را بيرون كنند ما نيز با شما خواهيم بود و هرگز به زيان شما از هيچ كس اطاعت نخواهيم كرد و اگر با شما پيكار كنند، ياريتان خواهيم كرد.» خدا شاهد است كه آنها دروغگويانند.

حلبی

آيا نديدى كسانى را كه نفاق ورزيدند به برادرانشان كه اهل كتابند و كافر شدند مى‏گويند: اگر شما را بيرون كنند، ما نيز با شما بيرون رويم، و هرگز به زيان شما از كسى اطاعت نكنيم، و اگر با شما پيكار كنند، شما را نصرت دهيم و خدا گواهى مى‏دهد كه آنان دروغگويانند.

اشرفی

آيا نديدى آنانرا كه نفاق ورزيدند ميگويند برادرانشانرا آنان كه كافر شدند از اهل كتاب كه اگر بيرون كرده شويد بيرون ميرويم با شما و اطاعت نمى‏كنيم در خلاف شما احدى را هرگز و اگر قتال كرده شديد يارى كنيم شما را و خدا گواه است كه ايشان دروغگويانند

خوشابر مسعود انصاري

آيا به منافقان ننگريسته‏اى؟ به برادران اهل كتابشان كه كفر ورزيده‏اند، مى‏گويند: اگر اخراج شديد، با شما بيرون مى‏آييم و در حق شما هرگز از كسى فرمان نمى‏بريم و اگر با شما كارزار شود، البته شما را يارى مى‏رسانيم. و خداوند گواهى مى‏دهد كه آنان دروغگو هستند

مکارم

آیا منافقان را ندیدی که پیوسته به برادران کفارشان از اهل کتاب می‌گفتند: «هرگاه شما را (از وطن) بیرون کنند، ما هم با شما بیرون خواهیم رفت و هرگز سخن هیچ کس را درباره شما اطاعت نخواهیم کرد؛ و اگر با شما پیکار شود، یاریتان خواهیم نمود!» خداوند شهادت می‌دهد که آنها دروغگویانند!

مجتبوی

آيا به كسانى كه نفاق ورزيدند ننگريستى كه به برادران كافرشان از اهل كتاب- جهودان- مى‏گفتند: اگر شما را بيرون كردند هر آينه با شما بيرون مى‏آييم و در باره شما هيچ كس را فرمان نمى‏بريم و اگر با شما جنگ كردند بى‏گمان شما را يارى مى‏كنيم و خدا گواهى مى‏دهد كه آنان دروغگويند.

مصباح زاده

آيا نديدى آنان را كه نفاق ورزيدند ميگويند برادرانشان را آنان كه كافر شدند از اهل كتاب كه اگر بيرون كرده شويد بيرون ميرويم با شما و اطاعت نمى‏كنيم در خلاف شما احدى را هرگز و اگر قتال كرده شديد يارى كنيم شما را و خدا گواه است كه ايشان دروغگويانند

معزی

آيا ننگريستى بدانان كه نفاق ورزيدند گويند به برادران خويش آنان كه كفر ورزيدند از اهل كتاب اگر برون رانده شويد برون آئيم با شما و فرمان نبريم در شما كسى را هيچگاه و اگر كارزار با شما شود هر آينه يارى كنيم شما را و خدا گواهى دهد كه ايشانند همانا دروغگويان

قمشه ای

(ای رسول) آیا آنان را که نفاق ورزیدند ندیدی؟که با برادرانشان همان یهود اهل کتاب که کافر شدند (در پیوسته و) گویند: اگر شما از دیارتان اخراج شوید البته ما هم به همراهی شما خارج خواهیم شد و در راه حمایت شما از احدی ابدا اطاعت نخواهیم کرد و اگر (مسلمانان) با شما جنگ کردند البته شما را مدد می‌کنیم، و خدا گواهی دهد که محققا آنها دروغ می‌گویند.

رشاد خليفه

آيا توجه كرده اي به كساني كه به بلاي رياكاري مبتلا هستند و چگونه به هم نشينان كافر خود در ميان اهل كتاب گفتند: اگر شما را بيرون كنند، ما نيز با شما خواهيم آمد و هرگز از كسي كه مخالف شماست، اطاعت نخواهيم كرد. اگر كسي با شما بجنگد، ما به طرفداري از شما خواهيم جنگيد. خدا شهادت مي دهد كه آنها دروغگو هستند.

Literal

Did you not see to those who exercised hypocrisy, they say to their brothers those who disbelieved from The Books› people: «If (E) you were brought out, we will go out (E) with you. And we do not obey anyone in (from) you ever (E), and if you were fought/killed, We will give you victory/aid (E).» And God witnesses/testifies that they truly are liars/deniers/falsifiers (E).

