سوره الأنعام (6) آیه 38

قرآن، سوره الأنعام (6) آیه 38

آیه پسین: سوره الأنعام (6) آیه 39
آیه پیشین: سوره الأنعام (6) آیه 37

عربی

وَ ما مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَْرْضِ وَ لا طائِرٍ يَطِيرُ بِجَناحَيْهِ إِلاَّ أُمَمٌ أَمْثالُكُمْ ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْ‏ءٍ ثُمَّ إِلى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ

بدون حرکات عربی

و ما من دابّة في الأرض و لا طائر يطير بجناحيه إلاّ أمم أمثالكم ما فرّطنا في الكتاب من شي‏ء ثمّ إلى ربّهم يحشرون

خوانش

Wama min dabbatin fee al-ardi wala ta-irin yateeru bijanahayhi illa omamun amthalukum ma farratna fee alkitabi min shay-in thumma ila rabbihim yuhsharoona

آیتی

هيچ جنبنده اي در روي زمين نيست و هيچ پرنده اي با بالهاي خود در هوا نمي پرد مگر آنکه چون شما امتهايي هستند ما در اين کتاب هيچ چيزي را فروگذار نکرده ايم و سپس همه را در نزد پروردگارشان گرد مي آورند

خرمشاهی

و هيچ جنبنده اى در زمين و هيچ پرنده اى نيست كه با دو بال خويش مى پرد، مگر آنكه امتهايى همانند شما هستند; ما هيچ چيز را در كتاب [لوح محفوظ] فروگذار نكرده ايم، آنگاه همه به نزد پروردگارشان محشور مى گردند.

کاویانپور

هيچ جاندارى در زمين و هيچ پرنده‏اى (در آسمان) كه با بالهاى خود پرواز ميكند، نيست مگر آنكه مخلوقى همانند شما هستند، ما هيچ چيز را در اين كتاب فروگذار نكرديم، سپس همگى بسوى پروردگارشان محشور ميشوند.

انصاریان

و هیچ جنبنده ای در زمین نیست، و نه هیچ پرنده ای که با دو بال خود پرواز می کند، مگر آنکه گروه هایی مانند شمایند؛ ما چیزی را در کتاب [تکوین از نظر ثبت جریانات هستی و برنامه های آفرینش] فروگذار نکرده ایم، سپس همگی به سوی پروردگارشان گردآوری می شوند.

سراج

نيست هيچ جنبنده‏اى در زمين و نه هيچ پرنده‏اى كه مى‏پرد در هوا بدو بال خود مگر آنها اصنافى‏اند مانند شما (در آفرينش) فروگذار نكرديم در اين قرآن هيچ چيزى را سپس بسوى پروردگارشان محشور مى‏شوند

فولادوند

و هيچ جنبنده‏اى در زمين نيست و نه هيچ پرنده‏اى كه با دو بال خود پرواز مى‏كند؛ مگر آنكه آنها [نيز] گروه‏هايى مانند شما هستند، ما هيچ چيزى را در كتاب [لوح محفوظ] فروگذار نكرده‏ايم؛ سپس [همه‏] به سوى پروردگارشان محشور خواهند گرديد.

پورجوادی

هيچ جنبنده‏اى در زمين نيست و هيچ پرنده‏اى با دو بال خود پرواز نمى‏كند مگر اين كه امتهايى مانند شما هستند، ما در اين كتاب هيچ چيز را فرو گذار نكرديم. سپس به سوى پروردگارشان محشور خواهند شد.

حلبی

و هيچ جنبنده‏اى در زمين نيست و نه پرنده‏اى كه به دو بالش مى‏پرد، مگر اينكه آنها امتهايى همانند شما هستند. در [اين‏] كتاب از چيزى فرو گذار نكرديم، سپس به سوى پروردگارشان برانگيخته مى‏شوند.

اشرفی

و نيست هيچ جنبنده در زمين و نه پرنده كه ميپرد بدو بالش مگر آنكه اصنافى چندند مثال شما تقصير نكرديم در كتاب از چيزى پس بسوى پروردگارشان حشر كرده ميشوند

خوشابر مسعود انصاري

و نيست هيچ جنبنده‏اى در زمين و نه پرنده‏اى كه با دو بال خويش مى‏پرد، مگر آنكه امّتهايى چون شما هستند: هيچ چيزى را در كتاب (لوح محفوظ) فرو گذار نكرده‏ايم. آن گاه به سوى پروردگارشان محشور مى‏شوند

مکارم

هیچ جنبنده‌ای در زمین، و هیچ پرنده‌ای که با دو بال خود پرواز می‌کند، نیست مگر اینکه امتهایی همانند شما هستند. ما هیچ چیز را در این کتاب، فرو گذار نکردیم؛ سپس همگی به سوی پروردگارشان محشور می‌گردند.

