سوره الأنعام (6) آیه 30

قرآن، سوره الأنعام (6) آیه 30

آیه پسین: سوره الأنعام (6) آیه 31
آیه پیشین: سوره الأنعام (6) آیه 29

عربی

وَ لَوْ تَرى إِذْ وُقِفُوا عَلى رَبِّهِمْ قالَ أَ لَيْسَ هذا بِالْحَقِّ قالُوا بَلى وَ رَبِّنا قالَ فَذُوقُوا الْعَذابَ بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ

بدون حرکات عربی

و لو ترى إذ وقفوا على ربّهم قال أ ليس هذا بالحقّ قالوا بلى و ربّنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون

خوانش

Walaw tara ith wuqifoo AAala rabbihim qala alaysa hatha bialhaqqi qaloo bala warabbina qala fathooqoo alAAathaba bima kuntum takfuroona

آیتی

و اگر ببيني آن هنگام را که در برابر پروردگارشان ايستاده اند ، خدا مي گويد : آيا اين به حق نبود ؟ گويند : آري ، سوگند به پروردگارمان گويد: به کيفر آنکه کافر بوده ايد عذاب خدا را بچشيد

خرمشاهی

و اگر بنگرى آنگاه كه ايشان را در پيشگاه پروردگارشان نگاه داشته اند [به آنان] گويد آيا اين حق نيست؟ گويند چرا سوگند به پروردگارمان. گويد پس به خاطر كفرى كه مىورزيديد عذاب را بچشيد.

کاویانپور

اگر آنان را به هنگامى كه در پيشگاه عدل پروردگارشان ايستاده‏اند، ببينى كه بآنها ميگويند: آيا اين حقيقت نيست؟ آنها پاسخ ميدهند و ميگويند: آرى سوگند به پروردگارمان حق و حقيقت است. خطاب ميشود پس كيفر آنچه را كه انكار ميكرديد بچشيد.

انصاریان

و اگر ببینی هنگامی که در پیشگاه پروردگارشان بازداشته شوند [وضعی شگفت انگیز می بینی] ، خدا می فرماید: آیا این [برانگیخته شدن و زنده گشتن پس از مرگ] حق نیست؟ می گویند: سوگند به پروردگارمان حق است. [خدا] می فرماید: پس به کیفر آنکه کفر می ورزیدید، این عذاب را بچشید.

سراج

و اگر ببينى آندم كه كافران واقف شوند به پروردگارشان گويد خدا آيا نيست اين (معاد) درست گويند بلى سوگند به پروردگارمان خدا گويد پس بچشيد عذاب را بسزاى كفرى كه مى‏ورزيديد

فولادوند

و اگر بنگرى هنگامى را كه در برابر پروردگارشان باز داشته مى‏شوند. [خدا] مى‏فرمايد: «آيا اين حق نيست؟» مى‏گويند: «چرا، سوگند به پروردگارمان [كه حق است‏].» مى‏فرمايد: «پس به [كيفر] آنكه كفر مى‏ورزيديد، اين عذاب را بچشيد.»

پورجوادی

اگر آنها را وقتى در پيشگاه پروردگارشان ايستاده‏اند ببينى كه خطاب رسد: «آيا اين حق نيست؟» بگويند: «قسم به خدا كه آرى.» خطاب مى‏آيد: «اينك به كيفر انكارتان عذاب را بچشيد.»

حلبی

و اگر [آنها را] هنگامى كه نزد پروردگارشان بداشته‏اند ببينى، [خدا] گويد: آيا اين [بعثت‏] راست نيست؟ گويند: آرى، سوگند به پروردگارمان [كه راست است‏]! گويد: پس عذاب را بچشيد به سبب آنچه كفر مى‏ورزيديد.

اشرفی

و اگر به بينى هنگاميكه باز داشته باشند بر پروردگارشان گويد آيا نيست اين بحق گويند آرى بحق پروردگار ما گويد پس بچشيد عذاب را بسبب بودنتان كافران

خوشابر مسعود انصاري

و اگر ببينى آن گاه كه به حضور پروردگارشان باز داشته شوند [شگفت زده مى‏شوى. خداوند] گويد: آيا اين حقّ نيست. گويند: آرى و سوگند به پروردگار ما [درست است‏] گويد: پس به سزاى آنكه كفر مى‏ورزيديد [طعم‏] عذاب را بچشيد

مکارم

اگر آنها را به هنگامی که در پیشگاه پروردگارشان ایستاده‌اند، ببینی! (به آنها) می‌گوید: «آیا این حق نیست؟» می‌گویند: «آری، قسم به پروردگارمان (حق است!)» می‌گوید: «پس مجازات را بچشید به سزای آنچه انکار می‌کردید!»

