سوره الأنعام (6) آیه 130

قرآن، سوره الأنعام (6) آیه 130

آیه پسین: سوره الأنعام (6) آیه 131
آیه پیشین: سوره الأنعام (6) آیه 129

عربی

يا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَ الإِْنْسِ أَ لَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آياتِي وَ يُنْذِرُونَكُمْ لِقاءَ يَوْمِكُمْ هذا قالُوا شَهِدْنا عَلى أَنْفُسِنا وَ غَرَّتْهُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا وَ شَهِدُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كانُوا كافِرِينَ

بدون حرکات عربی

يا معشر الجنّ و الإنس أ لم يأتكم رسل منكم يقصّون عليكم آياتي و ينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا و غرّتهم الحياة الدّنيا و شهدوا على أنفسهم أنّهم كانوا كافرين

خوانش

Ya maAAshara aljinni waal-insi alam ya/tikum rusulun minkum yaqussoona AAalaykum ayatee wayunthiroonakum liqaa yawmikum hatha qaloo shahidna AAala anfusina wagharrat-humu alhayatu alddunya washahidoo AAala anfusihim annahum kanoo kafireena

آیتی

اي گروه جنيان و آدميان ، آيا بر شما پيامبراني از خودتان فرستاده نشده تا آيات مرا برايتان بخوانند و شما را از ديدار چنين روزي بترسانند ؟ گويند : ما به زيان خويش گواهي مي دهيم زندگي دنيايي آنان را بفريفت وبه زيان خود گواهي دادند ، که از کافران بودند

خرمشاهی

اى گروه جن و انس آيا پيامبرانى از خودتان به سوى شما نيامدند كه آيات مرا بر شما فرو مى خوانند و شما را به ديدار چنين روزى هشدار مى دادند؟ گويند بر خود گواهى دهيم [كه آرى آمدند] و زندگانى دنيا ايشان را فريفته است و بر خود گواهى دهند كه خود كافر بوده اند.

کاویانپور

اى گروه جن و انس آيا فرستادگانى از ميان خودتان بسوى شما نيامدند؟ كه آيات مرا برايتان بازگو مى‏كردند و از ديدار چنين روزى شما را مى‏ترساندند؟ آنان مى‏گويند: پروردگارا، ما بر عليه خودمان گواهى مى‏دهيم و زندگى دنيا آنها را فريب داد آن گاه بر عليه خودشان شهادت ميدهند كه كافر بودند.

انصاریان

[در قیامت خطاب می رسد:] ای گروه جن و انس! آیا برای شما از جنس خودتان پیامبرانی نیامدند که همواره آیات مرا بر شما می خواندند و شما را از دیدار امروزتان هشدار می دادند؟ می گویند: ما به زیان خود گواهی می دهیم [که آمدند، ولی ما تکذیبشان کردیم] و [جلوه های پر زرق و برق] زندگی دنیا آنان را فریفت، و [اکنون در این عرصه هول انگیز] به زیان خود گواهی می دهند که [در دنیا] کافر بودند.

سراج

اى گروه ديوان و آدميان آيا نيامد به سوى شما فرستادگانى از جنس شما كه بخوانند بر شما آيه‏هاى كتاب مرا و بترسانند شما را از ديدن (عذاب) اين روزتان (كه رستخيز است) همگى گويند گواهى مى‏دهيم بزيان خويشتن و فريفته كرده بود ايشان را زندگانى دنيا (و بكفر خويش اقرار نمى‏كردند و چون به عرصه محشر آمدند) گواهى دادند بزيان خويشتن كه كافر بودند

فولادوند

اى گروه جن و انس، آيا از ميان شما فرستادگانى براى شما نيامدند كه آيات مرا بر شما بخوانند و از ديدار اين روزتان به شما هشدار دهند؟ گفتند: «ما به زيان خود گواهى دهيم.» [كه آرى، آمدند] و زندگى دنيا فريبشان داد، و بر ضد خود گواهى دادند كه آنان كافر بوده‏اند.

پورجوادی

«اى گروه جن و انس آيا رسولانى از نوع خودتان به سويتان نيامدند كه آيات ما را برايتان بخوانند و شما را به ديدار اين روزتان هشدار دهند؟» گويند: «به زيان خود گواهى دهيم.» زندگى دنيا آنها را فريب داد و به زيان خويش گواهى دادند كه كافر بودند.

