سوره الجمعة (62) آیه 11

قرآن، سوره الجمعة (62) آیه 11

آیه پسین: سوره المنافقون (63) آیه 1
آیه پیشین: سوره الجمعة (62) آیه 10

عربی

وَ إِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها وَ تَرَكُوكَ قائِماً قُلْ ما عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَ مِنَ التِّجارَةِ وَ اللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

بدون حرکات عربی

و إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضّوا إليها و تركوك قائما قل ما عند اللّه خير من اللّهو و من التّجارة و اللّه خير الرّازقين

خوانش

Wa-itha raaw tijaratan aw lahwan infaddoo ilayha watarakooka qa-iman qul ma AAinda Allahi khayrun mina allahwi wamina alttijarati waAllahu khayru alrraziqeena

آیتی

و چون تجارتي يا بازيچه اي بينند پراکنده مي شوند و به جانب آن مي ، روندو تو را همچنان ايستاده رها مي کنند بگو : آنچه در نزد خداست از بازيچه و تجارت بهتر است و خدا بهترين روزي دهندگان است

خرمشاهی

و [غافلان] چون داد و ستدى يا سرگرمى اى ببينند، پراكنده شوند و به سوى آن بشتابند و تو را ايستاده رها كنند; بگو آنچه نزد خداوند است از سرگرمى و از داد و ستد بهتر است; و خداوند بهترين روزى دهندگان است.

کاویانپور

(يا پيامبر) وقتى مردم داد و ستد و يا سرگرمى به بينند متوجه آن شده و تو را در حال ايستاده ترك مى‏نمايند به آنان بگو، آنچه نزد خداست بسيار بهتر از سرگرمى و داد و ستد است و خدا بهترين روزى رسان است.

انصاریان

و [برخی از مردم] چون تجارت یا مایه سرگرمی ببینند [از صف یک پارچه نماز] به سوی آن پراکنده شوند و تو را در حالی که [بر خطبه نماز] ایستاده ای، رها کنند. بگو: پاداش و ثوابی که نزد خداست از سرگرمی و تجارت بهتر است، و خدا بهترین روزی دهندگان است.

سراج

و چون ياران تو ببينند بازرگانى يا سرگرمى پراكنده شوند و بروند به سوى آن تجارت و بگذارند ترا ايستاده (بر منبر) بگو آنچه نزد خداست (از پاداش استماع خطبه) بهتر است از سرگرمى و سوداگرى و خدا بهترين روزى دهندگان است

فولادوند

و چون داد و ستد يا سرگرميى ببينند، به سوى آن روى‏آور مى‏شوند، و تو را در حالى كه ايستاده‏اى ترك مى‏كنند. بگو: «آنچه نزد خداست از سرگرمى و از داد و ستد بهتر است، و خدا بهترين روزى دهندگان است.»

پورجوادی

آن گاه كه معامله يا سرگرمى‏اى ببينند پراكنده شده و به سوى آن مى‏شتابند و تو را ايستاده واگذارند بگو آنچه نزد خداست بهتر از سرگرمى و تجارت است. خداوند بهترين روزى دهندگان است.

حلبی

و چون تجارتى ببينند يا لهوى [مثلا آهنگى بشنوند]، به سوى آن بشتابند، و ترا [در نماز] ايستاده رها كنند! بگو آنچه نزد خداست از آن آهنگ شادى و از تجارت بهتر است، و خدا بهترين روزى دهندگان است.

اشرفی

و چون بينند تجارتى يا لهو ميروند بسوى آن و واگذارند ترا ايستاده بگو آنچه نزد خداست بهتر است از لهو و از تجارت و خداست بهترين روزى دهندگان

خوشابر مسعود انصاري

و چون تجارتى و سرگرمى‏اى ببينند به سوى آن پراكنده شده و تو را ايستاده [به نماز] رها كنند. بگو: آنچه در نزد خداوند است از سرگرمى و تجارت بهتر است و خداوند بهترين روزى دهندگان است .

مکارم

هنگامی که آنها تجارت یا سرگرمی و لهوی را ببینند پراکنده می‌شوند و به سوی آن می روند و تو را ایستاده به حال خود رها می‌کنند؛ بگو: آنچه نزد خداست بهتر از لهو و تجارت است، و خداوند بهترین روزی‌دهندگان است.

