سوره الأنعام (6) آیه 94

قرآن، سوره الأنعام (6) آیه 94

آیه پسین: سوره الأنعام (6) آیه 95
آیه پیشین: سوره الأنعام (6) آیه 93

عربی

وَ لَقَدْ جِئْتُمُونا فُرادى كَما خَلَقْناكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ تَرَكْتُمْ ما خَوَّلْناكُمْ وَراءَ ظُهُورِكُمْ وَ ما نَرى مَعَكُمْ شُفَعاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَ ضَلَّ عَنْكُمْ ما كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ

بدون حرکات عربی

و لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أوّل مرّة و تركتم ما خوّلناكم وراء ظهوركم و ما نرى معكم شفعاءكم الّذين زعمتم أنّهم فيكم شركاء لقد تقطّع بينكم و ضلّ عنكم ما كنتم تزعمون

خوانش

Walaqad ji/tumoona furada kama khalaqnakum awwala marratin wataraktum ma khawwalnakum waraa thuhoorikum wama nara maAAakum shufaAAaakumu allatheena zaAAamtum annahum feekum shurakao laqad taqattaAAa baynakum wadalla AAankum ma kuntum tazAAumoona

آیتی

هر آينه ، تنها تنها ، آن سان که در آغاز شما را بيافريديم ، نزد ما آمده ايد در حالي که هر چه را که ارزانيتان داشته بوديم پشت سر نهاده ايد وهيچ يک از شفيعانتان را که مي پنداشتيد با شما شريکند همراهتان نمي بينيم از هم بريده شده ايد و پندار خود را گمگشته يافته ايد

خرمشاهی

و به نزد ما يكه و تنها آمده ايد، به همانگونه كه نخستين بار نيز شما را همين گونه آفريده بوديم، و آنچه از ناز و نعمت كه به شما بخشيده بوديم در پس پشت خود رها كرده ايد و شفيعانتان را كه گمان مى كرديد با [خدا در عبادت] شما شريك هستند، همراه شما نمى بينيم; پيو

کاویانپور

(امروز) همه شما بصورت انفرادى و تنها بسوى ما باز گشت نموديد، بد آن سان كه در آغاز، شما را خلق كرديم و آنچه را كه بشما بخشيده بوديم، پشت سر نهاديد و شفيعانى را كه شريك و وسيله شفاعت خود مى‏پنداشتيد، با شما نمى‏بينم. ارتباط شما بكلى قطع شد و تمام آنچه را كه حامى خود مى‏پنداشتيد از شما دور و ناپديد شده‏اند.

انصاریان

و [لحظه ورود به جهان دیگر به آنان خطاب می شود:] همان گونه که شما را نخستین بار [در رحم مادر تنها و دست خالی از همه چیز] آفریدیم، اکنون هم تنها به نزد ما آمدید، و آنچه را در دنیا به شما داده بودیم پشت سر گذاشته و همه را از دست دادید، و شفیعانتان را که [در ربوبیّت و عبادت ما] شریک می پنداشتید، همراه شما نمی بینیم، یقیناً پیوندهای شما [با همه چیز] بریده، و آنچه را شریکان خدا گمان می کردید از دستتان رفته و گم شده است.

سراج

و بعزتم سوگند بى‏ترديد آمديد به سوى ما تنها همانگونه كه آفريديم شما را نخستين بار و بگذاشتند هر چه عطا كرده بوديم به شما پشت سر خود (نه از پيش فرستاديد نه با خود برداشتيد) نمى‏بينم با شما شفاعت كنندگان شما را آنان كه گمان مى‏كرديد كه ايشان در (تربيت و پرستش) شما شريكان خدايند بعزتم سوگند بريده شد پيوند ميان شما و گم شد از شما آنچه همواره گمان مى‏برديد (كه بتان شفيعان ما خواهند بود)

فولادوند

و همان گونه كه شما را نخستين بار آفريديم [اكنون نيز] تنها به سوى ما آمده‏ايد، و آنچه را به شما عطا كرده بوديم پشت سر خود نهاده‏ايد، و شفيعانى را كه در [كار] خودتان، شريكان [خدا] مى‏پنداشتيد با شما نمى‏بينيم. به يقين، پيوند ميان شما بريده شده، و آنچه را كه مى‏پنداشتيد از دست شما رفته است.

