سوره البقرة (2) آیه 197

قرآن، سوره البقرة (2) آیه 197

آیه پسین: سوره البقرة (2) آیه 198
آیه پیشین: سوره البقرة (2) آیه 196

عربی

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ وَ ما تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَ تَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوى وَ اتَّقُونِ يا أُولِي الأَْلْبابِ

بدون حرکات عربی

الحجّ أشهر معلومات فمن فرض فيهنّ الحجّ فلا رفث و لا فسوق و لا جدال في الحجّ و ما تفعلوا من خير يعلمه اللّه و تزوّدوا فإنّ خير الزّاد التّقوى و اتّقون يا أولي الألباب

خوانش

Alhajju ashhurun maAAloomatun faman farada feehinna alhajja fala rafatha wala fusooqa wala jidala fee alhajji wama tafAAaloo min khayrin yaAAlamhu Allahu watazawwadoo fa-inna khayra alzzadi alttaqwa waittaqooni ya olee al-albabi

آیتی

حج در ماههاي معيني است هر که در آن ماهها اين فريضه را ادا کند، بايدکه در اثناي آن جماع نکند و فسقي از او سر نزند و جنگ نکند هر کار نيکي که انجام مي دهيد خدا از آن آگاه است و توشه برداريد ، که بهترين توشه ها پرهيزگاري است اي خردمندان ، از من بترسيد

خرمشاهی

[موسم] حج ماه هاى معين و معلومى است، پس هر كس كه در آن ماه ها عهده دار حج شود، [بايد بداند كه] آميزش جنسى، و نافرمانى و مجادله در حج روا نيست; و هر خيرى كه انجام دهيد خداوند آن را مى داند; و توشه برگيريد [و بدانيد] كه بهترين توشه تقوى است، و اى خردمندان ا

کاویانپور

حج در ماه‏هاى معينى است. كسانى كه حج را بر خود فرض و واجب دانستند (بايد بدانند كه) آميزش با زنان و گناه كردن و جدال در حج به هيچ وجه جايز و روا نيست. هر عمل نيكى كه انجام دهيد، خدا از آن آگاه است. و توشه برگيريد كه بهترين توشه، همانا پرهيزكاريست. اى صاحبان عقل و بصيرت از من بترسيد.

انصاریان

حج در ماه های معین و معلومی است [شوال، ذوالقعده، ذوالحجه] پس کسی که در این ماه ها حج را [با احرام بستن و تلبیه] بر خود واجب کرد، [بداند که] در حج، آمیزش با زنان و گناه و جدال [جایز] نیست. و آنچه از کار خیر انجام دهید خدا می داند. و به نفع خود توشه برگیرید که بهترین توشه، پرهیزکاری است و ای صاحبانِ خرد! از من پروا کنید.

سراج

وقت حج ماه‏هاى معلوم (ماه شوال و ذو القعدة و ذو الحجه) است پس هر كه واجب كند بر خود در اين ماه‏ها حج را پس بايد جماع نكند و نه از حد شرع درگذرد (يا دروغ نگويد) و نه ستيزه كند در اثناى حج و آنچه مى‏كنيد از نيكوئى مى‏داند آن را خداى (و بر آن پاداش خواهد داد) و توشه برگيريد زيرا بهترين توشه‏ها پرهيزكارى است و بترسيد از من اى خردمندان

فولادوند

حجّ در ماههاى معينى است. پس هر كس در اين [ماه‏]ها، حجّ را [برخود] واجب گرداند، [بداند كه‏] در اثناى حجّ، همبسترى و گناه و جدال [روا] نيست، و هر كار نيكى انجام مى‏دهيد، خدا آن را مى‏داند، و براى خود توشه برگيريد كه در حقيقت، بهترين توشه، پرهيزگارى است، و اى خردمندان! از من پروا كنيد.

پورجوادی

حج در ماههاى معينى است، هر كس در آن ماهها خود را ملزم به انجام اين فريضه كرد، در اثناى حج از آميزش با زنان و فسق و جدال خوددارى كند و خدا از كار خيرى كه انجام دهيد آگاه است، زاد و توشه تهيه كنيد كه بهترين توشه پرهيزگارى است. اى خردمندان از من بترسيد.

حلبی

[وقت‏] حج، ماههاى معينى است و هر كس در آن [ماه‏ها] به حج برود بايد به زن نزديكى نكند و نافرمانى نكند و مجادله [و مناقشه‏] در حج نكند. و هر چه از نيكيها كنيد خدا بر آن آگاه است. و توشه [راه‏] برگيريد كه بهترين توشه پرهيزگارى است و از من بترسيد، اى خداوندان خرد.

