سوره الأنعام (6) آیه 119

قرآن، سوره الأنعام (6) آیه 119

آیه پسین: سوره الأنعام (6) آیه 120
آیه پیشین: سوره الأنعام (6) آیه 118

عربی

وَ ما لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَ إِنَّ كَثِيراً لَيُضِلُّونَ بِأَهْوائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ

بدون حرکات عربی

و ما لكم ألاّ تأكلوا ممّا ذكر اسم اللّه عليه و قد فصّل لكم ما حرّم عليكم إلاّ ما اضطررتم إليه و إنّ كثيرا ليضلّون بأهوائهم بغير علم إنّ ربّك هو أعلم بالمعتدين

خوانش

Wama lakum alla ta/kuloo mimma thukira ismu Allahi AAalayhi waqad fassala lakum ma harrama AAalaykum illa ma idturirtum ilayhi wa-inna katheeran layudilloona bi-ahwa-ihim bighayri AAilmin inna rabbaka huwa aAAlamu bialmuAAtadeena

آیتی

چرا از آنچه نام خدا بر آن ياد شده است نمي خوريد و خدا چيزهايي را، که بر شما حرام شده است به تفصيل بيان کرده است ، مگر آنگاه که ناچار گرديد ؟ بسياري بي هيچ دانشي ديگران را گمراه پندارهاي خود کنند هر آينه پروردگار تو به متجاوزان از حد داناتر است

خرمشاهی

و چرا از قربانى اى كه نام خدا را [به هنگام ذبحش] بر او برده اند نخوريد، حال آنكه [خداوند] آنچه را بر شما حرام كرده است، برايتان روشن كرده است، مگر آنچه به [خوردن] آن ناچار شويد; و بسيارى به هوى و هوس خويش [و] از روى نادانى [مردم ر] گمراه مى كنند; بيگمان پ

کاویانپور

چرا از چيزهايى نمى‏خوريد كه نام خدا بر آن برده شده است؟ و حال آنكه خدا آنچه را كه براى شما حرام بود از حلال جدا و بيان كرده است مگر اينكه ناچار شويد (و از آنها بخوريد) اكثر مردم از روى هوى و هوس و بخاطر خواهش نفسشان ندانسته گمراه ميشوند. مسلما پروردگار تو تجاوز كاران را بهتر مى‏شناسد.

انصاریان

و شما را چه شده [که به دنبال یاوه گویی مشرکان] از آنچه [چون گوشت ذبیحه ای] که نام خدا بر آن برده شده نمی خورید؟! در صورتی که آنچه را خدا بر شما حرام نموده برای شما بیان کرده است، مگر چیزی که [برای حفظ جانتان] به خوردن آن ناچار شوید؛ و قطعاً بسیاری [از بداندیشان] ، دیگران را از روی جهل و نادانی با هواهای نفسانی خود گمراه می کنند؛ یقیناً پروردگارت به تجاوزکاران [از حدود حق] داناتر است.

سراج

و چيست شما را در اينكه نمى‏خوريد از گوشت حيوانى كه (به هنگام ذبح) برده شده نام خدا بر آن و حال آنكه خدا بيان كرده است براى شما چيزهائى را كه حرام كرده است بر شما مگر آن حرامى كه ناچار باشيد بخوردنش و البته بسيارى گمراه مى‏كنند (پيروان خويش را) بدلخواه خود از بى‏دانشى براستى كه پروردگارت او داناتر است بحال درگذرندگان (از حلال بسوى حرام)

فولادوند

و شما را چه شده است كه از آنچه نام خدا بر آن برده شده است نمى‏خوريد؟ با اينكه [خدا] آنچه را بر شما حرام كرده -جز آنچه بدان ناچار شده‏ايد- براى شما به تفصيل بيان نموده است. و به راستى، بسيارى [از مردم، ديگران را] از روى نادانى، با هوسهاى خود گمراه مى‏كنند. آرى، پروردگار تو به [حال‏] تجاوزكاران داناتر است.

پورجوادی

چرا از چيزهايى كه نام خدا بر آن برده شده نمى‏خوريد؟ حال آن كه حرام شده‏ها را برايتان بيان كرده است. مگر اين كه ناچار باشيد. بسيارند مردمى كه به خاطر هوى و هوس و يا بى‏دانشى گمراه مى‏كنند و پروردگار تجاوزكاران را بهتر مى‏شناسد.

حلبی

و شما را چه شده است كه از آنچه نام خدا بر آن ياد شده است نمى‏خوريد، در حالى كه براى شما بيان كرده آنچه را كه براى شما حرام كرده است، مگر چيزهايى كه بدان ناچار شويد و بى‏گمان بسيارى [از مردم را] ندانسته، با هوسهايشان گمراه مى‏كنند. براستى پروردگار تو، همو داناتر است به گزافكاران.

