سوره الأنعام (6) آیه 34

قرآن، سوره الأنعام (6) آیه 34

آیه پسین: سوره الأنعام (6) آیه 35
آیه پیشین: سوره الأنعام (6) آیه 33

عربی

وَ لَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلى ما كُذِّبُوا وَ أُوذُوا حَتَّى أَتاهُمْ نَصْرُنا وَ لا مُبَدِّلَ لِكَلِماتِ اللَّهِ وَ لَقَدْ جاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ

بدون حرکات عربی

و لقد كذّبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذّبوا و أوذوا حتّى أتاهم نصرنا و لا مبدّل لكلمات اللّه و لقد جاءك من نبإ المرسلين

خوانش

Walaqad kuththibat rusulun min qablika fasabaroo AAala ma kuththiboo waoothoo hatta atahum nasruna wala mubaddila likalimati Allahi walaqad jaaka min naba-i almursaleena

آیتی

پيامبراني را هم که پيش از تو بودند تکذيب کردند ولي آنها بر آن تکذيب ، و آزار صبر کردند تا پيروزي ما فرا رسيدشان و سخنان خدا را تغيير دهنده اي نيست و هر آينه پاره اي از اخبار پيامبران بر تو نازل شده است

خرمشاهی

و به راستى پيش از تو هم پيامبرانى با تكذيب رو به رو شدند، ولى بر آن انكار و آزارى كه ديدند شكيبايى ورزيدند تا يارى ما به دادشان رسيد، و كلمات الهى دگرگون كننده اى ندارد; و به راستى از اخبار پيامبران به تو رسيده است.

کاویانپور

پيامبران پيش از تو نيز مورد تكذيب قرار گرفتند و در برابر تكذيب و آزار مردم صبر و استقامت كردند تا وقتى كه يارى ما رسيد (اين خواست خداست) و هيچ چيز نمى‏تواند كلمات و خواست خدا را تغيير دهد. قطعا اخبار پيامبران پيشين به تو رسيده است (كه چه رنجها كشيدند و آزارها ديدند).

انصاریان

مسلماً پیش از تو رسولانی تکذیب شدند [و مورد آزار قرار گرفتند] و بر تکذیب و آزاری که دیدند، شکیبایی ورزیدند تا یاری ما به آنان رسید، [تو نیز شکیبایی کن تا یاری ما به تو برسد. این سنّت خداست،] و سنّت های خدا را تغییر دهنده ای نیست. و قطعاً بخشی از سرگذشت پیامبران [در آیاتی که پیش از این نازل شده] به تو رسیده است.

سراج

و بعزتم سوگند تكذيب شدند پيامبرانى پيش از تو و ايشان شكيبائى نمودند بر آنچه تكذيب شدند و رنج كشيدند تا آنكه آمد بديشان يارى كردن ما و نيست هيچ تغيير دهنده‏اى وعده‏هاى خدا را و به عزتم سوگند همانا آمد بتو از خبر فرستادگان

فولادوند

و پيش از تو نيز پيامبرانى تكذيب شدند، ولى بر آنچه تكذيب شدند و آزار ديدند شكيبايى كردند تا يارى ما به آنان رسيد، و براى كلمات خدا هيچ تغييردهنده‏اى نيست. و مسلماً اخبار پيامبران به تو رسيده است.

پورجوادی

پيامبران پيش از تو تكذيب شدند و در برابر تكذيب صبورى پيشه كردند و آزار ديدند تا يارى ما به آنها رسيد، هيچ چيز نمى‏تواند كلام خدا را تغيير دهد. بى‏ترديد اخبار پيامبران به تو رسيده است.

حلبی

و به تحقيق فرستادگان پيش از تو را تكذيب كردند، پس بر آنچه تكذيب شدند و آزار ديدند شكيبا شدند تا يارى ما ايشان را رسيد، و براى كلمات خدا تبديل كننده‏اى نيست، و به يقين خبر فرستادگان براى تو آمد.

اشرفی

و بتحقيق تكذيب كرده شدند رسولان چند پيش از تو پس صبر كردند بر آنچه تكذيب كرده شدند و رنجانيده شدند تا آمد ايشانرا يارى ما و نيست بدل كننده مر سخنان خدا را و بحقيقت آمد ترا از خبر فرستاده شدگان

خوشابر مسعود انصاري

و به راستى فرستادگانى پيش از تو دروغ انگاشته شدند. آن گاه بر تكذيب و رنج ديدن خويش صبر كردند تا آنكه نصرت ما به آنان رسيد. و براى وعده‏هاى خدا تغيير دهنده‏اى نيست و بى گمان برخى از خبر [هاى‏] رسالت يافتگان به تو رسيده است.

