سوره الأنعام (6) آیه 52

قرآن، سوره الأنعام (6) آیه 52

آیه پسین: سوره الأنعام (6) آیه 53
آیه پیشین: سوره الأنعام (6) آیه 51

عربی

وَ لا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَداةِ وَ الْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ما عَلَيْكَ مِنْ حِسابِهِمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ وَ ما مِنْ حِسابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ

بدون حرکات عربی

و لا تطرد الّذين يدعون ربّهم بالغداة و العشيّ يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شي‏ء و ما من حسابك عليهم من شي‏ء فتطردهم فتكون من الظّالمين

خوانش

Wala tatrudi allatheena yadAAoona rabbahum bialghadati waalAAashiyyi yureedoona wajhahu ma AAalayka min hisabihim min shay-in wama min hisabika AAalayhim min shay-in fatatrudahum fatakoona mina alththalimeena

آیتی

کساني را که هر بامداد و شبانگاه پروردگار خويش را مي خوانند و خواستارخشنودي او هستند ، طرد مکن نه چيزي از حساب آنها بر عهده توست و نه چيزي از حساب تو بر عهده ايشان اگر آنها را طرد کني ، در زمره ستمکاران درآيي

خرمشاهی

و كسانى را كه پروردگارشان را بامدادان و شامگاهان [به نيايش] مى خوانند [و] خشنودى او را مى جويند [از خود] مران; چيزى از حساب آنان بر تو و چيزى از حساب تو بر آنان نيست كه برانيشان و از ستمكاران شوى.

کاویانپور

كسانى را كه سحرگاهان و شامگاهان پروردگار خويش را ميخوانند و خشنودى او را ميطلبند، از خود دور مكن. نه حساب (اعمال) آنها بر تو است و نه حساب تو بر آنها. اگر آنها را از خود دور كنى هر آينه از ستمكاران خواهى بود.

انصاریان

و آنان که بامدادان و شامگاهان پروردگارشان را می خوانند [و با این خواندن] خشنودی او را می خواهند، از خود مران. نه چیزی از حساب [عمل] آنان بر عهده توست، و نه چیزی از حساب [کار] تو بر عهده آنان است تا آنان را برانی و [به سبب راندنشان] از ستمکاران باشی.

سراج

و مران (از مجلس خود) آنان را كه مى‏خوانند پروردگار خود را به بامداد و شبانگاه در حاليكه مى‏خواهند (به كردار خود) خوشنودى خدا را نيست بعهده تو از حساب (اعمال) ايشان هيچ چيزى و نيست از حساب (عمل) تو بعهده ايشان هيچ چيزى تا تو برانى ايشان را (از نزد خود) پس باشى (بواسطه اين راندن) از ستمكاران

فولادوند

و كسانى را كه پروردگار خود را بامدادان و شامگاهان مى‏خوانند -در حالى كه خشنودى او را مى‏خواهند- مران. از حساب آنان چيزى بر عهده تو نيست، و از حساب تو [نيز] چيزى بر عهده آنان نيست، تا ايشان را برانى و از ستمكاران باشى.

پورجوادی

كسانى را كه صبح و شام پروردگارشان را مى‏خوانند و خشنودى او را مى‏خواهند از خود دور مكن، نه حساب آنها بر عهده توست و نه حساب تو بر عهده آنها. اگر آنها را طرد كنى از ستمكاران خواهى بود.

حلبی

و مران كسانى را كه به بامداد و شامگاه پروردگار خويش را مى‏خوانند [و] رضاى او را مى‏جويند، چيزى از حساب ايشان بر [عهده‏] تو نيست و نه از حساب تو [چيزى‏] بر ايشان است، تا آنها را برانى و از ستمكاران شوى.

اشرفی

و مران آنان را كه ميخوانند پروردگارشان را ببامداد و شبانگاه ميخواهند رضاى او را نيست بر تو از حساب ايشان هيچ چيز و نيست از حساب تو برايشان هيچ چيز پس ميرانى ايشانرا پس خواهى شد از ستمكاران

خوشابر مسعود انصاري

آنان را كه به بامداد و شامگاه پروردگارشان را- در طلب خشنودى‏اش- مى‏خوانند، [از خود] مران. چيزى از حساب آنان بر [عهده‏] تو نيست و از حساب تو [هم‏] چيزى بر [عهده‏] آنان نيست، تا آنان را برانى. كه آن گاه از ستمكاران خواهى بود

مکارم

و کسانی را که صبح و شام خدا را می‌خوانند، و جز ذات پاک او نظری ندارند، از خود دور مکن! نه چیزی از حساب آنها بر توست، و نه چیزی از حساب تو بر آنها! اگر آنها را طرد کنی، از ستمگران خواهی بود!

