سوره البقرة (2) آیه 189

قرآن، سوره البقرة (2) آیه 189

آیه پسین: سوره البقرة (2) آیه 190
آیه پیشین: سوره البقرة (2) آیه 188

عربی

يَسْئَلُونَكَ عَنِ الأَْهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنَّاسِ وَ الْحَجِّ وَ لَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِها وَ لكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقى وَ أْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوابِها وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

بدون حرکات عربی

يسئلونك عن الأهلّة قل هي مواقيت للنّاس و الحجّ و ليس البرّ بأن تأتوا البيوت من ظهورها و لكنّ البرّ من اتّقى و أتوا البيوت من أبوابها و اتّقوا اللّه لعلّكم تفلحون

خوانش

Yas-aloonaka AAani al-ahillati qul hiya mawaqeetu lilnnasi waalhajji walaysa albirru bi-an ta/too albuyoota min thuhooriha walakinna albirra mani ittaqa wa/too albuyoota min abwabiha waittaqoo Allaha laAAallakum tuflihoona

آیتی

از تو در باره هلالهاي ماه مي پرسند ، بگو : براي آن است که مردم وقت ، کارهاي خويش و زمان حج را بشناسند و پسنديده نيست که از پشت خانه هابه آنها داخل شويد ، پسنديده آن است که پروا کنيد و از درها به خانه هادرآييد و از خدا بترسيد تا رستگار شويد

خرمشاهی

از تو در باب هلالهاى ماه مى پرسند، بگو آن وقت نماى مردم و [موسم] حج است; و نيكى آن نيست كه از پشت خانه ها به درون رويد، بلكه نيكى آن است كه كسى تقوى پيشه كند; و به خانه ها از درهايش درآييد، و از خداوند پروا كنيد باشد كه رستگار شويد

کاویانپور

از تو درباره هلال (ماه نو) مى‏پرسند. بگو، آن نشانگر اوقات مردم (و سررسيدها) و براى (تعيين وقت) حج است. كار نيك آن نيست كه بخانه‏ها از پشت ديوار درآئيد بلكه نيكوكارى اينست كه پرهيزكارى پيشه كنيد و بخانه‏هاى خود از درب‏هاى آن داخل شويد و از خدا بترسيد تا رستگار شويد.

انصاریان

از تو درباره هلال های ماه می پرسند، بگو: آنها وسیله تعیین اوقات [برای امور دنیایی و نظام زندگی] مردم و [تعیین زمان مراسم] حج است. و نیکی آن نیست که به خانه ها از پشت آنها وارد شوید، [چنان که اعراب جاهلی در حال احرام حج از پشت دیوار خانه خود وارد می شدند نه از در ورودی] بلکه نیکی [روش و منشِ] کسی است که [از هر گناه و معصیتی] می پرهیزد. و به خانه ها از درهای آنها وارد شوید؛ و از خدا پروا کنید تا رستگار شوید.

سراج

مى‏پرسند تو را از ماه‏هاى نو (كه چرا در اول هر ماه بصورت هلال درآمده) بگو آنها وقتهاست براى مردم (در روزه وعده آنان و سر رسيد وامها) و براى حج و نيست نيكوئى به آنكه (در حال احرام) درآييد بخانه‏ها از پشتهاى آن (از پشت ديوار كه سوراخ كرده‏ايد) و لكن نيكوئى روش كسى است كه بپرهيزد و درآييد بخانه‏ها از درب‏هاى آن و بترسيد از خدا (در تغيير دادن احكام) تا آنكه شما رستگار شويد

فولادوند

در باره [حكمت‏] هلالها[ى ماه‏] از تو مى‏پرسند، بگو: «آنها [شاخص‏] گاه‏شمارى براى مردم و [موسم‏] حجّ‏اند.» و نيكى آن نيست كه از پشت خانه‏ها درآييد، بلكه نيكى آن است كه كسى تقوا پيشه كند، و به خانه‏ها از در [ورودى‏] آنها درآييد، و از خدا بترسيد، باشد كه رستگار گرديد.

پورجوادی

درباره ماه نو از تو مى‏پرسند، بگو نشانگر اوقات براى مردم و حج است، نيكى آن نيست كه از پشت به خانه‏ها وارد شويد، بلكه نيكى تقوا پيشه كردن و از در به خانه وارد شدن است، و از خدا بترسيد تا رستگار شويد.

