سوره الأنعام (6) آیه 63

قرآن، سوره الأنعام (6) آیه 63

آیه پسین: سوره الأنعام (6) آیه 64
آیه پیشین: سوره الأنعام (6) آیه 62

عربی

قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُماتِ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعاً وَ خُفْيَةً لَئِنْ أَنْجانا مِنْ هذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

بدون حرکات عربی

قل من ينجّيكم من ظلمات البرّ و البحر تدعونه تضرّعا و خفية لئن أنجانا من هذه لنكوننّ من الشّاكرين

خوانش

Qul man yunajjeekum min thulumati albarri waalbahri tadAAoonahu tadarruAAan wakhufyatan la-in anjana min hathihi lanakoonanna mina alshshakireena

آیتی

بگو : چه کسي شما را از وحشتهاي خشکي و دريا مي رهاند ؟ او را به زاري ودر نهان مي خوانيد که اگر از اين مهلکه رهايي يابيم ، ما نيز از سپاسگزاران خواهيم بود

خرمشاهی

بگو چه كسى شما را از تاريكيها [و شدايد] خشكى و دريا مى رهاند، [زمانى] كه او را به زارى و پنهانى مى خوانيد [و مى گوييد] اگر ما را از اين [مهلكه] نجات داد، بيگمان از سپاسگزاران خواهيم شد.

کاویانپور

بگو، چه كسى شما را از تاريكيهاى خشكى و دريا نجات مى‏بخشد؟ در حالى كه او را آشكارا و در نهان بحالت زارى ميخوانيد كه اگر ما را از اين تاريكيها رهايى بخشيدى، هر آينه از سپاسگزاران خواهيم بود.

انصاریان

بگو: چه کسی شما را از تاریکی هایِ خشکی و دریا نجات می دهد؟ در حالی که او را [برای نجات خود] از روی فروتنی و زاری و مخفیانه به کمک می طلبید؛ [و می گویید] که اگر ما را از این [تنگناها و مهلکه ها] نجات دهد، بی تردید از سپاس گزاران خواهیم بود.

سراج

بگو كيست كه برهاند شما را از تاريكيها (از درماندگيهاى) بيابان و دريا در حاليكه مى‏خوانيد نجات دهنده را بزارى و نهان (و مى‏گوئيد) اگر خدا نجات دهد ما را از اين (گرفتارى) بطور مسلم باشيم از سپاسگزاران

فولادوند

بگو: «چه كسى شما را از تاريكيهاى خشكى و دريا مى‏رهاند؟ در حالى كه او را به زارى و در نهان مى‏خوانيد: كه اگر ما را از اين [مهلكه‏] برهاند، البته از سپاسگزاران خواهيم بود.»

پورجوادی

بگو: «چه كسى شما را از خطرات خشكى و دريا مى‏رهاند؟ آن گاه كه او را به زارى و نهانى مى‏خوانيد كه اگر ما را نجات دهد از شكرگزاران خواهيم بود.»

حلبی

بگو: چه كسى شما را از تاريكيهاى خشكى و دريا مى‏رهاند؟ [شما] او را به زارى و پنهانى مى‏خوانيد: [و مى‏گوييد]: اگر ما را از اين [بلا] برهاند، البته از سپاسگزاران باشيم.

اشرفی

بگو كيست كه ميرهاند شما را از تاريكيهاى بر و بحر ميخوانيدش بزارى و نهانى كه اگر برهاند ما را از اين هر آينه باشيم از شكرگزاران

خوشابر مسعود انصاري

بگو: چه كسى شما را از تاريكيهاى بيابان و دريا رهايى مى‏بخشد، به زارى و نهانى او را [به فرياد] مى‏خوانيد [گوييد:] اگر ما را از اين [محنت‏] رهايى بخشد؟ بى گمان از سپاسگزاران خواهيم بود

مکارم

بگو: «چه کسی شما را از تاریکیهای خشکی و دریا رهایی می‌بخشد؟ در حالی که او را با حالت تضرع (و آشکارا) و در پنهانی می‌خوانید؛ (و می‌گویید:) اگر از این (خطرات و ظلمتها) ما را رهایی می‌بخشد، از شکرگزاران خواهیم بود.»

