سوره المائدة (5) آیه 101

قرآن، سوره المائدة (5) آیه 101

آیه پسین: سوره المائدة (5) آیه 102
آیه پیشین: سوره المائدة (5) آیه 100

عربی

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَ إِنْ تَسْئَلُوا عَنْها حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْها وَ اللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ

بدون حرکات عربی

يا أيّها الّذين آمنوا لا تسئلوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم و إن تسئلوا عنها حين ينزّل القرآن تبد لكم عفا اللّه عنها و اللّه غفور حليم

خوانش

Ya ayyuha allatheena amanoo la tas-aloo AAan ashyaa in tubda lakum tasu/kum wa-in tas-aloo AAanha heena yunazzalu alqur-anu tubda lakum AAafa Allahu AAanha waAllahu ghafoorun haleemun

آیتی

اي کساني که ايمان آورده ايد ، از چيزهايي که چون براي شما آشکار شوند، اندوهگينتان مي کنند ، مپرسيد و اگر سؤال از آنها را واگذاريد تا به هنگام نزول قرآن ، برايتان آشکار خواهد شد خدا از آنها عفو کرده است که آمرزنده و بردبار است

خرمشاهی

اى مؤمنان از چيزهايى پرسوجو نكنيد كه چون بر شما آشكار شود، شما را اندوهگين كند، و اگر در زمانى كه قرآن نازل مى گردد، پرسوجو كنيد، [حكم و تكليف شاق آن] بر شما آشكار مى گردد; خداوند از آن گذشته است و خدا آمرزگار مهربان است.

کاویانپور

اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، از چيزها و مسائلى سؤال نكنيد كه اگر براى شما آشكار شود، ناراحت مى‏شويد و اگر بهنگام نزول آيات قرآن از آنها سؤال كنيد، براى شما روشن خواهد شد. خدا آنها را بخشيده و گذشت كرده است. خدا همواره آمرزنده مهربان و با گذشت است.

انصاریان

ای اهل ایمان! از احکام و معارفی [که شریعت اسلام از بیان آنها خودداری می کند و خدا هم به خاطر آسان گرفتن بر بندگانْ نهی و امری نسبت به آنها ندارد] مپرسید؛ که اگر برای شما آشکار شود، غمگینتان کند. و اگر هنگامی که قرآن نازل می شود از آنها بپرسید، برای شما روشن می شود. خدا از [اینکه شما را به] آن احکام و معارف [که باعث غم و اندوه شماست مُکلّف کند] گذشت کرد؛ و خدا بسیار آمرزنده و بردبار است.

سراج

اى آنانكه ايمان آورده‏ايد نپرسيد از چيزها (از مطالبى) كه اگر (جواب آن) آشكار شود براى شما بد حال مى‏كند شما را و اگر بپرسيد از آن چيزها هنگام فرود آمدن قرآن آشكار مى‏شود براى شما و عفو كرد خدا از آن سؤالها و خدا آمرزگار و بردبار است

فولادوند

اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، از چيزهايى كه اگر براى شما آشكار گردد شما را اندوهناك مى‏كند مپرسيد. و اگر هنگامى كه قرآن نازل مى‏شود، در باره آنها سؤال كنيد، براى شما روشن مى‏شود. خدا از آن [پرسشهاى بيجا] گذشت، و خداوند آمرزنده بردبار است.

پورجوادی

اى مؤمنان از چيزهايى نپرسيد كه اگر بر شما آشكار شود غمگينتان مى‏كند و اگر پرسش آن را به هنگام نزول قرآن واگذاريد قرآن براى شما بيان مى‏كند، خداوند از آنچه بود درگذشت و او آمرزنده بردبار است.

حلبی

اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، از چيزهايى مپرسيد كه چون براى شما آشكار شود شما را بد آيد و اگر از آنها بپرسيد هنگامى كه قرآن نازل مى‏شود، [جواب آنها] برايتان آشكار مى‏گردد، خدا [شما را از سؤالهاى پيشين‏] عفو كرد و خدا آمرزگار بردبار است.