مجتبوی

و اگر ببينى آنگاه كه در برابر پروردگارشان نگاهشان دارند، [حالشان را سخت ناگوار خواهى ديد]، [خداى‏] گويد: آيا اين [برانگيخته‏شدن‏] حق نيست؟ گويند: چرا، به پروردگارمان سوگند. گويد: پس بچشيد اين عذاب را به سزاى آنكه كفر مى‏ورزيديد.

مصباح زاده

و اگر ببينى هنگامى كه باز داشته باشند بر پروردگارشان گويد آيا نيست اين بحق گويند آرى بحق پروردگار ما گويد پس بچشيد عذاب را بسبب بودنتان كافران

معزی

و كاش مى ديدى گاهى را كه بازداشت شدند پيشگاه پروردگارشان گويد آيا نيست اين به حقّ گويند بلى سوگند به پروردگار ما گويد پس بچشيد عذاب را بدانچه بوديد كفر مىورزيديد

قمشه ای

و اگر سختی حال آنها را آن‌گاه که در پیشگاه (عدل) خدا بازداشته شوند مشاهده کنی!که خدا به آنها خطاب کند: آیا این (عذاب قیامت) حق نبود؟جواب دهند: چرا، سوگند به ذات پروردگارمان (که حق بود) پس خدا گوید که اینک عذاب را به کیفر کفرتان بچشید.

رشاد خليفه

اگر فقط مى توانستي آنها را هنگامي كه نزد پروردگارشان مى ايستند، ببيني! او خواهد گفت: آيا اين حقيقت ندارد؟ آنها مى گويند: بله، به پروردگارمان سوگند. او مى گويد: شما در نتيجه كفرتان سزاوار مجازات شده‌ايد.

Literal

And if you see/understand if they stopped/arrested at their Lord, he said: «Is that not with the truth/real ?» They said: «Yes/certainly, by our Lord.» He said: «So taste/experience the torture, with what you were disbelieving.»

Al-Hilali Khan

If you could but see when they will be held (brought and made to stand) in front of their Lord! He will say: «Is not this (Resurrection and the taking of the accounts) the truth?» They will say: «Yes, by our Lord!» He will then say: «So taste you the torment because you used not to believe.»

Arthur John Arberry

If thou couldst see when they are stationed before their Lord! He will say, ‹Is not this the truth?› They will say, ‹Yes indeed, by our Lord!› He will say, ‹Then taste the chastisement for your unbelief.

Asad

If thou couldst but see [them] when they shall be made to stand before their Sustainer [and] He will say, «Is not this the truth?» They will answer: «Yea, indeed, by our Sustainer!» [Whereupon] He will say: «Taste, then, the suffering that comes from» your having refused to acknowledge the truth!»

Dr. Salomo Keyzer

Maar indien gij kondet zien, als zij voor hunnen Heer zullen worden geplaatst! Hij zal tot hen zeggen: Was dit niet de waarheid? Zij zullen antwoorden: Ja, bij onzen Heer! God zal zeggen; Onderga dus de straf, omdat gij niet hebt geloofd.

Free Minds

And if you could see them when they are standing at their Lord; He said: "Is this not the truth?", they said: "Yes, by our Lord," He said: "Then taste the retribution for what you have rejected."

Hamza Roberto Piccardo

Se li vedessi quando saranno condotti al loro Signore. Egli dirà: «Non è questa la verità?» Diranno: «Sì, per il nostro Signore!» Dirà: «Gustate il castigo per la vostra miscredenza».

Hilali Khan

If you could but see when they will be held (brought and made to stand) in front of their Lord! He will say: "Is not this (Resurrection and the taking of the accounts) the truth?" They will say: "Yes, by our Lord!" He will then say: "So taste you the torment because you used not to believe."

Kuliev E.

Если бы ты только увидел их, когда их остановят перед их Господом. Он скажет: «Разве это не истина?» Они скажут: «Конечно, клянемся нашим Господом!» Он скажет: «Вкусите же мучения за то, что вы были неверующими!»

M.-N.O. Osmanov

Если бы ты [, Мухаммад,] видел их, когда они предстанут перед их Господом, который спросит: «Разве не истина то [, что вы предстали для ответа предо Мною] ?» Они ответят: «Да, [истина], клянемся нашим Господом». И Он скажет: «Вкусите же муки за то, что вы были неверующими!»