مجتبوی

بگو: چه كسى شما را از تاريكيهاى خشكى و دريا [به هنگام درماندگى‏] مى‏رهاند؟ او را به زارى آشكارا و پنهانى مى‏خوانيد كه اگر ما را از اين [تاريكيها و رنجها] برهاند هر آينه از سپاسگزاران باشيم.

مصباح زاده

بگو كيست كه ميرهاند شما را از تاريكيهاى بر و بحر ميخوانيدش بزارى و نهانى كه اگر برهاند ما را از اين هر آينه باشيم از شكرگزاران

معزی

بگو كه شما را رهائى دهد از تاريكيهاى دشت و دريا خوانيدش به زارى و نهان كه اگر رها ساختى ما را از اين باشيم البته از سپاسگزاران

قمشه ای

بگو: آن کیست که شما را از تاریکی‌های بیابان و دریا نجات می‌دهد گاهی که او را به تضرع و زاری و از باطن قلب می‌خوانید که اگر ما را از این مهلکه نجات داد پیوسته شکرگزار او خواهیم بود؟

رشاد خليفه

بگو: چه کسي مي تواند شما را از تاريکي هاي خشکي و يا دريا نجات دهد؟ شما او را به بانگ بلند و در نهان به التماس مي خوانيد: اگر او اين بار ما را نجات دهد، تا ابد سپاسگزار خواهيم بود.

Literal

Say: «Who saves/rescues you from (the) darknesses (of) the land/shore and the sea/ocean, you call Him humbly and humiliated and secretly: «If (E) He saved/rescued us from this we will become (E) from the thankful/grateful.»

Al-Hilali Khan

Say (O Muhammad SAW): «Who rescues you from the darkness of the land and the sea (dangers like storms), when you call upon Him in humility and in secret (saying): If He (Allah) only saves us from this (danger), we shall truly be grateful.»

Arthur John Arberry

Say: ‹Who delivers you from the shadows of land and sea? You call upon Him humbly and secretly, «Truly, if Thou deliverest from these, we shall be among the thankful.»

Asad

Say: «Who is it that saves you from the dark dangers 14 of land and sea [when] you call unto Him humbly, and in the secrecy of your hearts, `If He will but save us from this [distress], we shall most certainly be among the grateful›?»

Dr. Salomo Keyzer

Zeg, wie bevrijdt u van de duisternis des lands en der zee, wanneer gij hem nederig en in stilte aanroept, zeggende: Waarlijk, indien gij ons bevrijdt van deze gevaren, zullen wij zeker dankbaar zijn?

Free Minds

Say: "Who rescues you from the darkness of the land and the sea?" you call on Him openly and secretly: "If You save us from this, we will be of the thankful!"

Hamza Roberto Piccardo

Di›: «Chi vi salverebbe dalle tenebre della terra e del mare? InvocateLo umilmente e in segreto: «Se ci sollevi da ciò, saremo certamente riconoscenti»».

Hilali Khan

Say (O Muhammad SAW): "Who rescues you from the darkness of the land and the sea (dangers like storms), when you call upon Him in humility and in secret (saying): If He (Allah) only saves us from this (danger), we shall truly be grateful."

Kuliev E.

Скажи: «Кто спасает вас от мраков на суше и на море, когда вы взываете к Нему смиренно и тайно, говоря: «Если Он спасет нас от этого, мы непременно будем благодарны!»»

M.-N.O. Osmanov

Спроси [, Мухаммад, мекканцев]: «Кто спасает вас от бедствий на суше и на море? К кому вы взываете смиренно и тайно: «Если Ты спасешь нас от этого, мы непременно будем в числе благодарных [Тебе]»?»

