سوره الأنعام (6) آیه 39

قرآن، سوره الأنعام (6) آیه 39

آیه پسین: سوره الأنعام (6) آیه 40
آیه پیشین: سوره الأنعام (6) آیه 38

عربی

وَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا صُمٌّ وَ بُكْمٌ فِي الظُّلُماتِ مَنْ يَشَأِ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَ مَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ

بدون حرکات عربی

و الّذين كذّبوا بآياتنا صمّ و بكم في الظّلمات من يشأ اللّه يضلله و من يشأ يجعله على صراط مستقيم

خوانش

Waallatheena kaththaboo bi-ayatina summun wabukmun fee alththulumati man yasha-i Allahu yudlilhu waman yasha/ yajAAalhu AAala siratin mustaqeemin

آیتی

آنان که آيات ما را تکذيب کرده اند کرانند و لالانند و در تاريکيهايند، خدا هر که را خواهد گمراه کند و هر که را خواهد به راه راست اندازد

خرمشاهی

و دروغ انگاران آيات ما ناشنوا و گنگ [و] در تاريكى [سرگشته]اند; خداوند هر كس را بخواهد بيراهش مى گذارد، و هر كس را بخواهد بر راه راست مى دارد.

کاویانپور

و آنها كه آيات ما را تكذيب كردند، كر و لال و در تاريكى‏ها قرار دارند. خدا هر كه را بخواهد در گمراهى رها مى‏سازد و هر كه را بخواهد در راه راست قرار مى‏دهد.

انصاریان

کسانی که آیات ما را تکذیب کردند، کرها و لال هایی فرو رفته در تاریکی های جهل و گمراهی اند؛ خدا هر که را بخواهد [به کیفر تکذیب آیاتش] گمراه می کند، و هر که را بخواهد [به پاداش تصدیق آیاتش] بر راه راست قرار می دهد.

سراج

و آنانكه دروغ پنداشتند آيت‏هاى ما را كران و گنگانند در تاريكيها (ى كفر افتاده‏اند) هر كه را بخواهد خدا در گمراهى واگذاردش و هر كه را خواهد بگرداندش براه راست

فولادوند

و كسانى كه آيات ما را دروغ پنداشتند، در تاريكيها[ى كفر] كر و لالند، هر كه را خدا بخواهد گمراهش مى‏گذارد؛ و هر كه را بخواهد بر راه راست قرارش مى‏دهد.

پورجوادی

تكذيب كنندگان آيات ما كر و لالهايى هستند در تاريكى. خداوند هر كه را بخواهد از هدايت خود محروم مى‏كند و هر كس را اراده كند به راه راست مى‏آورد.

حلبی

و آن كسان كه آيات ما را تكذيب كردند، كرانند و گنگانند در تاريكيها، كسى را كه خدا مى‏خواهد گمراهش مى‏كند، و كسى را كه بخواهد او را بر راه راست قرار مى‏دهد.

اشرفی

و آنان كه تكذيب كردند آيت‏هاى ما را كرانند و گنگانند در تاريكى‏ها كسى را كه مى‏خواهيد خدا واميگذارد و كسى را كه ميخواهد ميگرداندش بر راه راست

خوشابر مسعود انصاري

و كسانى كه آيات ما را دروغ انگاشتند كران و گنگان‏اند، در تاريكيها [ى كفر] هستند. خداوند هر كس را كه بخواهد، بيراهش مى‏گذارد. و هر كس را كه بخواهد، بر راه راستش [پايدار] مى‏دارد

مکارم

آنها که آیات ما را تکذیب کردند، کرها و لالهایی هستند که در تاریکیها قرار دارند. هر کس را خدا بخواهد (و مستحق باشد،) گمراه می‌کند؛ و هر کس را بخواهد (و شایسته بداند،) بر راه راست قرار خواهد داد.

مجتبوی

و كسانى كه آيات ما را دروغ پنداشتند كرانند- از شنيدن حق- و گنگانند- از اقرار به حق- كه در تاريكيها- نادانى‏ها- باشند. خدا هر كه را خواهد گمراه مى‏كند و هر كه را خواهد بر راه راست فرا مى‏دارد.

مصباح زاده

و آنان كه تكذيب كردند آيت‏هاى ما را كرانند و گنگانند در تاريكى‏ها كسى را كه ميخواهد خدا وامى‏گذارد و كسى را كه ميخواهد ميگرداندش بر راه راست

معزی

و آنان كه تكذيب كردند آيتهاى ما را كران و گنگانند در تاريكيها هر كه را خدا خواهد گمراه كند و هر كه را خواهد بگرداندش بر راهى راست

قمشه ای

-و آنان که تکذیب آیات ما کردند کر و گنگ در ظلمات (جهل) به سر برند. مشیّت الهی هر کس را خواهد گمراه سازد و هر که را خواهد به راه راست هدایت کند.

رشاد خليفه

كسانى كه مدرک هاي ما را رد مى كنند، كر و گنگ هستند و در تاريكى مطلق به سر مي ‌برند. خدا هر كه را بخواهد، به بيراهه مي فرستد و هر كه را بخواهد، در راه مستقيم قرار مي دهد.

