سوره الأنعام (6) آیه 98

قرآن، سوره الأنعام (6) آیه 98

آیه پسین: سوره الأنعام (6) آیه 99
آیه پیشین: سوره الأنعام (6) آیه 97

عربی

وَ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَ مُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الآْياتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ

بدون حرکات عربی

و هو الّذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقرّ و مستودع قد فصّلنا الآيات لقوم يفقهون

خوانش

Wahuwa allathee anshaakum min nafsin wahidatin famustaqarrun wamustawdaAAun qad fassalna al-ayati liqawmin yafqahoona

آیتی

و اوست خداوندي که شما را از يک تن بيافريد سپس شما را قرارگاهي است و وديعت جايي است آيات را براي آنان که مي فهمند ، به تفصيل بيان کرده ايم

خرمشاهی

و اوست كه شما را از تن يگانه اى پديد آورد، آنگاه [شما ر] قرارگاه و وديعت گاهى است; به راستى كه آيات [خود] را براى قومى كه درمى يابند به روشنى بيان كرده ايم.

کاویانپور

او خدايى است كه شما را از تنى واحد (با چهره‏هاى مختلف) بوجود آورد. آن گاه (براى زندگى در اين جهان) استقرار مى‏يابيد و بعد آن را ترك ميكنيد. ما آيات خود را براى جماعتى كه مى‏فهمند، بيان نموديم.

انصاریان

و اوست که شما را از یک تن آفرید، برخی [از شما] استقرار یافته [در زمین] و برخی به ودیعت نهاده [در اصلاب و رحم هایند]؛ ما آیات خود را برای قومی که می فهمند، بیان کردیم.

سراج

و آن توانائى است كه ايجاد كرد شما را از يك تن پس (شما را در زمين تا مدتى) قرارگاهى است و (در اصلاب و ارحام) محل وديعتى حقا بيان كرديم آيه‏ها را براى گروهى كه دريابند

فولادوند

و او همان كسى است كه شما را از يك تن پديد آورد. پس [براى شما] قرارگاه و محل امانتى [مقرر كرد]. بى‏ترديد، ما آيات [خود] را براى مردمى كه مى‏فهمند به روشنى بيان كرده‏ايم.

پورجوادی

اوست كه شما را از يك تن آفريد سپس شما را قرارگاه و امانتگاهى است، ما آياتمان را براى آنان كه درمى‏يابند شرح داديم.

حلبی

و اوست كه شما را از يك تن آفريد. پس شما را قرارگاهى [در رحم مادر] است و امانتگاهى [در گور]، بيقين آيات را براى گروهى كه مى‏فهمند بيان كرديم.

اشرفی

و اوست كه آفريد شما را از يك نفس پس جاى قرارى است و جاى بامانت بودنى بتحقيق تفصيل داديم آيت‏ها را براى قوميكه بفهمند

خوشابر مسعود انصاري

و اوست كسى كه شما را از يك كس آفريد، آن گاه شما را قرارگاه و وديعت گاهى است. بى گمان آيات را براى گروهى كه در مى‏يابند به روشنى بيان كرده‏ايم

مکارم

او کسی است که شما را از یک نفس آفرید! و شما دو گروه هستید: بعضی پایدار (از نظر ایمان یا خلقت کامل)، و بعضی ناپایدار؛ ما آیات خود را برای کسانی که می‌فهمند، تشریح نمودیم!

مجتبوی

و اوست كه شما را از يك تن آفريد پس [شما را] قرارگاهى- زمين- و سپردن جايى- شكم مادر و پشت پدر- است. ما نشانه‏ها را براى گروهى كه در مى‏يابند به تفصيل بيان كرده‏ايم.

مصباح زاده

و اوست كه آفريد شما را از يك نفس پس جاى قرارى است و جاى بامانت بودنى بتحقيق تفصيل داديم آيت‏ها را براى قوميكه بفهمند

معزی

و او است آنكه آفريد شما را از يك تن پس پايدار و ناپايدارى همانا تفصيل داديم آيتها را براى گروهى كه درمى يابند

قمشه ای

و هم اوست خدایی که همه شما را از یک تن در آرامگاه (رحم) و ودیعتگاه (صلب) بیافرید. ما نیکو آیات خود را برای اهل بصیرت مفصل بیان نمودیم.

رشاد خليفه

او شما را از يك تن آغاز كرد و درباره مسير و سرنوشت نهايي شما تصميم گرفت. ما آيات را اين چنين براي مردمي كه مي ‌فهمند، روشن مى كنيم.

Literal

And He is who created/formed you from one (F) self, so a settled/established and depository/storage place/womb , We had detailed/explained the evidences/verses to a nation understanding/knowing/learning.

Al-Hilali Khan

It is He Who has created you from a single person (Adam), and has given you a place of residing (on the earth or in your mothers wombs) and a place of storage (in the earth (in your graves) or in your fathers loins). Indeed, We have explained in detail Our revelations (this Quran) for people who understand.