اشرفی

حج ماه‏هاى معلوم است پس آنكه فرض گرداند در آنها حج را پس نه جماع است و نه فسق و نه جنگ در حج و آنچه كنيد از خوبى ميدانش خدا و توشه برگيريد پس بدرستيكه بهترين توشه پرهيزگاريست و بترسيد از من اى صاحبان خردها

خوشابر مسعود انصاري

[موسم‏] حج ماه‏هايى معلوم [و مشخص‏] اند، پس هر آن كس كه در [اين‏] ماه‏ها حج را عهده‏دار شد (احرام بست)، [بداند كه‏] در حج آميزش جنسى و بدكارى و مناقشه كردن [روا] نيست، و از [كار] نيك هر آنچه را كه انجام مى‏دهيد، خداوند آن را مى‏داند، و ره توشه، پرهيزگارى است. و اى خردمندان، از من پروا بداريد

مکارم

حج، در ماه‌های معینی است! و کسانی که (با بستن احرام، و شروع به مناسک حج،) حج را بر خود فرض کرده‌اند، (باید بدانند که) در حج، آمیزش جنسی با زنان، و گناه و جدال نیست! و آنچه از کارهای نیک انجام دهید، خدا آن را می‌داند. و زاد و توشه تهیه کنید، که بهترین زاد و توشه، پرهیزکاری است! و از من بپرهیزید ای خردمندان!

مجتبوی

حج در ماه‏هايى دانسته- شوال، ذو القعده و ذو الحجه- است، پس هر كه در آن ماه‏ها فريضه حج مى‏گزارد [بداند كه‏] در حج آميزش [با همسران‏] و نافرمانى خدا- به گفتن دروغ و دشنام و مانند اينها- و ستيزه نيست. و هر كار نيكى كه كنيد خدا آن را مى‏داند و توشه بر گيريد كه بهترين توشه پرهيزگارى است و اى خردمندان، از من پروا داشته باشيد.

مصباح زاده

حج ماه‏هاى معلوم است پس آنكه فرض گرداند در آنها حج را پس نه جماع است و نه فسق و نه جنگ در حج و آنچه كنيد از خوبى ميداندش خدا و توشه برگيريد پس بدرستى كه بهترين توشه پرهيزگاريست و بترسيد از من اى صاحبان خردها

معزی

حجّ ماه هائى است دانسته پس آنكه حجّ در آنها كند نه آميزش نه نافرمانى و نه ستيزه كردنى است در حج و آنچه خوبى كنيد ميداندش خدا و توشه برگيريد كه بهترين توشه ها تقوى است و بترسيد مرا اى خردمندان

قمشه ای

حجّ (واجب) در ماههایی معیّن است، پس هر که در این ماهها حج می‌گزارد بایست آنچه میان زن و شوهر رواست ترک کند و کار ناروا (مانند دروغ و بدگویی) را ترک کند و مجادله نکند، و شما هر کار نیک کنید خدا بر آن آگاه است و توشه (تقوا برای راه آخرت) برگیرید که بهترین توشه این راه تقواست و از من پروا کنید ای صاحبان عقل.

رشاد خليفه

حج بايد در ماه هاي مشخص انجام شود. هر كس عازم حج است بايد در ايام حج از آميزش جنسى، بدرفتاري و مجادله خودداري كند. هر كار نيكي انجام دهيد، خدا كاملاً از آن آگاه است. هنگامي كه توشه سفر خود را آماده مي كنيد، بهترين توشه، پرهيزكاري است. اي خردمندان، مرا در نظر داشته باشيد.

Literal

The pilgrimage (are in) known months, so who made the pilgrimage a the duty/specified on himself in them (the four known months), so no obscenity/indecency (intercourse) , and no debauchery , and no arguing/disputing in the pilgrimage, and what you make/do from goodness/generosity , God knows (of) it, and be provided (prepared), so that (the) provision’s best (is) the fear and obedience, and fear and obey Me, you (owners) of the pure minds/hearts .

Al-Hilali Khan

The Hajj (pilgrimage) is (in) the well-known (lunar year) months (i.e. the th month, the th month and the first ten days of the th month of the Islamic calendar, i.e. two months and ten days). So whosoever intends to perform Hajj therein by assuming Ihram), then he should not have sexual relations (with his wife), nor commit sin, nor dispute unjustly during the Hajj. And whatever good you do, (be sure) Allah knows it. And take a provision (with you) for the journey, but the best provision is At-

Arthur John Arberry

The Pilgrimage is in months well-known; whoso undertakes the duty of Pilgrimage in them shall not go in to his womenfolk nor indulge in ungodliness and disputing in the Pilgrimage. Whatever good you do, God knows it. And take provision; but the best provision is godfearing, so fear you Me, men possessed of minds!

Asad

The pilgrimage shall take place in the months appointed for it. And whoever undertakes the pilgrimage in those [months] shall, while on pilgrimage, abstain from lewd speech, from all wicked conduct, and from quarrelling; and whatever good you may do, God is aware of it. And make provision for yourselves – but, verily, the best of all provisions is God-consciousness: remain, then, conscious of Me, O you who are endowed with insight!

