سوره الأنعام (6) آیه 12

قرآن، سوره الأنعام (6) آیه 12

آیه پسین: سوره الأنعام (6) آیه 13
آیه پیشین: سوره الأنعام (6) آیه 11

عربی

قُلْ لِمَنْ ما فِي السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ لا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ

بدون حرکات عربی

قل لمن ما في السّماوات و الأرض قل للّه كتب على نفسه الرّحمة ليجمعنّكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الّذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون

خوانش

Qul liman ma fee alssamawati waal-ardi qul lillahi kataba AAala nafsihi alrrahmata layajmaAAannakum ila yawmi alqiyamati la rayba feehi allatheena khasiroo anfusahum fahum la yu/minoona

آیتی

بگو : از آن کيست آنچه در آسمانها و زمين است ؟ بگو : از آن خداست ، بخشايش را بر خود مقرر داشته ، همه شما را در روز قيامت که در آن ترديدي نيست گرد مي آورد آنان که به زيان خويش کار کرده اند ، ايمان نمي آورند

خرمشاهی

بگو آنچه در آسمانها و زمين است از آن كيست؟ [و در پاسخ] بگو از آن خداوند است; كه بر خود رحمت را مقرر داشته است; [و] در روز قيامت، كه در [فرا رسيدن] آن شكى نيست، شما را گرد مى آورد; كسانى كه بر خود زيان زده اند، ايمان نمى آورند.

کاویانپور

بگو، آنچه در آسمان‏ها و در زمين است، متعلق بكيست؟ بگو، تنها متعلق بخداست. خدا رحمت و بخشش را بر خود فرض نموده (و واجب شمرده است) و به يقين همه شما را روز قيامت كه در آن ترديدى نيست، جمع خواهد كرد. تنها كسانى كه بخود ضرر زدند، ايمان نمى‏آورند.

انصاریان

بگو: مالکیّت و فرمانروایی آنچه در آسمان ها و زمین است در سیطره کیست؟ بگو: در سیطره خداست که رحمت را بر خود لازم و مقرّر کرده؛ یقیناً همه شما را در روز قیامت که تردیدی در آن نیست جمع خواهد کرد. فقط کسانی که سرمایه وجودشان را تباه کرده اند، ایمان نمی آورند.

سراج

بگو (و از ايشان بپرس) از آن كيست آنچه در آسمانها و زمين است بگو از آن خداست نوشت خدا بر خود رحمت را بخدا قسم كه جمع خواهد كرد شما را در روز رستاخيز كه هيچ ترديدى در وقوع آن نيست آنانكه خسارت زده‏اند بخويشتن ايشان ايمان نخواهند آورد

فولادوند

بگو: «آنچه در آسمانها و زمين است از آنِ كيست؟» بگو: «از آن خداست »؛ كه رحمت را بر خويشتن واجب گردانيده است. يقيناً شما را در روز قيامت -كه در آن هيچ شكى نيست- گرد خواهد آورد. خودباختگان كسانى‏اند كه ايمان نمى‏آورند.

پورجوادی

بگو: «آنچه در آسمانها و زمين است از آن كيست؟» بگو: از آن خداست كه رحمت را بر خود مقرر داشته است و شما را در روز قيامت كه شك و ترديدى در آن نيست گرد بياورد و كسانى كه در زيان خود مى‏كوشند، ايمان نمى‏آورند.

حلبی

بگو: آنچه در آسمان و زمين است از آن كيست؟ بگو: از آن خداست كه رحمت را بر خود واجب كرده است. البته روز قيامت [كه‏] در آن شك نيست شما را گرد آورد. كسانى كه ايمان نمى‏آورند بر خويشتن زيان مى‏زنند.

اشرفی

بگو مر كه راست آنچه در آسمانها و زمين است بگو مر خدا راست نوشته بر خودش رحمت را هر آينه جمع خواهد كرد شما را روز رستخيز نيست شكى در آن آنان كه زيان كردند در نفسهاى خود پس ايشان ايمان نميآورند

خوشابر مسعود انصاري

بگو: آنچه در آسمانها و زمين است از آن چه كسى است؟ [در پاسخ‏] بگو: از آن خداوند است. بخشايش را بر خود مقرّر داشته است، قطعا شما را در روز قيامت كه شكى در آن نيست گرد خواهد آورد. آنان كه به خويش زيان زده‏اند، ايمان نمى‏آورند

مکارم

بگو: «آنچه در آسمانها و زمین است، از آن کیست؟» بگو: «از آن خداست؛ رحمت (و بخشش) را بر خود، حتم کرده؛ (و به همین دلیل،) بطور قطع همه شما را در روز قیامت، که در آن شکّ و تردیدی نیست، گرد خواهد آورد. (آری،) فقط کسانی که سرمایه‌های وجود خویش را از دست داده و گرفتار خسران شدند، ایمان نمی‌آورند.

مجتبوی

بگو: آنچه در آسمانها و زمين است كه راست؟ بگو: خداى راست، مِهر و بخشايش را بر خود نوشته است هر آينه شما را براى روز رستاخيز كه شكّى در آن نيست فراهم آرد. كسانى كه خويشتن را در زيان افكندند، ايمان نمى‏آورند.