Al-Hilali Khan

Have you (O Muhammad SAW) not observed the hypocrites who say to their friends among the people of the Scripture who disbelieve: «(By Allah) If you are expelled, we (too) indeed will go out with you, and we shall never obey any one against you, and if you are attacked (in fight), we shall indeed help you.» But Allah is Witness, that they verily, are liars.

Arthur John Arberry

Hast thou not regarded the hypocrites, saying to their brothers of the People of the Book who disbelieve, ‹If you are expelled, we will go forth with you, and we will never obey anyone in regard to you. If you are fought against, we will help you.› And God bears witness that they are truly liars.

Asad

ART THOU NOT aware of how those who would always dissemble [their real feelings] [I.e., the hypocrites of Medina (see introductory note as well as next note).] speak to their truth-denying brethren from among the followers of earlier revelation: [The Banu n-Nadir. From the construction of the next verse it appears that the whole of this passage (verses 11-14) was revealed before the actual advance of the Muslims against the Nadir strongholds: verses 12 -14 might be of a prophetic nature, predicting what was yet to happen (Zamakhshari). Alternatively, the passage may be understood in a wider, timeless sense, applying to the falsity and futility inherent in all «alliances» between, on the one hand, people who openly deny the truth and, on the other, half-hearted waverers who have neither the will to commit themselves to a spiritual proposition nor the moral courage to declare openly their lack of belief.] «If you are driven away, we shall most certainly go forth with you, and shall never pay heed to anyone against you; and if war is waged against you, we shall most certainly come to your succour.» But God bears witness that they are most flagrantly lying:

Dr. Salomo Keyzer

Hebt gij degenen niet gezien, welke huichelachtig zijn. Zij zeggen tot hunne broeders, van degenen welke de schriften hebben ontvangen, en die niet gelooven: Waarlijk, indien gij uit uwe woningen wordt verdreven, zullen wij zekerlijk met u vertrekken; wij zullen nimmer iemand gehoorzamen als er sprake van u zal zijn, en indien gij wordt aangevallen, zullen wij u zekerlijk bijstaan. Maar God is getuige, dat zij leugenaars zijn.

Free Minds

Have you noted those who are hypocrites, they say to their companions in disbelief among the people of the Scripture: "If you are driven out we will go out with you, and we will never obey anyone who opposes you. And if anyone fights you, we will support you." God bears witness that they are liars.

Hamza Roberto Piccardo

Non hai visto gli ipocriti, mentre dicevano ai loro alleati miscredenti fra la gente della Scrittura: «Se sarete scacciati, verremo con voi e rifiuteremo di obbedire a chiunque contro di voi. Se sarete attaccati vi porteremo soccorso»? Allah è testimone che in verità sono bugiardi.

Hilali Khan

Have you (O Muhammad SAW) not observed the hypocrites who say to their friends among the people of the Scripture who disbelieve: "(By Allah) If you are expelled, we (too) indeed will go out with you, and we shall never obey any one against you, and if you are attacked (in fight), we shall indeed help you." But Allah is Witness, that they verily, are liars.

Kuliev E.

Разве ты не видишь, что лицемеры говорят своим неверующим братьям из числа людей Писания: «Если вас изгонят, то мы уйдем вместе с вами и никогда никому не подчинимся против вас. А если с вами сразятся, то мы обязательно поможем вам». Аллах свидетельствует о том, что они являются лжецами.

M.-N.O. Osmanov

Тебе ведомо о мунафиках, которые скажут своим не уверовавшим братьям из людей Писания: «Если вас изгонят [из родных мест], то мы отправимся вместе с вами и мы никогда не подчинимся [приказу действовать] против вас. Если кто-либо сразится с вами, мы окажем вам помощь». Но Аллах – свидетель тому, что они лгут.

Mohammad Habib Shakir

Have you not seen those who have become hypocrites? They say to those of their brethren who disbelieve from among the followers of the Book: If you are driven forth, we shall certainly go forth with you, and we will never obey any one concerning you, and if you are fought against, we will certainly help you, and Allah bears witness that they are most surely liars.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Hast thou not observed those who are hypocrites, (how) they tell their brethren who disbelieve among the People of the Scripture: If ye are driven out, we surely will go out with you, and we will never obey anyone against you, and if ye are attacked we verily will help you. And Allah beareth witness that they verily are liars.

Palmer

Dost thou not look on those who were hypocritical, saying to their brethren who misbelieved amongst the people of the Book, ‹If ye be driven forth we will go forth with you; and we will never obey any one concerning you; and if ye be fought against we will help you.› But God bears witness that they are surely liars!