پورجوادی

يكّه و تنها به همان صورت كه در نخست خلقتان كرده بوديم نزد ما آمديد و آنچه را به شما ارزانى داشتيم پشت سرگذاشتيد و شفيعانى را كه در شفاعت خود شريك مى‏پنداشتيد با شما نمى‏بينيم، پيوندهاى شما گسست و تكيه‏گاه خيالى از دسترس شما دور شده است.

حلبی

و به يقين [شما] پيش ما تنها آمديد، بدانسان كه در آغاز آفريديم، در حالى كه آنچه به شما داده بوديم پشت سرتان باز گذاشتيد، و با شما نمى‏بينيم شفيعانى را كه گمان برديد در ميان شما شريكان [ما] هستند. بى‏گمان [پيوند] ميان شما بريده شد و آنچه مى‏پنداشتيد از شما گم شد.

اشرفی

و هر آينه بتحقيق كه آمديد بسوى ما تنها همچنانكه آفريديم شما را اول بار و واگذاشتيد آنچه را تمليك كرده بوديم بشما پس پشتهاتان و نمى‏بينيم با شما شفيعان شما را كه گمان كرديد كه ايشان در شما انبازانند بحقيقت بريده شد ميانتان و گمشد از شما آنچه بوديد گمان ميكرديد

خوشابر مسعود انصاري

و [مى‏گوييم‏] يكّه [و تنها] چنان كه نخستين بار شما را آفريديم، به نزد ما آمديد و آنچه را كه به شما بخشيده بوديم، پشت سرتان رها كرديد و آن شفيعانتان را كه مى‏پنداشتيد در [پرورش‏] شما شريكان [خداوند] هستند، با شما نمى‏بينيم. به راستى [پيوند] ميان شما گسسته شد. و آنچه مى‏پنداشتيد، از [دست‏] شما رفت

مکارم

و (روز قیامت به آنها گفته می‌شود:) همه شما تنها به سوی ما بازگشت نمودید، همان‌گونه که روز اوّل شما را آفریدیم! و آنچه را به شما بخشیده بودیم، پشت سر گذاردید! و شفیعانی را که شریک در شفاعت خود می‌پنداشتید، با شما نمی‌بینیم! پیوندهای شما بریده شده است؛ و تمام آنچه را تکیه‌گاه خود تصوّر می‌کردید، از شما دور و گم شده‌اند!

مجتبوی

و هر آينه همان گونه كه شما را بار نخست آفريديم تنها نزد ما آمديد و آنچه به شما داده بوديم پشت سر خويش- در دنيا- واگذاشتيد، و آن شفيعانتان- از بتان- را كه مى‏پنداشتيد در باره [تربيت و تعيين سرنوشت‏] شما شريكان [ما] هستند، با شما نمى‏بينيم. براستى پيوند ميان شما گسسته گشت و آنچه [شريكان ما و شفيعان خود] مى‏پنداشتيد از شما گم [و نابود] شد.

مصباح زاده

و هر آينه بتحقيق كه آمديد بسوى ما تنها همچنانكه آفريديم شما را اول بار و واگذاشتيد آنچه را تمليك كرده بوديم بشما پس پشتهاتان و نمى‏بينيم با شما شفيعان شما را كه گمان كرديد كه ايشان در شما انبازانند بحقيقت بريده شد ميانتان و گمشد از شما آنچه بوديد گمان ميكرديد

معزی

و همانا آمديد ما را تنها چنانكه آفريديمتان نخستين بار و بازگذاشتيد آنچه را به شما داديم پشت سر خويش و نبينيم با شما شفيعان شما را آنان كه پنداشتيدشان در شما شريكان همانا بگسيخت ميان شما و گم شد از شما آنچه بوديد مى پنداشتيد

قمشه ای

و محققا شما یکایک به سوی ما باز آمدید آن گونه که اول بار شما را بیافریدیم و آنچه را که (از مال و جاه) به شما داده بودیم همه را پشت سر وانهادید و آن شفیعان را که به خیال باطل شریک ما در خود می‌پنداشتید با شما نمی‌بینیم!همانا میان شما و آنان جدایی افتاد و آنچه (شفیع خود) می‌پنداشتید از دست شما رفت.

رشاد خليفه

شما تک و تنها نزد ما بازگشته ايد، درست همان گونه که نخستين بار شما را آفريديم، و آنچه را به شما ارزاني داشته بوديم پشت سر نهاديد. شفيعاني را که شريک قرار داديد و ادعا مي کرديد که به شما کمک خواهند کرد، با شما نمي بينيم. تمام پيوندها ميان شما قطع شده است؛ شريكاني كه قرار داديد، شما را ترک کرد اند.