مصباح زاده

بگو مر كه راست آنچه در آسمانها و زمين است بگو مر خدا راست نوشته بر خودش رحمت را هر آينه جمع خواهد كرد شما را روز رستخيز نيست شكى در آن آنان كه زيان كردند در نفسهاى خود پس ايشان ايمان نمى‏آورند

معزی

بگو از آن كيست آنچه در آسمانها است و زمين بگو از آن خدا نوشت بر خويشتن رحمت را كه گردآورد شما را بسوى روز رستاخيز نيست ترديدى در آن آنان كه زيانمند كردند خويشتن را ايمان نمى آورند

قمشه ای

(به مشرکان) بگو که آنچه در آسمانها و زمین است ملک کیست؟ (اگر آنها نگویند) تو باز گو همه ملک خداست که بر خویش رحمت و بخشایش را فرض و لازم کرده، البته شما را در روز قیامت که بی‌هیچ شک خواهد آمد جمع می‌گرداند، ولی کسانی که خود را به زیان افکندند ایمان نمی‌آورند.

رشاد خليفه

بگو: آنچه در آسمان‌ها و زمين است از آن كيست؟ بگو: از آن خداست. او رحمت را صفت خود قرار داده است. مطمئناً، او همگي شما را در روز رستاخيز احضار خواهد كرد، روزي كه اجتناب ناپذير است. آنان كه نفس خود را از دست مي ‌دهند، كساني هستند كه باور ندارند.

Literal

Say: «To whom, what (is) in the skies/space and the earth/Planet Earth?» Say: «To God, He decreed on Himself the mercy, He will gather/collect you to the Resurrection Day, no doubt/suspicion in it, those who lost themselves, so they are not believing.»

Al-Hilali Khan

Say (O Muhammad SAW): «To whom belongs all that is in the heavens and the earth?» Say: «To Allah. He has prescribed Mercy for Himself. Indeed He will gather you together on the Day of Resurrection, about which there is no doubt. Those who destroy themselves will not believe (in Allah as being the only Ilah (God), and Muhammad SAW as being one of His Messengers, and in Resurrection, etc.).

Arthur John Arberry

Say: ‹To whom belongs what is in the heavens and in the earth?› Say: ‹It is God’s. He has prescribed for Himself mercy. He will surely gather you to the Resurrection Day, of which is no doubt. Those who have lost their souls, they do not believe.

Asad

Say: «Unto whom belongs all that is in the heavens and on earth?» Say: «Unto God, who has willed upon Himself the law of grace and mercy.» He will assuredly gather you all together on the Day of Resurrection, [the coming of] which is beyond all doubt: yet those who have squandered their own selves-it is they who refuse to believe [in Him],

Dr. Salomo Keyzer

Zeg: Wien behoort wat hemel en aarde bevatten? Zeg: Aan God. Hij heeft zich zelven barmhartigheid voorgeschreven. Hij zal u zeker op den dag der opstanding verzamelen; daaraan is geen twijfel. Zij, die niet gelooven, verwoesten hunne eigene zielen.

Free Minds

Say: "To whom is all that is in heavens and Earth?" Say: "To God." He has decreed mercy on Himself, that He will gather you to the Day of Resurrection in which there is no doubt. Those who have lost their souls, they do not believe.

Hamza Roberto Piccardo

Di›: «A chi [appartiene] quello che c’è nei cieli e sulla terra? Rispondi: «Ad Allah!». Egli si è imposto la misericordia. Vi riunirà nel Giorno della Resurrezione, sul quale non v’è dubbio alcuno. Quelli che non credono preparano la loro stessa rovina.

Hilali Khan

Say (O Muhammad SAW): "To whom belongs all that is in the heavens and the earth?" Say: "To Allah. He has prescribed Mercy for Himself. Indeed He will gather you together on the Day of Resurrection, about which there is no doubt. Those who destroy themselves will not believe (in Allah as being the only Ilah (God), and Muhammad SAW as being one of His Messengers, and in Resurrection, etc.).

Kuliev E.

Скажи: «Кому принадлежит то, что на небесах и на земле?» Скажи: «Аллаху! Он предписал Себе милосердие. Он непременно соберет вас вместе в День воскресения, в котором нет сомнения. Те, которые потеряли самих себя, никогда не уверуют».

M.-N.O. Osmanov

Спроси: «Кому принадлежит то, что на небесах и на земле?» Отвечай: «Аллаху! Он предписал самому Себе милость [к верующим]. И Он созовет вас [к Себе] в День воскресения, который [грядет] непременно. Те же, которые обделили сами себя, они-то и не уверовали.

Mohammad Habib Shakir

Say: To whom belongs what is in the heavens and the earth? Say: To Allah; He has ordained mercy on Himself; most certainly He will gather you on the resurrection day– there is no doubt about it. (As for) those who have lost their souls, they will not believe.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Say: Unto whom belongeth whatsoever is in the heavens and the earth? Say: Unto Allah. He hath prescribed for Himself mercy, that He may bring you all together to the Day of Resurrection whereof there is no doubt. Those who ruin their souls will not believe.