حلبی

از تو از ماههاى نو مى‏پرسند، بگو: آنها ميقاتها [اوقات معيّنى‏] است براى مردم و براى حج، نيكى آن نيست كه شما از پشت خانه‏ها بدر آييد، و لكن نيكوكار كسى است كه پرهيزگار باشد. و از درها به خانه‏ها در آييد و از خدا بترسيد، باشد كه رستگار شويد.

اشرفی

ميپرسند ترا از هلالها بگو آنها وقت هاست از براى مردمان و حج و نيست نيك آنكه درآييد بخانه‏ها از پشتهاى آنها و ليكن نيك آنست كه پرهيزگار باشد و بيائيد بخانه‏ها از درهاشان و بترسيد از خدا باشد كه شما رستگار شويد

خوشابر مسعود انصاري

درباره [فايده‏] هلالهاى [ماه‏] از تو مى‏پرسند، بگو: آنها براى مردم و [موسم‏] حج ميعادهايى هستند. و نيكوكارى آن نيست كه [در حال احرام‏] به خانه‏ها از پشتشان درآييد. بلكه نيكوكار كسى است كه پروا پيشه كند. و به خانه‏ها از درهايشان در آييد و از خدا پروا بداريد باشد كه رستگار شويد

مکارم

در باره «هلالهای ماه» از تو سؤال می‌کنند؛ بگو: «آنها، بیان اوقات (و تقویم طبیعی) برای (نظامِ زندگیِ) مردم و (تعیینِ وقتِ) حج است». و (آن چنان که در جاهلیّت مرسوم بود که به هنگام حج، که جامه احرام می‌پوشیدند، از درِ خانه وارد نمی‌شدند، و از نقبِ پشتِ خانه وارد می‌شدند، نکنید!) کارِ نیک، آن نیست که از پشتِ خانه‌ها وارد شوید؛ بلکه نیکی این است که پرهیزگار باشید! و از درِ خانه‌ها وارد شوید و تقوا پیشه کنید، تا رستگار گردید!

مجتبوی

تو را از ماههاى نو پرسند، بگو: آنها گاهنماهاست براى مردم و حجّ. و نيكى آن نيست كه به خانه‏ها از پشت آنها در آييد، و ليكن نيكى [نيكى‏] آن كس است كه پرهيزگارى كند، و به خانه‏ها از درهاى آنها در آييد و از خدا پروا كنيد، باشد كه رستگار شويد.

مصباح زاده

ميپرسند ترا از هلالها بگو آنها وقت هاست از براى مردمان و حج و نيست نيك آنكه در آييد بخانه‏ها از پشتهاى آنها و ليكن نيك آنست كه پرهيزگار باشد و بيائيد بخانه‏ها از درهاشان و بترسيد از خدا باشد كه شما رستگار شويد

معزی

پرسندت از ماه هاى تو بگو آنها گاهنماهائى است براى مردم و حجّ و نيست نكوئى كه درآئيد به خانه ها از پشت آنها بلكه نكوكار آن است كه پرهيزكارى كند و به خانه ها درآئيد از درگاه هاى آنها و بترسيد خدا را باشد رستگار شويد

قمشه ای

(ای پیغمبر) از تو سؤال کنند که سبب بدر و هلال ماه چیست؟جواب ده که در آن تعیین اوقات عبادات حج و معاملات مردم است. و نیکوکاری بدان نیست که از پشت دیوار به خانه درآیید (چه این کاری ناشایسته است) ولی نیکویی آن است که پارسا باشید و به خانه‌ها (و به هر کار) از راه آن داخل شوید، و تقوا پیشه کنید، باشد که رستگار شوید.

رشاد خليفه

آنها از تو درباره منازل ماه مي پرسند! بگو: آنها نمايانگر تعيين زمان براي مردم هستند و زمان حج را معين مي كنند. طفره رفتن پرهيزكارانه نيست؛ پرهيزكاري پيروي كردن از احكام و روراست بودن است. خدا را در نظر داشته باشيد، باشد كه موفق شويد.

Literal

They ask/question you about the crescents . Say: «It is appointed times to the people, and the pilgrimage , and the righteousness is not that you come to the houses/homes from its backs, and but the righteousness (is) who feared and obeyed (God), and came (to) the houses/homes from its doors/entrances. And fear and obey God, maybe you succeed/win.»

Al-Hilali Khan

They ask you (O Muhammad SAW) about the new moons. Say: These are signs to mark fixed periods of time for mankind and for the pilgrimage. It is not Al-Birr (piety, righteousness, etc.) that you enter the houses from the back but Al-Birr (is the quality of the one) who fears Allah. So enter houses through their proper doors, and fear Allah that you may be successful.

