سوره الأنعام (6) آیه 71

قرآن، سوره الأنعام (6) آیه 71

آیه پسین: سوره الأنعام (6) آیه 72
آیه پیشین: سوره الأنعام (6) آیه 70

عربی

قُلْ أَ نَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ ما لا يَنْفَعُنا وَ لا يَضُرُّنا وَ نُرَدُّ عَلى أَعْقابِنا بَعْدَ إِذْ هَدانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّياطِينُ فِي الأَْرْضِ حَيْرانَ لَهُ أَصْحابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَى ائْتِنا قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدى وَ أُمِرْنا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعالَمِينَ

بدون حرکات عربی

قل أ ندعوا من دون اللّه ما لا ينفعنا و لا يضرّنا و نردّ على أعقابنا بعد إذ هدانا اللّه كالّذي استهوته الشّياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إنّ هدى اللّه هو الهدى و أمرنا لنسلم لربّ العالمين

خوانش

Qul anadAAoo min dooni Allahi ma la yanfaAAuna wala yadurruna wanuraddu AAala aAAqabina baAAda ith hadana Allahu kaallathee istahwat-hu alshshayateenu fee al-ardi hayrana lahu ashabun yadAAoonahu ila alhuda i/tina qul inna huda Allahi huwa alhuda waomirna linuslima lirabbi alAAalameena

آیتی

بگو : آيا سواي الله کسي را بخوانيم که نه ما را سود مي دهد و نه زيان ، مي رساند ؟ و آيا پس از آنکه خدا ما را هدايت کرده است ، همانند آن کس که شيطان گمراهش ساخته و حيران بر روي زمين رهايش کرده ، از دين بازگرديم ؟ او را ياراني است که به هدايت ندايش مي دهند که نزد ما بازگردد بگو : هدايتي که از سوي خدا باشد ، هدايت واقعي است و به ما فرمان رسيده که در برابر پروردگار جهانيان تسليم شويم

خرمشاهی

بگو آيا به جاى خداوند چيزى را بپرستيم كه نه سودى به ما مى رساند و نه زيانى، و آيا بعد از آنكه خداوند هدايتمان كرد از عقيده خود باز گرديم; همانند كسى كه شيطانها راهش را زده باشند، كه در بيابان [سرگشته و] حيران ماند و يارانى داشته باشد كه او را به راه فراخو

کاویانپور

بگو، آيا بجاى پرستش خدا چيزهايى را پرستش كنيم كه براى ما هيچگونه نفع و ضررى ندارند و بعد از آنكه خدا ما را هدايت كرد، باز گشت بعقب كنيم؟ همانند كسى كه بر اثر وسوسه‏هاى شياطين در بيراهه‏اى سرگردان و حيران بماند و حال آنكه وى دوستانى دارد و او را به هدايت دعوت ميكنند و مى‏گويند: كه بسوى ما بيا. بگو، هدايت واقعى همانا هدايت خداست و به ما امر شده است كه تسليم پروردگار جهانيان باشيم.

انصاریان

بگو: آیا به جای خدا معبودی را بپرستیم که نه سودی به ما رساند و نه زیانی؟ و پس از آنکه خدا ما را هدایت کرد [به سبب شرک و بت پرستی] به فرهنگ و فضای جاهلیت بازمان گردانند، مانند کسی که شیاطین عقلش را ربوده اند و در زمین سرگردان [و بی هدف و گمراه] است، در حالی که برای او یارانی است که وی را به سوی هدایت دعوت می کنند که به جانب ما بیا [ولی او به سبب سرگردانی و حیرت زدگی نمی پذیرد.] بگو: یقیناً هدایت خدا همان هدایت [واقعی] است، و ما مأموریم که تسلیم پروردگار جهانیان باشیم.

سراج

بگو آيا بپرستيم جز خدا آنچه را كه سود نمى‏دهد به ما و زيان نمى‏رساند بما و آيا ما برگرديم بحال سابق ما (مرتد شويم) پس از آنكه راهنمائى كرد ما را خدا مانند كسى كه فريفته باشند او را شيطانها در زمين (در بيابانها) در حالى كه سرگردان باشد او را يارانى است كه مى‏خوانندش براه راست (و گويند) بيا بنزد ما بگو البته راهنمائى خدا (كه موافق فطرت است) آن هدايت حقيقى است و فرمان يافته‏ايم كه تسليم شويم براى پروردگار جهانيان

فولادوند

بگو: «آيا به جاى خدا چيزى را بخوانيم كه نه سودى به ما مى‏رساند و نه زيانى؛ و آيا پس از اينكه خدا ما را هدايت كرده از عقيده خود بازگرديم؟ مانند كسى كه شيطانها او را در بيابان از راه به در برده‏اند، و حيران [بر جاى مانده ]است؟ براى او يارانى است كه وى را به سوى هدايت مى‏خوانند كه:» به سوى ما بيا. «بگو:» هدايت خداست كه هدايتِ [واقعى‏] است، و دستور يافته‏ايم كه تسليم پروردگار جهانيان باشيم.

