سوره الأنعام (6) آیه 61

قرآن، سوره الأنعام (6) آیه 61

آیه پسین: سوره الأنعام (6) آیه 62
آیه پیشین: سوره الأنعام (6) آیه 60

عربی

وَ هُوَ الْقاهِرُ فَوْقَ عِبادِهِ وَ يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذا جاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنا وَ هُمْ لا يُفَرِّطُونَ

بدون حرکات عربی

و هو القاهر فوق عباده و يرسل عليكم حفظة حتّى إذا جاء أحدكم الموت توفّته رسلنا و هم لا يفرّطون

خوانش

Wahuwa alqahiru fawqa AAibadihi wayursilu AAalaykum hafathatan hatta itha jaa ahadakumu almawtu tawaffat-hu rusuluna wahum la yufarritoona

آیتی

اوست قاهري فراتر از بندگانش نگهباناني بر شما مي گمارد ، تا چون يکي از شما را مرگ فرا رسد فرستادگان ما بي هيچ کوتاهي و گذشتي جان او بگيرند

خرمشاهی

و او بر بندگان خود چيره است و بر شما نگهبانانى مى فرستد، و چون مرگ يكى از شما فرا رسد، فرشتگان ما روح او را مى گيرند و ايشان فروگذار نمى كنند.

کاویانپور

او تسلط كامل بر بندگان خود دارد (خدايى كه قهر و اقتدارش ما فوق بندگان است) و براى حفظ شما محافظينى ميفرستد تا وقتى كه مرگ يكى از شما فرا رسد و فرستادگان ما، جان او را ميگيرند و آنها (در نگهدارى حساب اعمال بندگان و نيز از فرامين خدا) هرگز قصور نميورزند.

انصاریان

و اوست که بر بندگانش چیره و غالب است، و همواره نگهبانانی [از فرشتگان] برای [حفاظتِ] شما [از حوادث و بلاها] می فرستد تا هنگامی که یکی از شما را مرگ در رسد [در این وقت] فرستادگان ما جانش را می گیرند؛ و آنان [در مأموریت خود] کوتاهی نمی کنند.

سراج

و او (غالب) و نيرومند بر فراز بندگان است (به تفوق و احاطه مطلق) و مى‏فرستد بر شما نگهبانى را تا آنكه فرا رسد يكى از شما را مرگ برگيرند جان او را فرستادگان ما و ايشان (در قبض ارواح) كوتاهى نكنند

فولادوند

و اوست كه بر بندگانش قاهر [و غالب‏] است؛ و نگهبانانى بر شما مى‏فرستد، تا هنگامى كه يكى از شما را مرگ فرا رسد، فرشتگان ما جانش بستانند، در حالى كه كوتاهى نمى‏كنند.

پورجوادی

او بر بندگانش مسلط است و مراقبانى بر شما مى‏فرستد، تا زمانى كه يكى از شما را مرگ فرا رسد، فرستادگان ما جانش را بگيرند و كوتاهى نخواهند كرد.

حلبی

و او چيره است بر زبر بندگانش، و بر شما نگاهبانانى مى‏فرستد تا هنگامى كه يكى از شما را مرگ فرا رسد، فرستادگان ما روح او را بگيرند و آنها كوتاهى نمى‏كنند.

اشرفی

و اوست غالب فوق بندگانش و ميفرستد بر شما نگهبانان تا چون بيايد يكى از شما را مرگ بميرانند او را فرستاده‏هاى ما و ايشان تقصير نميكنند

خوشابر مسعود انصاري

و او بر بندگانش چيره است و بر شما نگهبانان [فرشته‏] مى‏فرستد، تا وقتى كه مرگ كسى از شما فرا رسد. فرستادگان ما روح او را بگيرند. و آنان كوتاهى نمى‏كنند

مکارم

او بر بندگان خود تسلّط کامل دارد؛ و مراقبانی بر شما می‌گمارد؛ تا زمانی که یکی از شما را مرگ فرا رسد؛ (در این موقع،) فرستادگان ما جان او را می‌گیرند؛ و آنها (در نگاهداری حساب عمر و اعمال بندگان،) کوتاهی نمی‌کنند.

مجتبوی

و اوست چيره بر فراز بندگان خويش، و نگاهبانانى بر شما مى‏فرستد، تا هنگامى كه يكى از شما را مرگ فرا رسد فرستادگان ما [جان‏] او را برگيرند و آنان در كار خود كوتاهى نكنند.

مصباح زاده

و اوست غالب فوق بندگانش و ميفرستد بر شما نگهبانان تا چون بيايد يكى از شما را مرگ بميرانند او را فرستاده‏هاى ما و ايشان تقصير نمى‏كنند

معزی

و او است نيرومند بر فراز بندگان خود و مى فرستد بر شما نگهبانانى تا گاهى كه برسد يكى از شما را مرگ دريابندش فرستادگان ما و آنان فروگذار نمى كنند

قمشه ای

و اوست خدایی که قهر و اقتدارش مافوق بندگان است و فرشتگانی را به نگهبانی بر شما می‌فرستد، تا آن گاه که هنگام مرگ یکی از شما فرا رسد رسولان ما او را می‌میرانند و در قبض روح شما هیچ کوتاهی نخواهند کرد.