حلبی

اى گروه ديوان و آدميان! آيا نيامدند فرستادگانى براى شما از خود شما، كه آيات مرا بر شما بخوانند، و بيم دهند شما را از ديدار اين روزتان؟ گويند: ما بر خويشتن گواهيم و زندگانى دنيا آنان را فريفته بود و بر خودشان گواهى دادند كه آنان كافر بودند.

اشرفی

اى گروه جن و انس آيا نيامد شما را رسولانى چند از شما كه بخوانند بر شما آيت‏هاى مرا و بيم دهند شما را از رسيدن روزتان اينروز گفتند گواهى داديم برخودهامان و فريب داد ايشان را زندگانى دنيا و گواهى دادند برخودهاشان كه ايشان بودند كافران

خوشابر مسعود انصاري

اى گروه جنّ و انس، آيا رسولانى از [خود] تان به سوى شما نيامدند كه آيات مرا بر شما مى‏خواندند و شما را از لقاى اين روزتان بيم مى‏دادند؟ گويند: به [زيان‏] خودمان اعتراف كنيم. و زندگانى دنيا آنان را فريفت و بر [زيان‏] خودشان گواهى دهند كه آنان كافر بودند

مکارم

(در آن روز به آنها می‌گوید:) ای گروه جنّ و انس! آیا رسولانی از شما به سوی شما نیامدند که آیات مرا برایتان بازگو می‌کردند، و شما را از ملاقات چنین روزی بیم می دادند؟! آنها می‌گویند: «بر ضدّ خودمان گواهی می‌دهیم؛ (آری،) ما بد کردیم)» و زندگی (پر زرق و برق) دنیا آنها را فریب داد؛ و به زیان خود گواهی می‌دهند که کافر بودند!

مجتبوی

اى گروه پريان و آدميان، آيا پيامبرانى از جنس خودتان سوى شما نيامدند كه آيات مرا بر شما مى‏خواندند و شما را از ديدار اين روزتان بيم مى‏دادند؟ گويند: ما بر خويشتن گواهى مى‏دهيم و زندگى دنيا آنان را فريفت و بر خويشتن گواهى دادند كه كافر بودند.

مصباح زاده

اى گروه جن و انس آيا نيامد شما را رسولانى چند از شما كه بخوانند بر شما آيت‏هاى مرا و بيم دهند شما را از رسيدن روزتان اينروز گفتند گواهى داديم بر خودهامان و فريب داد ايشان را زندگانى دنيا و گواهى دادند بر خودهاشان كه ايشان بودند كافران

معزی

اى گروه پرى و آدمى آيا نيامد شما را فرستادگانى از شما كه بسرايند بر شما آيتهاى مرا و بترسانند شما را از رسيدنتان بدين روز گفتند گواهى داديم بر خويشتن و بفريفتشان زندگانى دنيا و گواهى دادند بر خويش كه بودند كافران

قمشه ای

(آن گاه خدا گوید) ای گروه جن و انس، مگر برای هدایت شما از جنس خود شما رسولانی نیامدند که آیات مرا برای شما می‌خواندند و شما را از مواجه شدن با این روز سخت می‌ترساندند؟آنها (با نهایت پشیمانی) جواب دهند که ما (به جهالت و بدی) بر خود گواهی می‌دهیم. و زندگانی دنیا آنها را مغرور ساخت و در آن حال (می‌فهمند و) بر خود گواهی می‌دهند که به راه کفر می‌رفتند.

رشاد خليفه

اي جن‌ها و انسان‌ها، آيا از ميان خود رسولاني دريافت نكرديد كه آيات مرا برايتان خواندند و شما را درباره ملاقات اين روز هشدار دادند؟ آنها خواهند گفت: ما عليه خود شهادت مي دهيم. آنها كاملاً سرگرم زندگي دنيوي شدند و عليه خود شهادت خواهند داد كه كافر بودند.

Literal

You the Jinn’s and the human’s race , did not messengers from you come to you, they relay/inform on you My verses/evidences and warn you (of) this your day’s/time’s meeting (your meeting at this day/time)? They said: «We witnessed/testified on our selves.» And the life the present/worldly life had deceived/tempted them, and they witnessed/testified on themselves that they were disbelieving.