مکارم

پیش از تو نیز پیامبرانی تکذیب شدند؛ و در برابر تکذیبها، صبر و استقامت کردند؛ و (در این راه،) آزار دیدند، تا هنگامی که یاری ما به آنها رسید. (تو نیز چنین باش! و این، یکی از سنتهای الهی است؛) و هیچ چیز نمی‌تواند سنن خدا را تغییر دهد؛ و اخبار پیامبران به تو رسیده است.

مجتبوی

و هر آينه پيامبرانى كه پيش از تو بودند تكذيب شدند و بر تكذيب و آزارى كه ديدند شكيبايى كردند تا يارى ما بديشان رسيد. و سخنان خداى را دگرگون‏كننده‏اى نيست و هر آينه از خبر [هاى‏] فرستادگان به تو رسيده است.

مصباح زاده

و بتحقيق تكذيب كرده شدند رسولان چند پيش از تو پس صبر كردند بر آنچه تكذيب كرده شدند و رنجانيده شدند تا آمد ايشان را يارى ما و نيست بدل كننده مر سخنان خدا را و بحقيقت آمد ترا از خبر فرستاده شدگان

معزی

و همانا تكذيب شدند پيمبرانى پيش از تو پس شكيبا شدند بر آنچه تكذيب شدند و آزار كشيدند تا رسيدشان يارى ما و نيست برگرداننده براى سخنان خدا و همانا رسيده است تو را از داستان پيمبران

قمشه ای

و همانا پیغمبران پیش از تو را هم تکذیب کردند و آنها بر همه تکذیبها و اذیت‌های منکران صبر و تحمل کردند تا آن گاه که یاری ما شامل حال آنها شد. و (دل قوی‌دار که) هیچ کس کلمات خدا را تغییر نتواند داد و تحقیقاً اخبار پیغمبران پیش به تو رسیده است.

رشاد خليفه

رسولان پيش از تو نيز تکذيب شده اند و در برابر تکذيب ها ثابت قدمانه مقاومت کردند. آنها آزارها ديدند تا آنکه پيروزي ما فرا رسيد. چنين است روش خدا که هرگز تغيير نخواهد کرد. بنابراين، سرگذشت رسولان من بايد براي تو سرمشق باشد.

Literal

And messengers from before you had been lied to/denied, so they were patient on what they were denied (rejected) and they were harmed mildly, until Our victory/aid came to them, and (there is) no exchanger to God’s words/expressions; and from the messengers› information/news had come to you.

Al-Hilali Khan

Verily, (many) Messengers were denied before you (O Muhammad SAW), but with patience they bore the denial, and they were hurt, till Our Help reached them, and none can alter the Words (Decisions) of Allah. Surely there has reached you the information (news) about the Messengers (before you).

Arthur John Arberry

Messengers indeed were cried lies to before thee, yet they endured patiently that they were cried lies to, and were hurt, until Our help came unto them. No man can change the words of God; and there has already come to thee some tiding of the Envoys.

Asad

And, indeed, [even] before thy time have apostles been given the lie, and they endured with patience all those charges of falsehood, and all the hurt done to them, till succour came unto them from Us: for there is no power that could alter [the outcome of] God’s promises. And some of the histories of those apostles have already come within thy ken.»

Dr. Salomo Keyzer

En reeds vr u werden er apostelen voor leugenaars gehouden; zij verdroegen de beschuldigingen en de onrechtvaardigheid, tot op het oogenblik dat onze hulp tot hen kwam; want niemand kan Gods woorden veranderen; en gij hebt eenige inlichting ontvangen omtrent hen, die vroeger door hem werden gezonden.

Free Minds

Messengers before you were denied, but they were patient for what they were denied, and they were harmed until Our victory came to them; there is no changing the words of God. News of the messengers has come to you.

Hamza Roberto Piccardo

Già i messaggeri che ti hanno preceduto furono tacciati di menzogna. Sopportarono con pazienza accuse e persecuzioni, finché non venne loro il Nostro soccorso. Nessuno può cambiare le parole di Allah. Ti sarà certamente giunta una parte della storia degli Inviati.

Hilali Khan

Verily, (many) Messengers were denied before you (O Muhammad SAW), but with patience they bore the denial, and they were hurt, till Our Help reached them, and none can alter the Words (Decisions) of Allah. Surely there has reached you the information (news) about the Messengers (before you).

Kuliev E.

До тебя посланников также считали лжецами, но они терпели то, что их называли лжецами и обижали, пока не являлась к ним Наша помощь. Никто не исказит слов Аллаха, и до тебя уже дошли некоторые вести о посланниках.

