سوره الأنعام (6) آیه 25

قرآن، سوره الأنعام (6) آیه 25

آیه پسین: سوره الأنعام (6) آیه 26
آیه پیشین: سوره الأنعام (6) آیه 24

عربی

وَ مِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَ جَعَلْنا عَلى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَ فِي آذانِهِمْ وَقْراً وَ إِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لا يُؤْمِنُوا بِها حَتَّى إِذا جاؤُكَ يُجادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هذا إِلاَّ أَساطِيرُ الأَْوَّلِينَ

بدون حرکات عربی

و منهم من يستمع إليك و جعلنا على قلوبهم أكنّة أن يفقهوه و في آذانهم وقرا و إن يروا كلّ آية لا يؤمنوا بها حتّى إذا جاؤك يجادلونك يقول الّذين كفروا إن هذا إلاّ أساطير الأوّلين

خوانش

Waminhum man yastamiAAu ilayka wajaAAalna AAala quloobihim akinnatan an yafqahoohu wafee athanihim waqran wa-in yaraw kulla ayatin la yu/minoo biha hatta itha jaooka yujadiloonaka yaqoolu allatheena kafaroo in hatha illa asateeru al-awwaleena

آیتی

بعضي از آنها به سخن تو گوش مي دهند ولي ما بر دلهايشان پرده ها، افکنده ايم تا آن را درنيابند و گوشهايشان را سنگين کرده ايم و هر معجزه اي را که بنگرند بدان ايمان نمي آورند و چون نزد تو آيند ، با تو به مجادله پردازند کافران مي گويند که اينها چيزي جز اساطير پيشينيان نيست

خرمشاهی

و از ايشان كسانى هستند كه [به ظاهر] به تو گوش مى دهند; و ما بر دلهايشان پرده هايى كشيده ايم كه آن را درنيابند و در گوشهاى آنان سنگينى اى [نهاده ايم]، و اگر هر معجزه اى ببينند به آن ايمان نمى آورند، و چون به نزد تو آيند با تو مجادله مى كنند و كافران مى گوي

کاویانپور

گروهى از آنان بسخنان تو گوش مى‏دهند ولى پرده و قشرى بر دلهاى آنان نهاده‏ايم تا آن را نفهمند (زيرا كه نمى‏خواهند ايمان بياورند) و در گوش آنها سنگينى قرار داديم (تا حقايق را نشنوند) و اگر تمام آيات و دلايل حق را ببينند، باز ايمان نخواهند آورد، تا آنجا كه وقتى پيش تو ميآيند با تو بمجادله و مناقشه مى‏پردازند و آنها كه بكفر روى آوردند، ميگويند: اينها همه افسانه‏هاى پيشينيان است.

انصاریان

گروهی از آنان به سخنانت گوش می دهند، و ما [به کیفر لجاجت وکفرشان] بر دل هایشان پوشش هایی قرار دادیم که آن را نفهمند، و در گوش هایشان سنگینی نهادیم [تا نشنوند]. و اگر همه نشانه های حق را ببینند باز هم به آن ایمان نمی آورند؛ تا آنجا که وقتی به محضرت می آیند با تو می ادله وستیزه می کنند، کافران [از روی لجاجت وعناد] می گویند: این [قرآن] جز افسانه های پیشینیان نیست.

سراج

و برخى از مشركان كسانى‏اند كه گوش فرا مى‏دارند بسوى تو (آن دم كه قرآن مى‏خوانى) و افكنيم بر دلهايشان پرده‏ها تا فهم نكنند آنرا و (نهاده‏ايم) در گوشهاى ايشان سنگينى و اگر ببينند هر نشانه‏اى را ايمان نمى‏آورند به آن تا آنكه چون بيايند بنزد تو در حاليكه جدال مى‏كنند با تو گويند آنانكه كافر شدند نيست اين (قرآن) مگر افسانه‏هاى پيشينيان

فولادوند

و برخى از آنان به تو گوش فرا مى‏دهند، و[لى‏] ما بر دلهايشان پرده‏ها افكنده‏ايم تا آن را نفهمند، و در گوشهايشان سنگينى [قرار داده‏ايم‏]. و اگر هر معجزه‏اى را ببينند به آن ايمان نمى‏آورند. تا آنجا كه وقتى نزد تو مى‏آيند و با تو جدال مى‏كنند، كسانى كه كفر ورزيدند، مى‏گويند: «اين [كتاب‏] چيزى جز افسانه‏هاى پيشينيان نيست.»