Mohammad Habib Shakir

And could you see when they are made to stand before their Lord. He will say: Is not this the truth? They will say: Yea! by our Lord. He will say: Taste then the chastisement because you disbelieved.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

If thou couldst see when they are set before their Lord! He will say: Is not this real? They will say: Yea, verily, by our Lord! He will say: Taste now the retribution for that ye used to disbelieve.

Palmer

But couldst thou see when they are set before their Lord; he says, ‹Is not this the truth?› They say, ‹Yea, by our Lord !› he says, ‹Then taste the torment, for that ye did misbelieve!›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Rableri huzurunda durdurulduklarını bir görsen! Sordu: «Gerçek değil miymiş bu?» Dediler: «Rabbimize yemin olsun ki, gerçekmiş.» Dedi: «O halde, küfre sapmış olmanızdan dolayı tadın azabı.»

Qaribullah

If you could see them when they are made to stand before their Lord! He will say: ‹Is this not the truth? ‹ ‹Yes, by our Lord› they will reply, and He will say: ‹Taste then the punishment, for that which you disbelieved! ‹

QXP

But if only you could see when they stand before their Lord! He will ask, «Is not this real? » They will say «Yes, by our Lord.» Allah will then say, «Taste the Requital for your rejection of the Truth.»

Reshad Khalifa

If you could only see them when they stand before their Lord! He would say, «Is this not the truth?» They would say, «Yes, by our Lord.» He would say, «You have incurred the retribution by your disbelief.»

Rodwell

But if thou couldest see when they shall be set before their Lord! He shall say to them, «Is not this it in truth?» They shall say, «Yea, by our Lord!» «Taste then,» saith He, «the torment, for that ye believed not!»

Sale

But if thou couldst see, when they shall be set before their Lord! He shall say unto them, is not this in truth come to pass? They shall answer, yea, by our Lord. God shall say, taste therefore the punishment due unto you, for that ye have disbelieved.

Sher Ali

And if thou couldst only see when they are made to stand before their Lord, HE will say, `Is not this second life the truth ? They will say, `Yea, by our Lord.› HE will say, `Then taste the punishment because you disbelieved.›

Unknown German

Aber könntest du nur sehen, wenn sie vor ihren Herrn gestellt werden! Er wird sprechen: «Ist nicht dies die Wahrheit?» Sie werden antworten: «Ja, bei unserem Herrn.» Er wird sprechen: «Dann kostet die Strafe, weil ihr ungläubig wart.»

V. Porokhova

Если б ты только мог увидеть, ■ Как их поставят перед их Владыкой! ■ Он скажет им: ■ «Ужель сие – не истина (для вас)?» ■ Они ответят: ■ «Да! И (в этом) нашим Господом клянемся!» ■ И скажет Он: ■ «Вкусите ж наказание за то, ■ Что (на земле) неправедными были!»

Yakub Ibn Nugman

Әгәр Аллаһу хозурында хөкем ителү өчен басып торганнарын күрсәң, шул вакытта Аллаһ әйтер: «Әйә! Үлгәннән соң терелү хак булмадымы?» – дип. Алар әйттеләр: «Бәлки, ий Раббыбыз, үлгәннән соң терелү хак булды», – дип. Инде аларга Аллаһ әйтер: «Алай булгач Коръәнне вә үлгәннән соң терелүне инкяр итүегез сәбәпле җәһәннәм ґәзабы татыгыз», – дип.

جالندہری

اور کاش تم (ان کو اس وقت) دیکھو جب یہ اپنے پروردگار کےسامنے کھڑے کئے جائیں گے اور وہ فرمائےگا کیا یہ (دوبارہ زندہ ہونا) برحق نہیں تو کہیں گے کیوں نہیں پروردگار کی قسم (بالکل برحق ہے)خدا فرمائے گا اب کفر کے بدلے (جو دنیا میں کرتے تھے) عذاب (کے مزے) چکھو

طاہرالقادری

اور اگر آپ (انہیں اس وقت) دیکھیں جب وہ اپنے رب کے حضور کھڑے کئے جائیں گے، (اور انہیں) اﷲ فرمائے گا: کیا یہ (زندگی) حق نہیں ہے؟ (تو) کہیں گے: کیوں نہیں! ہمارے رب کی قسم (یہ حق ہے، پھر) اﷲ فرمائے گا: پس (اب) تم عذاب کا مزہ چکھو اس وجہ سے کہ تم کفر کیا کرتے تھے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.