عروس بچه ها، تصاویری از کودک آزاری در افغانستان

child_brides01

غلام حیدر 11 ساله در شرف ازدواج با فیض محمد 40 ساله. او آرزو داشت یک آموزگار شود اما پس از نامزدی دیگر به مدرسه نرفت.

child_brides02

در افغانستان برخی از دختران در کودکی ازدواج داده میشوند

child_brides03

دوستان و بستگان دور هم آمده اند تا ازدواج غلام را جشن بگیرند. پدر عروس محمد حیدر 32 ساله از اینکه کودکش در این سن پایین قرار است ازدواج کند خوشحال نیست اما به دلیل فقر چاره ای ندارد.

child_brides04

مجبین محمد 13 ساله، در سمت چپ شوهرش، شش ماه پس از ازدواج. محمد فضل 45 ساله، همسر اولش و فرزند او

child_brides05

مجبین به دلیل قرض ناشی از شرط بندی به ازدواج داده شده بود.

child_brides07

دختران کارگران در سرزمینی که تداوم حیات نیازمند کار سخت روی زمینهای نیم هکتاری است کارگران ارزشمندی هستند. اما او در خانه شوهرش ارزشمند تر است. او میتواند سکس داشته باشد و بچه بیاورد.

child_brides08

روشن قاسم 11 ساله، بزودی با سعید محمد 55 ساله ازدواج خواهد کرد و به او، همسر نخستش، سه پسرش و یک دخترش که هم سن روشن است خواهد پیوست.

child_brides09

شوهران معمولاً آنقدر پیر نیستند که بتوانند پدر یا پدربزرگ همسرانشان باشند، اما پیدا کردن زوجهای اینچنینی نیز دشوار نیست.

منبع، نیویورک تایمز، مرور شده در 28 دسامبر 2013

http://www.nytimes.com/2006/07/09/magazine/09BRI.html?_r=0