سوره المائدة (5) آیه 108

قرآن، سوره المائدة (5) آیه 108

آیه پسین: سوره المائدة (5) آیه 109
آیه پیشین: سوره المائدة (5) آیه 107

عربی

ذلِكَ أَدْنى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهادَةِ عَلى وَجْهِها أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمانٌ بَعْدَ أَيْمانِهِمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اسْمَعُوا وَ اللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ

بدون حرکات عربی

ذلك أدنى أن يأتوا بالشّهادة على وجهها أو يخافوا أن تردّ أيمان بعد أيمانهم و اتّقوا اللّه و اسمعوا و اللّه لا يهدي القوم الفاسقين

خوانش

Thalika adna an ya/too bialshshahadati AAala wajhiha aw yakhafoo an turadda aymanun baAAda aymanihim waittaqoo Allaha waismaAAoo waAllahu la yahdee alqawma alfasiqeena

آیتی

اين شيوه نزديک تر به آن است که هم شهادت را بر وجه خود ادا کنند ياپس از سوگند خوردن از رد سوگندهايشان بترسند از خدا بترسيد و گوش فرا داريد خدا مردم نافرمان را هدايت نمي کند

خرمشاهی

اين نزديكتر است به آنكه شهادت را چنانكه بايد و شايد ادا كنند، يا [شاهدان] بترسند كه مبادا سوگندى بعد از آن سوگند آنان [و بر خلاف آنان] به ميان آيد; و از خداوند پروا كنيد و گوش شنوا داشته باشيد و [بدانيد كه] خداوند نافرمانان را هدايت نمى كند.

کاویانپور

اين كار سبب ميشود كه بحق گواهى دهند و يا بترسند از اينكه سوگندهايى جاى سوگندهاى آنان را بگيرد (و دروغشان آشكار شود) از خدا بترسيد و گوش فرا دهيد و خدا هرگز مردم مفسد را هدايت نمى‏كند.

انصاریان

این [حکم به ترتیبی که خدا برای شما مقرّر کرده] برای اینکه شاهدان شهادت را به صورتی درست و صحیح ادا کنند یا بترسند، [از اینکه مشتشان باز شود و سوگندشان مورد توجه قرار نگیرد] و حقّ سوگندشان به دیگران برگردانده شود، به حقیقت نزدیک تر است. و از خدا پروا کنید و [فرمان هایش را] بشنوید؛ و خدا گروه فاسقان را هدایت نمی کند.

سراج

اين (قسم دادن گواه) نزديكتر است به اين كه گواهان بيايند بگواهى دادن بر وجهى كه حق آنست يا نزديكتر است به اين كه بترسند از آنكه رد شود سوگند بر اولياى ميت بعد از سوگند آن دو ذمى و بترسيد از خدا و بشنويد (فرمانش را) و خدا راه ننمايد گروه نافرمانان را

فولادوند

اين [روش‏] براى اينكه شهادت را به صورت درست ادا كنند، يا بترسند كه بعد از سوگندخوردنشان، سوگندهايى [به وارثان ميت‏] برگردانده شود، [به صواب‏] نزديكتر است. و از خدا پروا داريد، و [اين پندها را] بشنويد، و خدا گروه فاسقان را هدايت نمى‏كند.

پورجوادی

اين روش بر صورت حقيقى اداى شهادت نزديكتر است و يا از اين كه بترسند كه مبادا سوگندهايشان رد شود. از خدا بترسيد و گوش فرا داريد كه او فاسقان را هدايت نمى‏كند.

حلبی

اين نزديكتر است به آنكه شهادت، آن گونه كه بايد [ادا شود] يا بترسند كه سوگندان آنها نيز پس از سوگند آنان [گواهان قبلى‏] رد شود. و از خدا بترسيد و [پند او را] بشنويد و خدا گروه تبهكاران را هدايت نمى‏كند.

اشرفی

آن نزديكتر است به آنكه بيارند گواهى را بر وجهش يا بترسند كه رد كرده شود سوگندهائى بعد از سوگندهاشان و بترسيد از خدا و بشنويد و خدا هدايت نمى‏كند گروه فاسقان را

خوشابر مسعود انصاري

اين [روش‏] به آنكه گواهى را به گونه درستش در ميان آرند و يا بترسند از آنكه سوگندهايى پس از سوگندهاى آنان [به وارثان‏] برگردانده شود، نزديكتر است و از خداوند پروا بداريد و [فرمان او را] بشنويد و [بدانيد] كه خداوند گروه فاسقان را هدايت نمى‏كند

مکارم

این کار، نزدیکتر است به اینکه گواهی بحق دهند، (و از خدا بترسند،) و یا (از مردم) بترسند که (دروغشان فاش گردد، و) سوگندهایی جای سوگندهای آنها را بگیرد. از (مخالفت) خدا بپرهیزید، و گوش فرا دهید! و خداوند، جمعیّت فاسقان را هدایت نمی‌کند.

