سوره المائدة (5) آیه 109

قرآن، سوره المائدة (5) آیه 109

آیه پسین: سوره المائدة (5) آیه 110
آیه پیشین: سوره المائدة (5) آیه 108

عربی

يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ ما ذا أُجِبْتُمْ قالُوا لا عِلْمَ لَنا إِنَّكَ أَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ

بدون حرکات عربی

يوم يجمع اللّه الرّسل فيقول ما ذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنّك أنت علاّم الغيوب

خوانش

Yawma yajmaAAu Allahu alrrusula fayaqoolu matha ojibtum qaloo la AAilma lana innaka anta AAallamu alghuyoobi

آیتی

روزي که خدا پيامبران را گرد آورد و بپرسد که دعوت شما را چگونه پاسخ ، دادند ؟ گويند : ما را هيچ دانشي نيست ، که دانا به غيب تو هستي

خرمشاهی

روزى [فرا رسد] كه خداوند پيامبران را گرد آورد و بپرسد كه [امتتان] چه پاسخى به شما دادند؟ گويند ما علمى [به حقيقت امر] نداريم; تويى كه داناى رازهاى نهانى.

کاویانپور

از روزى بترسيد كه خدا پيامبران را جمع ميكند و به آنان مى‏گويد: مردم در برابر دعوت شما چه جوابى به شما داده‏اند؟ آنان مى‏گويند: ما چيزى نمى‏دانيم تو خود از تمام اسرار آگاهى.

انصاریان

[از] روزی [پروا کنید] که خدا پیامبران را جمع می کند، و [به آنان] می فرماید: [در برابر دعوتتان به اجرای دستورهای خدا] چه پاسخی به شما داده شد؟ گویند: ما را [در برابرِ دانشِ تو] هیچ دانشی نیست؛ یقیناً تویی که به نهان ها بسیار دانایی.

سراج

(بياد آور) روزى را كه گرد آورد خداى پيمبران را پس گويد (بديشان) چيست آنچه امتان به شما پاسخ دادند (پيمبران) گويند هيچ دانشى نيست ما را زيرا تو خود داناى پوشيده هائى (و مى‏دانى كه آنها چه كردند با ما در ظاهر و چه در دل نهان داشتند)

فولادوند

[ياد كن‏] روزى را كه خدا پيامبران را گرد مى‏آورد؛ پس مى‏فرمايد: «چه پاسخى به شما داده شد؟» مى‏گويند: «ما را هيچ دانشى نيست. تويى كه داناى رازهاى نهانى.»

پورجوادی

روزى كه خدا پيامبران را گرد آورد، بپرسد چگونه دعوت شما را اجابت كردند؟ گويند: ما را علمى نيست، تو خود داناى رازهاى نهانى.

حلبی

روزى كه خدا پيامبران را گرد آورد، پس گويد: چه پاسخ شنيديد؟ گويند: ما را دانشى نيست، براستى تو خود داناى نهانى‏ها هستى.

اشرفی

روزى كه جمع ميكند خدا رسولان را پس ميگويد چه چيز اجابت كرده شديد گويند نيست دانشى از براى ما بدرستيكه تو توئى داناى نهانيها

خوشابر مسعود انصاري

روزى كه خداوند پيامبران را گرد آورد، آن گاه بگويد: [در برابر دعوت حقّ‏] چه پاسخى شنيديد. گويند: علمى نداريم. بى گمان تو داناى امور پنهانى

مکارم

(از) روزی (بترسید) که خداوند، پیامبران را جمع می‌کند، و به آنها می‌گوید: «(در برابر دعوت شما،) چه پاسخی به شما داده شد؟»، می‌گویند: «ما چیزی نمی‌دانیم؛ تو خود، از همه اسرار نهان آگاهی.»

مجتبوی

روزى كه خدا پيامبران را فراهم آورد و گويد: [دعوت‏] شما را چه پاسخ دادند؟ گويند: ما را دانشى نيست، همانا تويى داناى نهانها.

مصباح زاده

روزى كه جمع ميكند خدا رسولان را پس ميگويد چه چيز اجابت كرده شديد گويند نيست دانشى از براى ما بدرستى كه تو توئى داناى نهانيها

معزی

روزى كه گردآرد خدا پيامبران را پس گويد چه چيز پاسخ داده شديد گويند نيست علمى ما را همانا توئى تو داننده نهانها

قمشه ای

روزی که خدا همه پیغمبران را جمع گرداند و آن گاه گوید: چگونه امت از دعوت شما اجابت کردند؟گویند: ما نمی‌دانیم، تویی که به باطن همه کاملاً دانایی.

رشاد خليفه

روزي خواهد آمد که خدا رسولان را احضار خواهد کرد و از ايشان سئوال نمايد: چگونه به شما پاسخ دادند؟ آنها خواهند گفت: ما هيچ دانشي نداريم. تويي که بر تمام اسرار دانايي.

Literal

A day God gathers/collects the messengers, so he says: «What were you answered/replied?» They said: «No knowledge for us, that you (are) knower (of) the unseens/hiddens (unknown).»

Al-Hilali Khan

On the Day when Allah will gather the Messengers together and say to them: «What was the response you received (from men to your teaching)? They will say: «We have no knowledge, verily, only You are the AllKnower of all that is hidden (or unseen, etc.).»

Arthur John Arberry

The day when God shall gather the Messengers, and say, ‹What answer were you given?› They shall say, ‹We have no knowledge; Thou art the Knower of the things unseen.