Arthur John Arberry

They will question thee concerning the new moons. Say: ‹They are appointed times for the people, and the Pilgrimage.› It is not piety to come to the houses from the backs of them; but piety is to be godfearing; so come to the houses by their doors, and fear God; haply so you will prosper.

Asad

THEY WILL ASK thee about the new moons. Say: «They indicate the periods for [various doings of] mankind, including the pilgrimage.» However, piety does not consist in your entering houses from the rear, [as it were,] but truly pious is he who is conscious of God. Hence, enter houses through their doors, and remain conscious of God, so that you might attain to a happy state.

Dr. Salomo Keyzer

Zij zullen u ondervragen omtrent de maansveranderingen. Antwoord; zij dienen om den mensch den tijd en de bedevaart naar Mekka te bepalen. De gerechtigheid bestaat niet daarin, dat gij uwe huizen van achteren ingaat; maar hij is rechtvaardig, die God vreest. Gaat daarom uwe huizen door de deur binnen, en vreest God, opdat gij gelukkig moogt zijn

Free Minds

They ask you regarding the new moons, Say: "They are a timing mechanism for the people as well as for the Pilgrimage." And piety is not that you would enter a home from its back, but piety is whomever is righteous and come to the homes from their main doors. And be aware of God that you may succeed.

Hamza Roberto Piccardo

Quando ti interrogano sui noviluni rispondi: «Servono alle genti per il computo del tempo e per il Pellegrinaggio. Non è una azione pia entrare in casa dalla parte posteriore, la pietà è nel timore di Allah. Entrate pure nelle case passando per le porte e temete Allah, affinché possiate essere tra coloro che prospereranno.

Hilali Khan

They ask you (O Muhammad SAW) about the new moons. Say: These are signs to mark fixed periods of time for mankind and for the pilgrimage. It is not Al-Birr (piety, righteousness, etc.) that you enter the houses from the back but Al-Birr (is the quality of the one) who fears Allah. So enter houses through their proper doors, and fear Allah that you may be successful.

Kuliev E.

Они спрашивают тебя о новолуниях. Скажи: «Они определяют промежутки времени для людей и хаджа. Благочестие не в том, чтобы вы входили в дома с их задней стороны. Но благочестив тот, кто богобоязнен. Входите в дома через двери и бойтесь Аллаха, – быть может, вы окажетесь преуспевшими.

M.-N.O. Osmanov

Они спрашивают тебя о новолуниях. Скажи [, о Мухаммад]: «[Новолуния] определяют время для людей и для совершения хадджа». Благочестие не в том, чтобы входить в дома с их задней стороны, благочестив тот, кто богобоязнен. Входите же в дома через двери, бойтесь Аллаха, – быть может, вы преуспеете.

Mohammad Habib Shakir

They ask you concerning the new moon. Say: They are times appointed for (the benefit of) men, and (for) the pilgrimage; and it is not righteousness that you should enter the houses at their backs, but righteousness is this that one should guard (against evil); and go into the houses by their doors and be careful (of your duty) to Allah, that you may be successful.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

They ask thee, (O Muhammad), of new moons, say: They are fixed seasons for mankind and for the pilgrimage. It is not righteousness that ye go to houses by the backs thereof (as do the idolaters at certain seasons), but the righteous man is he who wardeth off (evil). So go to houses by the gates thereof, and observe your duty to Allah, that ye may be successful.

Palmer

They will ask thee about the phases of the moon; say, ‹They are indications of time for men and for the pilgrimage.› And it is not righteousness that ye should enter into your houses from behind them, but righteousness is he who fears; so enter into your houses by the doors thereof and fear God; haply ye may prosper yet.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Sana, doğan Aylardan sorarlar. De ki: «Onlar, insanların çeşitli yararları ve bir de hac için vakit ölçüleridir.» Hayırda erginlik/dürüstlük evlere arkalarından girmeniz değildir. Hayırda ergin/dürüst o kişidir ki, takvaya sarılıp korunur. Evlere kapılarından girin. Allah’tan korkun ki kurtuluşa erebilesiniz.

Qaribullah

They question you about the crescents. Say: ‹They are times fixed for people and for the pilgrimage. ‹ Righteousness does not consist in entering dwellings from the back. But righteousness is he who wardsoff (sin). Enter dwellings by their doors and fear Allah, so that you will prosper.

QXP

(The exhortation of righteousness must not be considered confined to the Month of Ramadan.) They ask you (O the Messenger) about the phases of the Moon. Say, «They should serve as signs to mark certain timings for people. And for Hajj.» (Misconceptions and superstitions about the sun and the moon have nothing to do with righteousness). You attain righteousness by upholding the Commands in a straightforward manner. Exponential development of humanity cannot be achieved by entering the System through the back door of ritualism – just as you must not enter houses through the back doors (2:177). (Since there is no such thing as a part-time Muslim) you shall be mindful of Allah all the time in order to reap a rich harvest. ((2:138), (2:208)).