مجتبوی

اين [روش‏] نزديكتر است به اينكه آنگونه كه بايد گواهى دهند يا بترسند كه سوگندهايى پس از سوگندهاى ايشان [بر مدعيان‏] ردّ كرده شود- و در نتيجه دروغشان آشكار شده رسوا گردند- و از خدا پروا كنيد و [به فرمان او] گوش فرا داريد و خداوند گروه بدكاران نافرمان را راه ننمايد،

مصباح زاده

آن نزديكتر است به آنكه بيارند گواهى را بر وجهش يا بترسند كه رد كرده شود سوگندهائى بعد از سوگندهاشان و بترسيد از خدا و بشنويد و خدا هدايت نمى‏كند گروه فاسقان را

معزی

اين است نزديكتر كه بيارند گواهى را بر گونه آن يا بترسند كه ردّ شود سوگندهائى پس از سوگندهاى ايشان و بترسيد خدا را و بشنويد و خدا هدايت نكند گروه نافرمانان را

قمشه ای

این گونه که بیان شد نزدیکتر به آن است که شهادت را بر وجه خود ادا کنند، یا از اینکه باز قسم را (اوصیاء بر ورثه) رد کنند بیمناک باشند. و از خدا بترسید و (سخن حق را) بشنوید، و خدا مردم بدکار را هدایت نخواهد کرد.

رشاد خليفه

اين شيوه مناسب ترى است كه آنها را تشويق كند تا شهادت درستى بدهند، بترسند از اينكه قسمشان مانند شاهدان قبلى پذيرفته نشود. خدا را در نظر داشته باشيد و گوش فرا دهيد. خدا ستمكاران را هدايت نمى كند.

Literal

That (is) nearer that they come with the testimony/certification on its face/direction , or they fear that oaths be returned after their oaths, and fear and obey God and hear/listen, and God does not guide the nation the debauchers .

Al-Hilali Khan

That should make it closer (to the fact) that their testimony would be in its true nature and shape (and thus accepted), or else they would fear that (other) oaths would be admitted after their oaths. And fear Allah and listen ( with obedience to Him). And Allah guides not the people who are Al-Fasiqoon (the rebellious and disobedient).

Arthur John Arberry

So it is likelier that they will bear testimony in proper form, or else they will be afraid that after their oaths, oaths may be rebutted. Fear God, and hearken; God guides not the people of the ungodly.

Asad

Thus it will be more likely that people will offer testimony in accordance with the truth-or else they will [have cause to] fear that their oaths will be refuted by the oaths of others.’29 Be, then, conscious of God, and hearken [unto Him]: for God does not bestow His guidance upon iniquitous folk.

Dr. Salomo Keyzer

Dit zal gemakkelijker zijn, dat de menschen eene getuigenis afleggen overeenkomstig hare ware bedoeling, of zij zullen vreezen, dat een andere eed na hunnen eed mocht worden afgelegd. Vreest daarom God en luistert; want God leidt de onrechtvaardigen niet.

Free Minds

This is best so that they would bring the testimony on its face value, for fear that their oaths would be discarded after being made. And be aware of God, and listen; God does not guide the wicked people.

Hamza Roberto Piccardo

Questo sarà il modo più sicuro perché gli uomini testimonino sul loro onore, temendo che venga rifiutata una testimonianza dopo che avranno giurato. Temete Allah e ascoltate. Allah non guida gli ingiusti.

Hilali Khan

That should make it closer (to the fact) that their testimony would be in its true nature and shape (and thus accepted), or else they would fear that (other) oaths would be admitted after their oaths. And fear Allah and listen ( with obedience to Him). And Allah guides not the people who are Al-Fasiqoon (the rebellious and disobedient).

Kuliev E.

Поступить так лучше для того, чтобы они принесли истинное свидетельство или устрашились того, что другие клятвы будут принесены после их клятв. Бойтесь Аллаха и слушайте! Аллах не ведет прямым путем людей нечестивых.