اشرفی

اى آن كسانيكه گرويديد مپرسيد از چيزهائى كه اگر آشكار شود مر شما را بد آيد شما را و اگر بپرسيد از آن هنگاميكه فرو فرستاده ميشود قرآن آشكار شود مر شما را درگذشت خدا از آن و خدا آمرزنده بردبار است

خوشابر مسعود انصاري

اى مؤمنان، از چيزهايى مپرسيد كه اگر براى شما آشكار شود، شما را اندوهگين كند، و اگر وقتى كه قرآن فرو فرستاده مى‏شود، از آن بپرسيد، [سختى آن‏] برايتان آشكار خواهد شد. خداوند از آنها (سؤالات) در گذشت، و خداوند آمرزنده بردبار است

مکارم

ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از چیزهایی نپرسید که اگر برای شما آشکار گردد، شما را ناراحت می‌کند! و اگر به هنگام نزول قرآن، از آنها سؤال کنید، برای شما آشکار می‌شود؛ خداوند آنها را بخشیده (و نادیده گرفته) است. و خداوند، آمرزنده و بردبار است.

مجتبوی

اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، از چيزهايى مپرسيد كه اگر براى شما آشكار شود شما را بد آيد و اندوهگين كند، و اگر [به اصرار] از آنها بپرسيد آنگاه كه قرآن فرومى‏آيد براى شما آشكار مى‏گردد [و از عهده آن بيرون نتوانيد آمد]. خداوند از آنها- پرسشهاى بيجا- درگذشت و خدا آمرزگار و بردبار است.

مصباح زاده

اى آن كسانى كه گرويديد مپرسيد از چيزهائى كه اگر آشكار شود مر شما را بد آيد شما را و اگر بپرسيد از آن هنگامى كه فرو فرستاده ميشود قرآن آشكارا شود مر شما را در گذشت خدا از آن و خدا آمرزنده بردبار است

معزی

اى آنان كه ايمان آورديد نپرسيد از چيزهائى كه اگر فاش شود براى شما بد آيد شما را و اگر بپرسيد از آنها هنگامى كه فرود آيد قرآن فاش شود براى شما درگذشت خدا از آنها و خدا است آمرزنده بردبار

قمشه ای

ای اهل ایمان، هرگز از چیزهایی مپرسید که اگر فاش گردد شما را زشت و بد می‌آید و غمناک می‌کند، و اگر پرسش آن را به هنگام نزول آیات قرآن واگذارید برای شما (هر چه مصلحت است) آشکار می‌گردد. خدا از عقاب سؤالات بی‌جای شما درگذشت، و خدا بخشنده و بردبار است.

رشاد خليفه

اي کساني که ايمان آورده ايد، در مورد چيزهايي نپرسيد که اگر پيش از موقع بر شما آشکار شوند، شما را آزار دهند. اگر در نور قرآن درباره آنها سئوال کنيد، براي شما واضح خواهد شد. خدا عمداً از آنها چشم پوشي کرده است. خداست آمرزنده، باگذشت.

Literal

You, you those who believed, do not question/ask about things, if (it) appears to you, it harms you , and if you ask/question about it a time (when) the Koran descends (it) appears to you, God forgave/pardoned about it, and God (is) forgiving/clement.

Al-Hilali Khan

O you who believe! Ask not about things which, if made plain to you, may cause you trouble. But if you ask about them while the Quran is being revealed, they will be made plain to you. Allah has forgiven that, and Allah is OftForgiving, Most Forbearing.

Arthur John Arberry

O believers, question not concerning things which, if they were revealed to you, would vex you; yet if you question concerning them when the Koran is being sent down, they will be revealed to you. God has effaced those things; for God is All-forgiving, All-clement.

