سوره الأنعام (6) آیه 99

قرآن، سوره الأنعام (6) آیه 99

آیه پسین: سوره الأنعام (6) آیه 100
آیه پیشین: سوره الأنعام (6) آیه 98

عربی

وَ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخْرَجْنا بِهِ نَباتَ كُلِّ شَيْ‏ءٍ فَأَخْرَجْنا مِنْهُ خَضِراً نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَراكِباً وَ مِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِها قِنْوانٌ دانِيَةٌ وَ جَنَّاتٍ مِنْ أَعْنابٍ وَ الزَّيْتُونَ وَ الرُّمَّانَ مُشْتَبِهاً وَ غَيْرَ مُتَشابِهٍ انْظُرُوا إِلى ثَمَرِهِ إِذا أَثْمَرَ وَ يَنْعِهِ إِنَّ فِي ذلِكُمْ لآَياتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

بدون حرکات عربی

و هو الّذي أنزل من السّماء ماء فأخرجنا به نبات كلّ شي‏ء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبّا متراكبا و من النّخل من طلعها قنوان دانية و جنّات من أعناب و الزّيتون و الرّمّان مشتبها و غير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر و ينعه إنّ في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون

خوانش

Wahuwa allathee anzala mina alssama-i maan faakhrajna bihi nabata kulli shay-in faakhrajna minhu khadiran nukhriju minhu habban mutarakiban wamina alnnakhli min talAAiha qinwanun daniyatun wajannatin min aAAnabin waalzzaytoona waalrrummana mushtabihan waghayra mutashabihin onthuroo ila thamarihi itha athmara wayanAAihi inna fee thalikum laayatin liqawmin yu/minoona

آیتی

اوست خدايي که از آسمان باران فرستاد و بدان باران هر گونه نباتي را، رويانيديم ، و از آن نبات ساقه اي سبز و از آن دانه هايي بر يکديگر چيده ونيز از جوانه هاي نخل خوشه هايي سر فرو هشته پديد آورديم ، و نيز بستانهايي از تاکها و زيتون و انار ، همانند و ناهمانند به ميوه هايش آنگاه که پديد مي آيند و آنگاه که مي رسند بنگريد که در آنها عبرتهاست براي آنان که ايمان مي آورند

خرمشاهی

و اوست كه از آسمان، آبى فرو فرستاد و بدان هر گونه گياه برآورديم و از آن جوانه سبز رويانديم كه از آن دانه هاى در هم رسته بيرون مى آوريم; و از شكوفه درخت خرما خوشه هاى دسترس و باغهاى انگور و [درختان] زيتون و انار [پديد آورديم] كه همانند و ناهمانند هستند; به

کاویانپور

و او خدايى است كه از آسمان آبى نازل كرد و بوسيله آن انواع روئيدنى‏ها پديد آورديم و از آن ساقه‏ها و شاخه‏هاى سرسبز، خارج ساختيم و از آنها دانه‏هاى متراكم و از شكوفه خرما خوشه‏هاى بهم پيوسته و باغاتى از انواع انگور و زيتون و انار شبيه هم و غير متشابه بوجود آورديم. هنگامى كه ميوه مى‏كنند به ميوه آن و طرز رسيدنش توجه كنيد كه در آن نشانه‏هايى (از قدرت پروردگار) براى مردم با ايمان است.

انصاریان

و اوست که از آسمان آبی فرستاد، و به وسیله آن گیاهان گوناگون را [از زمین] رویاندیم، و از آن ساقه ها و شاخه های سبز درآوردیم، و از آن دانه های متراکم را خارج می کنیم، و از شکوفه درخت خرما خوشه های سر فروهشته [به وجود می آوریم] ، و باغ هایی از انگور و زیتون و انار شبیه به هم و بی شباهت به هم [بیرون می آوریم]؛ به میوه اش چون میوه دهد و به رسیدن و کامل شدنش با تأمل بنگرید، مسلماً در این [امور] برای قومی که ایمان می آورند، نشانه هایی [بر توحید، ربوبیّت و قدرت خدا] ست.

