سوره الأنعام (6) آیه 54

قرآن، سوره الأنعام (6) آیه 54

آیه پسین: سوره الأنعام (6) آیه 55
آیه پیشین: سوره الأنعام (6) آیه 53

عربی

وَ إِذا جاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآياتِنا فَقُلْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءاً بِجَهالَةٍ ثُمَّ تابَ مِنْ بَعْدِهِ وَ أَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

بدون حرکات عربی

و إذا جاءك الّذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربّكم على نفسه الرّحمة أنّه من عمل منكم سوءا بجهالة ثمّ تاب من بعده و أصلح فأنّه غفور رحيم

خوانش

Wa-itha jaaka allatheena yu/minoona bi-ayatina faqul salamun AAalaykum kataba rabbukum AAala nafsihi alrrahmata annahu man AAamila minkum soo-an bijahalatin thumma taba min baAAdihi waaslaha faannahu ghafoorun raheemun

آیتی

چون ايمان آوردگان به آيات ما نزد تو آمدند ، بگو : سلام بر شما ، خدا بر خويش مقرر کرده که شما را رحمت کند ، زيرا هر کس از شما که از روي ناداني کاري بد کند ، آنگاه توبه کند و نيکوکار شود ، بداند که خدا آمرزنده و مهربان است

خرمشاهی

و چون كسانى كه به آيات ما ايمان دارند، به نزد تو آيند، بگو سلام بر شما، پروردگارتان رحمت را بر خود مقرر داشته است; هر كس از شما كه از روى نادانى مرتكب كار ناشايستى شود، سپس توبه و درستكارى كند [بداند كه] او آمرزگار مهربان است.

کاویانپور

و هر گاه كسانى كه به آيات ما ايمان دارند، نزد تو بيايند، بآنان بگو، سلام بر شما. پروردگارتان رحمت و بخشش را بر خود فرض و مقرر فرمود. هر كس از شما كار بدى از روى نادانى مرتكب شود، سپس توبه كند و (اعمال خود را) اصلاح نمايد، همانا خدا آمرزنده مهربان است.

انصاریان

و هرگاه کسانی که به آیات ما ایمان می آورند به نزد تو آیند، بگو: سلام بر شما، پروردگارتان رحمت را بر خود لازم و مقرّر کرده؛ بنابراین هر کس از شما به نادانی کار زشتی مرتکب شود، سپس بعد از آن توبه کند و [مفاسد خود را] اصلاح نماید [مشمول آمرزش و رحمت خدا شود]؛ زیرا او بسیار آمرزنده و مهربان است.

سراج

و چون بيايند بنزد تو آنانكه تصديق مى‏كنند آيت‏ها (و حجت‏ها و براهين) ما را پس بگو درود بر شما باد نوشت (واجب كرد) خدا بر خويشتن بخشايش را كه هر كه بكند از شما كار بدى را به نادانى (نه از روى عناد) پس بازگردد از پس آن عمل بدو باصلاح آورد كار خود را البته خدا آمرزگار و مهربانست

فولادوند

و چون كسانى كه به آيات ما ايمان دارند، نزد تو آيند، بگو: «درود بر شما»، پروردگارتان رحمت را بر خود مقرّر كرده كه هر كس از شما به نادانى كار بدى كند و آنگاه به توبه و صلاح آيد، پس وى آمرزنده مهربان است.

پورجوادی

هر وقت ايمان آوردگان به آيات ما نزد تو آمدند به آنها بگو: «درود بر شما، پروردگارتان رحمت را بر خود فرض كرده، هر كس به جهالت مرتكب كار زشتى شود و بعد توبه و نيكوكارى كند البته خداوند بخشنده مهربان است.»

حلبی

و هر گاه كسانى كه به آيات ما ايمان آورده‏اند نزد تو آيند، بگو: سلام بر شما. پروردگارتان بر خود رحمت را واجب كرده است. هر كس از شما كار بدى را به نادانى انجام دهد، آن گاه بعد از آن توبه كند و به صلاح باز آيد، بيگمان او آمرزگار مهربان است.

اشرفی

و چون آيد ترا آنان كه ميگروند بآيت‏هاى ما پس بگو سلام بر شما نوشته پروردگار شما بر خودش رحمت بدرستيكه كسى كه كرد از شما بدى را بنادانى پس توبه كرد پس از آن و صالح شد پس بدرستيكه خدا آمرزنده مهربانست

خوشابر مسعود انصاري

و چون كسانى كه به آيات ما ايمان مى‏آورند به نزد تو آيند. [به آنان‏] بگو: سلام بر شما باد. پروردگارتان بخشايش را بر خود مقرّر كرده است. كه هر كس از شما از روى نادانى كارى بد مرتكب شود، آن گاه پس از آن توبه و درستكارى كند، [بداند] كه او آمرزنده مهربان است

مکارم

هرگاه کسانی که به آیات ما ایمان دارند نزد تو آیند، به آنها بگو: «سلام بر شما پروردگارتان، رحمت را بر خود فرض کرده؛ هر کس از شما کار بدی از روی نادانی کند، سپس توبه و اصلاح (و جبران) نماید، (مشمول رحمت خدا می‌شود چرا که) او آمرزنده مهربان است.»