Arthur John Arberry

It is He who produced you from one living soul, and then a lodging-place, and then a repository. We have distinguished the signs for a people who understand.

Asad

And He it is who has brought you [all] into being out of one living entity,» and [has appointed for each of you] a time-limit [on earth] and a restingplace [after death] :s3 clearly, indeed, have We spelled out these messages unto people who can grasp the truth!

Dr. Salomo Keyzer

Hij is het die u uit ne ziel heeft voortgebracht, en eene zekere verzamelplaats en eene rustplaats voor u geschapen heeft. Wij hebben teekenen doen schitteren voor hen, die verstandig zijn.

Free Minds

And He is the One who initiated you from one person; with a place for stability and development. We have explained the signs to a people who comprehend.

Hamza Roberto Piccardo

E› Lui che vi ha fatto nascere da un solo individuo e [vi ha dato] un ricettacolo e un deposito. Certamente abbiamo dispiegato i segni per coloro che capiscono.

Hilali Khan

It is He Who has created you from a single person (Adam), and has given you a place of residing (on the earth or in your mothers wombs) and a place of storage (in the earth (in your graves) or in your fathers loins). Indeed, We have explained in detail Our revelations (this Quran) for people who understand.

Kuliev E.

Он – Тот, Кто сотворил вас из одной души. Для вас есть место пребывания (на земле или в утробах матерей) и место хранения (в могилах или поясницах отцов). Мы уже разъяснили знамения для людей понимающих.

M.-N.O. Osmanov

Он – тот, который вырастил вас от одного живого существа (т. е. Адама) и определил [вам] место [краткого] и место [длительного] пребывания. Да, разъяснили знамения людям разумеющим.

Mohammad Habib Shakir

And He it is Who has brought you into being from a single soul, then there is (for you) a resting-place and a depository; indeed We have made plain the communications for a people who understand.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And He it is Who hath produced you from a single being, and (hath given you) a habitation and a repository. We have detailed Our revelations for a people who have understanding.

Palmer

He it is who made you spring from one soul, and gave you a settlement and a depository. Now have we detailed the signs unto a people who discern.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Sizi bir tek canlıdan vücuda getiren O’dur! Bu oluşumda bir karar kılma yeri var, bir de emanet olarak kalma yeri. İyice araştırıp kavrayan bir topluluk için ayetleri biz tam bir biçimde ayrıntılı kıldık.

Qaribullah

It is He who originated you from one soul, then a lodging (place), and then a repository. We have made plain the verses to a nation that understands.

QXP

And He it is Who initiated you from a single life cell. Then in the process of evolution He appointed stages, from one station to the next destination. (Thus goes on the journey of life here and in the Hereafter (11:6). We have explained Our Laws for people who will learn and understand.

Reshad Khalifa

He initiated you from one person, and decided your path, as well as your final destiny. We thus clarify the revelations for people who understand.

Rodwell

And it is He who hath produced you from one man, and hath provided for you an abode and resting-place! Clear have we made our signs for men of insight.

Sale

It is He who hath produced you from one soul; and hath provided for you a sure receptacle and a repository. We have clearly shewn forth our signs, unto people who are wise.

Sher Ali

And HE it is Who has produced you from a single soul and there is for you a temporary resort and a permanent abode. WE have explained the Signs in detail for a people who understand.

Unknown German

Er ist es, Der euch entstehen ließ aus einem einzigen Wesen, und (euch) ist ein Aufenthaltsort und eine Heimstatt. Wir haben bis ins einzelne die Zeichen dargelegt für Menschen, die begreifen.

V. Porokhova

Он – Тот, Кто из одной души взрастил вас, ■ Вас изначально поместив во чреслах мужа, ■ Потом – в сохранном чреве у его жены. ■ Так разъясняем Мы знамения Свои ■ Для тех, кто обладает разуменьем.

Yakub Ibn Nugman

Ул Аллаһ сезне бер Адәм г-мнән күбәйтте, сезгә Аллаһ билгеләгән әҗәлегезгә чаклы дөньяда карарланмак булыр һәм үлгәннән соң кыямәт көненә чаклы икенче төрле хәлдә карарланмак булыр. Тәхкыйк аятьләребезне ачык аңлатып сөйләдек фәһемләп, аңлаган кешеләр өчен.

جالندہری

اور وہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا۔ پھر (تمہارے لئے) ایک ٹھہرنے کی جگہ ہے اور ایک سپرد ہونے کی سمجھنے والوں کے لئے ہم نے (اپنی) آیتیں کھول کھول کر بیان کردی ہیں

طاہرالقادری

اور وہی (اﷲ) ہے جس نے تمہیں ایک جان (یعنی ایک خلیہ) سے پیدا فرمایا ہے پھر (تمہارے لئے) ایک جائے اقامت (ہے) اور ایک جائے امانت (مراد رحمِ مادر اور دنیا ہے یا دنیا اور قبر ہے)۔ بیشک ہم نے سمجھنے والے لوگوں کے لئے (اپنی قدرت کی) نشانیاں کھول کر بیان کردی ہیں،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.