سوره الأنعام (6) آیه 57

قرآن، سوره الأنعام (6) آیه 57

آیه پسین: سوره الأنعام (6) آیه 58
آیه پیشین: سوره الأنعام (6) آیه 56

عربی

قُلْ إِنِّي عَلى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَ كَذَّبْتُمْ بِهِ ما عِنْدِي ما تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَ هُوَ خَيْرُ الْفاصِلِينَ

بدون حرکات عربی

قل إنّي على بيّنة من ربّي و كذّبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلاّ للّه يقصّ الحقّ و هو خير الفاصلين

خوانش

Qul innee AAala bayyinatin min rabbee wakaththabtum bihi ma AAindee ma tastaAAjiloona bihi ini alhukmu illa lillahi yaqussu alhaqqa wahuwa khayru alfasileena

آیتی

بگو : من از پروردگارم دليلي روشن دارم و شما آن دليل را دروغ مي ، خوانيد آنچه بدين شتاب مي طلبيد به دست من نيست حکم تنها حکم خداست حقيقت را بيان مي کند و او بهترين داوران است

خرمشاهی

بگو من حجت آشكارى از پروردگارم دارم و شما آن را دروغ مى انگاشتيد; آنچه با [شدت و] شتاب از من مى خواهيد در اختيار من نيست; حكم جز به دست خداوند نيست; كه گويايى حق و حقيقت و بهترين داوران است.

کاویانپور

بگو، من دليل روشن از پروردگارم دارم و شما آن را مورد تكذيب قرار مى‏دهيد. آنچه شما درباره آن شتاب مى‏ورزيد، بدست من نيست. حكم و فرمان تنها از آن خداست. حق را (از باطل) جدا ميكند و او بهترين مشخص كننده و جدا كننده (حق از باطل) است.

انصاریان

بگو: من بر دلیل روشنی [مانند قرآن] از سوی پروردگارم هستم و حال آنکه شما آن را تکذیب کردید، عذابی که به آن شتاب دارید در اختیار من نیست. فرمان و حکم فقط به دست خداست، همواره حق را بیان می کند و او بهترین داوران و جداکنندگان [حق از باطل] است.

سراج

بگو البته من بر بيان روشنى از جانب پروردگار هستم و شما دروغ پنداشتيد آنرا (كه قرآنست) نيست نزد من آن عذابى كه شتاب داريد به آمدنش نيست حكم مگر براى خدا بيان مى‏كند خدا خبرهاى درست را و او بهترين جدا كنندگان است

فولادوند

بگو: «من از جانب پروردگارم دليل آشكارى [همراه‏] دارم، و[لى‏] شما آن را دروغ پنداشتيد، [و] آنچه را به شتاب خواستار آنيد در اختيار من نيست. فرمان جز به دست خدا نيست، كه حق را بيان مى‏كند، و او بهترين داوران است.»

پورجوادی

بگو: «من دليل روشنى از پروردگارم دارم و شما آن را تكذيب كرده‏ايد، چيزى كه بدان شتاب داريد نزد من نيست، حكم و فرمان تنها از آن خداست. حق را بيان مى‏كند و او بهترين داوران است.»

حلبی

بگو: براستى من از پروردگارم بر دليل روشنى هستم و شما آن را تكذيب كرديد. نزد من نيست آنچه بدان شتاب مى‏كنيد. نيست حكم مگر از آن خدا، حق را بيان مى‏كند و او بهترين جدا كننده ميان درست و نادرست است.

اشرفی

بگو بدرستيكه من بر دليلى از پروردگارم و تكذيب كرديد آنرا نيست نزد من آنچه كه مى‏شتابيد بآن نيست حكم مگر خدا را بيان ميكند حق را و اوست بهترين حكم كنندگان

خوشابر مسعود انصاري

بگو: من از جانب پروردگارم. حجّتى آشكار دارم و شما آن را دروغ انگاشتيد. آنچه آن را به شتاب مى‏طلبيد، در نزد من نيست. حكم جز به دست خداوند نيست، حقّ را بيان مى‏كند و او بهترين داوران است.

مکارم

بگو: «من دلیل روشنی از پروردگارم دارم؛ و شما آن را تکذیب کرده‌اید! آنچه شما در باره آن (از نزول عذاب الهی) عجله دارید، به دستِ من نیست !حکم و فرمان، تنها از آنِ خداست! حق را از باطل جدا می‌کند، و او بهترین جداکننده (حق از باطل) است.»