پورجوادی

بگو: «آيا غير از خدا چيزى را بخوانيم كه سود و زيانى به حال ما ندارد و بعد از هدايت شدن از جانب خدا به گذشته بازگرديم تا همچون كسى باشيم كه بر اثر وسوسه‏هاى شياطين راه را گم كرده و سرگردان مانده است، در حالى كه ياران او به هدايت دعوتش مى‏كنند كه به سوى ما بيا.» بگو: «فقط راهنمايى خداوند هدايت است و مأموريم كه تسليم پروردگار جهانيان باشيم.»

حلبی

بگو: آيا بخوانيم جز خداوند كسى را، كه نه سود مى‏دهد ما را و نه زيان مى‏رساند ما را، و [به كار] گذشتگان باز گرديم بعد از آنكه خدا ما را هدايت كرد، مانند كسى كه شيطانها او را از زمين بدر برند و او سرگردان شود، او را يارانى باشند كه به راه راستش بخوانند [و گويند] به سوى ما بيا. بگو: بيقين هدايت خدا هدايت است. به ما امر شده است كه پروردگار جهانيان را فرمانبردارى كنيم.

اشرفی

بگو آيا بخوانيم از غير خدا آنچه نفع نميدهد ما را و ضرر نميرساند ما را و باز پس رويم بر پاشنه هامان پس از آنكه هدايت كرد ما را خدا چون كسى كه او را از راه بيرون برده باشند شيطانها در زمين حيران مر او را رفيقان باشند كه مى‏خوانده باشند او را بهدايت كه بيا بجانب ما بگو بدرستيكه هدايت خدا آنست هدايت و مأمور شده‏ايم كه گردن نهيم مر پروردگار جهانيان را

خوشابر مسعود انصاري

بگو: آيا به جاى خداوند، چيزى را به [نيايش‏] خوانيم كه به ما نفع و زيانى نمى‏رساند و پس از آنكه خداوند ما را هدايت نمود همچون كسى كه شيطان او را در زمين با سرگشتگى گمراه كرده است [كارى كنيم كه‏] از [هدايت‏] بازگردانده شويم؟ او يارانى دارد كه او را به راه راست مى‏خوانند [و گويند:] به سوى ما بيا. بگو: به راستى هدايت [واقعى‏] همان هدايت خداوند است و فرمان يافته‏ايم كه براى پروردگار جهانيان فرمانبردار شويم

مکارم

بگو: «آیا غیر از خدا، چیزی را بخوانیم (و عبادت کنیم) که نه سودی به حال مال دارد، نه زیانی؛ و (به این ترتیب،) به عقب برگردیم بعد از آنکه خداوند ما را هدایت کرده است؟! همانند کسی که بر اثر وسوسه‌های شیطان، در روی زمین راه را گم کرده، و سرگردان مانده است؛ در حالی که یارانی هم دارد که او را به هدایت دعوت می‌کنند (و می‌گویند:) به سوی ما بیا!» بگو: «تنها هدایت خداوند، هدایت است؛ و ما دستور دادیم که تسلیم پروردگار عالمیان باشیم.

مجتبوی

بگو: آيا جز خدا چيزهايى را بخوانيم كه نه سودى به ما مى‏رساند و نه زيانى و پس از آنكه خداوند ما را راه نمود بر پاشنه‏هاى خود باز گردانده شويم- به گمراهى باز گرديم- مانند كسى كه شيطان‏ها او را از راه راست به در برده‏اند و در زمين شوريده و سرگشته مانده است؟ در حالى كه او را يارانى است [مشفق و دلسوز] كه به راه راست مى‏خوانندش كه نزد ما بيا. بگو: همانا رهنمونى خدا رهنمونى [راستين‏] است و ما فرمان يافته‏ايم كه پروردگار جهانيان را گردن نهيم.