Asad

O YOU who have attained to faith! Do not ask about cumulation of water, the classical commentators and jurists agree in that the above ordinance comprises all water-game, whether derived from seas, rivers, lakes or ponds (Tabari). The pronoun in ta’dmuhu (lit., «its food») relates to the word bahr, and thus indicates the fish and other marine animals which may have been cast forth by the waves onto the shore (Tabari, Razi). Zamakhshari, however, regards the pronoun as relating to the object of the game (sayd) as such, and, consequently, understands the phrase as meaning «the eating thereof». Either of these two readings is agreeable with the text inasmuch as the above verse lays down that all kinds of water-game are lawful to a believer – even if he is in the state of pilgrimage – whereas hunting on land (sayd al-barn) iis forbidden to the pilgrim. matters which, if they were to be made manifest to you [in terms of law], might cause you hardship;» for, if you should ask about them while the Qur’dn is being revealed, they might [indeed] be made manifest to you [as laws]. ‹Z› God has absolved [you from any obligation] in this respect: for God is much-forgiving, forbearing.»

Dr. Salomo Keyzer

O ware geloovigen! onderzoekt niet zulke dingen, die, als zij u werden verklaard, u smart zouden veroorzaken; maar indien gij daaromtrent ondervraagt op het tijdstip waarop de Koran geheel zal zijn geopenbaard, zullen zij u verklaard worden, God vergeeft uwe nieuwsgierigheid; want God is vergevingsgezind en genadig.

Free Minds

O you who believe, do not ask about things which, if revealed to you, would harm you; and if you ask about them after the Quran has been sent down, then they will become clear to you. God pardons for them, and God is Forgiving, Compassionate.

Hamza Roberto Piccardo

O voi che credete, non fate domande su cose che, se vi fossero spiegate, vi dispiacerebbero. Se farete domande in proposito, vi saranno spiegate dopo che il Corano sarà disceso [per intero]. Allah vi perdonerà, poiché Allah è perdonatore, paziente.

Hilali Khan

O you who believe! Ask not about things which, if made plain to you, may cause you trouble. But if you ask about them while the Quran is being revealed, they will be made plain to you. Allah has forgiven that, and Allah is OftForgiving, Most Forbearing.

Kuliev E.

О те, которые уверовали! Не спрашивайте о вещах, которые огорчат вас, если станут вам известны. А ведь они станут вам известны, если вы спросите о них, когда ниспосылается Коран. Аллах простил вам это, ибо Аллах – Прощающий, Выдержанный.

M.-N.O. Osmanov

О вы, которые уверовали! Не спрашивайте о том, что огорчит вас, коли станет вам известно. Если вы спросите [в тот миг], когда ниспосылается Коран, то это прояснится для вас. Аллах простил вам это, ибо Аллах – прощающий, милостивый.

Mohammad Habib Shakir

O you who believe! do not put questions about things which if declared to you may trouble you, and if you question about them when the Quran is being revealed, they shall be declared to you; Allah pardons this, and Allah is Forgiving, Forbearing.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

O ye who believe! Ask not of things which, if they were made unto you, would trouble you; but if ye ask of them when the Qur’an is being revealed, they will be made known unto you. Allah pardoneth this, for Allah is Forgiving, Clement.

Palmer

O ye who believe! ask not about things which if they be shown to you will pain you; but if ye ask about them when the (whole) Qur’an is revealed, they shall be shown to you. God pardons that, for God is forgiving and clement.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Ey iman sahipleri! Size açıklandığında canınızı sıkacak şeylerle ilgili soru sormayın. Kur’an indirilmekte iken onları sorarsanız size açıklanır. Allah onlardan vazgeçmiştir. Allah Gafûr’dur, Halîm’dir.

Qaribullah

Believers, do not ask about things that if they appeared to you, would only upset you; but if you ask about them when the Koran is being sent down, they shall be made plain to you. Allah will pardon it; Allah is Forgiving, Clement.

