سوره الأنعام (6) آیه 89

قرآن، سوره الأنعام (6) آیه 89

آیه پسین: سوره الأنعام (6) آیه 90
آیه پیشین: سوره الأنعام (6) آیه 88

عربی

أُولئِكَ الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ وَ الْحُكْمَ وَ النُّبُوَّةَ فَإِنْ يَكْفُرْ بِها هؤُلاءِ فَقَدْ وَكَّلْنا بِها قَوْماً لَيْسُوا بِها بِكافِرِينَ

بدون حرکات عربی

أولئك الّذين آتيناهم الكتاب و الحكم و النّبوّة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكّلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين

خوانش

Ola-ika allatheena ataynahumu alkitaba waalhukma waalnnubuwwata fa-in yakfur biha haola-i faqad wakkalna biha qawman laysoo biha bikafireena

آیتی

اينان کساني هستند که به آنها کتاب و فرمان و نبوت داده ايم اگر اين قوم بدان ايمان نياورند قوم ديگري را بر آن گمارده ايم که انکارش نمي کنند

خرمشاهی

اينان كسانى هستند كه بديشان كتاب و حكمت و نبوت بخشيديم; پس اگر اينان [معاصران پيامبر] به آن [شريعت الهى] كفر ورزند، قومى را بر آن گماريم كه به آن كافر نباشند.

کاویانپور

آنان كسانى هستند كه كتاب و حكومت و نبوت به آنان بخشيديم و اگر (اهل مكه) به آن كفر بورزند (مهم نيست) زيرا جماعتى را پشتيبان آن قرار داديم كه به آن كفر نمى‏ورزند.

انصاریان

آنان کسانی هستند که به ایشان کتاب ومنصب داوری ونبوّت دادیم؛ پس اگر اینان [که به سبب مشرک بودنشان دشمنی و مخالفت می کنند] به این حقایق [که پایه های آیین الهی اند] کفر ورزند، یقیناً گروهی را [برای نگهبانی و مراعات امر نبوّت و برنامه دین] می گماریم که نسبت به آنها کافر نیستند.

سراج

آن گروه آنانند كه داده‏ايم بديشان كتاب و حكم كردن (بر طبق شرايع دين) و پيمبرى را پس اگر كافر شوند به آن اين گروه به يقين برگماشته‏ايم بمراعات اين سه چيز گروهى را كه نيستند بدانها ناگروندگان

فولادوند

آنان كسانى بودند كه كتاب و داورى و نبوت بديشان داديم؛ و اگر اينان [=مشركان‏] بدان كفر ورزند، بى‏گمان، گروهى [ديگر] را بر آن گماريم كه بدان كافر نباشند.

پورجوادی

آنها كسانى هستند كه كتاب و فرمان و نبوت به آنان داديم و اگر نسبت به آن كفر ورزند گروهى را بر آنها مى‏گماريم كه انكارش نكنند.

حلبی

آنها كسانى هستند كه به آنها كتاب و حكمت و پيامبرى داديم. پس اگر اين [مشركان‏] به آنها [كه ياد كرديم و به پيامبرى تو] انكار آوردند گروهى را بر گماريم كه آنها را انكار نكنند.

اشرفی

آن گروه آنانند كه داديمشان كتاب و حكمت و پيغمبرى پس اگر كافر شوند بآنها اينها پس بحقيقت باز مى‏داريم بآنها گروهى را كه نباشند بآنها كافران

خوشابر مسعود انصاري

اينان كسانى‏اند كه به آنان كتاب و حكمت و نبوّت بخشيديم، پس اگر اين [كافران‏] به آن [آيات قرآن‏] كافر شوند، گروهى را بر آن بگماريم كه هرگز به آن كفر نورزند

مکارم

آنها کسانی هستند که کتاب و حکم و نبوّت به آنان دادیم؛ و اگر (بفرض) نسبت به آن کفر ورزند، (آیین حقّ زمین نمی‌ماند؛ زیرا) کسان دیگری را نگاهبان آن می‌سازیم که نسبت به آن، کافر نیستند.

مجتبوی

ايشانند كه كتاب و حكم- حكمت يا فرمانروايى و داورى- و پيامبريشان داديم. پس اگر اينان- كافران و منكران- به آنها- كتاب و حكم و نبوّت- كافر شوند هر آينه گروهى را بدانها برگماشته‏ايم كه بدانها كافر نباشند.

مصباح زاده

آن گروه آنانند كه داديمشان كتاب و حكمت و پيغمبرى پس اگر كافر شوند بانها اينها پس بحقيقت باز مى‏داريم بانها گروهى را كه نباشند بانها كافران

معزی

آنانند كه بديشان داديم كتاب و حكم و پيمبرى را پس اگر بدان كفر ورزند آنان همانا نگهبان كرديم بر آن گروهى را كه نيستند بدان كفرورزندگان

قمشه ای

آنها کسانی بودند که ما به آنها کتاب و فرمان و مقام نبوّت عطا کردیم، پس اگر این قوم به اینها کافر شوند ما قومی را که هرگز کافر نشوند (مانند علی و شیعیانش که در دل و جان ایمان دارند) بدینها برگمارده‌ایم.

رشاد خليفه

آنان كساني بودند كه به آنها كتاب آسماني، حكمت و نبوت داديم. اگر اين مردم ايمان نياورند، كسان ديگري را جانشين آنها خواهيم كرد و آن مردم جديد كافر نخواهند بود.

Literal

Those are, those whom We brought to (gave) them The Book and the judgment/rule and the prophethood, so86if those disbelieve with it, so We had entrusted/empowered/appointed a keeper with it, a nation they are not with it disbelieving.