مجتبوی

و چون كسانى كه به آيات ما ايمان دارند نزد تو آيند، بگو: درود بر شما، پروردگارتان مِهر و بخشايش را بر خود نوشته- مقرر داشته- است كه هر كس از شما كار بدى به نادانى كند سپس توبه آرد و به كار نيك و شايسته پردازد هر آينه او آمرزگار و مهربان است.

مصباح زاده

و چون آيد ترا آنان كه ميگروند بآيت‏هاى ما پس بگو سلام بر شما نوشته پروردگار شما بر خودش رحمت بدرستى كه كسى كه كرد از شما بدى را بنادانى پس توبه كرد پس از آن و صالح شد پس بدرستى كه خدا آمرزنده مهربانست

معزی

و هرگاه درآيند بر تو آنان كه ايمان آورند به آيتهاى ما بگو سلام بر شما نوشت پروردگار شما بر خويشتن رحمت را كه هر كس انجام دهد از شما بدى را به نادانى سپس بازگردد پس از آن و اصلاح كند همانا او است آمرزنده مهربان

قمشه ای

هرگاه آنان که به آیات ما می‌گروند نزد تو آیند بگو: سلام بر شما باد، خدا بر خود رحمت و مهربانی را فرض نمود، که هر کس از شما کار زشتی به نادانی کرد و بعد از آن توبه کند و اصلاح نماید البته خدا بخشنده و مهربان است.

رشاد خليفه

هرگاه کساني که به آيات ما ايمان دارند نزد تو آيند، بگو: سلام عليکم (صلح بر شما). پروردگار شما رحمت را صفت خويش قرار داده است. بنابراين، هر يک از شما که از روي ناداني ستم كند و سپس توبه کند و خود را اصلاح نمايد، پس اوست آمرزنده، مهربان ترين.

Literal

And if those who believe came to you with Our verses/evidences, so say: «A greeting/peace on you, your Lord decreed on Himself the mercy, that who from you made/did bad/evil/harm with ignorance/foolishness, then he repented from after it, and corrected/repaired, so that He truly is a forgiver, merciful.»

Al-Hilali Khan

When those who believe in Our Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.) come to you, say: «Salamun Alaikum» (peace be on you); your Lord has written Mercy for Himself, so that, if any of you does evil in ignorance, and thereafter repents and does righteous good deeds (by obeying Allah), then surely, He is OftForgiving, Most Merciful.

Arthur John Arberry

And when those who believe in Our signs come to thee, say, ‹Peace be upon you. Your Lord has prescribed for Himself mercy. Whosoever of you does evil in ignorance, and thereafter repents and makes amends, He is All-forgiving, All-compassionate.›

Asad

And when those who believe in Our messages come unto thee, say: «Peace be upon you. Your Sustainer has willed upon Himself the law of grace and mercy

Dr. Salomo Keyzer

En wanneer zij, die gelooven, tot u komen, zeg: Vrede zij over u. Uw Heer zelf heeft zich de barmhartigheid voorgeschreven; indien een uwer door onwetendheid slecht handelt en daarna berouw gevoelt en boete doet, voor dien zal hij zeker genadig en barmhartig zijn.

Free Minds

And if those who believe in Our revelations come to you, then Say: "Peace be upon you, our Lord has decreed mercy upon Himself, that any of you who commits sin out of ignorance and then repents afterwards and amends, then He is Forgiving, Merciful."

Hamza Roberto Piccardo

Quando vengono a te quelli che credono nei Nostri segni, di›: «Pace su di voi! Il vostro Signore Si è imposto la misericordia. Quanto a chi di voi commette il male per ignoranza e poi si pente e si corregge, in verità Allah è perdonatore, misericordioso».

Hilali Khan

When those who believe in Our Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.) come to you, say: "Salamun Alaikum" (peace be on you); your Lord has written Mercy for Himself, so that, if any of you does evil in ignorance, and thereafter repents and does righteous good deeds (by obeying Allah), then surely, He is OftForgiving, Most Merciful.

Kuliev E.

Когда к тебе приходят те, которые уверовали в Наши знамения, говори им: «Мир вам! Ваш Господь предписал себе быть Милосердным, и если кто из вас сотворит зло по своему невежеству, а затем раскается и станет совершать праведные деяния, то ведь Он – Прощающий, Милосердный».

M.-N.O. Osmanov

Когда к тебе [, Мухаммад,] приходят те, кто уверовал в Наши знамения, ты говори им: «Мир Вам!» Ваш Господь предписал самому Себе милость [по отношению к людям], так что если кто из вас сотворит зло по неведению, но потом раскается и исправится, то Он простит и смилостивится [над ним].

