سوره البقرة (2) آیه 191

قرآن، سوره البقرة (2) آیه 191

آیه پسین: سوره البقرة (2) آیه 192
آیه پیشین: سوره البقرة (2) آیه 190

عربی

وَ اقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَ الْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَ لا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ حَتَّى يُقاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذلِكَ جَزاءُ الْكافِرِينَ

بدون حرکات عربی

و اقتلوهم حيث ثقفتموهم و أخرجوهم من حيث أخرجوكم و الفتنة أشدّ من القتل و لا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتّى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين

خوانش

Waoqtuloohum haythu thaqiftumoohum waakhrijoohum min haythu akhrajookum waalfitnatu ashaddu mina alqatli wala tuqatiloohum AAinda almasjidi alharami hatta yuqatilookum feehi fa-in qatalookum faoqtuloohum kathalika jazao alkafireena

آیتی

هر جا که آنها را بيابيد بکشيد و از آنجا که شما را رانده اند ،، برانيدشان ، که فتنه از قتل بدتر است و در مسجدالحرام با آنها مجنگيد ، مگر آنکه با شما بجنگند و چون با شما جنگيدند بکشيدشان ، که اين است پاداش کافران

خرمشاهی

و هر جا كه بر آنان دست يافتيد بكشيدشان و آنان را از همانجا كه شما را رانده اند [مكه] برانيد، و فتنه شرك بدتر از قتل است; و در مسجدالحرام با آنان كارزار نكنيد، مگر آنكه آنان در آنجا با شما كارزار كنند، و چون كارزار كردند بكشيدشان كه سزاى كافران چنين است

کاویانپور

و آنها را هر كجا يافتيد، بقتل برسانيد و از آنجا كه شما را بيرون كردند (مكه) بيرونشان كنيد. فتنه انگيزى و توطئه چينى از كشتار بدتر است و با آنها در نزديكى مسجد الحرام جنگ نكنيد تا با شما (در جوار حرم) جنگ نكنند ولى اگر آنان با شما جنگيدند، بقتلشان برسانيد، زيرا مجازات كافران چنين است.

انصاریان

و آنان را [که از شرک و کفر و هیچ ستمی بازنمی ایستند] هر کجا یافتید، به قتل برسانید و از جایی که شما را بیرون کردند بیرونشان کنید و فتنه [که شرک، بت پرستی، بیرون کردن مردم از خانه و کاشانه و وطنشان باشد] از قتل وکشتار بدتر است. و کنار مسجدالحرام با آنان نجنگید مگر آنکه در آنجا با شما بجنگند؛ پس اگر با شما جنگیدند، آنان را به قتل برسانید که پاداش وکیفر کافران همین است.

سراج

و بكشيد كافران را هر جا كه يافتيد ايشان را و بيرونشان كنيد از آنجا (مكه) كه بيرونتان كرده‏اند و فتنه (انگيزى ايشان) سخت‏تر از كشتن است و نجنگيد با ايشان نزديك مسجد الحرام تا آن دم كه كارزار كنند با شما در حرم و اگر جنگ كردند با شما پس بكشيد ايشان را (چه حرمت حرم نگاه نداشتند) چنين است كيفر كافران

فولادوند

و هر كجا بر ايشان دست يافتيد آنان را بكشيد، و همان گونه كه شما را بيرون راندند، آنان را بيرون برانيد، [چرا كه‏] فتنه [=شرك‏] از قتل بدتر است، [با اين همه‏] در كنار مسجد الحرام با آنان جنگ مكنيد، مگر آنكه با شما در آن جا به جنگ درآيند، پس اگر با شما جنگيدند، آنان را بكشيد، كه كيفر كافران چنين است.

پورجوادی

هر كجا پيدايشان كرديد بكشيد و از آنجايى كه شما را بيرون كردند بيرونشان كنيد كه شرك از كشتن بدتر است، و نزديك مسجد الحرام با آنها پيكار نكنيد مگر آنان با شما بجنگند، اگر با شما جنگ كردند آنها را بكشيد كه كيفر كافران اين است

حلبی

و هر جا آنها را يافتيد بكشيد و بيرونشان كنيد از آنجا كه شما را بيرون كردند. فتنه [كفر آنان‏] از كشتن بدتر است. و نزديك مسجد الحرام با آنها پيكار مكنيد مگر آنها با شما در آنجا پيكار كنند و اگر با شما پيكار كردند پس آنان را بكشيد. و چنين است جزاى كافران.