مجتبوی

و هيچ جُنبده‏اى در زمين نيست و نه هيچ پرنده‏اى كه به دو بال خويش بپرد مگر آنكه گروه‏هايى مانند شمايند- آفريده و روزى خوار-. در كتاب- قرآن يا لوح محفوظ- هيچ چيزى را فروگذار نكرده‏ايم، سپس همه به سوى پروردگارشان برانگيخته و فراهم مى‏شوند.

مصباح زاده

و نيست هيچ جنبنده در زمين و نه پرنده كه ميپرد بدو بالش مگر آنكه اصنافى چندند مثال شما تقصير نكرديم در كتاب از چيزى پس بسوى پروردگارشان حشر كرده ميشوند

معزی

نيست جنبنده اى در زمين و نه پرنده اى پروازكننده با بالهاى خود جز ملتهائى همانند شما فروگذار نكرديم در كتاب از چيزى سپس بسوى پروردگارشان گردآورده شوند

قمشه ای

-و هر جنبنده‌ای در زمین و هر پرنده‌ای در هوا که به دو بال پرواز می‌کند همگی طایفه‌هایی مانند شما (نوع بشر) هستند. ما در کتاب (آفرینش، بیان) هیچ چیز را فرو گذار نکردیم، آن گاه همه به سوی پروردگار خود محشور می‌شوند.

رشاد خليفه

تمام مخلوقات روي زمين و تمام پرندگاني که با بال هاي خود پرواز مي کنند، جماعت هايي مانند شما هستند. ما در اين کتاب از بيان هيچ نکته اي، دريغ نکرده ايم. تمام اين مخلوقات، نزد پروردگارشان احضار خواهند شد.

Literal

And (there is) not from a walker/creeper/crawler (creature) in the earth/Planet Earth and nor (a) bird (that) flies with its two wings, except (they are) nations similar/equal to you, We did not neglect/waste in The Book from a thing, then to their Lord they be gathered.

Al-Hilali Khan

There is not a moving (living) creature on earth, nor a bird that flies with its two wings, but are communities like you. We have neglected nothing in the Book, then unto their Lord they (all) shall be gathered.

Arthur John Arberry

No creature is there crawling on the earth, no bird flying with its wings, but they are nations like unto yourselves. We have neglected nothing in the Book; then to their Lord they shall be mustered.

Asad

although there is no beast that walks on earth and no bird that flies on its two wings which is not [God’s] creature» like yourselves: no single thing have We neglected in Our decree. And once again:» Unto their Sustainer shall they [all] be gathered.

Dr. Salomo Keyzer

Er is geene diersoort op de aarde, noch een vogel die met zijne vleugels vliegt, welke niet, gelijk gij, een volk vormt. Wij hebben niets in het boek onzer besluiten vergeten; want tot hunnen Heer zullen zij terugkeeren.

Free Minds

And there is not a creature in the Earth, or a bird that fly’s with its wings, but are nations like you. We did not leave anything out of the record; then to their Lord they will be gathered.

Hamza Roberto Piccardo

Non c’è essere che si muova sulla terra o uccello che voli con le sue ali che non appartenga ad una comunità. Non abbiamo dimenticato nulla nel Libro. Poi tutti saranno ricondotti verso il loro Signore.

Hilali Khan

There is not a moving (living) creature on earth, nor a bird that flies with its two wings, but are communities like you. We have neglected nothing in the Book, then unto their Lord they (all) shall be gathered.

Kuliev E.

Все живые существа на земле и птицы, летающие на двух крыльях, являются подобными вам сообществами. Мы ничего не упустили в Писании. А затем они будут собраны к своему Господу.

M.-N.O. Osmanov

Нет ни одного животного, [ходящего] по земле, ни летающей на крыльях птицы, которые, подобно вам, не объединялись бы в сообщество, – ведь Мы ничего не упустили в [этом] Писании, – а потом все они будут собраны перед своим Господом.

Mohammad Habib Shakir

And there is no animal that walks upon the earth nor a bird that flies with its two wings but (they are) genera like yourselves; We have not neglected anything in the Book, then to their Lord shall they be gathered.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

There is not an animal in the earth, nor a flying creature flying on two wings, but they are peoples like unto you. We have neglected nothing in the Book (of Our decrees). Then unto their Lord they will be gathered.