سراج

و او آن خدائى است كه فرود آورد از آسمان آبى پس بيرون آورديم بوسيله آن رستنيهاى هر چيزى را و بيرون مى‏آوريم از آن آب گياه سبز را كه بيرون مى‏آوريم از آن گناه سبز دانه بهم آميخته (خوشه) و از خرما بنان از شكوفه آن بهم نزديك و بوستانهائى از انگورها و نيز درخت زيتون و انار (از آن آب پديد آورديم) در آن حال كه درختان در شكل با هم مانند و در طعم با هم نه مانند بنگريد بميوه آن چون برون آرد ميوه اش را نارسيده و پختگى آن البته در اينها كه براى شما ياد كرديم نشانه‏ها است براى گروهى كه بگروند

فولادوند

و اوست كسى كه از آسمان، آبى فرود آورد؛ پس به وسيله آن از هر گونه گياه برآورديم، و از آن [گياه‏] جوانه سبزى خارج ساختيم كه از آن، دانه‏هاى متراكمى برمى‏آوريم، و از شكوفه درخت خرما خوشه‏هايى است نزديك به هم. و [نيز ]باغهايى از انگور و زيتون و انار -همانند و غير همانند- خارج نموديم. به ميوه آن چون ثمر دهد و به [طرز] رسيدنش بنگريد. قطعاً در اينها براى مردمى كه ايمان مى‏آورند نشانه‏هاست.

پورجوادی

اوست كه آب را از آسمان نازل كرد تا هر گونه گياه بدان رويانديم و از آن گياهان ساقه و شاخه‏هاى سبز برآوريم و از آن دانه‏هاى متراكم بيرون آوريم و از شكوفه درخت خرما خوشه‏هايى نزديك به يكديگر بيرون آوريم و باغهايى از انگور، زيتون و انار شبيه و بى‏شباهت، و چون ميوه داد به رسيدنش بنگريد كه در آن براى اهل ايمان عبرتهاست.

حلبی

و او است كه از آسمان آبى فرود آورد، و روييدنيها را بدان رويانيديم و از آن سبزى پديد آورديم، و از آن دانه [هاى‏] بر هم نشسته بيرون آورديم و از خرما بن، از شاخه آن، خوشه‏هاى نزديك به هم، و بوستانهايى از انگور و زيتون و انار، ماننده و ناماننده هم، بنگريد به ميوه آن، آن گاه كه بار مى‏آورد، و به رسيدن آن. بى‏گمان در آنها، نشانه‏هايى است براى قومى كه ايمان مى‏آورند.

اشرفی

و او است كه فرو فرستاد از آسمان آب را پس بيرون آورديم بآن رستنى همه چيز را پس بيرون آورديم از آن سبزه كه برميآوريم از آن دانه بر يكديگر سوار و از درخت خرما از شكوفه اش خوشه‏هاى نزديك بهم و بوستانها از انگورها و زيتون و انار شبيه بهم و ناشبيه بهم بنگريد به ثمرش چون بار مى‏آورد و رسيدنش بدرستيكه در آن هر آينه نشانه‏ها است از براى گروهى كه ميگروند

خوشابر مسعود انصاري

و اوست كسى كه از آسمان آبى فرو فرستاد. آن گاه بدان [از] هر گونه روييدنى، [از زمين‏] بيرون آورديم. سپس از آن [سبزه‏] بر آورديم، كه از آن [سبزه‏] دانه‏اى بر هم نشسته بيرون مى‏آوريم و از شكوفه‏هاى درختان خرما خوشه‏هايى دسترس است و باغهايى از درختان انگور و زيتون و انار، همانند و ناهمانند [بيرون آورديم‏]. به ميوه آن چون به بار نشاند و به رسيدنش بنگريد. بى شك در اين براى گروهى كه ايمان دارند، نشانه‏هاست

مکارم

او کسی است که از آسمان، آبی نازل کرد، و به وسیله آن، گیاهان گوناگون رویاندیم؛ و از آن، ساقه‌ها و شاخه‌های سبز، خارج ساختیم؛ و از آنها دانه‌های متراکم، و از شکوفه نخل، شکوفه‌هایی با رشته‌های باریک بیرون فرستادیم؛ و باغهایی از انواع انگور و زیتون و انار، (گاه) شبیه به یکدیگر، و (گاه) بی‌شباهت! هنگامی که میوه می دهد، به میوه آن و طرز رسیدنش بنگرید که در آن، نشانه‌هایی (از عظمت خدا) برای افراد باایمان است!