اشرفی

و بكشيد ايشان را هر جا كه بيابيد ايشانرا و بيرون كنيدشان از آنجا كه بيرون كردند شما را و فتنه سخت تر است از كشتن و كارزار نكنيد ايشان را نزد مسجد الحرام مبادا كه كارزار كنند با شما در آن پس اگر كارزار كردند با شما پس بكشيد ايشان را همچنين است پاداش كافران

خوشابر مسعود انصاري

و آنان را هر كجا كه بيابيد، بكشيدشان و از آنجا كه شما را بيرون كرده‏اند، آنان را بيرون كنيد، و [بدانيد كه‏] فتنه [شرك‏] بدتر از قتل است و با آنان در كنار مسجد الحرام، كارزار مكنيد، تا آنكه در آنجا با شما كارزار كنند، پس اگر با شما پيكار كردند، آنان را بكشيد. سزاى كافران اينچنين است

مکارم

و آنها را [= بت پرستانی که از هیچ گونه جنایتی ابا ندارند] هر کجا یافتید، به قتل برسانید! و از آن جا که شما را بیرون ساختند [= مکه‌]، آنها را بیرون کنید! و فتنه (و بت پرستی) از کشتار هم بدتر است! و با آنها، در نزد مسجد الحرام (در منطقه حرم)، جنگ نکنید! مگر اینکه در آن جا با شما بجنگند. پس اگر (در آن جا) با شما پیکار کردند، آنها را به قتل برسانید! چنین است جزای کافران!

مجتبوی

آنان- مشركان و كافران حربى- را هر جا كه يابيد بكشيد و از همان جا كه بيرونتان كردند- مكه- بيرونشان كنيد و فتنه [اى كه آنها كردند]- كفر و شرك و شكنجه‏كردن و بيرون‏راندن مؤمنان- از كشتار [ى كه شما كنيد] بدتر است. و نزد مسجد الحرام با آنها كارزار مكنيد مگر آنكه در آنجا با شما كارزار كنند، پس اگر با شما كارزار كردند بكشيدشان، كه سزاى كافران چنين است.

مصباح زاده

و بكشيد ايشان را هر جا كه بيابيد ايشان را و بيرون كنيدشان از آنجا كه بيرون كردند شما را و فتنه سخت تر است از كشتن و كارزار نكنيد ايشان را نزد مسجد الحرام مبادا كه كارزار كنند با شما در آن پس اگر كارزار كردند با شما پس بكشيد ايشان را همچنين است پاداش كافران

معزی

و بكشيدشان هر جا كه يابيدشان و برون كنيدشان بدانسان كه برون كردندتان و آشوب و نيرنگ سخت تر است از كشتن و پيكارشان نكنيد نزد مسجد حرام تا پيكارتان كنند در آن پس اگر كشتند شما را بكشيد ايشان را چنين است كيفر كافران

قمشه ای

و هر کجا مشرکان را یافتید به قتل رسانید و آنان را از همان وطن که شما را آواره کردند برانید، و فتنه‌گری (آنان) سخت‌تر و فسادش بیشتر از جنگ و کشتار است، و در مسجد الحرام با آنها جنگ مکنید مگر آنکه پیشدستی کنند، در این صورت رواست که در حرم آنها را به قتل برسانید، چنین است کیفر کافران.

رشاد خليفه

مي توانيد كساني را كه عليه شما مي جنگند، بكشيد و آنها را بيرون كنيد از آنجايي كه آنها شما را بيرون كردند. ظلم بدتر از قتل است. با آنها در مسجدالحرام نجنگيد، مگر آنكه در آنجا به شما حمله كنند. اگر به شما حمله كردند، مي توانيد آنها را بكشيد. اين سزاي بحق آن كافران است.

Literal

And fight/kill them, where/when you defeated/caught up with them , and bring/drive them out from where/when they brought/drove you out, and the treason/misguidance (is) stronger (worse than) the fighting/killing, and do not fight/kill them at the Mosque the Forbidden/Sacred , until they fight/kill you in it, so if they fought/killed you, so fight/kill them, like that is the disbelievers› reward/reimbursement .