رشاد خليفه

او مافوق مخلوقات خويش است، او براي حفاظت شما نگهباناني تعيين مى كند. هنگامي كه وقت معين مرگ هر يك از شما فرا رسد، رسولان ما بي درنگ او را مى ميرانند.

Literal

And He is the defeater/conqueror over His worshippers/slaves, and He sends on you caretakers/keepers/angels until if the death came (to) any of you, Our messengers made him die, and they do not neglect/waste .

Al-Hilali Khan

He is the Irresistible, Supreme over His slaves, and He sends guardians (angels guarding and writing all of ones good and bad deeds) over you, until when death approaches one of you, Our Messengers (angel of death and his assistants) take his soul, and they never neglect their duty.

Arthur John Arberry

He is the Omnipotent over His servants. He sends recorders over you till, when any one of you is visited by death, Our messengers take him and they neglect not.

Asad

And He alone holds sway over His servants. And He sends forth heavenly forces to watch over you» until, when death approaches any of you, Our messengers cause him to die: and they do not overlook [anyone].

Dr. Salomo Keyzer

Hij is de meester zijner dienaren, en hij zendt de beschermengelen, om over u te waken, tot op het oogenblik dat de dood u verrast: dan ontvangen onze gezanten den stervenden mensch, en zij zullen onze bevelen nakomen.

Free Minds

And He is the Supreme over His servants, and He sends over you guardians. So that when the time of death comes to one of you, Our messengers take him, and they do not neglect any.

Hamza Roberto Piccardo

Egli è Colui che domina i Suoi servi, e manda incontro a loro i custodi. E quando la morte si presenta a uno di voi, i Nostri angeli lo richiamano senza negligenza alcuna.

Hilali Khan

He is the Irresistible, Supreme over His slaves, and He sends guardians (angels guarding and writing all of ones good and bad deeds) over you, until when death approaches one of you, Our Messengers (angel of death and his assistants) take his soul, and they never neglect their duty.

Kuliev E.

Он – Одолевающий и находится над Своими рабами. Он посылает к вам хранителей. Когда же к кому-нибудь из вас приходит смерть, Наши посланцы забирают его душу, и они не делают упущений.

M.-N.O. Osmanov

Он – владыка над своими рабами и посылает [ангелов], чтобы они оберегали вас, пока к кому-нибудь из вас не придет смерть. [И тогда] упокоят его наши посланцы, – а они ничего не упускают.

Mohammad Habib Shakir

And He is the Supreme, above His servants, and He sends keepers over you; until when death comes to one of you, Our messengers cause him to die, and they are not remiss.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

He is the Omnipotent over His slaves. He sendeth guardians over you until, when death cometh unto one of you, Our messengers receive him, and they neglect not.

Palmer

He triumphs over His servants; He sends to them guardian angels, until, when death comes to any one of you, our messengers take him away; they pass not over any one,

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Kulları üzerinde egemenlik sahibi Kaahir’dir O. Üzerinize koruyucular gönderir. Nihayet ölüm birinize geldiğinde, elçilerimiz onu vefat ettirirler. Ne vaktinden önce iş yaparlar onlar ne de vaktinden sonra.

Qaribullah

He is the Conqueror over His worshipers. He sends forth guardians who watch over you until death comes to one of you, when Our messengers take him, and they are not neglectful.

QXP

He is Supreme over His servants. His Laws guard your life until the inescapable Law of death approaches you. When death comes to one of you, Our couriers receive him without delay.

Reshad Khalifa

He is Supreme over His creatures, and He appoints guards to protect you. When the appointed time of death comes to any of you, our messengers put him to death without delay.

Rodwell

Supreme over his servants, He sendeth forth guardians who watch over you, until, when death overtaketh any one of you, our messengers take his soul, and fail not:

Sale

He is supreme over his servants, and sendeth the guardian angels to watch over you, until, when death overtaketh one of you, our messengers cause him to die; and they will not neglect our commands.

Sher Ali

And HE is Supreme over HIS servants, and HE sends guardians to watch over you, until, when death comes to anyone of you, OUR Messengers take his soul, and they fail not.

Unknown German

Er ist der Höchste über Seine Diener, und Er sendet Wächter über euch, bis endlich, wenn der Tod an einen von euch herantritt, Unsere Gesandten seine Seele dahinnehmen, und sie säumen nicht

V. Porokhova

Он – полновластный Господин над слугами Своими, ■ И Он хранителей Своих над вами шлет. ■ Когда к кому-нибудь из вас приходит смерть, ■ Посланцы Наши забирают его душу, ■ Не упуская ничего, (как то предписано Аллахом).

Yakub Ibn Nugman

Ул – Аллаһ коллары өстеннән кадир вә сезгә сакчы фәрештәләрең күндерер, алар сезнең гамәлегезне язарлар. Инде берегезгә үлем килсә, без күндергән фәрештәләр аның рухын алыр фәрештәләр килгәч, һич миһләт бирелмәс күз йомып-ачарга вакыт калмас.

جالندہری

اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے۔ اور تم پر نگہبان مقرر کئے رکھتا ہے۔ یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کرلیتے ہیں اور وہ کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے

طاہرالقادری

اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہ تم پر (فرشتوں کو بطور) نگہبان بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے (تو) ہمارے بھیجے ہوئے (فرشتے) اس کی روح قبض کرلیتے ہیں اور وہ خطا (یا کوتاہی) نہیں کرتے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.