Palmer

Say, ‹Whose is what is in the heavens and the earth?› Say, ‹God’s, who has imposed mercy on himself.› He will surely gather you together for the resurrection day. There is no doubt in that, but those who waste their souls will not believe.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Sor: «Kimindir gökler ve yer?» Cevap ver: «Allah’ındır.» O Allah ki, rahmeti öz benliği üzerine yazmıştır. O sizi, varlığında hiç kuşku bulunmayan kıyamet gününde bir araya mutlaka toplayacaktır. Benliklerini hüsrana yuvarlamış kişiler var ya, onlar iman etmezler.

Qaribullah

Say: ‹To whom belongs that which is in the heavens and the earth? ‹ Say: ‹To Allah. He has written for Himself mercy, and will gather you on the Day of Resurrection in which there is no doubt. Those who have lost their souls, they do not believe. ‹

QXP

(From history, let them turn their attention to the Universe). Say, «To whom belongs all that is in the heavens and the earth?» Say, «To Allah Who has prescribed for Himself Mercy.» (He nourishes the entire Universe as a mother’s womb nourishes the fetus with no returns, while meeting its needs at all stages of development. He does not task individuals and nations to doom, without giving them a period of respite to mend their behavior). He will assemble all individuals and nations on the Day when humanity stands on its feet, and ultimately on the Day of Resurrection about which there is no doubt. Only those who have destroyed their «Self» will keep denying the Truth.

Reshad Khalifa

Say, «To whom belongs everything in the heavens and the earth?» Say, «To GOD.» He has decreed that mercy is His attribute. He will surely summon you all on the Day of Resurrection, which is inevitable. The ones who lose their souls are those who disbelieve.

Rodwell

SAY: Whose is all that is in the Heavens and the Earth? SAY: God’s. He had imposed mercy on Himself as a law. He will surely assemble you on the Resurrection day; there is no doubt of it. They who are the authors of their own ruin, are they who will not believe.

Sale

Say, unto whom belongeth whatsoever is in heaven and earth? Say, unto God. He hath prescribed unto himself mercy. He will surely gather you together on the day of resurrection; there is no doubt of it. They who destroy their own souls are those who will not believe.

Sher Ali

Say, `To whom belongs what is in the heavens and the earth ?› Say, `To ALLAH.› HE has taken upon Himself to show mercy. HE will certainly continue to assemble you till the Day of Resurrection. There is no doubt in it. Those who have ruined their souls will not believe.

Unknown German

Sprich: «Wessen ist, was in den Himmeln und was auf Erden ist?» Sprich: «Allahs.» Er hat Sich Selbst Barmherzigkeit vorgeschrieben. Er wird euch gewißlich weiter versammeln bis zum Tage der Auferstehung. Daran ist kein Zweifel. Jene aber, die ihre Seelen verderben, die wollen nicht glauben.

V. Porokhova

Скажи: «Кому принадлежит ■ Все то, что на земле и в небе?» ■ Скажи: «Аллаху! ■ И милосердие вменил Он Сам Себе. ■ Он соберет вас всех в День ■ Воскресения (на Суд), ■ О коем никакого нет сомненья, ■ И не уверуют в него лишь те, ■ Кто свою душу погубил (навеки).

Yakub Ibn Nugman

Әйт: «Җирдәге вә күктәге нәрсәләр кемнеке? Һичкемнеке түгел фәкать – Аллаһу тәгаләнеке», – дип. Аллаһ үзе теләгән бәндәләренә рәхмәт кылуны үзенең өстенә йөкләде. Булачагында шикләнергә дә урыны юк – кыямәт көнендә, әлбәттә. Аллаһ һәммәгезне дә хөкем итәр өчен җыяр. Ахирәттә үзләрен мәңгелек хәсрәткә саласы кешеләр дөньяда чакларында Коръәнгә ышанмаслар, яки ышанып та гамәл кылмаслар.

جالندہری

(ان سے) پوچھو کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے کس کا ہے کہہ دو خدا کا اس نے اپنی ذات (پاک) پر رحمت کو لازم کر لیا ہے وہ تم سب کو قیامت کے دن جس میں کچھ بھی شک نہیں ضرور جمع کرے گا جن لوگوں نے اپنے تیئیں نقصان میں ڈال رکھا ہے وہ ایمان نہیں لاتے

طاہرالقادری

آپ (ان سے سوال) فرمائیں کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے کس کا ہے؟ (پھر یہ بھی) فرما دیں کہ اﷲ ہی کا ہے، اس نے اپنی ذات پر رحمت لازم فرمالی ہے، وہ تمہیں روزِ قیامت جس میں کوئی شک نہیں ضرور جمع فرمائے گا، جنہوں نے اپنی جانوں کو (دائمی) خسارے میں ڈال دیا ہے سو وہ ایمان نہیں لائیں گے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.