Literal

And you had come to Us singularly as We created you (the) first time , and you left what We gave you generously behind your backs, and We do not see with you your mediators, those who you claimed that they (are) in you partners (it) had been (E) separated between you, and (it was) wasted from you what you were claiming .

Al-Hilali Khan

And truly you have come unto Us alone (without wealth, companions or anything else) as We created you the first time. You have left behind you all that which We had bestowed on you. We see not with you your intercessors whom you claimed to be partners with Allah. Now all relations between you and them have been cut off, and all that you used to claim has vanished from you.

Arthur John Arberry

‹Now you have come to Us one by one, as We created you upon the first time, and you have left what We conferred on you behind your backs. We do not see with you your intercessors, those you asserted to be associates in you; the bond between you is now broken; that which you ever asserted has now gone astray from you.

Asad

[And God shall say:] «And now, indeed, you have come unto Us in a lonely state, even as We created you in the first instance; and you have left behind you all that We bestowed on you [in your lifetime]. And We do not see with you those intercessors of yours whom you supposed to have a share in God’s divinity with regard to yourselves. Indeed, all the bonds between you [and your earthly life] are now severed, and all your former fancies have forsaken you!»

Dr. Salomo Keyzer

En nu komt gij alleen tot ons, zooals wij u het eerst schiepen, en liet de weldaden, die wij u hebben geschonken achter u; en wij zien de tusschenpersonen niet, die gij als Gods makkers hebt beschouwd. De banden, die u vereenigden, zijn gebroken, en wat gij hebt verzonnen, heeft u verlaten.

Free Minds

"And you have come to Us individually, just as We had created you the first time; and you have left behind you all that We have provided for you; and We do not see your intercessors with you that you used to claim were with you in partnership; all is severed between you, and what you have claimed has abandoned you."

Hamza Roberto Piccardo

Siete venuti a Noi da soli, come vi abbiamo creati la prima volta. Quello che vi abbiamo concesso, lo avete gettato dietro le spalle. Non vediamo con voi i vostri intercessori, gli alleati che pretendevate fossero vostri soci. I legami tra voi sono stati tagliati e le vostre congetture vi hanno abbandonato.

Hilali Khan

And truly you have come unto Us alone (without wealth, companions or anything else) as We created you the first time. You have left behind you all that which We had bestowed on you. We see not with you your intercessors whom you claimed to be partners with Allah. Now all relations between you and them have been cut off, and all that you used to claim has vanished from you.

Kuliev E.

Вы явились к Нам одинокими, какими Мы сотворили вас в первый раз, и оставили позади себя то, чем Мы вас наделили. Мы не видим с вами ваших заступников, которых вы для себя считали сотоварищами Аллаха. Связи между вами разорваны, и покинуло вас то, что вы утверждали.

M.-N.O. Osmanov

[И скажет Аллах им в День воскресения:] «Явились вы к Нам лишенными всего – такими, какими Мы вас сотворили в самом начале [творения]. Вы оставили позади себя то, чем Мы наделили вас. И Мы не видим с вами ваших заступников, которых вы считали своими богами [так же, как и Нас]. И распались ваши узы, и покинули вас те, на кого вы рассчитывали».

Mohammad Habib Shakir

And certainly you have come to Us alone as We created you at first, and you have left behind your backs the things which We gave you, and We do not see with you your intercessors about whom you asserted that they were (Allah’s) associates in respect to you; certainly the ties between you are now cut off and what you asserted is gone from you.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Now have ye come unto Us solitary as We did create you at the first, and ye have left behind you all that We bestowed upon you, and We behold not with you those your intercessors, of whom ye claimed that they possessed a share in you. Now is the bond between you severed, and that which ye presumed hath failed you.

Palmer

And ye come now single-handed as we created you at first, and ye have left behind your backs that which we granted you; and we see not with you your intercessors whom ye pretended were partners amongst you; betwixt you have the ties been cut asunder; and strayed away from you is what ye did pretend.›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Yemin olsun, sizi ilk yarattığımızdaki gibi yapayalnız/teker teker bize geldiniz. Size verip hayaline daldırdığımız şeyleri de sırtlarınızın arkasında bıraktınız. Sizinle ilgili hususlarda ortaklar olduklarını sandığınız şefaatçılarınızı da yanınızda görmüyorsunuz. Yemin olsun, koptu aranızdaki tüm bağlar ve uzaklaşıp kayboldu yanınızdan o bir şey sandıklarınız.