مجتبوی

بگو: من بر دليلى روشن از پروردگار خويشم و شما آن را دروغ پنداشتيد. آنچه به شتاب مى‏خواهيد- يعنى عذاب و يكسره شدن كار- نزد من نيست. فرمانروايى نيست مگر خداى را. حق را [از باطل‏] جدا و بيان مى‏كند و او بهترين جداكننده [حق از باطل‏] است.

مصباح زاده

بگو بدرستى كه من بر دليلى از پروردگارم و تكذيب كرديد آنرا نيست نزد من آنچه كه مى‏شتابيد بان نيست حكم مگر خدا را بيان ميكند حق را و اوست بهترين حكم كنندگان

معزی

بگو همانا من بر نشانه اى از پروردگار خويشم و شما تكذيب آن كرديد نيست نزد من آنچه شتاب داريد بدان نيست حكم جز از آن خدا ميسرايد حقّ را و او است بهتر جداسازندگان

قمشه ای

بگو: من هر چه می‌گویم با برهانی از سوی پروردگارم است و شما تکذیب آن می‌کنید. عذابی که شما بدان تعجیل می‌کنید امر آن به دست من نیست، فرمان جز خدا را نخواهد بود، که به حق دستور می‌دهد و او بهترین حکم فرمایان است.

رشاد خليفه

بگو: من از جانب پروردگارم مدرك محكمي در دست دارم و شما آن را نپذيرفته‌ايد. من در آوردن عذابي كه براي آن مرا به مبارزه مي ‌طلبيد، اختياري ندارم. قضاوت فقط به خدا تعلق دارد. او حق را بيان مي كند و اوست بهترين قاضي.

Literal

Say: «That I (am) on an evidence from my Lord, and you denied/falsified with it; at me is not what you hurry/urge with it, that the judgment/rule (is) except to God, He narrates/informs the truth , and He (is) best (of) the judges/separators .»

Al-Hilali Khan

Say (O Muhammad SAW): «I am on clear proof from my Lord (Islamic Monotheism), but you deny (the truth that has come to me from Allah). I have not gotten what you are asking for impatiently (the torment). The decision is only for Allah, He declares the truth, and He is the Best of judges.»

Arthur John Arberry

Say: ‹I stand upon a clear sign from my Lord, and you have cried lies to it. Not with me is that you seek to hasten; the judgment is God’s alone. He relates the truth, and He is the Best of deciders.›

Asad

Say: «Behold, I take my stand on a clear evidence from my Sustainer-and [so] it is to Him that you are giving the lie! Not in my power is that which [in your ignorance] you so hastily demand:» judgment rests with none but God. He shall declare the truth, since it is He who is the best judge between truth and falsehood.»

Dr. Salomo Keyzer

Zeg: ik houd mij aan de verklaring, die ik van mijnen Heer heb ontvangen: doch gij hebt logens nopens hem uitgedacht. Wat gij wilt dat verhaast zal worden, is niet in mijne macht; het oordeel behoort alleen aan God. Hij zal de waarheid doen kennen, en hij is de beste beslisser.

Free Minds

Say: "I am on a clarity from my Lord and you have denied it. I do not have what you hasten towards; the judgment is with God only; He carves out the truth, and He is the best decider."

Hamza Roberto Piccardo

Di›: «Mi baso su una prova chiara da parte del mio Signore – e voi la tacciate di menzogna – non ho in mio potere quello che volete affrettare: il giudizio appartiene solo ad Allah. Egli espone la verità ed è il migliore dei giudici.

Hilali Khan

Say (O Muhammad SAW): "I am on clear proof from my Lord (Islamic Monotheism), but you deny (the truth that has come to me from Allah). I have not gotten what you are asking for impatiently (the torment). The decision is only for Allah, He declares the truth, and He is the Best of judges."

Kuliev E.

Скажи: «Я руководствуюсь ясным доказательством от моего Господа, а вы считаете это ложью. Я не владею тем, что вы торопите. Решение принимает только Аллах. Он изрекает истину и является Наилучшим из судий».

M.-N.O. Osmanov

Скажи: «Я следую ясному знамению, ниспосланному Господом моим, а вы отрицаете Его. Я не властен в том, что вы просите ускорить, ибо решение [об этом] выносит только Аллах, который отличает истину [от лжи] – никто так хорошо не различит их, как Он».