مصباح زاده

بگو آيا بخوانيم از غير خدا آنچه نفع نميدهد ما را و ضرر نمى‏رساند ما را و باز پس رويم بر پاشنه‏هامان پس از آنكه هدايت كرد ما را خدا چون كسى كه او را از راه بيرون برده باشند شيطانها در زمين حيران مر او را رفيقان باشند كه ميخوانده باشند او را بهدايت كه بيا بجانب ما بگو بدرستى كه هدايت خدا آنست هدايت و مامور شده‏ايم كه گردن نهيم مر پروردگار جهانيان را

معزی

بگو آيا خوانيم جز خدا آنچه را نه سود دهد ما را و نه آيان رساند و برگرديم بر پاشنه هاى خود پس از آنكه راهنمائى كرد ما را خدا مانند آنكه فريفتندش شياطين در زمين سراسيمه وى را يارانى است كه خوانندش بسوى هدايت به نزد ما بيا بگو همانا هدايت خدا است هدايت و امر شديم كه گردن نهيم براى پروردگار جهانيان

قمشه ای

بگو: آیا ما خدا را رها کرده و چیزی را (مانند بتان) که هیچ قادر به نفع و ضرر ما نباشد به خدایی بخوانیم و بعد از آنکه خدا ما را هدایت نمود باز به خوی جاهلیت برگردانده شویم؟! مانند کسی که فریب و اغوای شیطان او را در زمین سرگردان ساخته است در حالی که او را یارانی است که او را به راه راست می‌خوانند که نزد ما بیا!بگو: هدایت خدا به حقیقت هدایت است و ما مأموریم که تسلیم فرمان خدای جهانیان باشیم.

Literal

Say: «Do we call from other than God what does not benefit us, and nor harms us, and we be returned on our heels, after when God guided us, as/like whom the devil tempted/allured him , in the earth/Planet Earth, confused/bewildered, for him (are) friends/company, they call him to the guidance: ‹Come to us.'» Say: «That God’s guidance, it is the guidance, and we were ordered/commanded to surrender to the creations altogether’s/(universes›) Lord.»

Al-Hilali Khan

Say (O Muhammad SAW): «Shall we invoke others besides Allah (false deities), that can do us neither good nor harm, and shall we turn on our heels after Allah has guided us (to true Monotheism)? – like one whom the Shayatin (devils) have made to go astray, confused (wandering) through the earth, his companions calling him to guidance (saying): Come to us. » Say: «Verily, Allahs Guidance is the only guidance, and we have been commanded to submit (ourselves) to the Lord of the Alameen (mankind, jin

Arthur John Arberry

Say: ‹Shall we call, apart from God, on that which neither profits nor hurts us, and shall we be turned back on our heels after that God has guided us? — Like one lured to bewilderment in the earth by Satans, though he has friends who call him to guidance, «Come to us!» Say: ‹God’s guidance is the true guidance, and we are commanded to surrender to the Lord of all Being,

Asad

SAY: «Shall we invoke, instead of God, something that can neither benefit us nor harm us, and [thus] turn around on our heels after God has guided us aright?-like one whom the satans have enticed into blundering after earthly lusts, the while his companions, trying to guide him, call out unto him [from afar] ,63 ‹Come thou to us!'» Say: «Verily, God’s guidance is the only guidance: and so we have been bidden to surrender ourselves unto the Sustainer of all the worlds,

Dr. Salomo Keyzer

Zeg: Zullen wij, naast God hen aanroepen, die ons nuttig zijn noch bestraffen kunnen? En zullen wij op onzen weg terugkeeren, nadat God ons heeft geleid, evenals hij, die door de duivels op den verkeerden weg werd gebracht, terwijl hij op de aarde ronddoolt en thans makkers heeft, die hem tot den rechten weg terugroepen, zeggende: kom tot ons? Zeg: Gods richting is de ware; men heeft ons bevolen, ons aan den Heer van alle schepselen te onderwerpen.

Free Minds

Say: "Shall we call upon other than God what cannot benefit us or harm us, and we turn back on our heels after God has guided us?" This is like the one whom the devils have managed to mislead on Earth, he is confused, having friends who call him to the guidance: "Come to us!" Say: "The guidance is God’s guidance, and we have been ordered to surrender to the Lord of the worlds."

Hamza Roberto Piccardo

Di›: «Invocheremo, in luogo di Allah, qualcuno che non può né favorirci né nuocerci? Volgeremo le spalle dopo che Allah ci ha guidato, come colui che viene indotto a vagabondare sulla terra dai demoni, mentre i suoi compagni lo richiamano sulla giusta pista

Hilali Khan

Say (O Muhammad SAW): "Shall we invoke others besides Allah (false deities), that can do us neither good nor harm, and shall we turn on our heels after Allah has guided us (to true Monotheism)? – like one whom the Shayatin (devils) have made to go astray, confused (wandering) through the earth, his companions calling him to guidance (saying): Come to us. " Say: "Verily, Allahs Guidance is the only guidance, and we have been commanded to submit (ourselves) to the Lord of the Alameen (mankind, jinns and all that exists);

Kuliev E.