Dr. Salomo Keyzer

De bedevaart moet in de bekende maanden geschieden. Wie echter de bedevaart ondernemen wil, zal zich van den bijslaap moeten onthouden, even als van alle onrecht en krakeel gedurende de reis. Het goede echter wat gij doet, ziet God. Voorziet u van het noodige voor de reis, doch het meest noodige is vroomheid. Daarom vereert mij, gij die verstandig zijt.

Free Minds

The Pilgrimage is in the months which have been appointed. So whosoever decides to perform the Pilgrimage in them, then there shall be no sexual approach, nor vileness, nor baseless argument in the Pilgrimage. And any good that you do, God is aware of it; and bring provisions for yourselves, though the best provision is righteousness; and be aware of Me O people of understanding.

Hamza Roberto Piccardo

Il Pellegrinaggio avviene nei mesi ben noti. Chi decide di assolverlo, si astenga dai rapporti sessuali, dalla perversità e dai litigi durante il Pellegrinaggio. Allah conosce il bene che fate. Fate provviste, ma la provvista migliore è il timor di Allah, e temete Me, voi che siete dotati di intelletto.

Hilali Khan

The Hajj (pilgrimage) is (in) the well-known (lunar year) months (i.e. the 10th month, the 11th month and the first ten days of the 12th month of the Islamic calendar, i.e. two months and ten days). So whosoever intends to perform Hajj therein by assuming Ihram), then he should not have sexual relations (with his wife), nor commit sin, nor dispute unjustly during the Hajj. And whatever good you do, (be sure) Allah knows it. And take a provision (with you) for the journey, but the best provision is At-Taqwa (piety, righteousness, etc.). So fear Me, O men of understanding!

Kuliev E.

Хадж совершается в известные месяцы. Кто намеревается совершить хадж в эти месяцы, тот не должен вступать в половую близость, совершать грехи и вступать в споры во время хаджа. Что бы вы ни сделали доброго, Аллах знает об этом. Берите с собой припасы, но лучшим припасом является богобоязненность. Бойтесь же Меня, о обладающие разумом!

M.-N.O. Osmanov

Хаддж совершается в определенные месяцы. Тот, кто в эти месяцы решил совершить хаддж, не должен в этот период вступать в сношения [с женщиной], допускать греховнфе поступки и затевать ссоры. А о том, что вы сделаете доброго, Аллаху ведомо. Запасайтесь же на дорогу, ибо лучший припас – это благочестие. Бойтесь же Меня, о обладающие разумом!

Mohammad Habib Shakir

The pilgrimage is (performed in) the well-known months; so whoever determines the performance of the pilgrimage therein, there shall be no intercourse nor fornication nor quarrelling amongst one another; and whatever good you do, Allah knows it; and make provision, for surely the provision is the guarding of oneself, and be careful (of your duty) to Me, O men of understanding.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

The pilgrimage is (in) the well-known months, and whoever is minded to perform the pilgrimage therein (let him remember that) there is (to be) no lewdness nor abuse nor angry conversation on the pilgrimage. And whatsoever good ye do Allah knoweth it. So make provision for yourselves (Hereafter); for the best provision is to ward off evil. Therefore keep your duty unto Me, O men of understanding.

Palmer

The pilgrimage is (in) well-known months: whosoever then makes it incumbent on himself (let him have neither) commerce with women, nor fornication, nor a quarrel on the pilgrimage; and whatsoever of good ye do, God knoweth it; then provide yourself for your journey; but the best provision is piety. Fear ye me ye who possess minds.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Hac, bilinen aylardadır. Kim o aylarda haccı kendisine gerekli kılarsa hacda kadına yaklaşmak, kötülüğe sapmak, kavga ve çekişmeye girmek yoktur. İyilik olarak yaptığınızı Allah bilir. Azık edinin. Hiç kuşkusuz azığın en güzeli takvadır. Ey akıl ve gönül sahipleri, benden sakının!

Qaribullah

The pilgrimage is in the appointed months. (For) whosoever undertakes the pilgrimage there is no approaching (women), neither transgression nor disputing in the pilgrimage. Allah is Aware of whatever good you do. Provide well for yourselves, the best provision is piety. Fear Me, O owners of minds.

QXP

The Pilgrimage shall take place in the months made well known to mankind. Arrange it in a manner that people may get together from around the world and confer. Whoever participates in Pilgrimage shall refrain from intimate husband-wife relationship, misconduct and arguments throughout Hajj so that mutual consultation could take place in an amicable environment. Allah will acknowledge what you accomplish for the good of mankind. And do make provision for the entire number of days so that you don’t have to ask people for help, rather be able to help them. But remember that the most important and best provision is your good conduct. Be mindful of Me, O Men and women of understanding!