Mohammad Habib Shakir

Say: Surely I have manifest proof from my Lord and you call it a lie; I have not with me that which you would hasten; the t judgment is only Allah’s; He relates the truth and He is the best of deciders.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Say: I am (relying) on clear proof from my Lord, while ye deny Him. I have not that for which ye are impatient. The decision is for Allah only. He telleth the truth and He is the Best of Deciders.

Palmer

Say, ‹I stand on a manifestation from my Lord, which ye call a lie. I have not with me what ye fain would hasten on, I do not have what you are asking for impatiently. The decision is only with God, He declares the truth, and He is the Best of decision makers.›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

De ki: «Ben Rabbimden gelen bir beyyine üzerindeyim. Ama siz onu yalanladınız. Acele istediğiniz şey benim yanımda değil. Hüküm yalnız ve yalnız Allah’ındır. Hakkı o anlatır. Ayırt edip çözüm getirenlerin en hayırlısı O’dur.»

Qaribullah

Say: ‹I am upon a clear proof from my Lord, yet you belie Him. I do not have that which you seek to hasten; judgement is for Allah alone. He narrates the truth and He is the Best of deciders. ‹

QXP

Say, «I have a manifest Proof from my Lord that you deny. I do not control the retribution you challenge me to bring. Judgment belongs to none but Allah. And no one has the Ultimate Rule. He declares the Truth and He is the Best of deciders.»

Reshad Khalifa

Say, «I have solid proof from my Lord, and you have rejected it. I do not control the retribution you challenge me to bring. Judgment belongs with GOD alone. He narrates the truth, and He is the best judge.»

Rodwell

SAY: I act upon proofs from my Lord, but ye treat them as falsehoods. That punishment which ye desire to be hastened is not in my power; judgment is with God only: He will declare the truth; and He is the best settler of disputes.

Sale

Say, I behave according to the plain declaration which I have received from my Lord; but ye have forged lies concerning him. That which ye desire should be hastened, is not on my power: Judgement belongeth only unto God; He will determine the truth; and He is the best discerner.

Sher Ali

Say, `I take my stand on a clear evidence from my Lord and you reject it. That which you desire to be hastened is not in my power. The decision rest with ALLAH alone. HE explains the truth and HE is the Best of Judges.›

Unknown German

Sprich: «Ich habe einen klaren Beweis von meinem Herrn und ihr verwerft ihn. Ich habe nicht bei mir, was ihr beschleunigt zu sehen wünschet. Die Entscheidung liegt bei Allah allein. Er legt die Wahrheit dar, und Er ist der beste Richter.»

V. Porokhova

Скажи: «Я (нахожусь) на ясной миссии от моего Владыки, ■ Вы же не верите в нее. ■ Не властен я над тем, ■ Что вы торопите (к свершенью), – ■ Решение того – лишь у Аллаха, – ■ Он возглашает Истину и лучший из решающих, ■ (Чему, когда и где свершиться)».

Yakub Ibn Nugman

Әйт: «Мин Раббымнан күрсәтелгән дәлилләр белән генә эш кылам, ләкин сез ул хак булган дәлилләрне ялган дисез, сез таләп иткән ґәзаб минем ихтыярымда түгел. Һәлак итүче ґәзаб белән хөкем итү Аллаһудан башка затның көчендә түгел, Аллаһ хакны бәян кыла вә ул хакны батылдан аеручыларның хәерлесе.

جالندہری

کہہ دو کہ میں تو اپنے پروردگار کی دلیل روشن پر ہوں اور تم اس کی تکذیب کرتے ہو۔ جس چیز (یعنی عذاب) کے لئے تم جلدی کر رہے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے (ایسا) حکم الله ہی کے اختیار میں ہے وہ سچی بات بیان فرماتا ہے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے

طاہرالقادری

فرما دیجئے: (کافرو!) بیشک میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر (قائم) ہوں اور تم اسے جھٹلاتے ہو۔ میرے پاس وہ (عذاب) نہیں ہے جس کی تم جلدی مچا رہے ہو۔ حکم صرف اللہ ہی کا ہے۔ وہ حق بیان فرماتا ہے اور وہی بہتر فیصلہ فرمانے والاہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.