Скажи: «Разве мы станем поклоняться помимо Аллаха тому, что не приносит нам пользы и не причиняет нам вреда? Разве мы обратимся вспять после того, как Аллах наставил нас на прямой путь, подобно тому, кого дьяволы на земле обольстили и привели в замешательство, чьи товарищи призывают его на прямой путь: «Иди к нам!»» Скажи: «Путь Аллаха является единственным верным путем, и нам велено покориться Господу миров.

M.-N.O. Osmanov

Спроси [, Мухаммад]: «Станем ли мы поклоняться помимо Аллаха тому, что не приносит нам ни пользы и ни вреда, и обратимся ли мы вспять, после того как Аллах наставил нас на прямой путь, подобно тем, кого совратили шайтаны на земле и кто оказался в растерянности? У него друзья, которые призывают его к прямому пути [и говорят]: «Иди к нам!»» Скажи [, Мухаммад] : «Воистину, [только путь], предначертанный Аллахом, есть [истинно] прямой путь, и нам ведено предаться Господу миров,

Mohammad Habib Shakir

Say: Shall we call on that besides Allah, which does not benefit us nor harm us, and shall we be returned back on our heels after Allah has guided us, like him whom the Shaitans have made to fall down perplexed in the earth? He has companions who call him to the right way, (saying): Come to us. Say: Surely the guidance of Allah, that is the (true) guidance, and we are commanded that we should submit to the Lord of the worlds.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Say: Shall we cry, instead of unto Allah, unto that which neither profiteth us nor hurteth us, and shall we turn back after Allah hath guided us, like one bewildered whom the devils have infatuated in the earth, who hath companions who invite him to the guidance (saying): Come unto us? Say: Lo! the guidance of Allah is Guidance, and we are ordered to surrender to the Lord of the Worlds,

Palmer

Say, ‹Shall we call on what neither profits us nor harms us, and be thrown back upon our heels after God has guided us, like him whom Satan hath led away bewildered in the earth, who has companions who call him to guidance, «Come to us?» ‹ Say, ‹Verily, God’s guidance is the guidance, and we are bidden to resign ourselves unto the Lord of the worlds,

Prof. Yasar Nuri Ozturk

De ki: «Allah’ın berisinden, bize yarar da zarar da veremeyecek şeylere mi yakaralım? Allah bize kılavuzluk ettikten sonra ökçelerimiz üstüne geri mi döndürülelim? O kişi gibi, şeytanlar kendisini ayartıp yeryüzünde şaşkın dolaşır hale getirmişlerdir. Oysaki onun, «Bize gel!» diye doğruya ve güzele çağıran arkadaşları vardır.» De ki: «Allah’ın kılavuzluğudur gerçek kılavuzluk. Âlemlerin Rabbi Allah’a teslim olmakla emrolunduk biz.»

Qaribullah

Say: ‹Are we to call, other than Allah, what can neither help nor harm us? Are we to turn on our heels after Allah has guided us like him, who, being bewitched by devils, blunders aimlessly in the earth, although his friends call him to the guidance, (saying) ‹Come to us! ‹ Say: ‹The guidance of Allah is the Guidance. We are commanded to submit to the Lord of the Worlds,

QXP

Say, «Should we call unto those who can neither benefit nor harm us, and turn back on our heels after Allah has guided us aright? In that situation we would be like the person who is left wandering enticed by his satanic thoughts, stranded in the desert of doubt. And his companions trying to guide him: Come to us! Say, «The guidance of Allah is Guidance, and we are commanded to submit to the Lord of the Worlds.»

Reshad Khalifa

Say, «Shall we implore, beside GOD, what possesses no power to benefit us or hurt us, and turn back on our heels after GOD has guided us? In that case, we would join those possessed by the devils, and rendered utterly confused, while their friends try to save them: `Stay with us on the right path.› » Say, «GOD’s guidance is the right guidance. We are commanded to submit to the Lord of the universe.

Rodwell

SAY: Shall we, beside God, call upon those who can neither help nor hurt us? Shall we turn upon our heel after that God hath guided us? Like some bewildered man whom the Satans have spell-bound in the desert, though his companions call him to the true guidance, with, «Come to us!» SAY: Verily, guidance from God, that is the true guidance; and we are commanded to surrender ourselves to the Lord of the Worlds.