مجتبوی

و كسانى را كه پروردگار خويش را در بامداد و شبانگاه مى‏خوانند و او را مى‏خواهند از خود مران. چيزى از حساب ايشان بر تو نيست و چيزى از حساب تو بر آنان نيست تا از خود برانيشان پس در شمار ستمكاران شوى.

مصباح زاده

و مران آنان را كه ميخوانند پروردگارشان را ببامداد و شبانگاه ميخواهند رضاى او را نيست بر تو از حساب ايشان هيچ چيز و نيست از حساب تو بر ايشان هيچ چيز پس ميرانى ايشان را پس خواهى شد از ستمكاران

معزی

و از خود نران آنان را كه مى خوانند پروردگار خود را بامدادان و شامگاه خواهان روى اويند نيست بر تو از حساب ايشان چيزى و نه از حساب تو است بر ايشان چيزى كه برانى آنان را پس بشوى از ستمگران

قمشه ای

و آنان را که صبح و شام خدا را می‌خوانند و قصدشان فقط خداست از خود مران، که نه چیزی از حساب آنها بر تو و نه چیزی از حساب تو بر آنهاست، پس اگر آن خداپرستان را از خود برانی از ستمکاران خواهی بود.

رشاد خليفه

و آنان را كه روز و شب پروردگار خود را مى خوانند و خود را فقط به او اختصاص مي ‌دهند، از خود دور نكن. نه تو مسئول حساب آنها هستي و نه آنها مسئول حساب تو. اگر آنها را طرد كني، از ستمكاران خواهي بود.

Literal

And do not expel/drive away those who call their Lord with the early mornings and the evening ,they want His face/direction, their account is not on you from a thing, and your account is not on them from a thing, so you expel them/drive them away, so you be from the unjust/oppressive (P).

Al-Hilali Khan

And turn not away those who invoke their Lord, morning and afternoon seeking His Face. You are accountable for them in nothing, and they are accountable for you in nothing, that you may turn them away, and thus become of the Zalimoon (unjust).

Arthur John Arberry

And do not drive away those who call upon their Lord at morning and evening desiring His countenance; nothing of their account falls upon thee, and nothing of thy account falls upon them, that thou shouldst drive them away, and so become one of the evildoers.

Asad

Hence, repulse not [any of] those who at morn and evening invoke their Sustainer, seeking His countenance.» Thou art in no wise accountable for them-just as they are in no wise accountable forthee

Dr. Salomo Keyzer

Verdrijf hen niet, die des ochtends en des avonds God aanroepen, uit begeerte zijn aangezicht te zien. Het komt u niet toe, een oordeel over hen uit te spreken, evenmin als het hun behoort, een oordeel over u uit te spreken: indien gij hen dus verdrijft zult gij tot de onrechtvaardigen behooren.

Free Minds

And do not turn away those who call on their Lord morning and evening seeking His presence; you are not responsible for their judgment, nor are they responsible for your judgment; if you turn them away, then you will be of the wicked.

Hamza Roberto Piccardo

Non scacciare quelli che al mattino e alla sera invocano il loro Signore. Bramano il Suo Volto. Non renderai conto di loro e non renderanno conto di te. Se li scacciassi saresti tra gli ingiusti.

Hilali Khan

And turn not away those who invoke their Lord, morning and afternoon seeking His Face. You are accountable for them in nothing, and they are accountable for you in nothing, that you may turn them away, and thus become of the Zalimoon (unjust).

Kuliev E.

Не прогоняй тех, которые взывают к своему Господу утром и перед закатом, стремясь к Его Лику. Ты нисколько не в ответе за них, и они нисколько не в ответе за тебя. Если же ты прогонишь их, то окажешься одним из беззаконников.

M.-N.O. Osmanov

Не прогоняй тех, кто взывает к Господу своему и утром и вечером, стремясь к Его благоволению. Ты не в ответе за них нисколько, и они не в ответе за тебя нисколько, и не следует тебе прогонять их, чтобы не оказаться [ в числе] обидчиков.

Mohammad Habib Shakir

And do not drive away those who call upon their Lord in the morning and the evening, they desire only His favor; neither are you answerable for any reckoning of theirs, nor are they answerable for any reckoning of yours, so that you should drive them away and thus be of the unjust.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Repel not those who call upon their Lord at morn and evening, seeking His Countenance. Thou art not accountable for them in aught, nor are they accountable for thee in aught, that thou shouldst repel them and be of the wrong-doers.