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Görmedin mi o ikiyüzlülüğe sapanları ki, Ehlikitap’tan inkâra giden dostlarına şöyle diyorlar: «Eğer toprağınızdan çıkarılırsanız, yemin olsun sizinle birlikte biz de çıkacağız. Sizinle ilgili olarak hiçbir zaman kimseye boyun eğmeyeceğiz. Eğer sizinle savaşılırsa mutlaka size yardım edeceğiz.» Allah tanıktır ki onlar kesinlikle yalancıdırlar.

Qaribullah

Have you not seen the hypocrites? They say to their brothers among the People of the Book who disbelieve, ‹If they expel you, we will go with you. We will never obey anyone against you. If they fight against you we will certainly help you. ‹ But Allah bears witness that they are, without doubt, liars.

QXP

Have you not noted the hypocrites how they told their disbelieving brethren among the People of the Scripture, «If you are driven out, we certainly will go forth with you, and shall never heed anyone against you. And if you are attacked, certainly shall we help you.» But Allah bears witness that they surely are liars.

Reshad Khalifa

Have you noted those who are plagued with hypocrisy, and how they said to their companions in disbelief among the people of the scripture, «If you are evicted we will go out with you, and will never obey anyone who opposes you. If anyone fights you, we will fight on your side.» GOD bears witness that they are liars.

Rodwell

Hast thou not observed the disaffected saying to their unbelieving brethren among the people of the Book, «If ye be driven forth, we will go forth with you; and in what concerneth you, never will we obey any one; and if ye be attacked we will certainly come to your help.» But God is witness that they are liars.

Sale

Hast thou not observed them who play the hypocrites? They say unto their brethren who believe not, of those who have received the scriptures, verily if ye be expelled your habitations, we will surely go forth with you; and we will not pay obedience, in your respect, unto any one for ever: And if ye be attacked, we will certainly assist you. But God is witness that they are liars.

Sher Ali

Seest thou not the Hypocrites ? They say to their brethren who disbelieve from among the People of the Book, `If you are turned out of Medina, we will, surely, go out with you and we will never obey anyone against you, and if you are fought against, we will, certainly, help you. But ALLAH bears witness that, surely, they are the liars.

Unknown German

Hast du nicht die beobachtet, die Heuchler sind? Sie sprechen zu ihren Brüdern, die ungläubig sind unter dem Volk der Schrift: «Wenn ihr vertrieben werdet, so werden wir sicherlich mit euch ziehen, und wir werden nie jemandem gegen euch gehorchen; und wenn ihr angegriffen werdet, so werden wir euch sicherlich helfen.» Doch Allah ist Zeuge, daß sie gewißlich Lügner sind.

V. Porokhova

Ужель не видел ты, (о Мухаммад!), тех лицемеров, ■ Кто говорит своим отвергшим веру братьям ■ Из обладателей Господней Книги: ■ «Коль будут вас отсюда гнать, ■ Уйдем мы вместе с вами, ■ И мы не станем слушать никого, ■ Если о вас заходит дело; ■ И если с вами будут воевать, ■ Мы непременно вам окажем помощь». ■ Аллах, поистине, свидетель ■ Того, что все они – лжецы.

Yakub Ibn Nugman

Монафикъларны күрмисеңме, алар китабий кәферләрдән булган яһүд кардәшләренә әйтәләр: «Әгәр сез Мәдинәдән чыгарылсагыз, әлбәттә, сезнең белән без дә чыгачакбыз һәм сезнең зарарыгызга мәңге һичкемгә итагать итмәбез вә әгәр сугышылсагыз, әлбәттә, сезгә ярдәм итәрбез», – дип. Аллаһ беләдер – тәхкыйк монафикълар ялганчылардыр.

جالندہری

کیا تم نے ان منافقوں کو نہیں دیکھا جو اپنے کافر بھائیوں سے جو اہل کتاب ہیں کہا کرتے ہیں کہ اگر تم جلا وطن کئے گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل چلیں گے اور تمہارے بارے میں کبھی کسی کا کہا نہ مانیں گے۔ اور اگر تم سے جنگ ہوئی تو تمہاری مدد کریں گے۔ مگر خدا ظاہر کئے دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں

طاہرالقادری

کیا آپ نے منافقوں کو نہیں دیکھا جو اپنے اُن بھائیوں سے کہتے ہیں جو اہلِ کتاب میں سے کافر ہوگئے ہیں کہ اگر تم (یہاں سے) نکالے گئے توہم بھی ضرور تمہارے ساتھ ہی نکل چلیں گے اور ہم تمہارے معاملے میں کبھی بھی کسی ایک کی بھی اطاعت نہیں کریں گے اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم ضرور بالضرور تمہاری مدد کریں گے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ یقیناً جھوٹے ہیں،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.