پورجوادی

عدّه‏اى از آنها به تو گوش مى‏دهند و ما بر دلهايشان پرده افكنده‏ايم تا آن را درنيابند و گوشهايشان را سنگين كرديم و اگر هر معجزه‏اى ببينند ايمان نمى‏آورند تا اين كه نزد تو آيند و مجادله كنند و كافران گويند: «اين جز افسانه‏هاى گذشتگان نيست.»

حلبی

و از ايشان كسى است كه به تو گوش فرا مى‏دهد و [ما] بر دلهايشان پرده‏ها نهاده‏ايم تا آن را نفهمند و در گوشهايشان سنگينى است و اگر هر آيه‏اى را ببينند به آن ايمان نمى‏آورند تا اينكه پيش تو آيند [و] با تو جدال كنند، آن كسان كه كافر شدند گويند: اين [قرآن‏] نيست جز افسانه‏هاى پيشينيان.

اشرفی

و از ايشان كسى است كه گوش ميدارد بتو و گردانيديم بر دلهاشان پرده‏ها مبادا كه بفهمند آنرا و در گوشهاشان گرانى و اگر به بينند هر علامتى را نميگروند بآن تا آنكه چون آيند ترا مجادله كنند با تو ميگويند آنان كه كافر شدند نيست اين مگر افسانه‏هاى پيشينيان

خوشابر مسعود انصاري

و از آنان كسى هست كه به تو گوش فرا مى‏دهد. و بر دلهايشان پرده‏هايى افكنده‏ايم تا آن را نفهمند و در گوشهايشان سنگينى‏اى [گذاشته‏ايم‏] و اگر هر معجزه‏اى ببينند به آن ايمان نمى‏آورند. تا چون جدال‏كنان با تو به نزدت آيند، كافران گويند: اين جز افسانه‏هاى پيشينيان نيست

مکارم

پاره‌ای از آنها به (سخنان) تو، گوش فرامی‌دهند؛ ولی بر دلهای آنان پرده‌ها افکنده‌ایم تا آن را نفهمند؛ و در گوش آنها، سنگینی قرار داده‌ایم. و (آنها بقدری لجوجند که) اگر تمام نشانه‌های حق را ببینند، ایمان نمی‌آورند؛ تا آنجا که وقتی به سراغ تو می‌آیند که با تو پرخاشگری کنند، کافران می‌گویند: «اینها فقط افسانه‌های پیشینیان است!»

مجتبوی

و از آنان كسانى‏اند كه [چون قرآن مى‏خوانى‏] به تو گوش فرامى‏دهند، و بر دلهاشان پوششها افكنده‏ايم تا آن را درنيابند و در گوشهاى [دل‏] آنها گرانى نهاده‏ايم، و اگر هر نشانه‏اى بينند بدان ايمان نمى‏آورند تا چون نزد تو آيند آنها كه كافر شدند ستيزه‏كنان با تو گويند: اين نيست مگر افسانه‏هاى پيشينيان.

مصباح زاده

و از ايشان كسى است كه گوش ميدارد بتو و گردانيديم بر دلهاشان پرده‏ها مبادا كه بفهمند آنرا و در گوشهاشان گرانى و اگر ببينند هر علامتى را نمى‏گروند بان تا آنكه چون آيند ترا مجادله كنند با تو مى گويند آنان كه كافر شدند نيست اين مگر افسانه‏هاى پيشينيان

معزی

و از ايشان است آنكه گوش فرا مى دهد بسوى تو و قرار داديم بر دلهاى ايشان پرده هائى از آنكه دريابندش و در گوشهاى ايشان سنگينى و اگر بينند هر آيتى را ايمان نيارند بدان تا گاهى كه آيندت ستيزه كنان با تو گويند آنان كه كفر ورزيدند نيست اين جز افسانه هاى پيشينيان

قمشه ای

و بعضی از آنان به سخن تو گوش فرا دارند، ولی ما پرده بر دلهاشان نهاده‌ایم که فهم آن نتوانند کرد و در گوشهای آنها سنگینی نهاده‌ایم، و اگر همه آیات الهی را مشاهده کنند باز بدان ایمان نمی‌آورند تا آنجا که چون نزد تو آیند در مقام مجادله بر آمده، آن کافران گویند: این آیات چیزی جز افسانه‌های پیشینیان نیست.

رشاد خليفه

بعضي از آنها به تو گوش مي دهند، ولي ما بر دل هايشان پرده مي افکنيم و در گوش هايشان ناشنوايي، تا آن را نفهمند. بنابراين، هيچ فرقي نمي کند که چه نوع مدرکي ببينند، آنها نمي توانند ايمان بياورند. از اين رو، هرگاه نزد تو آيند که با تو مجادله كنند، کافران مي گويند: اينها افسانه هايي از گذشته است.