Palmer

Repulse not those who call upon their Lord in the morning and in the evening, desiring His face; they have no reckoning against thee at all, and thou hast no reckoning against them at all;- repulse them and thou wilt be of the unjust.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Sabah akşam, yüzünü isteyerek Rablerine yalvarıp yakaranları kovma! Onların hesabından bir şey sana ait olmadığı gibi, senin hesabından bir şey de onlara ait değildir. O halde onları kovarsan zalimlerden olursun.

Qaribullah

Do not drive away those who call on their Lord morning and evening, seeking only His Face. Nothing of their account falls upon you, and nothing of your account falls upon them, that you should drive them away and so become one of the harmdoers.

QXP

In spite of the demands of the rich and powerful leaders, you shall not turn away the poor who call upon their Lord, morning and evening, seeking His Approval. They are responsible for whatever good and bad they have done, and their toiling in labor is respectable in the Sight of Allah. Likewise they are not accountable for you. If you repelled them, you shall be of the wrongdoers.

Reshad Khalifa

And do not dismiss those who implore their Lord day and night, devoting themselves to Him alone. You are not responsible for their reckoning, nor are they responsible for your reckoning. If you dismiss them, you will be a transgressor.

Rodwell

And thrust not thou away those who cry to their Lord at morn and even, craving to behold his face. It is not for thee in anything to judge of their motives, nor for them in anything to judge of thee. If thou thrust them away thou wilt be of the doers of wrong.

Sale

Drive not away those who call upon their Lord morning and evening, desiring to see his face; it belongeth not unto thee to pass any judgement on them, nor doth it belong unto them to pass any judgement on thee: Therefore if thou drive them away, thou wilt become one of the unjust.

Sher Ali

And drive not away those who call upon their Lord morning and evening, seeking HIS pleasure. Thou art not at all accountable for them nor are they accountable for thee. So if thou shouldst drive them away thou wilt be of the unjust.

Unknown German

Und treibe die nicht fort, die ihren Herrn am Morgen und am Abend anrufen im Trachten nach Seinem Angesicht. Du bist nicht verantwortlich für sie, und sie sind nicht verantwortlich für dich. Treibst du sie fort, so wirst du der Ungerechten einer.

V. Porokhova

Не отгоняй ты тех, ■ Которые на утренней заре и в час захода солнца ■ Взывают к Господу в молитве, ища Его благоволенья; ■ Ты не ответственен ничем за их (деянья), ■ И за тебя им не ответствовать ничем, ■ Чтобы тебе их прогонять и стать одним из нечестивых.

Yakub Ibn Nugman

Аллаһ ризалыгын өстәп көндезләрен вә кичләрен Раббыларына гыйбадәт кылган зәгыйфь яки фәкыйрь мөэминнәрне яныңнан кума! Ул кәферләрнең гамәленнән һичнәрсәне хисап итмәк сиңа тиеш түгел һәм синең гамәлеңнән һичнәрсәне хисап итмәк аларга тиеш түгел. Дошманнар сүзенә карап, фәкыйрьләрне яныңнан кума! Әгәр кусаң, залимнәрдән булырсың.

جالندہری

اور جو لوگ صبح وشام اپنی پروردگار سے دعا کرتے ہیں (اور) اس کی ذات کے طالب ہیں ان کو (اپنے پاس سے) مت نکالو۔ ان کے حساب (اعمال) کی جوابدہی تم پر کچھ نہیں اور تمہارے حساب کی جوابدہی ان پر کچھ نہیں (پس ایسا نہ کرنا) اگر ان کو نکالوگے تو ظالموں میں ہوجاؤ گے

طاہرالقادری

اور آپ ان (شکستہ دل اور خستہ حال) لوگوں کو (اپنی صحبت و قربت سے) دور نہ کیجئے جو صبح و شام اپنے رب کو صرف اس کی رضا چاہتے ہوئے پکارتے رہتے ہیں، ان کے (عمل و جزا کے) حساب میں سے آپ پر کوئی چیز (واجب) نہیں اور نہ آپ کے حساب میں سے کوئی چیز ان پر (واجب) ہے (اگر) پھر بھی آپ انہیں (اپنے لطف و کرم سے) دور کردیں تو آپ حق تلفی کرنے والوں میں سے ہوجائیں گے (جوآپ کے شایانِ شان نہیں)،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.