سوره الأنعام (6) آیه 19

قرآن، سوره الأنعام (6) آیه 19

آیه پسین: سوره الأنعام (6) آیه 20
آیه پیشین: سوره الأنعام (6) آیه 18

عربی

قُلْ أَيُّ شَيْ‏ءٍ أَكْبَرُ شَهادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ وَ أُوحِيَ إِلَيَّ هذَا الْقُرْآنُ لأُِنْذِرَكُمْ بِهِ وَ مَنْ بَلَغَ أَ إِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرى قُلْ لا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّما هُوَ إِلهٌ واحِدٌ وَ إِنَّنِي بَرِي‏ءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ

بدون حرکات عربی

قل أيّ شي‏ء أكبر شهادة قل اللّه شهيد بيني و بينكم و أوحي إليّ هذا القرآن لأنذركم به و من بلغ أ إنّكم لتشهدون أنّ مع اللّه آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنّما هو إله واحد و إنّني بري‏ء ممّا تشركون

خوانش

Qul ayyu shay-in akbaru shahadatan quli Allahu shaheedun baynee wabaynakum waoohiya ilayya hatha alqur-anu li-onthirakum bihi waman balagha a-innakum latashhadoona anna maAAa Allahi alihatan okhra qul la ashhadu qul innama huwa ilahun wahidun wa-innanee baree-on mimma tushrikoona

آیتی

بگو : شهادت چه کسي از هر شهادتي بزرگ تر است ؟ بگو : خدا ميان من وشما، شهادت مي دهد و اين قرآن بر من وحي شده است تا شما را و هر کس راکه به او برسد بيم دهد آيا شهادت مي دهيد که با الله خدايان ديگري هم هستند ؟ بگو : من شهادت نمي دهم بگو : جز اين نيست که او خدايي است يکتا و از آنچه با او شريک مي سازيد بيزارم

خرمشاهی

بگو [و بپرس] شهادت چه كسى برتر است، بگو خدا كه بين ما و شما گواه است ، و اين قرآن بر من وحى شده است كه بدان شما را و هر كس را كه [اين پيام] به او برسد، هشدار دهم; آيا شما شهادت مى دهيد كه خدايان ديگرى در جنب خداوند وجود دارد؟ بگو من چنين شهادتى نمى دهم; ب

کاویانپور

بگو، چه چيز بالاتر از گواهى است؟ بگو، خدا ميان من و شما گواه است و (بهترين دليل آن اينست كه) اين قرآن را به من وحى كرده تا شما و تمام كسانى را كه (احكام) اين قرآن به (گوش) آنان ميرسد (از مخالفت احكام خدا) بترسانم. آيا واقعا شما گواهى مى‏دهيد كه معبودان ديگرى با خداست؟ بگو، من هرگز چنين گواهى نمى‏دهم. بگو، او تنها خداى يكتاست و من از آنچه شريك او ميسازيد مبرّا و دورم.

انصاریان

[به کافران و مشرکان که برای حق بودنِ نبوتت گواه می طلبند] بگو: گواهی چه کسی از همه گواهان بزرگ تر است [تا او را بر حقّانیّت نبوتم برای شما گواه آورم] ؟ بگو: خدا میان من وشما گواه است [که گواهی اش بزرگ ترین ومطمئن ترین و صحیح ترین گواهی هاست] ، و این قرآن [که گواهی خدا بر حقّانیّت نبوّت من است] به من وحی شده تا به وسیله آن شما وهر کس را که این قرآن به او می رسد بیم دهم. آیا شما [با دلیل استوار و محکم] گواهی می دهید که با خدا معبودهای دیگری به عنوان شریک هست؟ بگو: [چون دلیلی وجود ندارد] من گواهی نمی دهم. بگو: فقط معبود یگانه و یکتا اوست، و من از معبودهای باطلی که شریک او قرار می دهید، بیزارم.