مجتبوی

و اوست كه از آسمان آبى فروفرستاد پس با آن هر چيز روييدنى را بيرون آورديم و از آن، سبزه‏اى- گياهى كه از تخم روييده و ساقه و شاخه پيدا كرده- پديد كرديم كه از آن (گياه سبز) دانه‏هاى بر هم نشسته و درهم رُسته بيرون آوريم و از شكوفه خرما بن خوشه هايى است نزديك به هم و بوستانهايى از انگور و زيتون و انار، مانند و نامانند- در رنگ و در مزه- [بر آورديم‏] به ميوه آن آنگاه كه بار دهد و به رسيدن آن بنگريد. هر آينه در آن براى مردمى كه ايمان مى‏آورند نشانه‏هاست.

مصباح زاده

و او است كه فرو فرستاد از آسمان آب را پس بيرون آورديم بان رستنى همه چيز را پس بيرون آورديم از آن سبزه كه بر مياوريم از آن دانه بر يكديگر سوار و از درخت خرما از شكوفه‏اش خوشه‏هاى نزديك بهم و بوستانها از انگورها و زيتون و انار شبيه بهم و ناشبيه بهم بنگريد به ثمرش چون بار مياورد و رسيدنش بدرستى كه در آن هر آينه نشانه‏ها است از براى گروهى كه ميگروند

معزی

و او است آنكه فرستاد از آسمان آبى پس برون آورديم با آن روئيدنى همه چيز را پس برون آورديم از آن سبزه اى كه برون آريم از آن دانه اى انبوه و از خرمابن از شكوفه آن خوشه اى نزديك (فرود) و باغستانى از انگورها و زيتون و انار همانند و گوناگون بنگريد به ميوه آن گاهى كه باردهد و رسيدن آن همانا در اين است آيتهائى براى گروهى كه ايمان آورند

قمشه ای

و هم اوست خدایی که از آسمان آبی فرو بارید پس هر نبات را بدان رویاندیم و سبزه‌ها را از زمین برون آوردیم و از آن سبزه‌ها دانه‌هایی که بر روی هم چیده شده بیرون آریم و از شکوفه نخل خوشه‌هایی است به هم پیوسته، و باغهای انگور و زیتون و انار که برخی شبیه و برخی نامشابه به هم است (خلق کنیم) ، شما در آن باغها هنگامی که میوه آن پدید آید و برسد (با چشم تعقل) بنگرید، که در آن آیات و نشانه‌هایی (از قدرت خدا) برای اهل ایمان هویداست.

رشاد خليفه

اوست يكتايي که از آسمان آب فرو مي فرستد که ما با آن انواع گياهان را مي رويانيم. ما از سبزينه انواع دانه هاي مرکب، درختان نخل با خوشه هاي آويخته و باغ هاي انگور، زيتون و انار توليد مي کنيم؛ ميوه هايي که مشابهند، ولي متفاوت هستند. به ميوه هايشان توجه کنيد که چگونه رشد مي کنند و به ثمر مي رسند. در آنها نشانه هايي است براي مردمي که ايمان دارند.

Literal

And He is who descended from the sky water, so We brought out/made emerge with it every thing’s plant, so We brought out/made emerge from it green, We bring out/make emerge from it seeds/grains overlapping ,and from the palm trees from its first fruit of the season/cover enveloping the fertilizing seed, near branches with87bunches of dates , and treed gardens from grapes, and the olives, and the pomegranate, similar/resembling and not similar/resembling , look/consider to its fruit if/where/when it bears/yields fruit , and its ripeness/darkness, that in that (are) evidences/verses (E) to a nation believing.