Literal

And those who lied/denied with Our verses/signs/evidences (they are) deaf and mute in the darknesses; whom God wants/wills He misguides him, and whom He wants/wills, He puts him on a straight/direct road/way

Al-Hilali Khan

Those who reject Our Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.) are deaf and dumb in darkness. Allah sends astray whom He wills and He guides on the Straight Path whom He wills.

Arthur John Arberry

And those who cry lies to Our signs are deaf and dumb, dwelling in the shadows. Whomsoever God will, He leads astray, and whomsoever He will, He sets him on a straight path.

Asad

And they who give the lie to Our messages are deaf and dumb, in darkness deep. Whomever God wills, He lets go astray; and whomever He wills, He places upon a straight way.»

Dr. Salomo Keyzer

Zij, die onze teekens van logen beschuldigen, zijn doof en stom en wandelen in duisternis; God zal doen dwalen wien hij wil, en wie hem behaagt, zal hij op den rechten weg brengen.

Free Minds

And those who deny Our signs, they are deaf and dumb, in darkness. Whoever God wishes He misguides, and whoever He wishes He makes him on a straight path.

Hamza Roberto Piccardo

Quelli che smentiscono i Nostri segni sono come sordi e muti [immersi] nelle tenebre. Allah svia chi vuole e pone chi vuole sulla retta via.

Hilali Khan

Those who reject Our Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.) are deaf and dumb in darkness. Allah sends astray whom He wills and He guides on the Straight Path whom He wills.

Kuliev E.

Те, которые считают ложью Наши знамения, глухи и немы во мраках. Аллах вводит в заблуждение, кого пожелает, и наставляет на прямой путь, кого пожелает.

M.-N.O. Osmanov

Те, которые опровергали Наши знамения, глухи, немы и находятся во мраке. Аллах сбивает с пути, кого пожелает, и наставляет на прямой путь, кого пожелает.

Mohammad Habib Shakir

And they who reject Our communications are deaf and dumb, in utter darkness; whom Allah pleases He causes to err and whom He pleases He puts on the right way.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Those who deny Our revelations are deaf and dumb in darkness. Whom Allah will sendeth astray, and whom He will He placeth on a straight path.

Palmer

Those who say our signs are lies – deafness, dumbness, in the dark! whom He pleases does God lead astray, and whom He pleases He places on the right way.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Bizim ayetlerimizi yalanlayanlar, karanlıklara gömülmüş sağır ve dilsizlerdir. Allah, dilediği/dileyen kişiyi şaşırtır, dilediğini/dileyeni de dosdoğru yol üzerine koyar.

Qaribullah

Those who belie Our verses are deaf and dumb, in darkness. Allah leaves in error whom He will, and guides to the Straight Path whom He pleases.

QXP

Those who deny Our Signs are deaf and dumb, in total darkness. Straying, and Guidance take place according to the Divine Laws (4:88).

Reshad Khalifa

Those who reject our proofs are deaf and dumb, in total darkness. Whomever GOD wills, He sends astray, and whomever He wills, He leads in a straight path.

Rodwell

They who gainsay our signs are deaf, and dumb, in darkness: God will mislead whom He pleaseth, and whom He pleaseth He will place upon the straight path.

Sale

They who accuse our signs of falsehood, are deaf and dumb, walking in darkness: God will lead into error whom He pleaseth, and whom He pleaseth He will put in the right way.

Sher Ali

Those who have rejected OUR signs are deaf and dumb, in utter darkness. Whom ALLAH wills HE lets go astray and whom HE wills HE places on the right path.

Unknown German

Die aber Unsere Zeichen leugneten, sind taub und stumm in Finsternissen. Wen Allah will, läßt Er in die Irre gehen, und wen Er will, führt Er auf den geraden Weg.

V. Porokhova

И кто знаменья Наши отвергает, ■ Тот глух и нем и пребывает в мраке. ■ И по Своей (всеведущей) угоде ■ Аллах иных сбивает с верного пути, ■ Других же – на стезю прямую ставит.

Yakub Ibn Nugman

Безнең аятьләребезне ялган диючеләр, хак сүзләрне ишетүдән саңгыраулар, хак сүзләрне сөйләүдән телсезләр, шуның өчен алар адашу караңгылыгындалар. Аллаһ үзе теләгән кешене Коръәннән гафил итеп хак юлдан адаштырыр, һәм үзе теләгән бәндәсен Коръән белән гамәл кылдырыр да – туры юлга күндерер.

جالندہری

اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ بہرے اور گونگے ہیں (اس کے علاوہ) اندھیرے میں (پڑے ہوئے) جس کو خدا چاہے گمراہ کردے اور جسے چاہے سیدھے رستے پر چلا دے

طاہرالقادری

اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ بہرے اور گونگے ہیں، تاریکیوں میں (بھٹک رہے) ہیں۔ اﷲ جسے چاہتا ہے اسے (انکارِ حق اور ضد کے باعث) گمراہ کردیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اسے (قبولِ حق کے باعث) سیدھی راہ پر لگا دیتا ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.