Reshad Khalifa

Hajj shall be observed in the specified months. Whoever sets out to observe Hajj shall refrain from sexual intercourse, misconduct, and arguments throughout Hajj. Whatever good you do, GOD is fully aware thereof. As you prepare your provisions for the journey, the best provision is righteousness. You shall observe Me, O you who possess intelligence.

Rodwell

Let the Pilgrimage be made in the months already known: whoever therefore undertaketh the Pilgrimage therein, let him not know a woman, nor transgress, nor wrangle in the Pilgrimage. The good which ye do, God knoweth it. And provide for your journey; but the best provision is the fear of God: fear me, then, O men of understanding!

Sale

The pilgrimage must be performed in the known months; whosoever therefore purposeth to go on pilgrimage therein, let him not know a woman, nor transgress, nor quarrel in the pilgrimage. The good which ye do, God knoweth it. Make provision for your journey; but the best provision is piety: And fear me, O ye of understanding.

Sher Ali

The months of the Pilgrimage are well known; so whoever determines to perform the Pilgrimage in these months should remember that there is to be no foul talk, nor any transgression, nor any quarreling during the Pilgrimage. And whatever good you do, ALLAH knows it. And furnish yourselves with necessary provisions for your journey and surely, the best provision is righteousness. And fear ME alone, O men of understanding.

Unknown German

Die Monate für die Pilgerfahrt sind wohlbekannt; wer also beschließt, die Pilgerfahrt dann zu vollziehen: keine sinnliche Begierde, keine Übertretung noch irgendein Streit während des Pilgerns! Und was ihr Gutes tut, Allah weiß es. Und verseht euch mit der (notwendigen) Zehrung; aber wahrlich, die beste Zehrung ist Rechtschaffenheit. Und fürchtet Mich (allein), ihr Verständigen.

V. Porokhova

Хадж совершайте в месяцы, известные для вас. ■ Тот, кто себе в обязанность вменил ■ Хадж совершить во время них, ■ От женщин должен воздержаться, ■ От нарушения благочестивых норм и от раздоров ■ На все указанное время. ■ И все хорошее, что вы ■ (По доброй воле) совершите, ■ Известно Господу. ■ Берите в путь с собой припасы, ■ А благочестье – лучшее из них, ■ И гнева Моего страшитесь, ■ О вы, в ком разумение живет!

Yakub Ibn Nugman

Хаҗ кылу мәгълүм булган айлар, ягъни Шәүвәл, Зүлкагьдә, һәм Зүлхиҗҗәнең ахыргы ун көннәре. Берәү хаҗ кылырга ниятләп ихрам багласа, хаҗ гамәлләре тәмам булганчы якынлык кылу, шәригатькә хыйлаф булган эшләрне эшләү һәм юлдашлар белән низаглашу һич дөрес булмый. Әгәр Аллаһуга итагать итеп изге эшләр эшләсәгез, Аллаһ ул эшләрегезне беләдер. Хаҗ сәфәренә чыкканда әйләнеп кайтырга җитәрлек мал белән юлга чыгыгыз! Ий гакыл ияләре Миннән куркыгыз!

جالندہری

حج کے مہینے (معین ہیں جو) معلوم ہیں تو شخص ان مہینوں میں حج کی نیت کرلے تو حج (کے دنوں) میں نہ عورتوں سے اختلاط کرے نہ کوئی برا کام کرے نہ کسی سے جھگڑے۔ اور جو نیک کام تم کرو گے وہ خدا کو معلوم ہوجائے گا اور زاد راہ (یعنی رستے کا خرچ) ساتھ لے جاؤ کیونکہ بہتر (فائدہ) زاد راہ (کا) پرہیزگاری ہے اور اے اہل عقل مجھ سے ڈرتے رہو

طاہرالقادری

حج کے چند مہینے معیّن ہیں (یعنی شوّال، ذوالقعدہ اور عشرہء ذی الحجہ)، تو جو شخص ان (مہینوں) میں نیت کر کے (اپنے اوپر) حج لازم کرلے تو حج کے دنوں میں نہ عورتوں سے اختلاط کرے اور نہ کوئی (اور) گناہ اور نہ ہی کسی سے جھگڑا کرے، اور تم جو بھلائی بھی کرو اﷲ اسے خوب جانتا ہے، اور (آخرت کے) سفر کا سامان کرلو، بیشک سب سے بہترزادِ راہ تقویٰ ہے، اور اے عقل والو! میرا تقویٰ اختیار کرو،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

این وب‌گاه برای کاهشِ هرزنامه‌ها از Akismet استفاده می‌کند. در موردِ نحوهٔ پردازشِ داده‌هایِ دیدگاهتان بیشتر بدانید.