مجتبوی

و چون بازرگانيى- يعنى كاروان بازرگانى- يا سرگرميى را ببينند به سوى آن پراكنده مى‏شوند و تو را ايستاده- در حال خواندن خطبه- رها مى‏كنند! بگو: آنچه نزد خداست از سرگرمى و از بازرگانى بهتر است و خدا بهترين روزى‏دهندگان است.

مصباح زاده

و چون بينند تجارتى يا لهو ميروند بسوى آن و وا گذارند ترا ايستاده بگو آنچه نزد خداست بهتر است از لهو و از تجارت و خداست بهترين روزى دهندگان

معزی

و هر گاه بينند سوداگريى يا هوسرانى بروند بسويش و بگذارندت ايستاده بگو آنچه نزد خدا است بهتر است از هوسرانى و از سوداگرى و خدا است بهترين روزى دهندگان

قمشه ای

و این مردم (سست ایمان) چون تجارتی یا لهو و بازیچه‌ای ببینند بدان شتابند و تو را در نماز تنها گذارند؛ بگو که آنچه نزد خداست (یعنی ثواب آخرت و بهشت ابد) بسیار برای شما از لهو و لعب و تجارت (های دنیا) بهتر است و خدا بهترین روزی‌دهنده است. (در شأن نزول آیه جابر روایت کرد که قومی با رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم نماز جمعه می‌خواندند، آواز طبل کاروان تجارت شنیدند، همه از پی تجارت و صدای لهو طبل رفتند جز هشت یا دوازده تن. رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: اگر این عده هم می‌رفتند عذاب خدا بر امت نازل می‌شد)

رشاد خليفه

هنگامي كه کسب و کار يا تفريحي در ميان باشد، بعضي از آنها به سوي آن مي شتابند و تو را ايستاده رها مي كنند! بگو: آنچه نزد خداست، بسيار بهتر از هرگونه تفريح يا کسب و کار است. خدا بهترين روزي دهنده است.

Literal

And if they saw/understood commercial trade/buying and selling or play things/amusement , they scattered/separated to it, and they left you standing , say: «What (is) at God (is) better than the play things/amusement and from the commercial trade/buying and selling, and God (is) best (of) the providers.»

Al-Hilali Khan

And when they see some merchandise or some amusement (beating of Tambur (drum) etc.) they disperse headlong to it, and leave you (Muhammad SAW) standing (while delivering Jumuahs religious talk (Khutbah)). Say «That which Allah has is better than any amusement or merchandise! And Allah is the Best of providers.»

Arthur John Arberry

But when they see merchandise or diversion they scatter off to it, and they leave thee standing. Say: ‹What is with God is better than diversion and merchandise. God is the best of providers.›

Asad

Yet [it does happen that] when people^ 12 become aware of [an occasion for] worldly gain 13 or a passing delight, they rush headlong towards it, and leave thee standing [and preaching]. 14 Say: «That which is with God is far better than all passing delight and all gain! And God is the best of providers!»

Dr. Salomo Keyzer

Maar als zij slechts eenigen handel of vermaak zien, spoeden zij zich daarheen en verlaten u, terwijl gij op den kansel staat. Zeg: De belooning die met God is, is beter dan eenig vermaak of eenige koopwaar. God is de beste uitdeeler van schatten.

Free Minds

And if they come across any trade, or some entertainment, they rush to it and leave you standing! Say: "What God possesses is far better than entertainment or trade. And God is the best Provider."

Hamza Roberto Piccardo

Quando vedono un commercio o un divertimento, si precipitano e ti lasciano ritto. Di›: «Quel che è presso Allah, è migliore del divertimento e del commercio e Allah è il Migliore dei sostentatori».

Hilali Khan

And when they see some merchandise or some amusement (beating of Tambur (drum) etc.) they disperse headlong to it, and leave you (Muhammad SAW) standing (while delivering Jumuahs religious talk (Khutbah)). Say "That which Allah has is better than any amusement or merchandise! And Allah is the Best of providers."

Kuliev E.

Когда же они увидели торговлю или забаву, они разошлись, бросившись к ней, и оставили тебя стоять во время пятничной проповеди. Скажи: «То, что у Аллаха, лучше забавы и торговли, и Аллах – Наилучший из дарующих удел».

M.-N.O. Osmanov

Но они, едва представится им [случай] заняться торговлей или предаться развлечениям, поспешно устремляются к этим занятиям, оставляя тебя стоять [на возвышении для чтения проповедей]. Скажи [, Мухаммад]: «То, что у Аллаха, лучше забав и торговли, и Аллах – наилучший из тех, кто дает удел».