اشرفی

و چيست مر شما را كه نخوريد از آنچه ياد كرده شده نام خدا بر آن و بتحقيق كه تفصيل داد از براى شما آنچه را حرام كرد بر شما مگر آنچه مضطر شديد بآن و بدرستيكه بسيارى هر آينه گمراه مى‏كنند بخواهشهاشان بدون دانشى بدرستيكه پروردگار تو او داناتر است بتعدى كنندگان

خوشابر مسعود انصاري

و دليلى ندارد كه از آنچه نام خدا را [به هنگام ذبحش‏] برده‏اند، نخوريد. حال آنكه آنچه را بر شما حرام كرده، به روشنى برايتان بيان نموده است مگر آنچه به [خوردن‏] آن ناچار باشيد. و بسيارى با خواسته‏هاى [نفسانى‏] خويش بدون علم [مردم را] گمراه مى‏كنند. بى گمان پروردگارت به [حال‏] تجاوزگران داناتر است

مکارم

چرا از چیزها [= گوشتها]ئی که نام خدا بر آنها برده شده نمی‌خورید؟! در حالی که (خداوند) آنچه را بر شما حرام بوده، بیان کرده است! مگر اینکه ناچار باشید؛ (که در این صورت، خوردن از گوشت آن حیوانات جایز است.) و بسیاری از مردم، به خاطر هوی و هوس و بی‌دانشی، (دیگران را) گمراه می‌سازند؛ و پروردگارت، تجاوزکاران را بهتر می‌شناسد.

مجتبوی

و شما را چيست كه از آنچه نام خدا بر آن ياد شده نمى‏خوريد و حال آنكه آنچه را بر شما حرام كرده است- مگر آنچه به [خوردن‏] آن ناچار شويد- برايتان به تفصيل بيان داشته است؟ و هر آينه بسيارى به سبب آرزوها و هوسهاشان بى‏هيچ دانشى [مردم را] گمراه مى‏كنند و براستى پروردگار تو به ستمكاران- از حد گذرندگان- داناتر است.

مصباح زاده

و چيست مر شما را كه نخوريد از آنچه ياد كرده شده نام خدا بر آن و بتحقيق كه تفصيل داد از براى شما آنچه را حرام كرد بر شما مگر آنچه مضطر شديد بان و بدرستى كه بسيارى هر آينه گمراه مى‏كنند بخواهشهاشان بدون دانشى بدرستى كه پروردگار تو او داناتر است بتعدى كنندگان

معزی

و چه شود شما را نخوريد از آنچه نام خدا بر آن برده شده است حالى كه تفصيل داده است براى شما آنچه را حرام كرده است بر شما جز آنچه ناگزير شويد بدان و همانا بسيارى گمراه مى كنند به هوسهاى خود به نادانى و هرآينه پروردگار تو داناتر است به تجاوزكنندگان

قمشه ای

چرا از آنچه نام خدا بر آن ذکر شده نمی‌خورید (و بر خود حرام می‌کنید) ؟در صورتی که آنچه خدا بر شما حرام کرده به تفصیل بیان نموده جز آنچه به آن ناگزیر می‌شوید که باز حلال است. و بسیاری از مردم به هوای نفس خود از روی جهل (دیگران را) به گمراهی کشند. همانا خدا به تجاوز کنندگان (از حدود) داناتر است.

رشاد خليفه

چرا از آنچه نام خدا بر آن ياد شده است، نمي خوريد؟ او آنچه را برايتان حرام است، با جزئيات کامل بيان کرده است، مگر آنکه ناچار شويد. درواقع، بسياري از مردم بدون دانش، با عقايد شخصي خود، ديگران را گمراه مي کنند. پرورگار تو از متجاوزان کاملاً آگاه است.

Literal

And how (why) for you that you not eat from what God’s name was mentioned on it, and He had detailed/explained for you what He forbade on you, except what you were forced to it, and that many misguide (E) with their self attractions for desires without knowledge, that your Lord, He is more knowing with (about) the transgressors .

Al-Hilali Khan

And why should you not eat of that (meat) on which Allahs Name has been pronounced (at the time of slaughtering the animal), while He has explained to you in detail what is forbidden to you, except under compulsion of necessity? And surely many do lead (mankind) astray by their own desires through lack of knowledge. Certainly your Lord knows best the transgressors.

Arthur John Arberry

How is it with you, that you do not eat of that over which God’s Name has been mentioned, seeing that He has distinguished for you that He has forbidden you, unless you are constrained to it? But surely, many lead astray by their caprices, without any knowledge; thy Lord knows very well the transgressors.