M.-N.O. Osmanov

Такой способ свидетельствования предпочтителен. А иначе им придется опасаться, что будут произнесены [другие] клятвы после их клятв. Бойтесь же Аллаха и слушайте [Его]! Ведь Аллах не ведет прямым путем нечестивцев.

Mohammad Habib Shakir

This is more proper in order that they should give testimony truly or fear that other oaths be given after their oaths; and be careful of (your duty to) Allah, and hear; and Allah does not guide the transgressing people.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Thus it is more likely that they will bear true witness or fear that after their oaths the oaths (of others) will be taken. So be mindful of your duty (to Allah) and hearken. Allah guideth not the froward folk.

Palmer

thus is it easier for men to bear testimony according to the purport thereof, else must they fear lest an oath be given to rebut their own oath; but let them fear God and listen, for God guides not the people who do ill.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

İşte bu yol, tanıklığı gereğince yerine getirmelerine, yemin etmelerinden sonra yeminlerinin reddedileceğinden korkmalarına en yarayışlı olandır. Allah’tan sakının ve söylenene kulak verin. Allah, sapıklar topluluğunu doğruya ve güzele kılavuzlamaz.

Qaribullah

So it is likelier that they will bear testimony in proper form, or else they will be afraid that oaths may be rejected after their oaths. Fear Allah, and listen; Allah does not guide the people of the evildoers.

QXP

This procedure will encourage an honest testimony to begin with. The first witnesses will be more likely to bear true witness fearing that after their oath, the oath of others might be taken. Be mindful of Allah’s Laws, and listen. Allah does not guide those who decide to drift away from the Straight Path.

Reshad Khalifa

This is more apt to encourage an honest testimony on their part, fearing that their oath may be disregarded like that of the previous witnesses. You shall observe GOD and listen. GOD does not guide the wicked.

Rodwell

Thus will it be easier for men to bear a true witness, or fear lest after their oath another oath be given. Therefore fear God and hearken; for God guideth not the perverse.

Sale

This will be easier, that men may give testimony according to the plain intention thereof, or fear least a different oath be given, after their oath. Therefore fear God, and hearken; for God directeth not the unjust people.

Sher Ali

Thus it is more likely that they will give evidence according to facts or that they will fear that other oaths will be taken after their oaths. And fear ALLAH and hearken. And ALLAH guides not the disobedient people.

Unknown German

So ist es wahrscheinlicher, daß sie wahres Zeugnis ablegen oder daß sie fürchten, es möchten andere Eide gefordert werden nach ihren Eiden. Und fürchtet Allah und höret! Denn Allah weist nicht dem ungehorsamen Volk den Weg.

V. Porokhova

Сие есть лучший (путь) ■ (Заставить их) давать свидетельство по сути (дела), ■ Чтобы они испытывали страх, ■ Что вслед за (лживостью) их клятв ■ Опять потребуются клятвы. ■ А потому благочестивы будьте вы ■ И слушайте (установления) Аллаха, – ■ Ведь Он неправедным (из вас) ■ Стезю прямую не укажет.

Yakub Ibn Nugman

Мәетнең васыяте хакындагы шәһадәттә күрсәтелгән хөкемебез – шаһитләрнең турылык илә шаһит булулары өчен иң якын бер юл, яки шәһитлек эшләрендә ялган сөйләүләре сәбәпле эш икенче гадел шәһитләргә тапшырылгач, хыянәтләре өскә чыгып хурлыкка төшүдән курыксыннар өчен гадел хөкемдер. Аллаһудан куркыгыз – аның гадел хөкемнәрен бозудан сакланыгыз һәм сезнең файдагызга сөйләгән сүзләрен тыңлагыз! Аллаһу тәгалә, хыянәтче фәсыйкларны туры юлга күндерми.

جالندہری

اس طریق سے بہت قریب ہے کہ یہ لوگ صحیح صحیح شہادت دیں یا اس بات سے خوف کریں کہ (ہماری) قسمیں ان کی قسموں کے بعد رد کر دی جائیں گی اور خدا سے ڈرو اور اس کے حکموں کو (گوشِ ہوش سے) سنو اور خدا نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا

طاہرالقادری

یہ (طریقہ) اس بات سے قریب تر ہے کہ لوگ صحیح طور پر گواہی ادا کریں یا اس بات سے خوفزدہ ہوں کہ (غلط گواہی کی صورت میں) ان کی قََسموں کے بعد (وہی) قَسمیں (زیادہ قریبی ورثاء کی طرف) لوٹائی جائیں گی، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور (اس کے احکام کو غور سے) سنا کرو، اور اللہ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.