Literal

And from them who listens to you, and We put on their hearts/minds covers/protections, that they (not) understand/learn it, and in their ears deafness/heaviness, and if they see every evidence/sign/verse, they do not believe with it until when/if they came to you arguing/disputing with you, those who disbelieved, say: «That that (is) except the first’s/beginner’s myths .»

Al-Hilali Khan

And of them there are some who listen to you; but We have set veils on their hearts, so they understand it not, and deafness in their ears; if they see every one of the Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.) they will not believe therein; to the point that when they come to you to argue with you, the disbelievers say: «These are nothing but tales of the men of old.»

Arthur John Arberry

And some of them there are that listen to thee, and We lay veils upon their hearts lest they understand it, and in their ears heaviness; and if they see any sign whatever, they do not believe in it, so that when they come to thee they dispute with thee, the unbelievers saying, ‹This is naught but the fairy-tales of the ancient ones.›

Asad

And there are among them such as [seem to] listen to thee [O Prophet]: but over their hearts We have laid veils which prevent them from grasping the truth, and into their ears, deafness.» And were they to see every sign [of the truth], they would still not believe in it-so much so that when they come unto thee to contend with thee, those who are bent on denying the truth say, «This is nothing but fables of ancient times!»

Dr. Salomo Keyzer

Er zijn er onder hen, die luisteren, als gij den Koran leest, maar wij hebben sluiers over hunne harten geworpen, dat zij het niet zouden verstaan, en eene doofheid in hunne ooren; en indien zij zelfs alle soorten van teekens zagen, zouden zij er niet aan gelooven; en hunne ongeloovigheid zal zoo groot worden, dat zij zelfs tot u zullen komen om met u te twisten. De ongeloovigen zullen zeggen: Dit zijn niets anders dan dwaze fabelen uit oude tijden.

Free Minds

And from them are those who listen to you; and We have made covers over their hearts to prevent them from understanding it, and a deafness in their ears; and if they see every sign they will not believe; even when they come to you they argue, those who reject Say: "This is nothing but the tales from the past!"

Hamza Roberto Piccardo

C’è qualcuno di loro che viene ad ascoltarti, ma Noi abbiamo sigillato i cuori loro e appesantito le loro orecchie, sì che non possano comprendere. Anche se vedessero ogni genere di segni, non crederebbero. Quando vengono a polemizzare con te coloro che non credono, dicono: «Non sono che favole degli antichi!».

Hilali Khan

And of them there are some who listen to you; but We have set veils on their hearts, so they understand it not, and deafness in their ears; if they see every one of the Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.) they will not believe therein; to the point that when they come to you to argue with you, the disbelievers say: "These are nothing but tales of the men of old."

Kuliev E.

Среди них есть такие, которые слушают тебя, но Мы накинули на их сердца покрывала, чтобы они не могли понять его, и поразили их уши глухотой. Какое бы знамение они ни увидели, они все равно не уверуют в него, и поэтому, когда они приходят к тебе, чтобы препираться с тобой, неверующие говорят: «Это – всего лишь сказки древних народов».

M.-N.O. Osmanov

Среди многобожников есть и такие, которые прислушиваются к тебе, [о Мухаммад], но Мы накинули на их сердца покровы и поразили их уши глухотой, чтобы они не могли постигнуть Коран. И какое бы знамение они ни увидели, они не уверуют в него, так что когда они приходят к тебе, чтобы препираться с тобой, то заявляют: «То, [что говорится в Коране], – всего-навсего сказания древних поколений».

Mohammad Habib Shakir

And of them is he who hearkens to you, and We have cast veils over their hearts lest they understand it and a heaviness into their ears; and even if they see every sign they will not believe in it; so much so that when they come to you they only dispute with you; those who disbelieve say: This is naught but the stories of the ancients.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Of them are some who listen unto thee, but We have placed upon their hearts veils, lest they should understand, and in their ears a deafness. If they saw every token they would not believe therein; to the point that, when they come unto thee to argue with thee, the disbelievers say: This is naught else than fables of the men of old.

Palmer

And they are some who listen unto thee, but we have placed a veil upon their hearts lest they should understand it, and in their ears is dullness of hearing; and though they saw each sign they would not believe therein; until when they come to thee to wrangle with thee, the unbelievers say, ‹These are but old folks› tales.›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

İçlerinden sana kulak verenler vardır; ama biz onu gereğince anlamamaları için kalplerine kılıflar geçirmiş, kulaklarına bir ağırlık koymuşuzdur. Tüm mucizeleri görseler de onlara inanmazlar. Nihayet sana gelip seninle çekişerek söyle derler küfre sapanlar: «Bu, eskilerin masallarından başka bir şey değildir.»

