فیلم سنگسار در افغانستان

رخشانه نام دختر افغان بود که در ۴ آبان خبر و در ۱۲ آبان ۹۴ به دست طالبان در ولایت غور افغانستان سنگسار شد

هشدار، این ویدیو صحنه هایی خشن از جنایات اسلامگرایان را نشان میدهد.

Warning, this video depicts violent atrocities committed by Islamists

دریافت

بیشتر بدانید