سراج

بگو چه چيز بزرگتر است از نظر گواهى بگو خدا (بزرگتر است از نظر گواهى و) گواه است ميان من و شما و وحى شده به من اين قرآن تا بترسانم شما را به قرآن و هر كه را (قرآن بدو) برسد آيا شما گواهى مى‏دهيد كه با خدا معبودان ديگرى هست (اى پيامبر) بگو من گواهى نمى‏دهم و نيز بگو بى‏گفتگو او معبودى است يگانه و البته من بيزارم از هر چه شريك خدا مى‏سازيد

فولادوند

بگو: «گواهى چه كسى از همه برتر است؟» بگو: «خدا ميان من و شما گواه است. و اين قرآن به من وحى شده تا به وسيله آن، شما و هر كس را [كه اين پيام به او] برسد، هشدار دهم. آيا واقعاً شما گواهى مى‏دهيد كه در جَنب خدا، خدايان ديگرى است؟» بگو: «من گواهى نمى‏دهم.» بگو: «او تنها معبودى يگانه است، و بى‏ترديد، من از آنچه شريك [او] قرار مى‏دهيد بيزارم.»

پورجوادی

بگو: «كدامين گواهى بزرگتر است.» بگو: «خدا ميان من و شما گواه است كه اين قرآن بر من وحى شده تا از طريق آن به شما و تمام كسانى كه به آنها مى‏رسد هشدار دهم. آيا واقعا گواهى مى‏دهيد كه معبودهاى ديگرى جز خدا هست؟» بگو: «من گواهى نمى‏دهم، بگو خداى يگانه فقط اوست و من از آنچه با او شريك قرار داده‏ايد بيزارم.»

حلبی

بگو: كيست بزرگترين شاهد؟ بگو: خدا! [كه‏] ميان من و ميان شما گواه است، و اين قرآن به سوى من وحى شده است براى آنكه شما را بدان بيم دهم و هر كه را كه [اين قرآن‏] به او رسد. براستى آيا شما گواهى مى‏دهيد كه معبودهاى ديگرى با خدا هستند؟ بگو: من شهادت نمى‏دهم بگو: تنها او معبود يگانه است و البته من از آنچه شما شريك [خدا] قرار مى‏دهيد بيزارم.

اشرفی

بگو چه چيز است بزرگتر در شهادت بگو خدا گواه است ميان من و ميان شما و وحى فرستاده شد بمن اين قرآن تا بترسانم شما را بآن و آنرا كه برسد آيا شما هر آينه گواهى ميدهيد كه با خدا است الهان ديگر بگو گواهى نميدهم بگو جز اين نيست او خدائيست يكتا و بدرستيكه من بيزارم از آنچه شرك مى‏آوريد

خوشابر مسعود انصاري

بگو: چه چيز در شهادت برتر و بزرگتر است؟ [در پاسخ‏] بگو: خدا. بين من و شما گواه است. و اين قرآن به من وحى شده است تا با آن شما را و كسى را كه [پيامش‏] به او برسد، بيم دهم. آيا شما گواهى مى‏دهيد كه با خداوند معبودانى ديگر هستند؟ بگو: [من چنين‏] گواهى نمى‏دهم. بگو: جز اين نيست كه او معبود يگانه است و من از آنچه، شريك قايل مى‏شويد، بيزارم

مکارم

بگو: «بالاترین گواهی، گواهی کیست؟» (و خودت پاسخ بده و) بگو: «خداوند، گواه میان من و شماست؛ و (بهترین دلیل آن این است که) این قرآن بر من وحی شده، تا شما و تمام کسانی را که این قرآن به آنها می‌رسد، بیم دهم (و از مخالفت فرمان خدا بترسانم). آیا براستی شما گواهی می‌دهید که معبودان دیگری با خداست؟!» بگو: «من هرگز چنین گواهی نمی‌دهم». بگو: «اوست تنها معبود یگانه؛ و من از آنچه برای او شریک قرارمی‌دهید، بیزارم!»

مجتبوی

بگو: كدام چيز گواهى‏اش بزرگتر است؟ بگو: خدا ميان من و شما گواه است. و اين قرآن به من وحى شده است تا با آن شما و هر كه را [كه پيام آن‏] به او برسد بيم دهم. آيا شما براستى گواهى مى‏دهيد كه با خدا خدايان ديگر هست؟! بگو: من گواهى نمى‏دهم. بگو: همانا او خداى يگانه است و من از آنچه شما [با خدا] انباز مى‏گيريد بيزارم.