Mohammad Habib Shakir

And when those who believe in Our communications come to you, say: Peace be on you, your Lord has ordained mercy on Himself, (so) that if any one of you does evil in ignorance, then turns after that and acts aright, then He is Forgiving, Merciful.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And when those who believe in Our revelations come unto thee, say: Peace be unto you! Your Lord hath prescribed for Himself mercy, that whoso of you doeth evil through ignorance and repenteth afterward thereof and doeth right, (for him) lo! He is Forgiving, Merciful.

Palmer

And when those who believe in our signs come to thee, say, ‹Peace be on you! God hath prescribed for Himself mercy; verily, he of you who does evil in ignorance, and then turns again and does right,- verily, He is forgiving and merciful.›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Ayetlerimize iman edenler sana geldiğinde şöyle söyle: «Selam size! Rabbiniz, benliği üzerine rahmeti yazmıştır. İçinizden her kim bilgisizlikle bir kötülük işler de ardından tövbe edip halini düzeltirse, hiç kuşkusuz, Allah çok affedici, çok merhametlidir.»

Qaribullah

When those who believe in Our verses come to you, say: ‹Peace be upon you. Your Lord has decreed Mercy on Himself, if any one of you commits evil through ignorance, and then repents, and mends his ways, then He is Forgiving, the Most Merciful. ‹

QXP

When those who believe in Our Revelations come to you, say, SALAMUN ALAIKUM (Peace be upon you!) Your Lord has decreed for Himself Mercy. Thus anyone among you who commits a bad deed out of ignorance, and then repents and makes amends should know that He is Forgiving, Merciful.

Reshad Khalifa

When those who believe in our revelations come to you, you shall say, «Salmun `Alaykum (Peace be upon you). Your Lord has decreed that mercy is His attribute. Thus, anyone among you who commits a transgression out of ignorance, and repents thereafter and reforms, then He is Forgiving, Most Merciful.»

Rodwell

And when they who believe in our signs come to thee, SAY: Peace be upon you! Your Lord hath laid down for himself a law of mercy; so that if any one of you commit a fault through ignorance, and afterwards turn and amend, He surely will be Gracious, Merciful.

Sale

And when they who believe in our signs shall come unto Thee, say, peace be upon you. Your Lord hath prescribed unto Himself mercy; so that whoever among you worketh evil through ignorance, and afterwards repenteth, and amendeth; unto him will He surely be gracious and merciful.

Sher Ali

And when those who believe in OUR Signs come to thee, say; `Peace be unto you ! Your Lord has taken it upon Himself to show mercy, so that whoso among you does evil in ignorance and repents thereafter and reforms, then HE is Most Forgiving and Merciful.›

Unknown German

Und wenn jene, die an Unsere Zeichen glauben, zu dir kommen, so sprich: «Friede sei mit euch! Euer Herr hat Sich Selbst Barmherzigkeit vorgeschrieben; wenn einer von euch unwissentlich etwas Böses tut und hernach bereut und sich bessert, so ist Er allvergebend, barmherzig.»

V. Porokhova

Когда приходят к тебе те, ■ Кто верует в знаменья Наши, ■ То говори: «Мир вам!» ■ И милосердие вменил Господь ваш Сам Себе. ■ И если кто-нибудь из вас ■ Зло по неведению совершит, ■ Потом раскается, к благому обратясь, – ■ Так ведь Аллах прощающ, милосерд!

Yakub Ibn Nugman

Әгәр безнең аятьләребезгә ышанучылар синең яныңа килсәләр, вәгазь тыңламак яки белем алмак өчен, син аларга: «Сезгә Аллаһуның сәламе булсын! Сезгә рәхмәт кылуны Раббыгыз өстенә алды, сездән берәү наданлык белән бозык эшләрне кылса, аннары тәүбә итеп төзәлсә, тәхкыйк Аллаһ ярлыкаучы һәм рәхимле.»

جالندہری

اور جب تمہارے پاس ایسے لوگ آیا کریں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو (ان سے) سلام علیکم کہا کرو خدا نے اپنی ذات (پاک) پر رحمت کو لازم کرلیا ہے کہ جو کوئی تم میں نادانی سے کوئی بری حرکت کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کرلے اور نیکوکار ہوجائے تو وہ بخشنے والا مہربان ہے

طاہرالقادری

اور جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پرایمان رکھتے ہیں تو آپ (ان سے شفقتًا) فرمائیں کہ تم پر سلام ہو تمہارے رب نے اپنی ذات (کے ذمّہ کرم) پر رحمت لازم کرلی ہے، سو تم میں سے جو شخص نادانی سے کوئی برائی کر بیٹھے پھر اس کے بعد توبہ کرلے اور (اپنی) اصلاح کر لے تو بیشک وہ بڑا بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.