Qaribullah

Some of them listen to you. But We have cast veils over their hearts lest they understand it and in their ears heaviness; and if they see every sign they do not believe in it. When they come to you they argue, the unbelievers say: ‹This is nothing but the tales of the ancient ones. ‹

QXP

Some of them pretend to listen to you, but Our Law has already veiled their hearts from understanding and caused deafness in their ears. Blind followers fail to believe even when they see all kinds of proofs. When they come to argue with you, they say about the Qur’an, «These are stories of the bygones.»

Reshad Khalifa

Some of them listen to you, but we place veils on their hearts to prevent them from understanding, and deafness in their ears. Thus, no matter what kind of proof they see, they cannot believe. Thus, when they come to argue with you, the disbelievers say, «These are tales from the past.»

Rodwell

Some among them hearken unto thee: but we have cast veils over their hearts that they should not understand the Koran, and a weight into their ears: and though they should see all kinds of signs, they will refuse all faith in them, until when they come to thee, to dispute with thee, the infidels say, «Verily, this is nothing but fables of the ancients.»

Sale

There is of them who hearkeneth unto thee when thou readest the Koran; but We have cast vails over their hearts, that they should not understand it, and a deafness in their ears: And though they should see all kinds of signs, they will not believe therein; and their infidelity will arrive to that height that they will even come unto thee, to dispute with thee. The unbelievers will say, this is nothing but silly fables of ancient times.

Sher Ali

And among them are some who give ear to thee; but WE have put veils on their hearts, that they should not understand, and deafness in their ears. And even if they see every Sign, they would not believe therein, so much so that when they come to thee, disputing with thee, those who disbelieve say, `This is nothing but fables of the ancients.›

Unknown German

Und unter ihnen sind manche, die dir Gehör schenken, doch Wir haben auf ihre Herzen Hüllen gelegt, daß sie nicht begreifen, und in ihre Ohren Taubheit. Selbst wenn sie jedes Zeichen sehn, sie würden doch nicht daran glauben, so daß sie mit dir streiten, wenn sie zu dir kommen. Die Ungläubigen erklären: «Das sind bloß Fabeln der Alten.»

V. Porokhova

И среди них такие есть, ■ Кто (лишь притворно) слушает тебя, – ■ На их сердца покров Мы наложили, ■ Чтобы они не поняли его, ■ И глухотой закрыли уши. ■ И даже если все знамения они увидят, ■ В них не уверуют они. ■ Когда ж к тебе они придут, ■ То станут препираться, говоря: ■ «Сие – лишь только сказы первых!»

Yakub Ibn Nugman

Алардан кайберләре синең сүзеңне тыңларлар, ләкин сүзнең төп мәгънәсенә төшенмәсләр, шул сәбәпле Аллаһ хөкемнәрен кабул итмәсләр. Соңра күңелләренә аңламаулык пәрдәсен кордык, аңламаслар, колакларына ишетмәүлек пәрдәсен кордык, хак сүзне ишетмәсләр. Әгәр алар Аллаһуның могҗизаларын күрсәләр, берсенә дә ышанмыйлар, бу Коръән әүвәлгеләрдән калган хикәяләрдән башка нәрсә түгел диюче кәферләр, хәтта яныңа килсәләр хакны инкяр итеп, ялганны яклап синең белән бәхәсләшәләр.

جالندہری

اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ تمہاری (باتوں کی) طرف کان رکھتے ہیں۔ اور ہم نے ان کے دلوں پر تو پردے ڈال دیئے ہیں کہ ان کو سمجھ نہ سکیں اور کانوں میں ثقل پیدا کردیا ہے (کہ سن نہ سکیں) اور اگر یہ تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہ لائیں۔ یہاں تک کہ جب تمہارے پاس تم سے بحث کرنے کو آتے ہیں تو جو کافر ہیں کہتے ہیں یہ (قرآن) اور کچھ بھی نہیں صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں

طاہرالقادری

اور ان میں کچھ وہ (بھی) ہیں جو آپ کی طرف کان لگائے رہتے ہیں اور ہم نے ان کے دلوں پر(ان کی اپنی بدنیتی کے باعث) پردے ڈال دیئے ہیں (سو اب ان کے لئے ممکن نہیں) کہ وہ اس (قرآن) کو سمجھ سکیں اور (ہم نے) ان کے کانوں میں ڈاٹ دے دی ہے، اور اگر وہ تمام نشانیوں کو (کھلا بھی) دیکھ لیں تو (بھی) اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ حتیٰ کہ جب آپ کے پاس آتے ہیں، آپ سے جھگڑا کرتے ہیں (اس وقت) کافر لوگ کہتے ہیں کہ یہ (قرآن) پہلے لوگوں کی جھوٹی کہانیوں کے سوا (کچھ) نہیں،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.