Al-Hilali Khan

And kill them wherever you find them, and turn them out from where they have turned you out. And Al-Fitnah is worse than killing. And fight not with them at Al-Masjid-al-Haram (the sanctuary at Makkah), unless they (first) fight you there. But if they attack you, then kill them. Such is the recompense of the disbelievers.

Arthur John Arberry

And slay them wherever you come upon them, and expel them from where they expelled you; persecution is more grievous than slaying. But fight them not by the Holy Mosque until they should fight you there; then, if they fight you, slay them — such is the recompense of unbelievers —

Asad

And slay them wherever you may come upon them, and drive them away from wherever they drove you away – for oppression is even worse than killing. And fight not against them near the Inviolable House of Worship unless they fight against you there first; but if they fight against you, slay them: such shall be the recompense of those who deny the truth.

Dr. Salomo Keyzer

Doodt hen overal waar gij hen vindt, verdrijft hen van waar zij u verdrijven; want de verzoeking tot afgoderij is sterker dan de doodslag. Bestrijdt hen nochtans niet in de nabijheid van den heiligen tempel: zoo ze u echter daar aangrijpen, doodt hen ook daar. Dit zij het loon der ongeloovigen.

Free Minds

And kill them wherever you find them, and expel them from where they expelled you, and know that persecution is worse than being killed. And do not fight them at the Restricted Temple unless they fight you in it; if they fight you then kill them, thus is the reward of the disbelievers.

Hamza Roberto Piccardo

Uccideteli ovunque li incontriate, e scacciateli da dove vi hanno scacciati: la persecuzione è peggiore dell’omicidio. Ma non attaccateli vicino alla Santa Moschea, fino a che essi non vi abbiano aggredito. Se vi assalgono, uccideteli. Questa è la ricompensa dei miscredenti.

Hilali Khan

And kill them wherever you find them, and turn them out from where they have turned you out. And Al-Fitnah is worse than killing. And fight not with them at Al-Masjid-al-Haram (the sanctuary at Makkah), unless they (first) fight you there. But if they attack you, then kill them. Such is the recompense of the disbelievers.

Kuliev E.

Убивайте их (многобожников), где бы вы их ни встретили, и изгоняйте их оттуда, откуда они вас изгнали. Искушение хуже, чем убийство. Но не сражайтесь с ними у Заповедной мечети, пока они не станут сражаться с вами в ней. Если же они станут сражаться с вами, то убивайте их. Таково воздаяние неверующим!

M.-N.O. Osmanov

Убивайте [неверующих], где бы вы их ни встретили, изгоняйте их из тех мест, откуда они вас изгнали, ибо для них неверие хуже, чем смерть от вашей руки. И не сражайтесь с ними у Запретной мечети, пока они не станут сражаться в ней с вами. Если же они станут сражаться [у Запретной мечети], то убивайте их. Таково воздаяние неверным!

Mohammad Habib Shakir

And kill them wherever you find them, and drive them out from whence they drove you out, and persecution is severer than slaughter, and do not fight with them at the Sacred Mosque until they fight with you in it, but if they do fight you, then slay them; such is the recompense of the unbelievers.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And slay them wherever ye find them, and drive them out of the places whence they drove you out, for persecution is worse than slaughter. And fight not with them at the Inviolable Place of Worship until they first attack you there, but if they attack you (there) then slay them. Such is the reward of disbelievers.

Palmer

Kill them wherever ye find them, and drive them out from whence they drive you out; for sedition is worse than slaughter; but fight them not by the Sacred Mosque until they fight you there; then kill them, for such is the recompense of those that misbelieve.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Onları yakaladığınız yerde öldürün; onların sizi çıkardıkları yerden siz de onları çıkarın. Fitne/baskı ve bozgunculuk, öldürmekten daha kötüdür. Mescid-i Haram’da, onlar sizinle çarpışmaya girinceye kadar siz de onlarla çarpışmaya girmeyin. Eğer sizinle çarpışmaya girerlerse siz de onları öldürün. İşte böyle verilir küfre sapanların cezası!