QXP

O You who have chosen to be graced with belief! Ask not unnecessary details of the things as the Israelites did to Moses about the cow. This attitude may bring unpleasant consequences for you. But if you ask them as the Qur’an is being revealed, the minor details of Ordinances might be given which will be hard for you to follow. The general rule has been given that all pure and good things are Permissible to you. Your questions are very clearly answered in the Qur’an (5:15), (15:1), (22:40). Allah has absolved you in this respect for Allah is Forgiving, Clement. (The Qur’an is for all times, and while the basic Laws and Principles remain immutable, minor details are intended to be flexible according to temporal and spatial requirements (11:1). «This day I have perfected your DEEN for you, completed My favor upon you, and chosen for you Islam as the System of Life» (5:3)).

Reshad Khalifa

O you who believe, do not ask about matters which, if revealed to you prematurely, would hurt you. If you ask about them in light of the Quran, they will become obvious to you. GOD has deliberately overlooked them. GOD is Forgiver, Clement.

Rodwell

O believers! ask us not of things which if they were told might only pain you; but if ye ask of such things when the entire Koran shall have been sent down, they will be declared to you: God will pardon you for this, for God is Forgiving, Gracious.

Sale

O true believers, inquire not concerning things, which, if they be declared unto you, may give you pain; but if ye ask concerning them when the Koran is sent down, they will be declared unto you: God pardoneth you as to these matters; for God is ready to forgive, and gracious.

Sher Ali

O ye who believe ! ask not about things which, if revealed to you, would cause you trouble, though if you ask about them while the Qur’an is being sent down they will be revealed to you. ALLAH has left them out on purpose. And ALLAH is Most Forgiving and Forbearing.

Unknown German

O die ihr glaubt! Fragt nicht nach Dingen, die, würden sie euch enthüllt, euch unangenehm wären; und wenn ihr danach fragt zur Zeit da der Koran niedergesandt wird, werden sie euch doch klar. Allah hat sie ausgelassen; und Allah ist allverzeihend, nachsichtig.

V. Porokhova

О вы, кто верует! Не спрашивайте о вещах, ■ Что могут принести вам огорченье, ■ Если открыты будут вам. ■ А если спросите о тех вещах, (что вам неЯсны), ■ В то время, когда вам низводится Коран, ■ Они вам будут с ясностью открыты. ■ Аллах простит за это вас, – ■ Прощающ Он и (в наказаниях) воздержан!

Yakub Ibn Nugman

Ий мөэминнәр! Тиешсез сораулар бирмәгез, әгәр сорауыгызга җавап бирелсә – ул җавап сезне кайгыга салыр, әгәр Коръән иңеп торган вакытта яшерен нәрсәләр турында сорасагыз аның җәвабы бирелер, тиешсез нәрсәләр турында сораганнарыңызны Аллаһ гафу итте инде, сорамагыз! Аллаһ ярлыкаучы, юаш.

جالندہری

مومنو! ایسی چیزوں کے بارے میں مت سوال کرو کہ اگر (ان کی حقیقتیں) تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں اور اگر قرآن کے نازل ہونے کے ایام میں ایسی باتیں پوچھو گے تو تم پر ظاہر بھی کر دی جائیں گی (اب تو) خدا نے ایسی باتوں (کے پوچھنے) سے درگزر فرمایا ہے اور خدا بخشنے والا بردبار ہے

طاہرالقادری

اے ایمان والو! تم ایسی چیزوں کی نسبت سوال مت کیا کرو (جن پر قرآن خاموش ہو) کہ اگر وہ تمہارے لئے ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں مشقت میں ڈال دیں (اور تمہیں بری لگیں)، اور اگر تم ان کے بارے میں اس وقت سوال کرو گے جبکہ قرآن نازل کیا جا رہا ہے تو وہ تم پر (نزولِ حکم کے ذریعے ظاہر (یعنی متعیّن) کر دی جائیں گی (جس سے تمہاری صواب دید ختم ہو جائے گی اور تم ایک ہی حکم کے پابند ہو جاؤ گے)۔ اللہ نے ان (باتوں اور سوالوں) سے (اب تک) درگزر فرمایا ہے، اور اللہ بڑا بخشنے والا بردبار ہے،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.