Asad

And why should you not eat of that over which God’s name has been pronounced, seeing that He has so clearly spelled out to you what He has forbidden you [to eat] unless you are compelled [to do so]? But, behold, [it is precisely in such matters that] many people lead others astray by their own errant views, without [having any real] knowledge. Verily, thy Sustainer is fully aware of those who transgress the bounds of what is right.

Dr. Salomo Keyzer

En waarom zoudt gij niet eten van datgene, waarover Gods naam is uitgesproken? aangezien hij u duidelijk verklaarde, wat hij u heeft verboden, uitgenomen datgene, waarvan gij genoodzaakt zijt te eten. Sommigen brengen anderen in dwaling, door hunne hartstochten, zonder kennis te bezitten; maar God kent de zondaren.

Free Minds

And why should you not eat that on which God’s name has been mentioned, when He has fully detailed to you what has been made forbidden; except what you are forced to? Many misguide by their desires without knowledge; your Lord is fully aware of the transgressors.

Hamza Roberto Piccardo

Perché non mangiate quello su cui è stato pronunciato il Nome di Allah quand’Egli vi ha ben spiegato quello che vi ha vietato, a parte i casi di forza maggiore? Molti traviano gli altri a causa delle loro passioni e della loro ignoranza. Il tuo Signore conosce i trasgressori meglio di chiunque altro.

Hilali Khan

And why should you not eat of that (meat) on which Allahs Name has been pronounced (at the time of slaughtering the animal), while He has explained to you in detail what is forbidden to you, except under compulsion of necessity? And surely many do lead (mankind) astray by their own desires through lack of knowledge. Certainly your Lord knows best the transgressors.

Kuliev E.

Почему вы не должны есть из того, над чем произнесено имя Аллаха, в то время как Он уже подробно разъяснил вам, что вам запрещено, если только вы не принуждены к этому? Воистину, многие вводят других в заблуждение своими собственными желаниями, безо всякого знания. Воистину, твоему Господу лучше знать преступников.

M.-N.O. Osmanov

Что с вами? Отчего вы не едите то, над чем произнесено имя Аллаха? Ведь [Аллах] разъяснил вам, чтоб Он запретил вам [есть], если только вы не будете вынуждены к тому. Воистину, многие [из людей] сбивают с пути [других] своими [низменными] желаниями, сами ничего о том не ведая. Воистину, твой Господь всех лучше знает тех, кто преступает [предписания веры].

Mohammad Habib Shakir

And what reason have you that you should not eat of that on which Allah’s name has been mentioned, and He has already made plain to you what He has forbidden to you– excepting what you are compelled to; and most surely many would lead (people) astray by their low desires out of ignorance; surely your Lord– He best knows those who exceed the limits.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

How should ye not eat of that over which the name of Allah hath been mentioned, when He hath explained unto you that which is forbidden unto you unless ye are compelled thereto. But lo! many are led astray by their own lusts through ignorance. Lo! thy Lord, He is Best Aware of the transgressors.

Palmer

What ails you that ye do not eat from what God’s name is pronounced over, when He has detailed to you what is unlawful for you? Save what ye are forced to; but, verily, many will lead you astray by their fancies, without knowledge. Verily, thy Lord knows best the transgressors.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Size ne oluyor da üzerine Allah’ın adı anılmış olanlardan yemiyorsunuz? Zorda kalışınız dışında üzerinize haram kıldığını bizzat kendisi size ayrıntılı olarak açıklamıştır. Birçokları ilimsiz bir biçimde kendi keyiflerine uyarak halkı şaşırtıyorlar. Hiç kuşkusuz, senin Rabbin sınır tanımaz azgınları çok iyi bilmektedir.

Qaribullah

And why should you not eat of that over which the Name of Allah has been pronounced when He has already made plain to you what is forbidden, except when you are constrained? Many are those who mislead through ignorance on account of their fancies, but your Lord best knows the transgressors.

QXP

Why should you not eat of that on which Allah’s Name has been pronounced (i.e. it is not dedicated to other than Him)? He has explained to you in detail what is forbidden along with certain exceptions in dire need (5:3). Numerous of the clergy mislead people in this matter without knowledge, and with their personal opinions. Verily, your Lord is fully Aware of those who go beyond moderation.

Reshad Khalifa

Why should you not eat from that upon which GOD’s name has been mentioned? He has detailed for you what is prohibited for you, unless you are forced. Indeed, many people mislead others with their personal opinions, without knowledge. Your Lord is fully aware of the transgressors.