مصباح زاده

بگو چه چيز است بزرگتر در شهادت بگو خدا گواه است ميان من و ميان شما و وحى فرستاده شد بمن اين قرآن تا بترسانم شما را بان و آنرا كه برسد آيا شما هر آينه گواهى ميدهيد كه با خدا است الهان ديگر بگو گواهى نميدهم بگو جز اين نيست او خدائيست يكتا و بدرستى كه من بيزارم از آنچه شرك مياوريد

معزی

بگو چه چيز بزرگتر است در گواهى بگو خدا گواه است ميان من و شما و وحى شده است بسوى من اين قرآن تا بترسانم بدان شما را و هر كه را برسد آيا گواهى دهيد كه با خدا است خدايان ديگرى بگو گواهى ندهم بگو جز اين نيست كه او است خداوند يكتا و همانا بيزارم از آنچه شرك مىورزيد

قمشه ای

بگو: گواهی کدام چیز بزرگتر است (از گواهی خدا) ؟بگو: خدا میان من و شما گواه است و وحی شده به من آیات این قرآن تا به آن شما و هر کس را که خبر این قرآن به او رسد بترسانم. آیا شما به راستی گواهی دهید که با خدای یکتا خدایان دیگری وجود دارد؟بگو: من گواهی ندهم. بگو: محقّقاً او خدایی یکتاست و من بیزارم از آنچه شما شریک خدا قرار می‌دهید.

رشاد خليفه

بگو: شهادت چه كسي بالاترين است؟ بگو: شهادت خدا. او ميان من و شما شاهد است كه اين قرآن به من وحي شده است، تا آن را به شما و به هر كس كه به آن دست يابد، ابلاغ كنم. درواقع، شما در كنار خدا به خدايان ديگر هم شهادت مى دهيد. بگو: من مانند شما تشهد نمى گويم؛ فقط يك خدا وجود دارد و من شرك شما را رد مى كنم.

Literal

Say: «Which thing (is) greater (in) testimony/certification ?» Say: «God (is an) honest witness between me and between you (P), and (it is) transmitted/revealed to me this the Koran, to warn you with it and who (was) reached (informed); that you are witnessing/testifying (E), that with God, (are) other Gods.» Say: «I do not witness/testify.» Say: «But He is one God, and that I am innocent from what you share (with God).»

Al-Hilali Khan

Say (O Muhammad SAW): «What thing is the most great in witness?» Say: «Allah (the Most Great!) is Witness between me and you; this Quran has been revealed to me that I may therewith warn you and whomsoever it may reach. Can you verily bear witness that besides Allah there are other aliha (gods)?» Say «I bear no (such) witness!» Say: «But in truth He (Allah) is the only one Ilah (God). And truly I am innocent of what you join in worship with Him.»

Arthur John Arberry

Say: ‹God is witness between me and you, and this Koran has been revealed to me that I may warn you thereby, and whomsoever it may reach. Do you indeed testify that there are other gods with God?› Say: ‹I do not testify.› Say: ‹He is only One God, and I am quit of that you associate.›

Asad

Say: «What could most weightily bear witness to the truth?» Say: «God is witness between me and you; and this Qur’an has been revealed unto me so that on the strength thereof I might warn you and all whom it may reach.» Could you in truth bear witness that there are other deities side by side with God? Say: «I bear no [such] witness!» Say: «He is the One God; and, behold, far be it from me to ascribe divinity, as, you do, to aught beside Him!»

Dr. Salomo Keyzer

Zeg: Wat is het sterkste bij het afleggen van getuigenis? Zeg: God; hij is getuige tusschen mij en u. En deze Koran werd mij geopenbaard, opdat ik u daardoor zou waarschuwen, en ook hen tot welke hij zal komen. Gelooft gij inderdaad dat er andere goden behalve God zijn? Zeg: Ik belijd dit niet. Zeg: Waarlijk, hij is en God en ik ben onschuldig aan hetgeen gij met hem vereenigt.

Free Minds

Say: "Which is the greatest testimony?" Say: "God is witness between me and you, and He has inspired to me this Quran that I may warn you with it and whomever it reaches, that you bear witness that along with God are other gods!"; Say: "I do not bear witness!", Say: "He is only One god, and I am innocent of what you set up!"

Hamza Roberto Piccardo

Di›: «Quale testimonianza è più grande?». Di›: «Allah è testimone tra voi e me. Questo Corano mi è stato rivelato affinché, per suo tramite, avverta voi e quelli cui perverrà». Veramente affermate che ci sono altre divinità insieme con Allah? Di›: «Io lo nego!». Di›: «In verità Egli è un Dio Unico. Io rinnego ciò che Gli attribuite».

Hilali Khan

Say (O Muhammad SAW): "What thing is the most great in witness?" Say: "Allah (the Most Great!) is Witness between me and you; this Quran has been revealed to me that I may therewith warn you and whomsoever it may reach. Can you verily bear witness that besides Allah there are other aliha (gods)?" Say "I bear no (such) witness!" Say: "But in truth He (Allah) is the only one Ilah (God). And truly I am innocent of what you join in worship with Him."