Qaribullah

Now you have returned to Us, alone, as We created you at first, leaving behind all that We have bestowed on you. Nor do We see with you your intercessors, those whom you asserted to be your associates. The ties which bound you are broken, and that which you asserted has gone astray from you. ‹

QXP

Now you have come to Us alone just as We created you individuals the first time. You have left behind all your belongings. We do not see with you the intercessors you idolized. Now all ties among you have been cut off and your assumptions have failed you.

Reshad Khalifa

«You have come back to us as individuals, just as we created you the first time, and you have left behind what we provided for you. We do not see with you the intercessors that you idolized and claimed that they will help you. All ties among you have been severed; the idols you set up have abandoned you.»

Rodwell

«And now are ye come back to us, alone, as we created you at first, and ye leave behind you the good things which we had given you, and we see not with you your intercessors whom ye regarded as the companions of God among you. There is a severance between you now, and those whom ye regarded as partners with God have deserted you.»

Sale

And now are ye come unto Us alone, as We created you at first, and ye have left that which We had bestowed on you, behind your backs; neither do We see with you your intercessors, whom ye thought to have been partners with God among you: Now is the relation between you cut off, and what ye imagined hath deceived you.

Sher Ali

And now you come to US one by one even as WE create you at first, and you have left behind your backs that which WE bestowed upon you, and WE do not see with you your intercessors of whom you asserted that they were partners with ALLAH in your affairs. Now you have been cut off from one another and that which you asserted has failed you.

Unknown German

Und nun kommt ihr einzeln zu Uns, wie Wir euch zuerst erschufen, und habt, was Wir euch bescherten, hinter euch gelassen, und Wir sehen nicht bei euch eure Fürsprecher, die ihr wähntet, sie seien (Gottes) Gegenpart in euren Sachen. Nun seid ihr voneinander abgeschnitten und das, was ihr wähntet, ist euch dahingeschwunden.

V. Porokhova

И вы вернетесь к Нам лишенными всего – ■ Какими вас Мы изначально сотворили, ■ Оставив за своей спиной ■ Все то, чем вас Мы наделили. ■ И не увидим Мы заступников при вас, ■ Которых вы измыслили себе как сотоварищей (Аллаху). ■ Разорваны сейчас все узы между вами, ■ От вас исчезли те, ■ Которых вы измыслили своим воображеньем.

Yakub Ibn Nugman

Бүген тәхкыйк алдыма ялгыз килдегез, мин сезне әүвәлдә ялгыз халык кылган кеби, вә без биргән балаларыгызны, малларыгызны артыгызда калдырып киттегез һәм яныгызда шәфәгатьчеләрегезне күрмисез, Аллаһуга тиңдәш кылган нәрсәләрегез ахирәттә, әлбәттә, шәфәгать итәләр дип низаглаша идегез, кайда алар? Тәхкыйк бүген Аллаһуга тиңдәш кылган нәрсәләрегез белән сезнең арада мөнәсәбәт киселде, һәм Аллаһудан башка заттан көткән Шәфәгатьләр, бидеґәт гамәлләрдән көткән сәваблар югалдылар.

جالندہری

اور جیسا ہم نے تم کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا ایسا ہی آج اکیلے اکیلے ہمارے پاس آئے اور جو (مال ومتاع) ہم نے تمہیں عطا فرمایا تھا وہ سب اپنی پیٹھ پیچھے چھوڑ آئے اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کی نسبت تم خیال کرتے تھے کہ وہ تمہارے (شفیع اور ہمارے) شریک ہیں۔ (آج) تمہارے آپس کے سب تعلقات منقطع ہوگئے اور جو دعوے تم کیا کرتے تھے سب جاتے رہے

طاہرالقادری

اور بیشک تم (روزِ قیامت) ہمارے پاس اسی طرح تنہا آؤ گے جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ (تنہا) پیدا کیا تھا اور (اموال و اولاد میں سے) جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا تھا وہ سب اپنی پیٹھ پیچھے چھوڑ آؤ گے، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو نہیں دیکھیں گے جن کی نسبت تم (یہ) گمان کرتے تھے کہ وہ تمہارے (معاملات) میں ہمارے شریک ہیں۔ بیشک (آج) تمہارا باہمی تعلق (و اعتماد) منقطع ہوگیا اور وہ (سب) دعوے جو تم کیا کرتے تھے تم سے جاتے رہے،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.