Al-Hilali Khan

O you assembly of jinns and mankind! «Did not there come to you Messengers from amongst you, reciting unto you My Verses and warning you of the meeting of this Day of yours?» They will say: «We bear witness against ourselves.» It was the life of this world that deceived them. And they will bear witness against themselves that they were disbelievers.

Arthur John Arberry

‹Company of jinn and mankind, did not Messengers come to you from among you, relating to you My signs and warning you of the encounter of this your day?› They shall say, ‹We bear witness against ourselves.› They were deluded by the present life, and they bear witness against themselves that they were unbelievers.

Asad

[And thus will God continue:] «O you who have lived in close communion with [evil] invisible beings and [like-minded] humans! Have there not come unto you apostles from among yourselves, who conveyed unto you My messages and warned you of the coming of this your Day [of Judgment]?» They will answer: «We do bear witness against ourselves!»-for the life of this world had beguiled them: and so they will bear witness against themselves that they had been denying the truth.

Dr. Salomo Keyzer

O verzameling van geniussen en menschen! kwamen er geene zendelingen van u zelven tot u die u mijne teekens herhaalden, en die u de verschijning van dezen dag voorspelden? Zij zullen antwoorden: wij leggen getuigenis tegen ons zelven af: het tegenwoordige leven verblindde hen, en zij zullen tegen zich zelven getuigen, dat zij ongeloovigen waren.

Free Minds

"O you tribes of Jinn and humans, did not messengers come to you from amongst you and relate to you My revelations, and warn you of the meeting of this Day?" They said: "Yes, we bear witness upon ourselves;" and the worldly life deceived them, and they bore witness on themselves that they were rejecters.

Hamza Roberto Piccardo

«O consesso di démoni e di uomini, non vi sono forse giunti messaggeri scelti tra voi, che vi hanno riferito i Miei segni e vi hanno avvertito dell’incon tro di questo Giorno?». Diranno: «Lo testimoniamo contro noi stessi!». La vita terrena li ha ingannati ed hanno testimoniato contro loro stessi di essere miscredenti.

Hilali Khan

O you assembly of jinns and mankind! "Did not there come to you Messengers from amongst you, reciting unto you My Verses and warning you of the meeting of this Day of yours?" They will say: "We bear witness against ourselves." It was the life of this world that deceived them. And they will bear witness against themselves that they were disbelievers.

Kuliev E.

Мы скажем: «О сонмище джиннов и людей! Разве к вам не приходили посланники из вашего числа, которые читали вам Мои аяты и предупреждали вас о встрече с этим днем вашим?» Они скажут: «Мы свидетельствуем против самих себя». Мирская жизнь обольстила их, и они принесут свидетельство против самих себя о том, что они были неверующими.

M.-N.O. Osmanov

[Аллах скажет в Судный день]: «О сонмище джиннов и людей! Разве к вам не приходили посланники [Аллаха] из ваших [братьев], которые пересказывали вам Мои аяты и предупреждали вас о наступлении Судного дня?» Они ответят: «Мы свидетельствуем против самих себя». Жизнь в этом мире обольстила их, и они признались в том, что были неверными.

Mohammad Habib Shakir

O assembly of jinn and men! did there not come to you messengers from among you, relating to you My communications and warning you of the meeting of this day of yours? They shall say: We bear witness against ourselves; and this world’s life deceived them, and they shall bear witness against their own souls that they were unbelievers.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

O ye assembly of the jinn and humankind! Came there not unto you messengers of your own who recounted unto you My tokens and warned you of the meeting of this your Day? They will say: We testify against ourselves. And the life of the world beguiled them. And they testify against themselves that they were disbelievers.

Palmer

O assembly of ginns and men! did there not come to you apostles from among yourselves, relating to you our signs, and warning you of the meeting of this very day of yours? They say, ‹We bear witness against ourselves.› The life of this world deceived them, and they bear witness against themselves that they were unbelievers.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Ey cinler ve insanlar topluluğu! İçinizden, size ayetlerimi anlatan ve şu gününüzle yüz yüze geleceğiniz hususunda sizi uyaran resuller gelmedi mi? «Kendi aleyhimize tanıklık ettik.» dediler. İğreti hayat onları aldattı da küfre saptıklarına ilişkin, öz benlikleri aleyhinde tanıklık ettiler.