Palmer

There is not a beast upon the earth nor a bird that flies with both its wings, but is a nation like to you; we have omitted nothing from the Book; then to their Lord shall they be gathered.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Yeryüzünde debelenen hiçbir canlı, iki kanadıyla uçan hiçbir kuş istisna olmamak üzere hepsi sizin gibi ümmetlerdir. Biz bu Kitap’ta, herhangi birşeyi ne eksik bıraktık ne fazla yaptık. Onlar, sonunda Rableri önünde haşredilirler.

Qaribullah

There is no crawling creature on the earth, nor a bird that flies with its two wings, but they are nations like you. We have neglected nothing in the Book. They shall all be gathered before their Lord.

QXP

(There are miracles in the Universe to behold). All creatures on earth and all the birds that fly on two wings are communities like you. We did not omit any knowledge from this Book that was essential to be given through Revelation. All these creatures are part of the Divine Plan and they are together working the Plan of their Lord.

Reshad Khalifa

All the creatures on earth, and all the birds that fly with wings, are communities like you. We did not leave anything out of this book. To their Lord, all these creatures will be summoned.

Rodwell

No kind of beast is there on earth nor fowl that flieth with its wings, but is a folk like you: nothing have we passed over in the Book: then unto their Lord shall they be gathered.

Sale

There is no kind of beast on earth, nor fowl which flieth with its wings, but the same is a people like unto you; we have not omitted any thing in the book of our decrees: Then unto their Lord shall they return.

Sher Ali

There is not an animal that crawls in the earth, nor a bird that flies on its two wings, but they are communities like you. WE have left out nothing in the Book. Then to their Lord shall they all be gathered together.

Unknown German

Kein Getier gibt es auf der Erde, keinen Vogel, der auf seinen zwei Schwingen dahinfliegt, die nicht Gemeinschaften wären gleich euch. Nichts haben Wir in dem Buch ausgelassen. Zu ihrem Herrn sollen sie dann versammelt werden.

V. Porokhova

И нет ни одного живого существа, ■ Что на земле (живет) или на крыльях (в небе), ■ Которые, подобно вам, не составляли бы общины, – ■ Мы ничего не упустили из Книги ■ (Наших уложений), ■ И будет День, когда их всех у их Владыки соберут.

Yakub Ibn Nugman

Җирдәге төрле хайваннар һәм ике канатлары белән оча торган кошлар сезнең кеби җәмәгать булудан башка нәрсә түгелләр. Ягъни үз җенесләре белән җәмәгать булып яшиләр, һәрбере үз хәлләре белән мәшгульләр һәм Аллаһуны да зекер итәләр. Ләүхүл-мәхфузъдагы китапта язмыйча һичнәрсәне калдырмадык, соңра һәр мәхлук кубарылып Раббыларына кайтырлар.

جالندہری

اور زمین میں جو چلنے پھرنے والا (حیوان) یا دو پروں سے اڑنے والا جانور ہے ان کی بھی تم لوگوں کی طرح جماعتیں ہیں۔ ہم نے کتاب (یعنی لوح محفوظ) میں کسی چیز (کے لکھنے) میں کوتاہی نہیں کی پھر سب اپنے پروردگار کی طرف جمع کئے جائیں گے

طاہرالقادری

اور (اے انسانو!) کوئی بھی چلنے پھرنے والا (جانور) اور پرندہ جو اپنے دو بازوؤں سے اڑتا ہو (ایسا) نہیں ہے مگر یہ کہ (بہت سی صفات میں) وہ سب تمہارے ہی مماثل طبقات ہیں،٭ ہم نے کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی (جسے صراحۃً یا اشارۃً بیان نہ کردیا ہو) پھر سب (لوگ) اپنے رب کے پاس جمع کئے جائیں گے،٭ انہی مماثلتوں کے باعث انسانی ارتقاء کے باب میں ڈاروِن اور اس کے ہم نوا سائنس دانوں کو یہ مغالطہ لاحق ہوا ہے کہ شاید انسان انہی جانوروں کی ایک ارتقائی شکل ہے۔ ”أُمَمٌ أَمثَالُکُمۡ“ کے الفاط نے واضح کر دیا ہے کہ جانوروں، پرندوں اور انسانوں میں جسمانی، حیاتیاتی اور خصلتی مماثلتیں ضرور موجود ہیں اور یہ نظامِ تخلیق کی وحدت کی دلیل ہے مگر یہ سب الگ الگ طبقاتِ خلق ہیں۔ یہ درست ہے کہ انسانی حیات کا ظہور ارضی زندگی کے مختلف مراحل و ادوار کی تاریخ میں سب سے آخری دور میں ہوا ہے۔ یہ اس کے اکمل الخلق اور اشرف المخلوقات ہونے کی دلیل ہے۔

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.