Al-Hilali Khan

It is He Who sends down water (rain) from the sky, and with it We bring forth vegetation of all kinds, and out of it We bring forth green stalks, from which We bring forth thick clustered grain. And out of the datepalm and its spathe come forth clusters of dates hanging low and near, and gardens of grapes, olives and pomegranates, each similar (in kind) yet different (in variety and taste). Look at their fruits when they begin to bear, and the ripeness thereof. Verily! In these things there are

Arthur John Arberry

It is He who sent down out of heaven water, and thereby We have brought forth the shoot of every plant, and then We have brought forth the green leaf of it, bringing forth from it close-compounded grain, and out of the palm-tree, from the spathe of it, dates thick-lustered, ready to the hand, and gardens of vines, olives, pomegranates, like each to each, and each unlike to each. Look upon their fruits when they fructify and ripen! Surely, in all this are signs for a people who do believe.

Asad

And He it is who has caused waters to come down from the sky; and by this means have We brought forth all living growth, and out of this have We brought forth verdure.» Out of this do We bring forth close-growing grain; and out of the spathe of the palm tree, dates in thick clusters; and gardens of vines, and the olive tree, and the pomegranate: [all] so alike, and yet so different! ‹ Behold their fruit when it comes to fruition and ripens! Verily, in all this there are messages indeed for people who will believe!

Dr. Salomo Keyzer

Hij is het, die water van den hemel nederzendt. Daardoor doen wij de spruiten van alle planten ontkiemen; daardoor hebben wij het groen voortgebracht, waaruit wij het graan in aren doen opschieten, en palmboomen, uit welker takken nederhangende, dichte trossen dadels voortkomen, en tuinen met wijngaarden beplant, en olijven en granaatappelen, die op elkander gelijken en van elkander verschillen. Zie op hunne vruchten, als zij vruchten dragen, en hoe zij rijpen. Waarlijk, daarin zijn teekens voor hen, die gelooven.

Free Minds

And He is the One who sent down water from the sky, and We brought out with it plants of every kind. We brought out from it the green, from which We bring out multiple seeds; and what is from the palm trees, from its sheaths hanging low and near; and gardens of grapes and olives and pomegranates, similar and not similar. Look at its fruit when it blossoms and its ripeness. In this are signs for a people that believe.

Hamza Roberto Piccardo

Egli è Colui che fa scendere l’acqua dal cielo, con la quale facciamo nascere germogli di ogni sorta, da essi facciamo nascere vegetazione e da essa grani in spighe e palme dalle cui spate pendono grappoli di datteri. E giardini piantati a vigna e olivi e melograni, che si assomigliano ma sono diversi gli uni dagli altri. Osserva i frutti quando si formano e maturano. Ecco segni per gente che crede!

Hilali Khan

It is He Who sends down water (rain) from the sky, and with it We bring forth vegetation of all kinds, and out of it We bring forth green stalks, from which We bring forth thick clustered grain. And out of the datepalm and its spathe come forth clusters of dates hanging low and near, and gardens of grapes, olives and pomegranates, each similar (in kind) yet different (in variety and taste). Look at their fruits when they begin to bear, and the ripeness thereof. Verily! In these things there are signs for people who believe.

Kuliev E.

Он – Тот, Кто ниспослал с неба воду. Посредством нее Мы взрастили растения всех видов. Мы выводим из них зеленые травы, а из них – расположенные одно на другом зерна. На пальмах из завязей вырастают свисающие низко гроздья. Мы взращиваем виноградники, оливки и гранаты, которые имеют сходства и различия. Взгляните на их плоды, когда они появляются и когда созревают. Воистину, в этом – знамения для людей верующих.

M.-N.O. Osmanov

Он – тот, кто ниспослал с неба дождь. Благодаря дождю Мы взращиваем [на земле] всякие растения зеленые и колосья с зерном. На пальме из завязей Мы [вырастили] низко свисающие [от тяжести плодов] гроздья. Мы [создаем] и виноградники, и оливковые и гранатовые рощи, [плоды которых хоть и] похожи [в одном], но [вместе с тем] различаются [в другом] м. Посмотрите на плоды этих [деревьев]: когда они завязываются и когда созревают. Воистину, в этом для верующих людей – знамения.