Asad

ON THE DAY when God shall assemble all the apostles and shall ask, «What response did you receive?» -they will answer, «We have no knowledge; verily, it is Thou alone who fully knowest all the things that are beyond the reach of a created being’s perception.» ‹3

Dr. Salomo Keyzer

Op zekeren dag zal God de apostels vereenigen en tot hen zeggen: Welk een antwoord werd u gegeven, toen gij voor het volk hebt gepredikt, naar hetwelk gij werd afgezonden? Zij zullen antwoorden: Wij hebben geene kennis, maar gij kent de geheimen.

Free Minds

The Day God will gather the messengers and He will Say: "What was the response you received?"; they said: "We have no knowledge, you are the Knower of all the unseen."

Hamza Roberto Piccardo

Il Giorno in cui Allah radunerà tutti i messaggeri, dirà loro: «Che cosa vi hanno risposto?»; diranno: «Noi non abbiamo nessuna scienza: Tu sei Colui che conosce l’inconoscibile».

Hilali Khan

On the Day when Allah will gather the Messengers together and say to them: "What was the response you received (from men to your teaching)? They will say: "We have no knowledge, verily, only You are the AllKnower of all that is hidden (or unseen, etc.)."

Kuliev E.

В тот день, когда Аллах соберет посланников и скажет: «Что вам ответили?» – они скажут: «Мы не обладаем знанием. Воистину, Ты – Ведающий сокровенное».

M.-N.O. Osmanov

[Помни] о том дне, когда Аллах созовет [всех] посланников и спросит их: «Что вам ответили [те, кого вы звали к новой вере] ?» Посланники ответят: «Неведомо нам [это]. Воистину, Ты один знаешь сокровенные тайны».

Mohammad Habib Shakir

On the day when Allah will assemble the messengers, then say: What answer were you given? They shall say: We have no knowledge, surely Thou art the great Knower of the unseen things.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

In the day when Allah gathereth together the messengers, and saith: What was your response (from mankind)? they say: We have no knowledge. Lo! Thou, only Thou art the Knower of Things Hidden,

Palmer

On the day when God shall assemble the apostles and shall say, ‹How were ye answered?› they will say, ‹We have no knowledge; verily, thou art He who knoweth the unseen.›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Allah, resulleri bir araya getireceği gün şöyle der: «Size ne cevap verildi?» Şöyle derler: «Hiçbir bilgimiz yok. Gaybları en iyi biçimde bilen sensin, sen!»

Qaribullah

On a Day, Allah will gather all the Messengers and ask them: ‹How were you answered? ‹ They will reply: ‹We have no knowledge, You are the Knower of the unseen. ‹

QXP

On the Day when Allah will assemble all Messengers and ask them, «What was the long term response to your teachings?» They will say, «We have no knowledge. You, only You are the Knower of the Unseen.»

Reshad Khalifa

The day will come when GOD will summon the messengers and ask them, «How was the response to you?» They will say, «We have no knowledge. You are the Knower of all secrets.»

Rodwell

One day will God assemble the Apostles, and say, «What reply was made to you?» They shall say, «We have no knowledge, but Thou art the Knower of Secrets.»

Sale

On a certain day shall God assemble the Apostles, and shall say unto them, what answer was retuned you, when ye preached unto the people to whom ye were sent? They shall answer, we have no knowledge, but thou art the knower of secrets.

Sher Ali

Think of the day when ALLAH will assemble the Messengers and say, `What was the reply made to you ?› They will say, `We have no knowledge, it is only Thou Who art the Knower of hidden things.

Unknown German

Am Tage, da Allah die Gesandten versammeln wird, wird Er sprechen: «Welche Antwort empfinget ihr?» Sie werden sagen: «Wir haben kein Wissen, Du allein bist der Wisser der verborgenen Dinge.»

V. Porokhova

Настанет день, когда Аллах ■ Своих посланников всех соберет и спросит: ■ «Каков был отклик (на призывы ваши)?» ■ Они ответят: ■ «Этого не знаем мы. ■ Тебе Единому, поистине, все тайное открыто».

Yakub Ibn Nugman

Кыямәт көнендә Аллаһ расүлләрне җыяр өммәтләрен хөкем итәр өчен, Аллаһ алардан сорар: «Сезнең Аллаһ хөкемнәрен ирештерүегезне өммәтләрегез ничек кабул ит-теләр?» – дип, Рәсүлләр әйтте: «Без аларның хәлен белмибез, бездә гаепне белә торган белем юк. Ий Раббыбыз, әлбәттә, Син бөтен яшерен эшләрне белүчесең», – дип.

جالندہری

(وہ دن یاد رکھنے کے لائق ہے) جس دن خدا پیغمبروں کو جمع کرے گا پھر ان سے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب ملا تھا وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں توہی غیب کی باتوں سے واقف ہے

طاہرالقادری

(اس دن سے ڈرو) جس دن اللہ تمام رسولوں کوجمع فرمائے گا پھر (ان سے) فرمائے گا کہ تمہیں (تمہاری امتوں کی طرف سے دعوتِ دین کا) کیا جواب دیا گیا تھا؟ وہ (حضورِ الٰہی میں) عرض کریں گے: ہمیں کچھ علم نہیں، بیشک تو ہی غیب کی سب باتوں کا خوب جاننے والا ہے،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

این وب‌گاه برای کاهشِ هرزنامه‌ها از Akismet استفاده می‌کند. در موردِ نحوهٔ پردازشِ داده‌هایِ دیدگاهتان بیشتر بدانید.