Qaribullah

‹Jinn and human, did there not come to you Messengers of your own who narrated to you My verses and warned you of encountering this Day? ‹ They will reply: ‹We bear witness against ourselves. ‹ Indeed, the life of this world beguiled them. They will bear witness against themselves that they were unbelievers.

QXP

O You, assembly of the nomads and the urbanites! Did not Messengers come to you from among you, who conveyed to you My Messages and warned you of the meeting of this your Day? They will say, «We testify against ourselves.» Pursuit of only the worldly life preoccupied their hearts and minds. They will bear witness against themselves that they disregarded the Truth.

Reshad Khalifa

O you jinns and humans, did you not receive messengers from among you, who narrated to you My revelations, and warned you about the meeting of this day? They will say, «We bear witness against ourselves.» They were totally preoccupied with the worldly life, and they will bear witness against themselves that they were disbelievers.

Rodwell

O race of Djinn and men! came not apostles to you from among yourselves, rehearsing my signs to you, and warning you of the meeting of this your day? They shall say, «We bear witness against ourselves.» This world’s life deceived them; and they shall bear witness against themselves that they were infidels: –

Sale

O company of genii and men, did not messengers from among your selves come unto you, rehearsing my signs unto you, and forewarning you of the meeting of this your day? They shall answer, we bear witness against our selves: The present life deceived them: And they shall bear witness against themselves that they were unbelievers.

Sher Ali

‹O company of jinn and men ! Did not Messengers come to you from among yourselves who related to you MY Signs and who warned you of the meeting of this your day ?› They will say, `We bear witness against ourselves.› And the worldly life deceived them. And they will bear witness against themselves that they were disbelievers.

Unknown German

«O Zunft der Dschinn und der Menschen! Sind nicht Gesandte zu euch gekommen aus eurer Mitte, die euch Meine Zeichen berichteten und euch warnten vor dem Eintreffen dieses eures Tages?» Sie werden sagen: «Wir zeugen wider uns selbst.» Das irdische Leben hat sie betrogen, und sie werden wider sich selbst Zeugnis ablegen, daß sie Ungläubige waren.

V. Porokhova

Сонм джиннов и людей! ■ Ужель не приходили к вам посланники из вас самих, ■ Что излагали вам знаменья Наши ■ И возвещали вам о встрече Дня сего? ■ Они ответят: ■ Мы, истинно, свидетели сему – ■ Себе же на погибель! ■ Их искушенья ближней жизни обольстили, ■ И (вот в сей День) ■ Себе же на погибель ■ Они свидетельствовать будут ■ О том, что были нечестивы.

Yakub Ibn Nugman

Ий җен вә кеше Таифәләре! Сезгә безнең аятьләребезне укучы һәм менә шушы куркынычлы көнегезгә юлыгачагыгыз белән куркытучы расүлләр үз җенесегездән килмәдеме? Динсезләр әйтерләр: «Бәли бүген без үз зарарыбызга шәһадәт бирәбез», – дип, аларны дөнья тереклеге алдады һәм кәфер икәнлекләре белән шәһадәт бирделәр.

جالندہری

اے جنّوں اور انسانوں کی جماعت کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے پیغمبر نہیں آتے رہے جو میری آیتیں تم کو پڑھ پڑھ کر سناتے اور اس دن کے سامنے آموجود ہونے سے ڈراتے تھے وہ کہیں گے کہ (پروردگار) ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے ان لوگوں کو دنیاکی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا اور (اب) خود اپنے اوپر گواہی دی کہ کفر کرتے تھے

طاہرالقادری

اے گروہِ جن و انس! کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تم پر میری آیتیں بیان کرتے تھے اور تمہاری اس دن کی پیشی سے تمہیں ڈراتے تھے؟ (تو) وہ کہیں گے: ہم اپنی جانوں کے خلاف گواہی دیتے ہیں، اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکہ میں ڈال رکھا تھا اور وہ اپنی جانوں کے خلاف اس (بات) کی گواہی دیں گے کہ وہ (دنیا میں) کافر (یعنی حق کے انکاری) تھے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.