Kuliev E.

Скажи: «Чье свидетельство является самым важным?» Скажи: «Аллах – Свидетель между мною и вами. Этот Коран дан мне в откровение, чтобы я предостерег посредством него вас и тех, до кого он дойдет. Неужели вы действительно свидетельствуете, что наряду с Аллахом существуют другие боги?» Скажи: «Я не свидетельствую об этом». Скажи: «Он является Единственным Богом, и я не причастен к тому, что вы приобщаете в сотоварищи».

M.-N.O. Osmanov

Спроси: «Какое свидетельство самое достоверное?» [И сам] отвечай: «Аллах – свидетель между мной и вами. И дан в откровение мне этот Коран, чтобы я увещевал им вас и всех тех, кому он будет возвещен. Неужели вы свидетельствуете, что наряду с Аллахом существуют другие боги?» Скажи; «Я же не свидетельствую». [Еще раз] скажи: «[Именно] Он – единый Бог, и, воистину, я далек от того, чтобы, [подобно] вам, поклоняться другим богам наряду с Ним».

Mohammad Habib Shakir

Say: What thing is the weightiest in testimony? Say: Allah is witness between you and me; and this Quran has been revealed to me that with it I may warn you and whomsoever it reaches. Do you really bear witness that there are other gods with Allah? Say: I do not bear witness. Say: He is only one Allah, and surely I am clear of that which you set up (with Him).

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Say (O Muhammad): What thing is of most weight in testimony? Say: Allah is Witness between me and you. And this Qur’an hath been inspired in me, that I may warn therewith you and whomsoever it may reach. Do ye in sooth bear witness that there are gods beside Allah? Say: I bear no such witness. Say: He is only One Allah. Lo! I am innocent of that which ye associate (with Him).

Palmer

Say, ‹What is the greatest witness?› Say, ‹God is witness between you and me.› This Qur’an was inspired to me to warn you and those it reaches. Do ye really bear witness that with God are other gods? Say, ‹I bear not witness thereto:› say, ‹He is but one God, and I am clear of your associating (gods with him).›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Sor: «Tanıklık bakımından hangi şey daha büyüktür?» De ki: «Benimle sizin aranızda Allah tanıktır. Bu Kur’an bana vahyolundu ki, onunla sizi ve ulaştığı herkesi uyarayım. Siz gerçekten Allah’ın yanında başka ilahların bulunduğuna tanıklık ediyor musunuz?» De ki: «Ben buna tanıklık etmiyorum.» De ki: «O, sadece tek bir tanrıdır! Ve ben, sizin ortak tuttuğunuz şeylerden uzağım!»

Qaribullah

Say: ‹What thing is greatest in testimony? ‹ Say: ‹Allah is a witness between me and you. This Koran has been revealed to me in order that I can warn you and all whom it reaches. Do you indeed testify that there are gods other than Allah? ‹ Say: ‹I do not testify! ‹ Say: ‹He is only One God, and I am quit of that which you associate. ‹

QXP

Say (O Messenger), «What could be the greatest witness?» Say, «Allah is Witness between me and you. This Qur’an has been revealed to me so that I may warn you as well as whomever it reaches. Do you bear witness that there are other deities besides Allah?» Say, «I bear no such witness.» Say, «He is the One God. I disown what you associate with Him.»

Reshad Khalifa

Say, «Whose testimony is the greatest?» Say, «GOD’s. He is the witness between me and you that this Quran has been inspired to me, to preach it to you and whomever it reaches. Indeed, you bear witness that there are other gods beside GOD.» Say, «I do not testify as you do; there is only one god, and I disown your idolatry.»

Rodwell

SAY: What thing is weightiest in bearing witness? SAY: God is witness between me and you; and this Koran hath been revealed to me that I should warn you by it, and all whom it shall reach. What! will ye really bear witness that there are other gods with God? SAY: I bear no such witness. SAY: Verily, He is one God, and truly am guiltless of what ye join with Him.

Sale

Say, what thing is the strongest in bearing testimony? Say, God; He is witness between me and you. And this Koran was revealed unto me, that I should admonish you thereby, and also those unto whom it shall reach. Do ye really profess that there are other gods together with God? Say, I do not profess this. Say, verily He is one God; and I am guiltless of what ye associate with Him.