Al-Hilali Khan

They are those whom We gave the Book, AlHukm (understanding of the religious laws), and Prophethood. But if these disbelieve therein (the Book, AlHukm and Prophethood), then, indeed We have entrusted it to a people (such as the Companions of Prophet Muhammad SAW) who are not disbelievers therein.

Arthur John Arberry

Those are they to whom We gave the Book, the Judgment, the Prophethood; so if these disbelieve in it, We have already entrusted it to a people who do not disbelieve in it.

Asad

[but] it was to them that We vouchsafed revelation, and sound judgment, and prophethood. And now, although the unbelievers may choose to deny these truths,» [know that] We have entrusted them to people who will never refuse to acknowledge them-

Dr. Salomo Keyzer

Deze zijn de personen, welken wij de schrift gaven en wijsheid, en profetie; doch indien deze daarin niet gelooven, zullen wij de zorg daarvoor aan een volk opdragen, dat daarin zal gelooven.

Free Minds

Those to whom We have given the Scripture, and the law, and the prophethood, if they reject it, then We will entrust it to a people who will not reject it.

Hamza Roberto Piccardo

Essi sono coloro a cui demmo la Scrittura e la Saggezza e la Profezia. Se [altri] non credono in loro, ebbene li abbiamo affidati a gente che non è miscredente

Hilali Khan

They are those whom We gave the Book, AlHukm (understanding of the religious laws), and Prophethood. But if these disbelieve therein (the Book, AlHukm and Prophethood), then, indeed We have entrusted it to a people (such as the Companions of Prophet Muhammad SAW) who are not disbelievers therein.

Kuliev E.

Это – те, кому Мы даровали Писание, мудрость и пророчество. И даже если они не уверуют в это, Мы уже вверили это другим людям, которые не станут неверующими.

M.-N.O. Osmanov

Это – те, кому Мы даровали Писание, мудрость и пророчество. Если же [найдутся] такие люди, которые не уверуют в то, что было, то ведь есть [другие], кому Мы вверили все, о чем было сказано, и они не отвергают его.

Mohammad Habib Shakir

These are they to whom We gave the book and the wisdom and the prophecy; therefore if these disbelieve in it We have already entrusted with it a people who are not disbelievers in it.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Those are they unto whom We gave the Scripture and command and prophethood. But if these disbelieve therein, then indeed We shall entrust it to a people who will not be disbelievers therein.

Palmer

It is to these we give the Book and judgment and prophecy; and if these disbelieve therein we have given them in charge to a people who shall not disbelieve.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

İşte bunlardır kendilerine kitap, hükmetme gücü ve peygamberlik verdiklerimiz. Şimdi şu insanlar bütün bunları inkâr ederlerse biz, bunları inkâr etmeyecek bir topluluğu onlara vekil ederiz.

Qaribullah

Those, We have given them the Book, judgment, and prophethood. If these disbelieve it, We have entrusted it to others who do not disbelieve in it.

QXP

They were the ones to whom We gave the Scripture, Sound Judgment and Prophethood. Now, if these people reject these truths, We have entrusted these truths to people who will not refuse to acknowledge them.

Reshad Khalifa

Those were the ones to whom we have given the scripture, wisdom, and prophethood. If these people disbelieve, we will substitute others in their place, and the new people will not be disbelievers.

Rodwell

These are they to whom we gave the Scripture and Wisdom and Prophecy: but if these their posterity believe not therein, we will entrust these gifts to a people who will not disbelieve therein.

Sale

Those were the persons unto whom We gave the scripture, and wisdom, and prophecy; but if these believe not therein, We will commit the care of them to a people who shall not disbelieve the same.

Sher Ali

It is to these whom WE gave the Book and dominion and Prophethood. But if they are ungrateful for these favours it matters not, for WE have now entrusted them to a people who are not ungrateful for them.

Unknown German

Diese sind es, denen Wir die Schrift gaben und die Weisheit und das Prophetentum. Wenn aber diese das (Prophetentum) leugnen, dann haben Wir es einem Volke anvertraut, das es nicht leugnet.

V. Porokhova

И это – те, кому Мы даровали Книгу, ■ Власть и пророчество (средь них самих). ■ А если в это все народ сей не поверит, ■ Мы (обязательство) сие ■ Возложим на другой народ, ■ Который в это все поверит.

Yakub Ibn Nugman

Югарыда зекер ителгән затларга китап бирдек, шәригать хөкемнәрен өйрәттек вә пәйгамбәрләрне белдек. Әгәр мөшрикләр, пәйгамбәрләрне вә аларның эшләрен инкяр итсәләр, тәхкыйк хакны инкяр итми торган кешеләрне ул пәйгамбәрләргә яки аларның юлына беркеттек.

جالندہری

یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکم (شریعت) اور نبوت عطا فرمائی تھی۔ اگر یہ (کفار) ان باتوں سے انکار کریں تو ہم نے ان پر (ایمان لانے کے لئے) ایسے لوگ مقرر کردیئے ہیں کہ وہ ان سے کبھی انکار کرنے والے نہیں

طاہرالقادری

(یہی) وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب اور حکمِ (شریعت) اور نبوّت عطا فرمائی تھی۔ پھر اگر یہ لوگ (یعنی کفّار) ان باتوں سے انکار کر دیں تو بیشک ہم نے ان (باتوں) پر (ایمان لانے کے لیے) ایسی قوم کو مقرر کردیا ہے جو ان سے انکار کرنے والے نہیں (ہوں گے)،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.