مجسمه بودا در بامیان پیش از تخریب توسط طالبان

اسلامگرایان افغانستان مجسمه های بودا در بامیان با بیش از ۱۵۰۰ سال قدمت را در مارس سال ۲۰۰۱ با دینامیت تحت عنوان مبارزه با بت پرستی منفجر کردند.

پیش از تخریب

bamian_before_taliban01bamian_before_taliban02bamian_before_taliban03bamian_before_taliban04bamian_before_taliban05bamian_before_taliban06bamian_before_taliban07bamian_before_taliban08bamian_before_taliban09bamian_before_taliban10bamian_before_taliban11bamian_before_taliban12

پس از تخریب

bamian_after_taliban01bamian_before_after_taliban01bamian_before_after_taliban02