Sale

Say, shall we call upon that, besides God, which can neither profit us nor hurt us? And shall we turn back on our heels, after that God hath directed us; like him whom the devils have infatuated, wandring amazedly in the earth, and yet having companions who call him to the true direction, saying, come unto us? Say, the direction of God is the true direction: We are commanded to resign ourselves unto the Lord of all creatures;

Sher Ali

Say, `Shall we call beside ALLAH, upon that which can neither profit us nor harm us, and shall we be turn back on our heels after ALLAH guided us ? – Like one whom the evil ones entice away, leaving him bewildered in the land, and who has companions who call him to guidance, saying, `Come to us.› Say :`Surely, the guidance of ALLAH is the only true guidance and we have been commanded to submit to the Lord of all the worlds.

Unknown German

Sprich: «Sollen wir statt Allah das anrufen, was uns weder nützt noch schadet, und sollen wir umkehren auf unseren Fersen, nachdem Allah uns den Weg gewiesen, gleich einem, den die Teufel verwirrt im Land herumgängeln? Er hat Gefährten, die ihn zum rechten Weg rufen: «Komm zu uns!»» Sprich: «Allahs Führung ist allein die Führung, und uns ist geboten, daß wir uns ergeben dem Herrn der Welten.

V. Porokhova

Скажи: «Ужель мы станем призывать, опричь Аллаха, тех, ■ Кто немочен ни принести нам пользы, ■ Ни вред нам причинить? ■ Вернемся ли к обратному пути ■ После того, как нас Аллах поставил на стезю прямую, ■ Подобно тем, кого шайтаны заблудили на земле ■ И кто растерянно бредет ■ В то время, как друзья его зовут: ■ «Иди же к нам!» – на путь прямой?» ■ Скажи: «Поистине, стезя Аллаха – одна на всех (на сей земле), ■ И нам повелено предаться Господу миров,

Yakub Ibn Nugman

Әйт: «Безгә файданы да, зарарны да ирештерә алмый торган затка гыйбадәт кылыйкмы Аллаһудан башка? Аллаһ безне туры юлга күндергәннән соң бу туры юлны ташлап, әүвәлге адашуыбызга кире кайтыйкмы? Шайтаннарның алдавы белән кырда яки урманда адашып аптырап калган кешеләр кеби, ул адашып аптыраган кешенең адашмаган юлдашлары да бар, алар чакырырлар: «Кил, туры юл монда», – дип. Әйт: «Әлбәттә, Аллаһ Һидәяте генә Һидәят, янә бөтен галәмнәрне тәрбияләүче Аллаһуга итагать итеп, чын мөселман булырга Аллаһудан боерылдык», – дип.

جالندہری

کہو۔ کیا ہم خدا کے سوا ایسی چیز کو پکاریں جو نہ ہمارا بھلا کرسکے نہ برا۔ اور جب ہم کو خدا نے سیدھا رستہ دکھا دیا تو (کیا) ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ (پھر ہماری ایسی مثال ہو) جیسے کسی کو جنات نے جنگل میں بھلا دیا ہو (اور وہ) حیران (ہو رہا ہو) اور اس کے کچھ رفیق ہوں جو اس کو رستے کی طرف بلائیں کہ ہمارے پاس چلا آ۔ کہہ دو کہ رستہ تو وہی ہے جو خدا نے بتایا ہے۔ اور ہمیں تو یہ حکم ملا ہے کہ ہم خدائے رب العالمین کے فرمانبردار ہوں

طاہرالقادری

فرما دیجئے: کیا ہم اﷲ کے سوا ایسی چیز کی عبادت کریں جو ہمیں نہ (تو) نفع پہنچا سکے اور نہ (ہی) ہمیں نقصان دے سکے اور اس کے بعد کہ اﷲ نے ہمیں ہدایت دے دی ہم اس شخص کی طرح اپنے الٹے پاؤں پھر جائیں جسے زمین میں شیطانوں نے راہ بھلا کر درماندہ و حیرت زدہ کر دیا ہو جس کے ساتھی اسے سیدھی راہ کی طرف بلا رہے ہوں کہ ہمارے پاس آجا (مگر اسے کچھ سوجھتا نہ ہو)، فرما دیں کہ اﷲ کی ہدایت ہی (حقیقی) ہدایت ہے، اور (اسی لیے) ہمیں (یہ) حکم دیا گیا ہے کہ ہم تمام جہانوں کے رب کی فرمانبرداری کریں،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.