M.-N.O. Osmanov

И до тебя [других] посланников объявляли лжецами. Но они терпели то, что их обзывали лжецами и притесняли, пока не явилась к ним Наша помощь. И никто не отменит слова, данного Аллахом, а до тебя дошли рассказы о посланниках.

Mohammad Habib Shakir

And certainly messengers before you were rejected, but they were patient on being rejected and persecuted until Our help came to them; and there is none to change the words of Allah, and certainly there has come to you some information about the messengers.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Messengers indeed have been denied before thee, and they were patient under the denial and the persecution till Our succour reached them. There is none to alter the decisions of Allah. Already there hath reached thee (somewhat) of the tidings of the messengers (We sent before).

Palmer

Called liars too were apostles before thee; but they were patient of being called liars and of being hurt until our help came to them; for there is none to change the words of God – now has there come to thee the story of those He sent.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Yemin olsun ki, senden önce de resuller yalanlanmış ama yalanlanmalarına, eziyet görmelerine sabretmişlerdi. Nihayet yardımımız onlara ulaştı. Allah’ın kelimelerini değiştirecek hiçbir kuvvet yoktur. Yemin olsun, elçi olarak gönderilenlerin haberinden bir kısmı sana da gelmiştir.

Qaribullah

Messengers indeed were belied before you, yet they became patient with that which they were belied, and were hurt until Our help came to them. There is none to alter the Words of Allah; and there has already come to you some news of the Messengers.

QXP

Messengers before you were denied and opposed. They steadfastly faced persecution until Our help reached them. There is none to alter the Decisions, Laws and Words of Allah. Some history of the Messengers has already come to you and sets examples for you.

Reshad Khalifa

Messengers before you have been rejected, and they steadfastly persevered in the face of rejection. They were persecuted until our victory came to them. Such is GOD’s system that will never change. The history of My messengers thus sets the precedents for you.

Rodwell

Before thee have apostles already been charged with falsehood: but they bore the charge and the wrong with constancy, till our help came to them; – for none can change the words of God. But this history of His Sent Ones hath already reached thee.

Sale

And Apostles before thee have been accounted liars: But they patiently bore their being accounted liars, and their being vexed, until our help came unto them; for there is none who can change the words of God: And thou hast received some information concerning those who have been formerly sent from him.

Sher Ali

And the Messengers indeed have been rejected before thee, but notwithstanding their rejection and persecution they remained patient until OUR help came to them. There is none to change the words of ALLAH. And there have already come to thee some of the tidings of the past Messengers.

Unknown German

Wohl sind vor dir Gesandte als lügenhaft gescholten worden; doch trotzdem sie verleugnet und verfolgt wurden, blieben sie geduldig, bis Unsere Hilfe ihnen kam. Es gibt keinen, der die Worte Allahs zu ändern vermöchte. Wahrlich, schon kam Kunde zu dir von den Gesandten.

V. Porokhova

И до тебя посланников лжецами объявляли, ■ Но с терпеливой стойкостью они сносили ■ И обвинения во лжи, и притесненья, ■ Пока к ним Наша помощь не пришла, – ■ Ведь нет такого, кто сумеет ■ Переменить Господне Слово. ■ К тому ж тебе уже известны ■ Истории посланников Его.

Yakub Ibn Nugman

Тәхкыйк синнән әүвәлге рәсүлләргә дә ялганчы диделәр, ул расүлләр, кәферләрнең аларга ялганчы диюләренә һәм җәберләүләренә сабыр итеп түзделәр, хәтта ярдәмебез имгәнче. Аллаһуның вәгъдәләрен үзгәртүче юк, аның әмерләре вакытында килер. Тәхкыйк сиңа рәсүлләрнең хәбәре килде ягъни рәсүлләргә каршы көрәшкән кәферләр Аллаһ ґәзабы белән һәлак булдылар.

جالندہری

اور تم سے پہلے کبھی پیغمبر جھٹلائے جاتے رہے تو وہ تکذیب اور ایذا پر صبر کرتے رہے یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد پہنچتی رہی اور خدا کی باتوں کو کوئی بھی بدلنے والا نہیں۔ اور تم کو پیغمبروں (کے احوال) کی خبریں پہنچ چکی ہیں (تو تم بھی صبر سے کام لو)

طاہرالقادری

اور بیشک آپ سے قبل (بھی بہت سے) رسول جھٹلائے گئے مگر انہوں نے جھٹلائے جانے اور اذیت پہنچائے جانے پر صبر کیا حتٰی کہ انہیں ہماری مدد آپہنچی، اور اﷲ کی باتوں (یعنی وعدوں کو) کوئی بدلنے والا نہیں، اور بیشک آپ کے پاس (تسکینِ قلب کے لیے) رسولوں کی خبریں آچکی ہیں،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.