Mohammad Habib Shakir

And when they see merchandise or sport they break up for It, and leave you standing. Say: What is with Allah is better than sport and (better) than merchandise, and Allah is the best of Sustainers.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

But when they spy some merchandise or pastime they break away to it and leave thee standing. Say: That which Allah hath is better than pastime and than merchandise, and Allah is the Best of providers.

Palmer

But when they see merchandise or sport they flock to it and leave thee standing! Say, ‹What is with God is better than sport and than merchandise, for God is the best of providers!›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Bir ticaret yahut oyun-eğlence görür görmez, dağılıp ona yöneldiler de seni ayaküstü bıraktılar. Onlara de ki: «Allah katında bulunan, eğlenceden de ticaretten de hayırlıdır! Ve Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır.»

Qaribullah

Yet when they see some commerce or amusement they flock to it, leaving you standing. Say: ‹That which is with Allah is better than the amusement and commerce. Allah is the Best of Providers. ‹

QXP

Yet when they see some bargain or entertainment, they rush to it, and leave you standing. Say, «That which is with Allah is better than all entertainment and all bargain. And Allah is the Best of providers.»

Reshad Khalifa

When some of them come across a business deal, or some entertainment, they rush to it and leave you standing! Say, «What GOD possesses is far better than the entertainment or the business. GOD is the best Provider.»

Rodwell

But when they get a sight of merchandise or sport, they disperse after it, and leave thee standing alone. SAY: God hath in reserve what is better than sport or wares. And God is the best provider!

Sale

But when they see any merchandizing, or sport, they flock thereto, and leave thee standing up in thy pulpit. Say, the reward which is with God is better than any sport or merchandize: And God is the best provider.

Sher Ali

But when they see some merchandise or amusement, they break up for it, and leave thee standing. Say, `That which is with ALLAH is better than amusement and merchandise, and ALLAH is the best providers.›

Unknown German

Doch wenn sie eine Ware sehen oder ein Spiel, dann brechen sie sogleich dazu auf und lassen dich stehen. Sprich: «Was bei Allah ist, das ist besser als Spiel und Ware, und Allah ist der beste Versorger.»

V. Porokhova

Едва увидев торг иль легкую забаву, ■ Они тотчас бросаются туда, ■ Тебя оставив (проповедь читать), стоящим одиноко. ■ Скажи: «То, что Аллахом уготовано для вас, ■ Дороже всех забав и тОргов. ■ И лучше всех Он Свой удел распределяет!

Yakub Ibn Nugman

Мәсҗидкә җыелган мөселманнар, әгәр сәүдәне күрсәләр яки мал белән кайткан кәрванчыларның барабан суккан тавышларын ишетсәләр, сине менбәрдә аяк өстендә калдырып мәсҗидтән ябырылып чыгып китәләр. (Мәдинәдә каты ачлык иде, җомга көн Мәдинәгә Шамнан кайткан карван мал, ризык белән килеп керде, һәм кәрванчылар барабан суктылар. Мәсҗидтәге мөселманнар ризыктан буш калудан куркып, җомганы ташлап кәрванга каршы бардылар.) Бу аять аларны вә аларга охшаган кешеләрне шелтә кылыр өчен иңде. Ий Мухәммәд г-м, аларга әйт: «Барабан тавышына вә сәүдә малына караганда Аллаһу хозурында булган нигъмәтләр яхшырак. Бит Аллаһ ризыкландыручыларның хәерлесе. Ягъни намазны һәм Коръән вәгазен тыңлап Ислам тәрбиясен алуны, дөнья малына алыштырмагыз!»

جالندہری

اور جب یہ لوگ سودا بکتا یا تماشا ہوتا دیکھتے ہیں تو ادھر بھاگ جاتے ہیں اور تمہیں (کھڑے کا) کھڑا چھوڑ جاتے ہیں۔ کہہ دو کہ جو چیز خدا کے ہاں ہے وہ تماشے اور سودے سے کہیں بہتر ہے اور خدا سب سے بہتر رزق دینے والا ہے

طاہرالقادری

اور جب انہوں نے کوئی تجارت یا کھیل تماشا دیکھا تو (اپنی حاجت مندی اور معاشی تنگی کے باعث) اس کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے اور آپ کو (خطبہ میں) کھڑے چھوڑ گئے، فرما دیجئے: جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل سے اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

این وب‌گاه برای کاهشِ هرزنامه‌ها از Akismet استفاده می‌کند. در موردِ نحوهٔ پردازشِ داده‌هایِ دیدگاهتان بیشتر بدانید.