Mohammad Habib Shakir

Say: Who is it that delivers you from the dangers of the land and the sea (when) you call upon Him (openly) humiliating yourselves, and in secret: If He delivers us from this, we should certainly be of the grateful ones.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Say: Who delivereth you from the darkness of the land and the sea? Ye call upon Him humbly and in secret, (saying): If we are delivered from this (fear) we truly will be of the thankful.

Palmer

Say, ‹Who rescues you from the darkness of the land and of the sea?› ye call upon Him in humility and in secret, ‹Indeed, if He would rescue us from this, we will surely be of those who give Him thanks.›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Şunu sor: «Bizi bu durumdan kurtarırsa andolsun şükredenlerden olacağız› diye boyun büküp ürpererek O’na yakardığınızda, karanın ve denizin karanlıklarından sizi kim kurtarıyor?»

Qaribullah

Say: ‹Who saves you from the darkness of the land and sea, when you call out to Him humbly and in secret, (saying:) «If You save us from this, we will be among the thankful.»

QXP

Say, » Who saves you, in the darkness of the land and the sea, when you call upon Him humbly and quietly saying, «If He saves us this time, we will always be thankful?»

Reshad Khalifa

Say, «Who can save you from the darkness of the land or the sea?» You implore Him loudly and secretly: «If He saves us this time, we will be eternally appreciative.»

Rodwell

SAY: Who rescueth you from the darkness of the land and of the sea, when humbly and secretly ye cry to Him – «If thou rescue us from this, we will surely be of the thankful?»

Sale

Say, who delivereth you from the darkness of the land, and of the sea, when ye call upon him humbly and in private, saying, verily if thou deliver us from these dangers, we will surely be thankful?

Sher Ali

Say, `Who delivers you from the calamities of the land and the sea, when you call upon HIM in humility and in secret, saying, `If HE deliver us from this, we will surely be of those who are grateful.›

Unknown German

Sprich: «Wer errettet euch aus den Fährnissen zu Land und Meer,

V. Porokhova

Скажи: «Кто вас от мрака суши и воды спасает, ■ Когда смиренно, в молчаливом страхе, ■ Вы обращаетесь к Нему: ■ «О Господи! Коль вызволишь отсюда нас, ■ Поистине, мы станем из числа благодарящих!»?»

Yakub Ibn Nugman

Әйт: «Корыда һәм диңгездә караңгылыктагы куркынычлардан сезне кем коткарыр?». Ул коткаручы заттан түбәнчелек белән әшкәрәдә һәм яшерендә һәлакәтлектән коткаруын сорыйсыз, әгәр бу һәлакәтлектән коткарса, әлбәттә, Аллаһуга итагать итеп һәм гыйбадәт кылып шөкер итүчеләрдән булыр идек, дисез.

جالندہری

کہو بھلا تم کو جنگلوں اور دریاؤں کے اندھیروں سے کون مخلصی دیتا ہے (جب) کہ تم اسے عاجزی اور نیاز پنہانی سے پکارتے ہو (اور کہتے ہو) اگر خدا ہم کو اس (تنگی) سے نجات بخشے تو ہم اس کے بہت شکر گزار ہوں

طاہرالقادری

آپ (ان سے دریافت) فرمائیں کہ بیابان اور دریا کی تاریکیوں سے تمہیں کون نجات دیتا ہے؟ (اس وقت تو) تم گڑگڑا کر (بھی) اور چپکے چپکے (بھی) اسی کو پکارتے ہو کہ اگر وہ ہمیں اس (مصیبت) سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

این وب‌گاه برای کاهشِ هرزنامه‌ها از Akismet استفاده می‌کند. در موردِ نحوهٔ پردازشِ داده‌هایِ دیدگاهتان بیشتر بدانید.