Sher Ali

Say, `What thing is the weightiest in testimony.› Say, `ALLAH is a Witness between me and you. And this Qur’an has been revealed to me so that with it I may warn you, as well as whomsoever it reaches, of the impending punishment. What ! do you really bear witness that there are other gods besides ALLAH ?› Say, `I bear not witness thereto.› Say, `HE is the One God, and certainly I am innocent of that which you associate with HIM.›

Unknown German

Sprich: «Was ist am gewichtigsten als ein Zeugnis?» Sprich: «Allah ist Zeuge zwischen mir und euch. Und dieser Koran ist mir offenbart worden, auf daß ich euch warne damit und jeden, den er erreicht. Wolltet ihr wirklich bezeugen, daß es neben Allah andere Götter gibt?» Sprich: «Ich bezeuge es nicht.» Sprich: «Er ist der Einige Gott, und ich bin wahrlich fern von dem, was ihr anbetet.»

V. Porokhova

Скажи: «Что как свидетельство весомее всего?» ■ Скажи: «Аллах – свидетель между мной и вами. ■ И этот Аль Коран открыт был мне, ■ Чтоб им и вас увещевать, ■ И тех, которых он достигнет. ■ Ужель свидетели тому вы, ■ Что есть другие божества, кроме Аллаха?» ■ Скажи: «Я этому свидетелем не буду». ■ Скажи: «Сие, поистине, Единый Бог, ■ И не причастен я к тому, что в равные Ему ■ Другие божества вы придаете».

Yakub Ibn Nugman

Шәһадәт бирү гозереннән нинди шәһадәт олугърак – дип сора! Әлбәттә, «әшһәдү әллә иләһә илләл-лаһү» дип шәһадәт бирү, Аллаһуның барлыгына һәм берлегенә шаһит булу, башка нәрсәләргә шаһит булудан олугьрак. Әмма Аллаһуның бөтен мәхлуклар хәленә шаһит булуы бөтен Шәһадәтләрдән олугърактыр. Әйт: «Аллаһ минем белән сезнең арада шаһит, вә миңа Аллаһудан Коръән вәхий ителде – сезне һәм һәрбер Коръән ирешкән каумне Аллаһ ґәзабы белән куркытмаклыгым өчен», – дип. (Курыккан кеше, Коръән белән гамәл кыла да, җәһәннәм утыннан котыла. Курыкмаган кеше Коръән белән гамәл кылмыйча җәһәннәмгә керә.) Ий метриклар! Аллаһ белән тагын бер илаһә бар дип шәһадәт бирәсезме? Әйт: «Мин Аллаһудан башка тагын бер илаһә бар дип шәһадәт бирмимен», – дип, янә әйт: «Әлбәттә, ул – тиңдәше, иптәше юк бер генә илаһәдер, әлбәттә, мин сез Аллаһуга тиңдәш кылган нәрсәләрдән бизгүчемен», – дип.

جالندہری

ان سے پوچھو کہ سب سے بڑھ کر (قرین انصاف) کس کی شہادت ہے کہہ دو کہ خدا ہی مجھ میں اور تم میں گواہ ہے اور یہ قرآن مجھ پر اس لیے اتارا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے تم کو اور جس شخص تک وہ پہنچ سکے آگاہ کردوں کیا تم لوگ اس بات کی شہادت دیتے ہو کہ خدا کے ساتھ اور بھی معبود ہیں (اے محمدﷺ!) کہہ دو کہ میں تو (ایسی) شہادت نہیں دیتا کہہ دو کہ صرف وہی ایک معبود ہے اور جن کو تم لوگ شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں

طاہرالقادری

آپ (ان سے دریافت) فرمائیے کہ گواہی دینے میں سب سے بڑھ کر کون ہے؟ آپ (ہی) فرما دیجئے کہ اﷲ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور میری طرف یہ قرآن اس لئے وحی کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے تمہیں اور ہر اس شخص کو جس تک (یہ قرآن) پہنچے ڈر سناؤں۔ کیا تم واقعی اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اﷲ کے ساتھ دوسرے معبود (بھی) ہیں؟ آپ فرما دیں: میں (تو اس غلط بات کی) گواہی نہیں دیتا، فرما دیجئے: بس معبود تو وہی ایک ہی ہے اور میں ان(سب) چیزوں سے بیزار ہوں جنہیں تم (اﷲ کا) شریک ٹھہراتے ہو،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.