Mohammad Habib Shakir

And He it is Who sends down water from the cloud, then We bring forth with it buds of all (plants), then We bring forth from it green (foliage) from which We produce grain piled up (in the ear); and of the palm-tree, of the sheaths of it, come forth clusters (of dates) within reach, and gardens of grapes and olives and pomegranates, alike and unlike; behold the fruit of it when it yields the fruit and the ripening of it; most surely there are signs in this for a people who believe.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

He it is Who sendeth down water from the sky, and therewith We bring forth buds of every kind; We bring forth the green blade from which We bring forth the thick-clustered grain; and from the date-palm, from the pollen thereof, spring pendant bunches; and (We bring forth) gardens of grapes, and the olive and the pomegranate, alike and unlike. Look upon the fruit thereof, when they bear fruit, and upon its ripening. Lo! herein verily are portents for a people who believe.

Palmer

He it is who sends down from the heavens water; and we bring forth therewith growths of everything; and we bring forth therefrom green things, where – from we bring forth grain in full ear; and the palm, from its spathe come clusters within reach; and gardens of grapes and olives and pomegranates, alike and unlike;- behold its fruit when it fruits and ripens! verily, in that ye have a sign for the people who believe.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Size gökten su indiren de O’dur! Biz o suyla her şeyin bitkisini çıkardık. Ondan da bir yeşillik çıkardık. O yeşillikten birbiri üzerine binmiş dâneler çıkardık. Hurma ağacının da tomurcuğundan sarkan salkımlar, üzümlerden bağlar, zeytin, nar çıkardık. Birbirine benzeyeni var, benzemeyeni var. Meyve verdiğinde ve meyveler olgunlaştığında bir bakın onun ürününe! Bu size gösterilenlerde, iman eden bir topluluk için, çok ibret vardır!

Qaribullah

He sends down water from the sky, and with it We bring forth the plant of every thing. From these We bring forth green foliage and composite grain, palmtrees laden with clusters of dates within reach, vineyards and olive groves and pomegranates alike and unlike. Behold their fruits when they bear fruit and ripen. Surely, in these there are signs for a nation who believe.

QXP

(He took care of your provision even before you were created.) He it is Who sends down water from the heights. With it We produce vegetation of all kind; green multitudes, complex grains, palm trees, from their pollens spring pendant clusters, and gardens of grapes, olives and pomegranate; fruits that are similar and diverse. Look upon the fruit thereof and look upon its ripening. These are signs for those who reach conviction through reason.

Reshad Khalifa

He is the One who sends down from the sky water, whereby we produce all kinds of plants. We produce from the green material multitudes of complex grains, palm trees with hanging clusters, and gardens of grapes, olives and pomegranate; fruits that are similar, yet dissimilar. Note their fruits as they grow and ripen. These are signs for people who believe.

Rodwell

And it is He who sendeth down rain from Heaven: and we bring forth by it the buds of all the plants, and from them bring we forth the green foliage, and the close growing grain, and palm trees with sheaths of clustering dates, and gardens of grapes, and the olive and the pomegranate, like and unlike. Look ye on their fruits when they fruit and ripen. Truly herein are signs unto people who believe.

Sale

It is He who sendeth down water from heaven, and We have thereby produced the springing buds of all things, and have thereout produced the green thing, from which We produce the grain growing in rows, and palm-trees from whose branches proceed clusters of dates hanging close together; and gardens of grapes, and olives, and pomegranates, both like and unlike to one another. Look on their fruits, when they bear fruit, and their growing to maturity. Verily herein are signs, unto people who believe.

Sher Ali

And HE it is Who sends down water from the cloud; And WE bring forth therewith every kind of growth; then WE bring forth with that green foliage wherefrom WE produce clustered grain. And from the date-palm, out of its sheaths comes forth bunches hanging low. And WE produce therewith gardens of grapes, and the olive and the pomegranate – like and unlike. Look at the fruit thereof when it bears fruit, and the ripening thereof. Surely, in this are Signs for a people who believe.

