بایگانی برچسب‌ها: کتاب-منتقد-تشیع

علی قتال العرب

قاسم قره داغی

دریافت

نسخه آوایی:

 • علي و شيعيان
 • بررسي جنگ امام علي با عمر بن عبدود
 • فقر امام علي
 • درمان بيماري حسنين
 • امام علي و فاطمه
 • سر بريدن يهوديان بني قريظه
 • سوزاندن انسانها
 • حقيقت تاريخي علي
 • نقش امام علي در كشتارهاي جمعي
 • چهره واقعي جلاد عرب
 • امام علي و ايرانيان
 • تعداد جنايات فردي امام علي
 • ماجراي عقيل و امام علي
 • توصيه هاي امام به مالك اشتر
 • 69 زندانيان علي
 • قتل ابن ملجم
  علي قتال العرب
  جورج جورداق و امام علي
 • زنان از ديدگاه علي
 • ستان رد شمس
 • علاقه ي ايرانيان به علي
 • خضر در حضور علي
 • .بخشش هاي علي
 • امتياز امامت
 • وصي پيامبر، ارث يا پاداش خوش خدمتي ؟ .