Qaribullah

Kill them wherever you find them. Drive them out of the places from which they drove you. Dissension is greater than killing. But do not fight them by the Holy Mosque unless they attack you there; if they fight you, kill them. Like this is the recompense of the unbelievers,

QXP

(But if they keep on fighting), subdue them wherever you find them. And drive them out from where they have driven you out. For, oppression, cruelty and persecution are even more severely destructive than the killing in battle. And fight not against them near the Sacred House that is a Symbol of unified submission of all mankind to their Creator, unless they attack you therein. But if they attack you there, then fight against them. Such is the reward of those who refuse to acknowledge and then violate the sanctity of the Sanctuary of Peace for all humanity. (The Sacred Masjid in Makkah must be a safe Sanctuary and a source of peace and security for all mankind (2:144-148), (3:96), (5:2), (5:97), (9:18), (22:25-28), (40:19), (48:25). ‹Qatl› = Kill = Bring low = Subdue = Fight = Attack = Slay).

Reshad Khalifa

You may kill those who wage war against you, and you may evict them whence they evicted you. Oppression is worse than murder. Do not fight them at the Sacred Masjid, unless they attack you therein. If they attack you, you may kill them. This is the just retribution for those disbelievers.

Rodwell

And kill them wherever ye shall find them, and eject them from whatever place they have ejected you; for civil discord is worse than carnage: yet attack them not at the sacred Mosque, unless they attack you therein; but if they attack you, slay them. Such the reward of the infidels.

Sale

And kill them wherever ye find them, and turn them out of that whereof they have dispossessed you, for temptation to idolatry is more grievous than slaughter: Yet fight not against them in the holy temple, until they attack you therein; but if they attack you, slay them there. This shall be the reward of the infidels.

Sher Ali

And slay these transgressors wherever you meet them and drive them out from where they have driven you out; for persecution is worst than slaying. And fight them not in and near the Sacred Mosque until they fight you therein. But if they fight you, then fight them. Such is the requital for the disbelievers.

Unknown German

Und tötet sie, wo immer ihr auf sie stoßt, und vertreibt sie von dort, von wo sie euch vertrieben; denn Verfolgung ist ärger als Totschlag. Bekämpft sie aber nicht bei der Heiligen Moschee, solange sie euch dort nicht angreifen. Doch wenn sie euch angreifen, dann kämpft wider sie; das ist die Vergeltung für die Ungläubigen.

V. Porokhova

Но с ними не воюй у стен Святой Мечети, ■ Пока они не трогают тебя, ■ А если все ж они начнут сраженье в этом месте, ■ Убей их, – ■ Таким должно быть воздаяние неверным.

Yakub Ibn Nugman

Көферләр сезгә каршы сугыш башласалар кайда очыратсагыз шунда үтерегез аларны һәм аларны өйләреннән чыгарыгыз, алар сезне чыгарган кеби, ягъни алар сезгә нинди золым кылсалар, сез дә аларга шулай җавап бирегез. Кәферләр мәсҗид Хәрам янында сезгә каршы сугыш башламасалар һәм сезне үтермәсәләр аларны аңда үтермәгез. Әгәр үзләре мәсҗид Хәрам тирәсендә сезгә каршы сугыш башласалар, ул вакытта аларны үтерегез! Көферләрнең һәм мөшрикләрнең җәзасы шулдыр.

جالندہری

اور ان کو جہاں پاؤ قتل کردو اور جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے (یعنی مکے سے) وہاں سے تم بھی ان کو نکال دو۔ اور (دین سے گمراہ کرنے کا) فساد قتل وخونریزی سے کہیں بڑھ کر ہے اور جب تک وہ تم سے مسجد محترم (یعنی خانہ کعبہ) کے پاس نہ لڑیں تم بھی وہاں ان سے نہ لڑنا۔ ہاں اگر وہ تم سے لڑیں تو تم ان کو قتل کرڈالو۔ کافروں کی یہی سزا ہے

طاہرالقادری

اور (دورانِ جنگ) ان (کافروں) کو جہاں بھی پاؤ مار ڈالو اور انہیں وہاں سے باہر نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا اور فتنہ انگیزی تو قتل سے بھی زیادہ سخت (جرم) ہے اور ان سے مسجدِ حرام (خانہ کعبہ) کے پاس جنگ نہ کرو جب تک وہ خود تم سے وہاں جنگ نہ کریں، پھر اگر وہ تم سے قتال کریں تو انہیں قتل کر ڈالو، (ایسے) کافروں کی یہی سزا ہے،

1 نظر برای “سوره البقرة (2) آیه 191

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.