Unknown German

Und Er ist es, Der Wasser niedersendet aus der Wolke, damit bringen Wir alle Art Wachstum hervor; mit diesem bringen Wir dann Grünes hervor, daraus Wir gereihtes Korn sprießen lassen, und aus der Dattelpalme, aus ihren Blütendolden, (sprießen) niederhängende Datteltrauben, und Gärten mit Trauben, und die Olive und den Granatapfel – einander ähnlich und unähnlich. Betrachtet ihre Frucht, wenn sie Früchte tragen, und ihr Reifen. Wahrlich, hierin sind Zeichen für Leute, die glauben.

V. Porokhova

Он – Тот, Кто вам низводит воду с неба, ■ И ею Мы даем произрасти растениям всех видов, ■ И ею Мы растим побеги злаков, ■ Из них выращиваем зерна, ■ Усаживая (в колос плотным) рядом. ■ Из финиковой пальмы, завязей ее – ■ Гроздья плодов, свисающие низко; ■ Сады из виноградных лоз, маслин, гранатов, ■ Которые (во многом) так похожи – ■ И все же столь различны меж собой! ■ Когда на них появятся плоды, ■ Сладитесь тем, как наливаются они и зреют! ■ Поистине, в сем кроются знамения для тех, ■ Которые уверовали (в Бога).

Yakub Ibn Nugman

Ул Аллаһ, Күктән яңгыр суын иңдерде, ул су белән һәртөрле үсемлекне җирдән чыгарып үстердек һәм һәр үсә торган табигатьне яшел төстә җирдән чыгардык, алардан берсе өстенә икенчесе тезелеп үскән орлыкларны вә җимешләрне чыгарабыз, янә күп җимешле ботаклары җиргә якынлашкан хөрмә агачларын үстерәбез һәм дә йөзем, зәйтүн, анар бакчаларын үстерәбез, ул җимешләр төсе вә тәме белән бәгъзеләре бер-берсенә охшаган булыр, әмма бәгъзеләре бер-берсенә охшамаган булыр. Аларның җимешләнгән вә өлгергән вакытларында карагыз! Ничек гаҗәеп җимешләнәләр һәм пешеп өлгерәләр, дөреслектә ул җимешләрнең шулай өлгерүендә – ышанучы кешеләргә Аллаһу тәгаләнең кодрәтен белергә дәлилләр бар.

جالندہری

اور وہی تو ہے جو آسمان سے مینھ برساتا ہے۔ پھر ہم ہی (جو مینھ برساتے ہیں) اس سے ہر طرح کی روئیدگی اگاتے ہیں۔ پھر اس میں سے سبز سبز کونپلیں نکالتے ہیں۔ اور ان کونپلوں میں سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے دانے نکالتے ہیں اور کھجور کے گابھے میں سے لٹکتے ہوئے گچھے اور انگوروں کے باغ اور زیتون اور انار جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں۔ اور نہیں بھی ملتے۔ یہ چیزیں جب پھلتی ہیں تو ان کے پھلوں پر اور (جب پکتی ہیں تو) ان کے پکنے پر نظر کرو۔ ان میں ان لوگوں کے لئے جو ایمان لاتے ہیں (قدرت خدا کی بہت سی) نشانیاں ہیں

طاہرالقادری

اور وہی ہے جس نے آسمان کی طرف سے پانی اتارا پھر ہم نے اس (بارش) سے ہر قسم کی روئیدگی نکالی پھر ہم نے اس سے سرسبز (کھیتی) نکالی جس سے ہم اوپر تلے پیوستہ دانے نکالتے ہیں اور کھجور کے گابھے سے لٹکتے ہوئے گچھے اور انگوروں کے باغات اور زیتون اور انار (بھی پیدا کئے جو کئی اعتبارات سے) آپس میں ایک جیسے (لگتے) ہیں اور (پھل، ذائقے اور تاثیرات) جداگانہ ہیں۔ تم درخت کے پھل کی طرف دیکھو جب وہ پھل لائے اور اس کے پکنے کو (بھی دیکھو)، بیشک ان میں ایمان رکھنے والے لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

این وب‌گاه برای کاهشِ هرزنامه‌ها از Akismet استفاده می‌کند. در موردِ نحوهٔ پردازشِ داده‌هایِ دیدگاهتان بیشتر بدانید.