Rodwell

And why eat ye not of that over which the name of God hath been pronounced, since He hath made plain to you what He hath forbidden you, save as to that which is forced upon you? But indeed many mislead others by their appetites, through lack of knowledge. Verily, thy Lord! He best knoweth the transgressors.

Sale

And why do ye not eat of that whereon the name of God hath been commemorated? Since He hath plainly declared unto you what He had forbidden you; except that which ye be compelled to by necessity eat of: Many lead others into error, because of their appetites, being void of knowledge; but thy Lord well knoweth who are the transgressors.

Sher Ali

And what reason have you that you should not eat of that over which the name of ALLAH has been pronounced when HE has already explained to you that which HE has forbidden unto you, -save that which you are forced to. And surely many mislead others by their evil desires through lack of knowledge. Assuredly, thy Lord knows best the transgressors.

Unknown German

Was ist euch, daß ihr nicht von dem esset, worüber Allahs Name ausgesprochen ward, wo Er euch bereits erklärt hat, was Er euch verboten hat – das ausgenommen, wozu ihr gezwungen werdet? Und gewiß, viele führen (andere) irre mit ihren bösen Gelüsten durch Mangel an Wissen. Wahrlich, dein Herr kennt die Übertreter am besten.

V. Porokhova

И отчего же вам не есть того, ■ Над чем помянуто Господне имя, ■ Коль Он вам ясно указал, ■ Что недозволено вам в пищу, ■ Если к сему не приневолят вас ■ (Земного бытия невзгоды)? ■ Но многие с пути (себя и вас) сбивают ■ Страстями, что не сдержаны познаньем. ■ Владыке твоему, поистине, известны лучше ■ Те, кто (дозволенные грани) перешел.

Yakub Ibn Nugman

Ий мөэминнәр! Хайваннарыгызны «Бисмил-ләһи Аллаһу әкбәр», дип, бугазлап ашаудан сезне нәрсә тыя, нинди гозер бар? Бит Аллаһ сезгә нәрсәләр хәрәм икәнлеген ачык аңлатты. (Дуңгыз ите, бугаз каны, үлгән хайван ите, Аллаһ исеменнән башка бугазланган хайван ите һәм Аллаһудан башка берәр мәхлук өчен бугазланган хайван ите. Бу зекер ителгән нәрсәләр мөселманнар өчен һәр заманада, һәркайда да хәрам. Мәгәр бу нәрсәләрне ашарга ярый ачка үлә башлаганда үлмәс өчен генә). Әлбәттә, күпләр дәлилсез һәм нәфес азгынлыклары белән кешеләрне туры юлдан вә хәләл ризыклардан адаштырырлар. Әлбәттә, Раббың белүчерәк хәрам нәрсәләрне хәләлгә чыгарып, читтән үтүчеләрне.

جالندہری

اور سبب کیا ہے کہ جس چیز پر خدا کا نام لیا جائے تم اسے نہ کھاؤ حالانکہ جو چیزیں اس نے تمہارے لیے حرام ٹھیرا دی ہیں وہ ایک ایک کر کے بیان کر دی ہیں (بے شک ان کو نہیں کھانا چاہیے) مگر اس صورت میں کہ ان کے (کھانے کے) لیے ناچار ہو جاؤ اور بہت سے لوگ بےسمجھے بوجھے اپنے نفس کی خواہشوں سے لوگوں کو بہکا رہے ہیں کچھ شک نہیں کہ ایسے لوگوں کو جو (خدا کی مقرر کی ہوئی) حد سے باہر نکل جاتے ہیں تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے

طاہرالقادری

اور تمہیں کیا ہے کہ تم اس (ذبیحہ) سے نہیں کھاتے جس پر (ذبح کے وقت) اﷲ کا نام لیا گیا ہے (تم ان حلال جانوروں کو بلاوجہ حرام ٹھہراتے ہو)؟ حالانکہ اس نے تمہارے لئے ان (تمام) چیزوں کو تفصیلاً بیان کر دیا ہے جو اس نے تم پر حرام کی ہیں، سوائے اس (صورت) کے کہ تم (محض جان بچانے کے لئے) ان (کے بقدرِ حاجت کھانے) کی طرف انتہائی مجبور ہو جاؤ (سو اب تم اپنی طرف سے اور چیزوں کو مزید حرام نہ ٹھہرایا کرو)۔ بیشک بہت سے لوگ بغیر (پختہ) علم کے اپنی خواہشات (اور من گھڑت تصورات) کے ذریعے (لوگوں کو) بہکاتے رہتے ہیں، اور یقینا آپ کا ربّ حد سے تجاوز کرنے والوں کو خوب جانتا ہے،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.