Reshad Khalifa

They ask you about the phases of the moon! Say, «They provide a timing device for the people, and determine the time of Hajj.» It is not righteous to beat around the bush; righteousness is attained by upholding the commandments and by being straightforward. You shall observe GOD, that you may succeed.

Rodwell

They will ask thee of the new moons. SAY: They are periods fixed for man’s service and for the Pilgrimage. There is no piety in entering your houses at the back, but piety consists in the fear of God. Enter your houses then by their doors; and fear God that it may be well with you.

Sale

They will ask thee concerning the phases of the moon: Answer, they are times appointed unto men, and to shew the season of the pilgrimage to Mecca. It is not righteousness that ye enter your houses by the back parts thereof, but righteousness is of him who feareth God. Therefore enter your houses by their doors; and fear God, that ye may be happy.

Sher Ali

They ask thee about the new moons. Say, `They are means for measuring time, for the general convenience of people and for the Pilgrimage.› And it is not righteousness that you come into houses by the backs thereof, but truly righteous is he who fears God. And you should come into houses by the doors thereof; and fear ALLAH that you may prosper.

Unknown German

Sie fragen dich nach den Monden. Sprich: «Sie sind ein Mittel zum Messen der Zeit für die Menschheit und für die Pilgerfahrt.» Und das ist nicht Tugend, daß ihr die Häuser von hinten betretet; sondern wahrhaft gerecht ist, wer gottesfürchtig ist. Und ihr sollt die Häuser betreten durch ihre Türen; und fürchtet Allah, auf daß ihr Erfolg habt.

V. Porokhova

Тебе о новолуниях они вопросы задают. ■ Скажи: «Они определяют (людям) ■ Сроки (ведения их дел) и сроки Хаджа». ■ Не в том лежит благочестивость, ■ Чтоб в дом входили вы с обратной стороны, ■ А благочестье – в том, ■ Чтобы страшиться гнева Бога. ■ Входите же в дома, как надлежит вам, ■ Господнего страшитесь гнева, ■ Чтоб в благости могли вы пребывать.

Yakub Ibn Nugman

Ий Мухәммәд г-м! Синнән ай хәлен сорашалар. Ул ай – кешеләр өчен вакытларны күрсәтә торган һәм хаҗ аен, хаҗ көннәрен белдерә торган әсбаб, диген. (Мөшрикләр хаҗ көннәрендә башны кояштан яшерергә ярамый дип, өйләренең кыегын һәм түшәмен алып, өйләренә өстән төшеп йөргәннәр. Мөселманнарда бу эшне эшләмәсеннәр өчен Аллаһ түбәндәге аятьне иңдерде). Өйләрегезгә түшәмнәрен алып керүегез изгелек түгел, ләкин изгелек, Аллаһуга гөнаһлы булудан сакланудыр. Шулай булгач, өйләрегезгә ишекләреннән керегез! Шаять, өстенлек табарсыз.

جالندہری

(اے محمدﷺ) لوگ تم سے نئے چاند کے بارے میں دریافت کرتے ہیں (کہ گھٹتا بڑھتا کیوں ہے) کہہ دو کہ وہ لوگوں کے (کاموں کی میعادیں) اور حج کے وقت معلوم ہونے کا ذریعہ ہے اور نیکی اس بات میں نہیں کہ (احرام کی حالت میں) گھروں میں ان کے پچھواڑے کی طرف سے آؤ۔ بلکہ نیکوکار وہ ہے جو پرہیز گار ہو اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو اور خدا سے ڈرتے رہو تاکہ نجات پاؤ

طاہرالقادری

(اے حبیب!) لوگ آپ سے نئے چاندوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، فرما دیں: یہ لوگوں کے لئے اور ماہِ حج (کے تعیّن) کے لئے وقت کی علامتیں ہیں، اور یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم (حالتِ احرام میں) گھروں میں ان کی پشت کی طرف سے آؤ بلکہ نیکی تو (ایسی الٹی رسموں کی بجائے) پرہیزگاری اختیار کرنا ہے، اور تم گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو، اور اﷲ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

این وب‌گاه برای کاهشِ هرزنامه‌ها از Akismet استفاده می‌کند. در موردِ نحوهٔ پردازشِ داده‌هایِ دیدگاهتان بیشتر بدانید.